CRAB – největší tunel v dějinách českého IT

Historie projektu CRAB se datuje od roku 2008, kdy byl schválen projektový záměr na zavedení centralizované evidence administrativních budov státu. Vytvoření a provoz CRABu má českou státní pokladnu do konce roku 2019 stát více než 1,6 miliardy korun. Utraceny již byly stovky milionů. Krajně podezřelé je také to, že software pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nakupuje i Státní tiskárna cenin (STC).

Tunel CRAB za více než 1,6 miliardy korun jistě předčí i do nedávna největší tunel Opencard, u kterého se náklady ke konci roku 2009 odhadovaly na 1 miliardu. Skutečné náklady přitom podobně jako u CRABu dosahovaly několik desítek milionů – v případě Opencard mluví kvalifikovaný odhad na obdobný informačně-technologický projekt o 50 milionech korun. Také software CRAB by dle obvyklých cen měl stát řádově méně. Experti organizace Kverulant.org částku v jeho případě odhadují na maximálně desítky milionů Kč, a to včetně provozu.

Podle organizace Kverulant.org navíc náklady na CRAB nejsou transparentní. Není zřejmé, jak byla stanovena cena a jak byl vybrán dodavatel IBM. Jisté je, že společnost IBM nebyla vybrána v souladu s nařízením vlády pro zadávání veřejných zakázek, a to ani přesto, že vlastní výběr se uskutečnil až rok a půl po tom, co tato norma nabyla účinnosti. Původní smlouvy s IBM navíc stále prodražují nové a nové dodatky, aniž by proběhlo jakékoliv výběrové řízení.

Software CRAB je tak drahý, že v souvislosti s ním narostly průměrné náklady na státní administrativní budovy minimálně o 125 korun za každý užívaný metr ročně. Kverulant zjistil, že v období 2013-2019 vyjde tento systém na provozu a za pořízení průměrně na 230 miliónů za rok. Pokud roční náklady na CRAB  vydělíme počtem budov, které jsou v systému zavedeny (v současné době jich je 3681), vyjdou nám průměrné vícenáklady na zajištění chodu CRABu pro jednu „průměrnou“ budovu každoročně na více než 60 tisíc. CRAB eviduje celkem 1,85 milionu m2 kancelářských ploch, takže díky němu narostly náklady za užívaný metr každoročně přinejmenším o 125 korun.

Kverulant.org se dnes o všechna tato podezření prostřednictvím trestního oznámení podělil s orgány činnými v trestním řízení. Zároveň vyzval ministra financí Babiše, aby největší tunel v dějinách českého IT zastavil dřív, než budou za mnohonásobně předražený program vyplaceny všechny peníze. Právě ministerstvo financí má v gesci jak STC, tak ÚZSVM.

Tato kauza si klade za cíl zastavit největší tunel v dějinách českého IT dřív, než podstatná část z více než 1,6 miliardy korun zmizí na účtech nejen v oceánu anebo za zbytečnosti. Důležité je také dosáhnout potrestání viníků.

Celý článek najdete na Kverulant.org

Přejít do diskuze k článku 2 komentáře