Žádáme vypsání celostátních referend k vládním návrhům důchodové a zdravotní reformy

Hnutí za přímou demokracii iniciovalo petice za vypsání celostátních referend o vládních návrzích důchodové a zdravotní reformy.


Současné vládní návrhy důchodové a zdravotní reformy velmi zásadním způsobem zhorší životní podmínky většiny občanů této země.


Vládní argumentace ve prospěch jejích návrhů se ukazuje jako účelově vedená ve prospěch soukromých fondů a nejbohatších členů naší společnosti.


Vyvedení části prostředků z průběžného důchodového systému a jeho přesměrování do soukromých důchodových fondů nemá s řešením stability důchodového systému nic společného. Právě naopak. Povede k ještě většímu prohloubení deficitů důchodového systému, na jejichž pokrytí hodlá vláda použít prostředky získané zvýšením DPH.


Zdražení potravin, energií, služeb, a dokonce i knih postihne nejvíce lidi s průměrnými příjmy, kteří tvoří nejpočetnější část této společnosti. Na druhé straně přinese realizace vládního návrhu důchodové reformy další zisky soukromým fondům, tj. nejméně početné a nejbohatší skupině našich i zahraničních majitelů těchto fondů.


Celá argumentace ve prospěch tohoto návrhu je založena na vyvolávání strachu z údajně hrozícího krachu důchodového systému. Ale tak by tomu bylo jen v případě, že by našemu národu hrozilo vymření. Pak by skutečně došlo k vymizení produktivní části populace. Ve všech jiných případech se jedná jen o dočasný populační pokles. Jeho dopady budou mírněny již samotným růstem produktivity práce. Ale především je možné jej kompenzovat růstem příjmů státního rozpočtu, a to například skutečně účinnými protikorupčními opatřeními, progresivním zdaněním příjmů fyzických osob a korporací a dalšími.


Obdobně je tomu i s vládními návrhy zdravotní reformy, které směřují k přeměně zdravotnictví v komerční sektor, jehož hlavním cílem bude maximalizace zisku pojišťoven a zdravotnických zařízení. Avšak to povede k vyloučení průměrně situovaných a chudých členů naší společnosti, a to především dlouhodobě a těžce nemocných, ze systému kvalitní zdravotní péče. Ta se stane dostupnou opět jen pro nejbohatší. Léčba bude poskytována jen tam, kde se to vyplatí a jen tomu, kdo si ji dokáže zaplatit.


Vyslovujeme vážné podezření, že skrytým cílem vládní politiky je rozbití všech systémů založených na solidaritě, vzájemné pomoci občanů. Takto atomizovaná společnost pak bude vhodným prostředím pro nekontrolovatelné zneužívání občanů pro soukromé účely vlivných podnikatelských skupin.


Takové zásadní změny v podmínkách života naší společnosti nemůže provádět vláda, která má podporu jen malé části občanů.


Jestliže je v demokracii lid zdrojem veškeré moci, jen občané samotní jsou oprávněni rozhodnout, jestli si takové změny přejí či nikoliv.


Proto požadujeme vypsání celostátního referenda o těchto otázkách.


Hnutí za přímou demokracii si je velmi dobře vědomo, že zákon o obecném referendu politikové opakovaně odmítali a stále odmítají přijmout.


Naše petice proto považujeme současně za prostředek k projevení občanské vůle a přání voličů po uzákonění tohoto výsostně demokratického nástroje v naší zemi.


Petice k důchodové reformě je ZDE


Petice ke zdravotní reformě je ZDE


Za Hnutí za přímou demokracii


Dr. Milan Valach

mluvčí

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments