Blíží se konec naší civilizace?

Goddardovo středisko kosmických letů (spadá pod NASA) zveřejnilo studii o nadcházejícím konci naší euroatlantické civilizace. Všechny vyspělé, dobře organizované a sofistikované státní útvary dříve nebo později zanikly. Dnes je známe pouze z dějepisu.

Podle zmiňované studie mají na úpadek jakékoliv kultury vliv tyto faktory: populace, klima, voda, zemědělství a energie. V našem případě to jde zestručnit do dvou hlavních příčin: neudržitelné využívání zdrojů planety a rozevírající se nůžky mezi bohatými a chudými.

Takové temné prognózy pesimistu pohladí po duši. Jenže i optimista (pokud zná historii), by se měl zamyslet. Ta podobnost vývoje je zarážející. Zprvu úspěšná civilizace roste a dosáhne svého vrcholu, po kterém následuje pád. Někdy drasticky strmý (Mayové), jindy trvající staletí (Římské impérium). Historie se pouze opakuje. Úpadek starého Egypta, Číny, Indie či Mezopotámie to jen potvrzuje.

Euroatlantická populace nezadržitelně stárne a vymírá. Její místo se snaží obsadit jiné národy. Máme zde neustálý příliv muslimských imigrantů. Jejich předáci hlásají, že Evropu dobudou přes dělohy svých žen (to je autentický výrok). Míní tím velkou porodnost muslimek oproti Evropankám. Muslimové a islamizace, to je zásadní politické téma, které ovlivnilo i výsledky voleb do Evropského parlamentu. Může se někdo divit, že ve Francii, kde je v populaci zastoupeno 10% muslimů, triumfovala nacionalistka Marine Le Penová? A že ve Velké Británii zvítězila protiimigrantská strana (UKIP) Nigela Farage? U nás to nebylo tak vyhrocené. Čeští muslimové se příliš neprojevují a zatím jsou hodní. Musí, protože jich není tolik. Jejich čas ale přijde…

Dalším projevem celkové krize ve společnosti je i současný systém vzdělávání, který úmyslně snižuje nároky jak na žáky, tak i na studenty středních a vysokých škol. Za chvíli to bude vypadat tak, že co Čech, to vysokoškolák. V Plzni na to šli dobře; nechápu, kdo tento pozitivní trend zastavil. Mohli jsme být mezinárodní vysokoškolskou velmocí. Za první republiky (kterou vůbec nemíním adorovat) byla maturita něčím. Někteří dnešní vysokoškoláci však nedosahují ani úrovně onoho prvorepublikového maturanta. Úpadek školství se pak následně projevuje například i malým počtem mezinárodních patentů, které by přinášely Česku peníze z licencí. Nejde jen o peníze, patenty jsou obrazem technické, vědecké a průmyslové vyspělosti té které země.

V roce 2013 Čína v počtu podaných patentů překonala i jednu z nejinovativnějších zemí světa – Německo. Dávno neplatí klišé, že Číňani umí jen kopírovat cizí nápady. Dále se znovu potvrdilo, že Japonsko, Jižní Korea a Spojené státy jsou inovativnější než Evropská unie. Pouze USA stačí čelit, zatím, asijským ekonomickým rivalům. Západ pomalu, ale jistě zaostává.

Studie o konci naší civilizace se zabývala i otázkou vody. To není bagatelní záležitost. Voda může být v budoucnu stejně ceněná, jako je dnes ropa. Bude to strategická surovina. Střední a jižní Afrika je již bez vody a to způsobí další stěhování a migraci Afričanů na Západ. Itálie a Španělsko s tím mají velké problémy už teď. Jak je budou asi řešit? Pustí africké (vesměs muslimské) imigranty do dalších států Evropské unie? Nedostatek vody může podle některých demografických průzkumů způsobit nové stěhování národů a tím dále destabilizovat situaci v celé Evropě. Nebude to dnes, možná je to otázka několika desetiletí. Ale ten problém tu je, a nikdo pořádně neví, co s tím. Tedy, nepočítáme-li populistické a nereálné řeči Tomio Okamury.

