Svět ruskýma očima 78

"Armáda Boží" – kanibalové a otrokáři

Sergej Balmasov

Červenec 26, 2011

Mezinárodní společenství se konečně rozhoupalo k ukončení jednoho z nejkrvavějších hnutí současnosti, jehož vůdcové nesou vinu na masovém ničení obyvatelstva a na otrokářství. Jedná se o hnutí Lord´s Resistance Army (Boží armáda odporu – BAO). Jeho členové od vrchu až do spodních pater jsou tvrdí zabijáci, kanibalové a únosci desítek tisíců lidí, především dětí, ze kterých dělají bojovníky, sluhy a sexuální otrokyně.

OSN ústy svého generálního tajemníka vyzvala země střední Afriky ke koordinovaným akcím proti této organizaci. Konflikt už trvá čtvrt století. Výsledkem jsou desetitisíce mrtvých a 2 miliony uprchlíků.

Všechno začalo po svržení lidožroutské vlády majora Amina (lidožroutské v pravém slova smyslu) Yoweri Musevenim. Nespokojenci z národnostní menšiny Acholi odešli do džungle a odtud zahájili boj, který se z Ugandy rozšířil do Demokratické republiky Kongo (DRK), Středoafrické republiky a Jižního Súdánu. Všechny masové vraždy jsou přitom dílem bojovníků, kteří se nazývají křesťany. Tvrdí, že všechno konají ve jménu Boha. Ve svém čele mají "živé vtělení Svatého Ducha" – Josepha Konyho, bývalého katolického kněze, prohlašujícícho se za zástupce Boha na zemi.

Podle oficiálních údajů unese BAO každým rokem tisíce dětí. Z těch se stanou bojovníci, sluhové a sexuální otrokyně, jak je již dříve uvedeno. Sám Kony je lidožrout a milovník sexuálních otrokyň. Za svůj cíl prohlásil vytvoření náboženského státu na základě božích přikázání. Věškeré zločiny provádí pod heslem boje s mravním úpadkem obyvatelstva. Druhý člověk v organizaci, Vincent Otti, tvrdil, že mají snahu svrhnout diktaturu, ustanovit pluralitní demokracii a další úctyhodné cíle. Podle jednoho z amerických odborníků nemá BAO žádný politický program, cílem je jen terorizovat a okrádat místní obyvatelstvo.

Svědci, jimž se podařilo dostat se ze spárů BAO říkají, že mladí vojáci mají za úkol zabíjet všechny na potkání. V unesených dětech se ubíjí lidskost a pěstuje vraždění s tím, aby se už nemohli vrátit do původní společnosti. Acholi se považují za ty, jimž náleží veškeré blaho. Zvěrstva, která konají, jsou v článku uváděna. Například pochytané děti jsou nuceny pojídat maso svých příbuzných.

Zvláště důsledně se BAO vypořádávají s představiteli křesťanství. Vidí v nich konkurenty. Nemilosrdně je vraždí a kostely ničí.

Je zajímavé, že přes veškeré úsilí ukončit řádění těchto fundamentalistů, se to nezdařilo. Všechny akce zkrachovaly, i ty velké společné. V lednu 2006 se OSN snažila zneškodnit Josepha Konyho. Akci rozpracovali američtí specialisté, ta se však zhroutila. Byl poražen speciální protipartyzánský oddíl připravený v guatemalské džungli.

Další akci provedly společně Uganda, DRK a Jižní Súdán po masakru BAO v Jižním Súdánu. Dopadlo to stejně jako v případě amerického speciálního oddílu. Podstata je v tom, že příslušníci BAO operují v těžko přístupných lesnatých oblastech, výborně je znají a dovedou se skrývat. Acholiové podporují povstalce, Kony je velmi mobilní a chytře převléká své vojáky do uniforem zemí, v nichž operuje. Dokonce i v období trestných výprav proti němu dokázal zosnovat několik masakrů se stovkami obětí. Tajemství životaschopnosti BAO je ve využívání neplnoletých vojáků – mezi dvanácti a šestnácti lety, kteří slouží na stejné úrovni jako dospělí. Mladí nemají ještě tak velký strach ze smrti a lehčeji se manipulují.

Americká vláda začlenila BAO mezi teroristické organizace. Avšak teprve po rozhodnutí rozdělit Súdán se o tom začalo hovořit. BAO podporovala arabský režim al-Bašíra a snažila se o co nejdelší trvání občanské války. V roce 2005 byl Kony obviněn Mezinárodním tribunálem v Haagu z masových válečných zločinů. V posledních letech vybudila aktivita BAO i Obamu, který v květnu 2009 podepsal výnos o odzbrojení BAO a nastolení zákonnosti v severní Ugandě. Nato vystoupil se speciální strategií ke splnění tohoto úkolu. USA však nemají za cíl ani tak pomoci válkou  trpícímu obyvatelstvu, ale odstranit BAO jakožto spojence Chartúmu.

