Odpověď SÚJB na otevřený dopis Umlaufovin

Systém skladování vyhořelého paliva je standardní na všech provozovaných jaderných elektrárnách ve světě. Čerstvě vyvezené palivo je vysoce radioaktivní, proto je manipulace s ním omezena na nezbytně krátkou vzdálenost.