Otázka vody je ale komplikovanější. Nejde jen o tu pitnou. 30 % světové populace je zcela závislých na potravinách z moře. Pokud by došlo k vyhubení (nadměrným odlovem) některých druhů ryb, tak i zde hrozí nebezpečí hladomoru.

Hrozby číhají ovšem i jinde. Na ten předpovídaný kolaps civilizace může mít vliv i zastavení či snížení námořní dopravy. Celkem 90 % světového obchodu probíhá po moři.  To, co vyvádí piráti u pobřeží Somálska, mezinárodní obchod zatím neohrozí. Jenže kdo by jim mohl čelit, kdyby v rámci celosvětové krize toto nabralo na otáčkách? V Evropě, snad mimo Anglii a Francii, již nikdo ani neumí stavět pořádné letadlové lodě. To je doménou USA, Ruska a Číny. Čína, jako nastupující dominantní ekonomika, buduje nejen obří obchodní loďstvo, ale současně i válečné lodě na ochranu těch obchodních. Dovést zboží a suroviny lze efektivně pouze po moři. Železniční a letecká doprava ty miliony tun prostě nezvládne.

Z historie víme, že i konec Římského impéria předznamenala právě orientace na dovoz všeho zboží z kolonií. Ono to bylo levnější. Stejně jako je dnes levnější vše vyrábět v Asii, zejména v té mnohokrát zmiňované Číně.

Zde musím odcitovat amerického ekonomického reformátora z doby prezidenta Reagana, Paula Craig Robertse: „U amerických firem dochází k přesunu výroby mimo USA. Ale tato globalizace má jen krátkodobý finanční efekt. V dlouhodobém horizontu se začne projevovat technologickým zaostáváním. Roberts doslova říká: „Kde se nevyrábí, tam nelze ani inovovat. Americké firmy potom toto zboží vyrobené v zahraničí dováží zpět do USA…“

K tomu antickému Římu poslední dvě poznámky. Málo známým faktem je, že například punské války dokonale zruinovaly římskou kasu. Muselo dojít dokonce k devalvaci měny. Dalším projevem krize impéria bylo to, že se zvyšovaly daně a rostlo zadlužení říše. Důvodem byly stále se zvyšující požadavky na státní rozpočet. I „chléb a hry“ něco stojí… Nepřipomíná ono zadlužování soudobý trend Česka a celé Evropské unie?

Římská říše byla vybudována pomocí legií. Zpočátku bylo ctí každého majetného Římana dobrovolně se přihlásit a sloužit v jejich řadách. Římané správně vycházeli z předpokladu, že pouze takoví občané oplývají bojovou morálkou a mají skutečný zájem na obraně Říma. Později tuto roli převzali placení žoldnéři z řad barbarů. Došlo k celkovému poklesu disciplíny a morálky. Jaký oni měli asi zájem na budoucnosti impéria? Vlastenectví se v dobách úpadku již nenosilo. Známý je citát: Civis romanus sum (Jsem římský občan), kterým se každý Říman v celém tehdy známém světě dovolával svých občanských práv. Zajišťovalo mu to ochranu, nikdo se k němu nemohl chovat svévolně. V opačném případě by proti svévolníkovi stály legie Říma. I to v dobách krize vzalo za své.

Jak to souvisí s dnešním stavem společnosti? V roce 2008 několik pilotů údajně elitní vrtulníkové letky odešlo z České armády, když měli být nasazeni v Afganistánu. Nebavme se o vlastenectví. Já sám jaksi nechápu, jak by české vlastenectví mělo souviset s podporou zkorumpovaného režimu afgánského prezidenta Hámida Karzaje a jeho příbuzných. Já to beru jinak.

Máme profesionální armádu. Když je někdo profík, měl by to akceptovat a bojovat třeba i v Tramtárii. Ale ti vrtulníkáři byli snad ještě horší, než oni vzpomínaní římští žoldnéři. Oni se podělali předem, ještě v Česku… Proč se tedy hlásili do armády? To chtěli zachraňovat mladé blondýny při povodních? Dovedete si představit stejný přístup třeba u hasičů? Není i toto úpadek armády? Třeba ale nebyli zbabělí. Možná, na rozdíl od Američanů, pochopili, že každé vítězství v historii Afghánistanu vždy skončilo porážkou dobyvatelů. Ať to byli Britové či Sověti.

