Debatní klub o kruzích v obilí: Jan Frolík / Karel Rašín

Věříte-li na UFO, na nevysvětlitelné jevy, budete během debaty spokojení. Vy ostatní můžete můžete protestovat, vztekat se, ale to je asi tak vše, co proti kruhům v obilí – agrosymbolech asi zmůžete, snad i proto, že jsou o nich zprávy již ze sedmnáctého století a dnes se tomuto fenoménu věnují stovky organizací a skupin po celém světě.

Česká Wikipedie například o tématu píše – „Kruhy v obilí nebo také agrosymboly jsou jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí mechanicky, ale zatím dosud neznámým vlivem. Podle odpůrců těchto teorií se jedná o lidský či přírodní výtvor.“

Tento na první pohled nestranný text má v sobě zásadní vadu v argumentační rovině, protože dosud samotný způsob vzniku jevu nikdo nedokázal jednoznačně potvrdit ani vyvrátit. Téma je kvůli tomu vystavené značnému množství spekulací a teorií, ale i posměchu, odsudkům a zesměšňování.

Do Debatního klubu přišli pánové Jan Frolík, který se laickým zkoumáním a pozorováním těchto jevů dlouhodobě zabývá… a Karel Rašín, novinář a publicista, který opakovaně přednášel na záhadologických setkáních o únosech do UFO a astrologii.

Více debat najdete zde

Přejít do diskuze k článku 1 komentář