David Rath: Závěrečná řeč

Důvody proč nemám být odsouzen:

1. Nebylo prokázáno, že jsem přebíral finanční prostředky s vědomím, že jsou za veřejné soutěže a od zástupců soutěžitelů, nebyl předložen důkaz, že jsme věděl ,že uvnitř krabice jsou peníze.

2. Nebylo prokázáno, že bych cokoli činil, či se nějakého jednání zdržel ve prospěch kohokoli ze soutěžitelů. Naopak bylo prokázáno, že jsem své pozice hejtmana nezneužil ve prospěch či neprospěch kohokoli ze soutěžitelů.

3. Bylo prokázáno, že nikomu nevznikla škoda v souvislosti se souzenými veřejnými zakázkami.

4. Bylo prokázáno, že souzené zakázky byly realizovány za ceny obvyklé.

5. Bylo prokázáno, že souzené soutěže probíhaly podle zákona o veřejných zakázkách a nediskriminačně, vždy bylo více soutěžitelů, kritéria splňovaly desítky (stovky) společností a hodnotícím kritériem byla nejnižší cena.

6. Bylo prokázáno, že veřejné soutěže stran ceny i soutěžních kritérií byly několikrát kontrolovány odborníky na kraji i ROPu, ti s nimi vyslovili svůj souhlas. Bylo prokázáno, že tento systém kontroly veřejných zakázek byl zaveden s mojí aktivní podporou, na můj popud a za období mého výkonu funkce hejtmana.

7. Bylo prokázáno, že předmětem soutěží byly důležité, potřebné a veřejně prospěšné akce.

8. Bylo prokázáno, že ty zakázky, co byly realizovány, skončily předáním předmětu v dobré kvalitě a ke spokojenosti objednatele.

9. Bylo prokázáno, že pro výherce soutěží (dodavatele) skončily zakázky často ekonomickou ztrátou, nebo nevelkým ziskem, který se pohyboval při dolní hranici obvyklého zisku.

10. Bylo prokázáno, že pokud by vítězové soutěží zaplatili obžalobou tvrzené úplatky, tak by skočily s mnohamilionovou ztrátou. A souzené zakázky by pro ně byly významně ztrátové, a to až tak, že by mohly ohrozit jejich existenci.

Důvody proč musím být odsouzen:

1. Poptávka po exemplárním případu, kterou vytvořili někteří politici ve spolupráci s vybranými státními zástupci, policisty a některými médii.

2. Osobní zainteresovanost příslušníků nové justice, kteří jsou s případem spjati svojí kariérou a neodsouzení pro ně může znamenat osobní problém, nebo to tak sami cítí.

3. Osobní angažovanost některých politiků počínaje prezidentem republiky Zemanem, exministryní spravedlnosti Benešovou, exministrem a europoslancem Pospíšilem a exministrem Kubicem. Tito všichni se v případu minimálně přes média angažovali a vyjadřovali jasné soudy před vynesením rozsudku.

4. Problémy a škody spojené s tím, že mi byl zamezen výkon mandátu poslance vazbou a s tím spojené zpochybnění mnoha zákonů projednaných sněmovnou.

5. Škody v řádech miliard způsobené firmám, které jsou součástí tohoto procesu a jejichž představitelé byli již nepravomocně odsouzeni

Celé vystoupení MUDr. Ratha najdete na webu Vaše věc

Námět: Starý doktor

Přejít do diskuze k článku 98 komentářů