Lumpenburžoazie a vyšší duchovní pravda

Bývalí kritici establishmentu neunesli tíhu vítězství, propadli ideologické zaslepenosti a proměnili se na apologety režimu, jehož podstatu nejsou schopni prohlédnout ani pojmenovat. …Nedochází jim, že v kohabitaci se soudobým kapitalismem (superkapitálem) může demokracie fungovat pouze jako „lidovláda“ omezená, limitovaná, polovičatá, navíc zevnitř podrývaná novou vrstvou – lumpenburžoazií.