Západ musí být opravdu v posledním tažení a naprosto zdegenerovaný: Těhotní „muži“ (američtí transsexuálové) nestačí. Vítězem Eurovize se stala vousatá „zpěvačka“ (rakouský transvestita a „umělec“) o kterém bulvár píše, že je: „… vítaným hostem prestižních společenských akcí“. Dříve se lidé v cirkusech chodili dívat na trpaslíky. Dnes jim senzacechtivý tisk servíruje exhibicionisty a různé uchyláky a předstírá se, že je to úplně normální. Agentura AFP k tomu navíc přidala knížecí ponaučení o tom, že je smutné, že zpěvačka vyvolávala nesouhlasné reakce v některých východoevropských státech. Panebože. Asi jsem netolerantní. Asi jsem konzervativní. Asi nejsem cool. Mně to normální nepřipadá a docela se těším na komentáře všech multi-kulti farizejských pravdoláskařů… Toto je Řím v nejvyšším stádiu úpadku! Toto je rozklad západoevropských hodnot! Ironicky řečeno – Sodoma Gomora. Západ napřed rozložil základ společnosti – rodinu – a nakonec se položí sám od sebe. Ani nepotřebuje nepříznivé vnější okolnosti; vystačí si sám a vyhnije zevnitř… Muslimům stačí jen mít trpělivost a čekat…

Příčiny zhroucení předchozích civilizací můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, které se ale navzájem prolínají a ovlivňují.

1. Kapacita životního prostředí

2. Rozdělení společnosti na „chudé masy“ a „bohatou elitu“

I když bod 2. zní téměř marxisticky, těžko lze NASA podezírat z komunistické rétoriky a propagandy. Jde pouze o popis jevů, které se periodicky při hroucení státních útvarů opakovaly.

Názor NASA je tedy takový: „Masy“ materiální hodnoty sice vytvářejí, ale dostávají pouze menší díl. Většinou jen tolik, aby se udržely při životě a mohly dál produkovat. Kontrolu nad tímto přerozdělováním mají právě „elity“, které spotřebovávají onu většinu. Takhle napsané to zní jak závan starých časů, ale ono to tak je. Toto přerozdělovaní nakonec dobře známe nejen ze současné České republiky, je na tom založena celá Evropská unie.

A ještě jednou Paul Craig Roberts, který jinými slovy říká totéž: „Spojené státy jsou řízeny oligarchií. Tady žádná demokracie neexistuje. Je to všechno faleš, přetvářka, show. Amerika je ve skutečnosti řízena Wall Streetem, vojensko-bezpečnostním komplexem, ropnými společnostmi, zemědělskou lobby a v menší míře pojišťovnami a farmaceutickými firmami.“ Elity jak podle příručky.

První typ zhroucení dle studie NASA: Euroatlantická civilizace bude fungovat ještě nějakou dobu na udržitelné cestě rozvoje. Nakonec ale elity neodolají a začnou spotřebovávat tak velké množství zdrojů, že většina populace bude čelit hladomoru. Toto nebude souviset se stavem přírody, ale s tím nerovnoměrným přerozdělováním a s nedostatkem pracovní síly.

Druhý typ zhroucení dle studie NASA vychází ze stupňovaného využití zdrojů. Rychlejší využívání zdrojů přinese rychlejší zhroucení civilizace. Elity budou opět ve výhodě, stejně jako u prvního scénáře. Takže i před kolapsem životního prostředí budou lépe chráněni a budou si užívat déle, než většinová společnost. Nicméně po zhroucení „mas“, dojde i na ně a bude následovat kolaps „elit“.

Problém je v tom, že nejen elity, ale ani jejich příznivci si nepřejí žádnou změnu. Je to logické, nikdo se nechce omezovat, když se zdá, že vývoj je stále udržitelný. Běžte si stoupnout do supermarketu a hlásat o konci civilizace lidem s plnými nákupními košíky. V lepším případě skončíte v komickém šotu na TV NOVA nebo PRIMA jako „náboženský pomatenec“, v tom horším v nejbližší psychiatrické léčebně.

Řečeno složitě: elity nedopustí žádné strukturální změny společnosti. Řečeno jednoduše: kapři si rybník sami nevypustí. Jinými slovy, elity se nevzdají privilegia pro ně výhodného přerozdělování.

I když NASA analyzovala civilizace na nižším stupni vývoje, než je ta naše současná, její závěry jsou přesto jednoznačné. Klasický kapitalismus (nemyslím Brusel) je proti přerozdělování, ale stejně ho musí provádět. Klasický socialismus, který chtěl přerozdělovat efektivněji, to nezvládl. Takže si stejně nevyberete.

Zmiňovaná studie nabízí východisko a jistou naději v tom, že růst produktivity práce na základě technologického pokroku může konec euroatlantické civilizace odvrátit. Může, ale nemusí. Soubor technických znalostí a vědomostí byl i v antice tak vysoký, že vynález parního stroje mohl nastat téměř o dva tisíce let dříve. Jaký by to mělo dopad na další vývoj Římské říše, můžeme jen spekulovat. To je spíš téma pro autory sci-fi. Ale nebyla poptávka, na práci stačili otroci. Jak je vidět, slogan sociální demokracie „zdroje jsou“, platil i v antickém Řecku a Římě.

Celkové vyznění studie NASA je pesimistické: kolaps naší současné civilizace je vysoce pravděpodobný. Nic netrvá věčně, žádná organizovaná společnost se neudržela a nerozvíjela déle než pár století. Pokud Západ přežije, tak to bude světová premiéra. Zatím to nikdo v historii nedokázal. Studie sice dospěla ke dvěma scénářům, vždy ale se stejným koncem…

Pokud by nastal souběh potravinové, energetické a vodní krize, může prý ke zhroucení západní civilizace dojít již během nadcházejících patnácti let. Tak to už je silná káva a tento údaj bych bral s velkou, velkou rezervou.


Odkaz na citovaný článek NASA: Tahle civilizace spěje ke svému konci

 

Převzato z blogu autora na blog.idnes.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
11 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
orinoko
orinoko
15. 6. 2014 6:42

Hmm, poněkud mě zaráží , čím se údajně také zabývá NASA. To není zpochybňování obsahu článku, spíše to připomíná stav, kdy na lety do vesmíru nejsou peníze a tak se provádí náhradní činnost. Jenom doufám, že to není realizace emerického přistání na Měsíci v Hollywoodu.
Ačkoli … kdo ví … V Hollywoodu by mohli připravit současné tématické sci fi: Jak přežít na Haliči bez ruského plynu.
Aby měli holé zadky o zábavu postaráno.

proradost
proradost
15. 6. 2014 7:28

Zánik civilizace byl vždy zánikem elit té které civilizace. Prostí lidé nakonec přežili a změnil se řád. Je otázka jaké zdroje stačí představitelé našich elit svým nástupcům zničit, než odejdou.

hudryper
hudryper
15. 6. 2014 8:02

Souběh energetické,potravinové a vodní krize je vlastně jeden proces,kdy se tyto fenomény navzájem doplňují a synergicky působí k společnému zrychlování.Dalším akcelerátorem je distribuční krize způsobená finanční krizí s nevyhnutelným pádem hodnoty světové měny coby měřítka hodnot a samozřejmě také jako kapitálu či prostředku obživy starobních a jiných důchodců.Jestliže tyto faktory studie NASA nezahrnula,jde spíše o pokus o alibististické upozornění nadřízených,že „z objektivních důvodů“ jde vývoj euroatlantické civilizace do kytek.A odvrátit tento vývoj lze jak ? Obnovit význam NASA na úrovni Kennedyho programu,což znamená nešetřit na výzkumu vesmíru a všech oborech,bez jejichž vědeckých výsledků není možné takový program realizovat. Takže asi… Číst vice »

B. Tichánek
B. Tichánek
15. 6. 2014 8:05

proradost napsal

Zánik civilizace byl vždy zánikem elit té které civilizace. Prostí lidé nakonec přežili a změnil se řád. Je otázka jaké zdroje stačí představitelé našich elit svým nástupcům zničit, než odejdou.

Zánik režimů socialistických zemí ponejvíc nastával proto, že hledaly něco nového – pro vztahy mezi lidmi. Nutně promýšlely možnosti – a myslet není snadné, prý to bolí.
Snáz se udržují režimy dané sobectvím. Takové hledání je snazší, pracuje podvědomí, při sledování pudových přístupů.

Mudrc
Mudrc
15. 6. 2014 9:45

Zdrojů a kapitálovych toků je na planetě dostatek,aby byly uspokojeny nároky chudých,ale nejde uspokojit nároky bohatých!

Sio
Sio
15. 6. 2014 10:14

41 přečtení, 5 komentářů. Kolik z těch 41 to dočetlo asi do konce? Jsou to blafy složené z náhodně vybraných polopravd. Eintopf z Říma, českého vysokého školství a muslimské vnitroděložní invaze. Tohle všechno připáleno v entopfovém hrnci na nedostatku vody. Prostě proud myšlenek bez ladu a skladu, jak přišly na rozum.

tožtak
tožtak
15. 6. 2014 15:58

Já to napíšu jednoduše. Ve škole do nás pořád hustili, že v budoucnu budou za lidi dělat všechno roboti. To je sice hezké, tento trend už započal, takže lidstvo by na tom mělo být teoreticky lépe, ale nikdo se nezmínil z čeho ti lidé, kteří budou nahrazeni roboty budou žít. Děsím se doby, kdy 3D tiskárny budou elity nakupovat v řádech tisíců a ty budou nahrazovat člověka – otroka. Ono takovému robotovi či 3D tiskárně nemusíte platit mzdu, odvádět zdravotní, sociální, odvody apod., (navíc může pracovat 24 hod. denně bez přestávek) takže stát utře nos a navíc se bude muset… Číst vice »

jjmm
jjmm
15. 6. 2014 16:04

Válka o modré zlato
aneb
Nad vodou se nedá zvítězit
čili
Ve válce pro sklenici vody na ideologii záleží
http://www.czechfreepress.cz/ekologie/valka-o-modre-zlato.html
http://www.vlastnihlavou.cz/kaddafi-mozna-nebyl-zabit-kvuli-rope-ale-kvuli-vode/

jjmm
jjmm
15. 6. 2014 16:11

Josef MikovecVypijeme Antarktidu a co dál ? “The Antarctic is also the continent that holds 70 percent of the world’s fresh water reserves, a resource becoming scarcer and more valuable each year. The Antarctic Treaty signed in 1959 has thus far protected the continent’s environment from resource extraction and military activity, however, it neither affirms nor denies territorial claims currently held by seven countries. As access to fresh water becomes more critical, the treaty may become another ideal purported on paper but trampled in practice.” Resource Control and Military Might: The Future of the Malvinas/Falkland Islands „Saudi Arabia has always… Číst vice »

petr
petr
16. 6. 2014 10:09

Jak to vidí Fulford : Mimoradne schuzky zapadnich elit nejsou schopny zadnym zpusobem vyresit financni stagnaci a to, co ted hrozi nejvice je imploze ekonomiky Spojenych Statu. http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/

Alena
Alena
16. 6. 2014 13:32

Zánik a pád velkých říší- zde se historie zcela neopakuje,protože pisatel nebere v úvahu globalizaci, která obsáhla veškeré lidské dění.Zánik velké říše v dnešní době by byl i zánikem lidstva. To dříve opravdu nebylo. Dnes zbývá ovládnout pár zemí, jejich přírodní a lidské zdroje. Islamizace Evropy jako zánik zdejší civilizace? Je to záměr nebo přirozený vývoj? Zdá se, že elity,které hýbou světem, si to přejí. Jinak by nebyl kladen takový důraz na multikulturu,homosexuály,odebírání dětí atd., neboli oslabení rodin,národních států, které se hůře ovládají.