Konyho hnutí má už podle ugandské vlády jen asi pět set členů. Jiný údaj hovoří o devíti tisících osob, tam se však patrně započítávají i zajaté ženy a děti.

Dnes je vytvořen Jižní Súdán a na jeho území už není zázemí BAO. Jenomže vedení Jižního Súdánu mělo možnost uvěznit vedení BAO, ale neučinilo to. Místo toho mu dávalo jakési výkupné ve formě peněz a potravin.

Africká unie nedávno navrhla vypracovat jednotný postup proti BAO a vytvořit speciální regionální síly. RB OSN navrhla napomoci k opětnému začlenění bývalých bojovníků BAO do normálního života. Jenže to je těžko představitelné. Oni neznají nic jiného než zabíjení. Vláda Ugandy zřídila koncentrační tábory, kam násilně umisťuje Acholie. Je tam nejméně milion lidí a denně jich kolem sto padesáti zemře.

To, co se zde popisuje, není pro tropickou Afriku nic neobvyklého. Zjednodušeně řečeno, je to pokračování etnických konfliktů mezi vraždícími černošskými skupinami, které vznikly po odchodu bílých kolonizátorů. Odpovědnost nesou zejména Angličané a Francouzi. Pandořinu skříňku otevřeli narýsováním přímých hraničních linií mezi kmeny, takže se v jednom státě vyskytla konkurenční společenství a naopak jedno společenství bylo rozptýleno v několika státech. Sami Acholiové byli rozděleni hranicemi čtyř států.

Takto je černý kontinent odsouzen k pokračování bojů. Jediná možnost ukončit válku je dát hranice do souladu se skutečným životním prostorem Acholiů. OSN o tom neuvažuje. Pro některé je současný stav užitečný. Mohou "lovit v kalných vodách". Dodávky zbraní a munice válečníkům nesou zisky. Povstalci naopak dodávají "krvavé diamanty", vzácná dřeva, zlato, tantal a další nerosty.

Převzato z Pravda.ru

Omluva: Nedokázala jsem přepisovat všechna zvěrstva, která jsou v článku uváděna. Je to natolik hrozné (alespoň pro mne ano), že se mi dělalo skutečně fyzicky špatně. Kdo má zájem se podívat do originálu, je to přibližně v polovině třístránkového článku, na str. 2, ale táhne se to oběma prvními stranami…


***

Norská tragedie jako důsledek "balkanizace" rozumu

 

Petr Iskanderov

Červenec 27, 2011

Pohled na čin norského vraha zvenčí ukazuje jeden důležitý aspekt, který sám  Breivik nazývá "spouštěčem". Ten jej podnítil k teroru. Je to úloha Balkánu jako "sudu prachu Evropy", jako katalyzátoru nejen politických, ale i psychologických otřesů, "lakmusového papírku" všech evropských procesů.

Podle vlastního Breivikova přiznání měla hlavní vliv na utváření jeho světového názoru agrese NATO proti Jugoslávii v roce 1999. Svůj vztah ke kosovské otázce charakterizuje takto: "Zcela nepřijatelné bylo jak USA a západoevropské režimy bombardovaly naše srbské bratry. Všechno, co oni žádali, bylo vytlačit islám prostřednictvím deportace albánských muslimů zpět do Albánie".[1]

Breivik nebyl s takovýmto vztahem k situaci v Jugoslávii sám. Kataklysma devadesátých let na území Jugoslávie znamenalo pád nejen dřívějších ideologických představ Breivika, ale celého systému poválečného uspořádání Evropy, jejích politických, právních a morálně psychologických principů a základů. Zejména bombardování Jugoslávie setřelo v Evropě hranici mezi humanitou a bojovými akcemi, mezi vojenskými a civilními cíli. V devadesátých letech byla na Balkáně obrana státní integrity prohlášena za státní terorismus a genocidu, ultimativní nátlak na jednu stranu (Srby) byl označen za jednání a včerejší teroristé byli nazváni nositelé demokracie.

Ještě v počátku roku 1998, kdy byl ještě kosovský konflikt pod kontrolou mezinárodního společenství, prohlásil tehdejší zástupce prezidenta USA pro Balkán Gelbard, že Kosovská osvobozenecká armáda (KOA) je bez jakýchkoliv pochybností teroristickou skupinou.[2] To však nevadilo Washingtonu téměř vzápětí na to aktivně spolupracovat s kosovskými teroristy. Členové republikánského politického výboru v Senátu USA to vystihli otázkou, zda Clinton podporuje svou politikou skupinu spojenou s terorem a drogami. KOA se pro Bílý dům změnila z teroristů na partnery.[3]

Metamorfozy tohoto druhu probíhají stále častěji. Příklady: Saddám Husain, Talibánci v Afghánistánu, Kaddáfí, dokonce Bin Ládin byl nejprve společník Američanů v boji proti sovětským vojskům v Afghánistánu.

Březnová tragedie na letišti ve Frankfurtu předvedla dvojí standardy a bezzásadovost Západu. Jedenadvacetiletý kosovský Albánec střílel na vojáka USA s tím, že je to voják, který šel bojovat proti muslimům v Afghánistánu. Z terorismu nebyl obviněn. Důvod – není prokázáno žádné jeho spojení s teroristickou skupinou. Totéž se nyní děje v Norsku v případě Breivika. Vedoucí zpravodajských služeb Norska sdělila: "Dosud nemáme žádné svědectví o přítomnosti buněk v Britanii nebo v Norsku, na které by byl terorista jakkoliv napojený."[4]

To je v situaci, která se nyní vytvořila v Evropě a nejen tam, nejhorší. Jakoukoliv zakonspirovanou teroristickou skupinu nehodlá identifikovat a zneškodnit. Před půldruhým rokem se řešila otázka nekontrolovaného přílivu Albánců z Balkánu. Vedení EU na to odpovědělo novými sliby o věrnosti evropské integraci a odmítlo revidovat dřívější rozhodnutí o bezvízovém styku pro Albánii a Bosnu a Hercegovinu. Následným varováním se stal poslení volební triumf strany "Praví Finové", která má mnohé zásady podobné Breivikovým. Politické bitvy přerostly v teroristické činy jednotlivců, jejichž psychika je přímo či nepřímo ve stavu "balkanizace".

Válka v roce 1914 začala také na Balkáně. Výstřely Gavrilo Principa byly také ztřeštěným a absurdním aktem malé skupiny nevýznamných spiklenců. Avšak situace v Evropě už byla nastavena na konflikt dvou bloků – Trojspolku a Trojdohody – a pistole Principa to odstartovala.

Dnes jsou Balkán se svými bolestivými místy, jimiž je kosovský, bosenský, makedonský a další problémy i celá Evropa připraveny k nové velké válce, válce všech proti všem, bez klasické frontové linie a týlu, válce nejen obchodní, finanční nebo informační, ale k válce všeobecné.


[1] REUTERS 1155 240711 GMT

[2] AFP 230298

[3] http://rpc.senate.gov/releases/1999/fr033199.htm

[4] DPA 070940 GMT Jul 11

[5] http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14303363

Převzato z Fondsk.ru


***

V Kazachstánu uvolní více než 50 soudců

 

Červenec 28, 2011

Informoval o tom podle BNews předseda Vrchního soudu republiky. Prezidentský výnos o uvolnění 52 soudců bude podepsán během deseti dnů. Propuštěni mají být ti soudci, kteří neplní své povinnosti a rovněž ti, kteří nedodržují normy soudcovské etiky. Má jít o pracovníky okresních a regionálních soudů. Někteří už odcházejí na vlastní žádost. 35 soudců již  bylo uvolněno začátkem roku. V dubnu muselo odejít 6 soudců kvůli úplatkářství. Dva z nich byli uvězněni. V souvislosti s úplatkářským skandálem byl zbaven funkce také dřívější šéf Vrchního soudu Alimbekov.

Převzato z Lenta.ru


***

MMF uznal triumf Íránu v ekonomice

 

Sergej Balmasov

Červenec 28, 2011

Úspěchy se týkají ekonomické reformy Islámské republiky. Hlavní expert MMF pro Írán Dominique Guillaume změny v zemi přivítal. Jejich zásluhou se nejen zlepšily kvantitativní ukazatele, ale zlepšil se i život prostých občanů. Došlo ke spravedlivějšímu rozdělování zisků z prodeje ropy. Guillaume také poukázal na to, že v okolních zemích, které mají příjmy za ropu, k ničemu podobnému nedochází. V tisku se objevila hodnocení jako "íránský ekonomický zázrak", "Ahmadinežád – průkopník a velký refomátor" …..Podstatu tohoto vysokého hodnocení objasňují Radžav Safarov a Ivan Rodionov.

Ivan Rodionov, profesor Vysoké školy ekonomiky říká, že o zázraku zatím nelze mluvit. Ignorovat takový proces také nelze. Tato země se upevňuje po všech stránkách – vojensky i ekonomicky. Velkou zásluhu na tom má prezident, kterého za reformy kritizovali konzervativci. Svou roli sehrály také změny ve státním zřízení. Duchovenstvo přes svůj vliv zde jednalo moudře a nechalo pracovat profesionály.

Rozvoj Íránu ovlivnily represe Západu. Po událostech v roce 2001 byly "islámské peníze" podezřelé a výsledkem bylo, že se nedávaly do západních bank, ale do rekonstrukce země. V současnosti už nevisí celé íránské hospodářství jen na ropě. Pokračuje diversifikace a Írán má už i nové směry rozvoje. Nemá ten model kapitalismu, na který jsme zvyklí. Není to ani socialismus. Je to typ rozvoje plodobný libyjskému, kde kapitalistické vztahy nepřekážejí realizaci sociálního programu.

Radžab Safarov, generální ředitel Centra studia současného Íránu, podává následující výklad. Západ už nemůže nevidět pozitivní změny v Íránu. Prvním signálem byl souhlas EU s vybudováním plynovodu z Íránu přes Irák a Sýrii. To je pro Evropu výhodné. nejen přístupem k íránskému plynu a ekonomickými výhodami ze snížení cen, ale i menší závislostí na ruském plynu. Evropské mocnosti dávno hledí na Írán jako na chutné sousto. Skutečným výhodám spolupráce s Islámskou republikou překážejí Spojené státy, ale americké vrtochy budou bezpochyby řídnout.

Prohlášení MMF o něčem vypovídá. Vždyť tato organizace je poslušným nástrojem Západu a tedy signalizuje, že se vztah Západu k Íránu změnil. Evropa už nehodlá trpět dřívější americký diktát.

Ahmadínežád je prvním prezidentem, který se nebál udělat hluboké reformy, přičemž dobře věděl, že se při neúspěchu může stát terčem kritiky. Zásluhu na úspěchu reforem má i to, že Ahmadínežád a jeho tým brali v úvahu světové zkušenosti z podobných transformací.

V Íránu se čtyřikrát zvýšila cena benzínu. Tím stát získal sto miliard dolarů. U obyvatel se to ve špatném neprojevilo.Každý Íránec dostává a bude dostávat slušnou kompenzaci. Reformy zavedly pružné dotace řadě odvětví a převedla se část ze státního sektoru do soukromého vlastnictví. Zvýšila se konkurence a zlepšily se služby i vyráběné zboží. Nynější čtyř až pětiprocentní HDP se  zvýší na sedmi až osmiprocentní.

Safarov očekává, že přijde i třetí signál, zlepšení vztahů mezi Íránem a EU. Budou to velké kontrakty. Írán je pro zahraniční investory stále přitažlivější. Zaručuje za každý do jeho ekonomiky investovaný dolar každoročně minimálně dvacet procent zisku, což není málo. Proces zlepšování vztahů Íránu se zeměmi Evropy už začal.

Převzato z Pravda.ru


***

Odmítnutí jaderné energetiky přijde SRN na 335 miliard euro

 

Červenec 26, 2011

Informace pochází od týdeníku Welt, který se odvolává na propočty švýcarského institutu Prognos. Zakázku si u něj zadala Bavorská hospodářská společnost (VBW). Výsledky propočtů jsou následující.

Odmítnutí JE je spojeno se zásadní přestavbou systému zásobování energií. Zvýšení cen elektřiny se dotkne především výrob náročných na její spotřebu. Mezi lety 2010 až 2023 má podle předpovědi stoupnout cena elektřiny o 41%.

Poplatky za vývoj ekologicky čistých zdrojů elektřiny (EEG) vzrostou do roku 2015 na 21 miliard euro/rok. Podle toho to potom bude do roku 2030 kolem 250 miliard euro. Náklady na přebudování sítě mají být ve výsledku 335 miliard euro.

VBW už nyní od státu žádá snížení EEG na 2 eurocenty/kWh. Dále navrhuje rozšířit seznam energeticky náročných výrob. Sám stát plánuje zvýšit jejich počet ze 600 na 1560 a tak snížit objem poplatků na EEG na 3,3 miliardy euro. VBW to nestačí.

Prognos uvádí, že v případě platnosti zákona z roku 2010 o prodloužení doby využití 17 německých JE v průměru na 14 let by bylo zvýšení cen elektřiny pro náročné výroby nikoliv 41 %, ale jen 26,5 %. Domácnosti by to ovlivnilo nepodstatně, vzrůst cen by byl jen asi 5%.

Podle nového zákona má být v Německu uzavřeno 8 JE ihned, ostatní postupně do roku 2023. Podíl obnovitelných zdrojů elektrické energie se má do roku 2020 zvýšit ze 17 na 35 procent.

Převzato z Lenta.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments