Amélie: Z léta páně 1751 rozprava nadmíru akurátní
Osoby:  Lord, Doktor teologie

Lord: Copak nevíte, doktore, že my jsme nejzkaženější národ pod sluncem? A jak byste chtěl takovému národu vládnout podle přísných zásad poctivosti a morálky?

 

Doktor: Je-li opravdu tak zkažený, pak je podle mého názoru nejvyšší čas, aby se napravil, jinak lze snadno čekat, že by britskou svobodu čekal stejný osud jako římskou. Zkaženost v těle politickém totiž směřuje k rozkladu stejně jako zkaženost v těle lidském.

 

Lord: Děkuji vám za vaše přirovnání, neboť i v lidském těle je doba mládí, mužného věku a stáří. Jakmile nadejde stáří, je zhola nemožné usilovat jakýmikoliv umělými prostředky k tomu, aby se tělu vrátilo mládí. Stejná období má každá říše. V mládí se rozvíjí uměním a zbraněmi k moci a blahobytu. Nějakou dobu ho užívá a vzkvétá. V síle mužného věku slyne doma bohatstvím se všemi vymoženostmi a dary míru, za hranicemi zastrašuje nepřítele hrůzami války. Nakonec však blahobyt přivodí zkaženost a nadejde úpadek. Věda a mravnost, umění i řemesla postupně upadají. Národ propadá zahálce, přepychu a korupci. Doma se vyčerpává – a v cizině ztrácí veškerou úctu. Pak je na tom tak bídně, že se podobá člověku v posledním skomírajícím období života, kdy už jen netečně očekává blížící se rozklad.

 

Doktor: Veřejné dobro lze uskutečňovat jen tehdy, jsou-li všichni lidé zaměstnáni dle svých schopností. Kdekoliv je opravdová zásluha zatlačována známostí a protekcí a lidem se svěřují úřady bez ohledu na schopnost a bezúhonnost, tam se státní záležitosti ocitají v žalostném stavu. A je tu, mylorde, ještě jiné zlo, jež provází tuto nespravedlivost. Má totiž zřejmou tendenci ničit v lidech veškerou ctnost a všechny schopnosti, protože jim bere ono povzbuzení a vzpruhu, jež by měla podněcovat k soutěžení a vést lidi, aby se snažili vyniknout v umění, vědě nebo řemesle.

 

Jak to asi takový národ hněte, když vidí, že musí podporovat kliku lidí, o jejichž neschopnosti jsou všichni přesvědčeni, a kteří své vlasti prokazují dvojí špatnou službu –  jednak tím, že zastávají místa, na která nestačí, jednak tím, že znemožňují zastávat tato místa lidem kvalifikovaným…


Zaslal Hudryper

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments