Dejte lidem příběh

Dejte lidem příběh a oni mu časem uvěří. Dejte do příběhu nějakou filosofii o smyslu jejich života a oni ji po čase přijmou za vlastní. Vložte do toho příběhu pravidla žití v nějakém Dobru a v boji proti nějakému Zlu a lidé to uvítají jako svůj základ jistot a bezpečí. Přijmou pak už nejen ten Váš příběh, ale i způsob žití v něm a rádi a ochotně začnou plnit jakékoliv povinnosti z toho plynoucí.

Sjednoťte tím systémem a jeho příběhem lidi do společenství na jimi poznaném území a prohlašte sami sebe za posly nějakých bohů na nebi. Lidé vám pak uvěří a rádi si vás zvolí za vůdce. Vůdcové jsou totiž vždy jen posly dobrých zpráv, zejména nesou-li těm druhým naději. I když to svým posluchačům neřeknete, oni si pak sami začnou představovat, že když právě Vy znáte ten Příběh, jeho Smysl a jeho Systém, tak proto musíte znát i budoucnost jejich životů.

Dejte lidem příběh. Příběh jich samých, jejich předků i potomků, jejich protivníků i spojenců. Tohle všechno učiňte a stanete se Mistry, šamany, papeži, generály i Vůdci a Spasiteli svých národů. Zkrátka – přineste jim Ideologii! Ideologii, která dává jim i všemu okolo myšlenkový tvar a silné emoce. Příběh, který jim objasní jejich minulost, ukáže pravidla soužití a dá najevo, že bezpečně zná i jejich budoucnost.

Sepište ten příběh do Knihy, vymyslete si historii těch, k nimž promlouváte a tím jim dáte jejich Náboženství. Dejte jim to náboženství a oni se rádi stanou Vašimi vojáky víry, Vašimi stoupenci a dobrovolnými služebníky. A to jenom za tu víru, kterou jste jim přinesl, se mnozí dokonce i stanou nejen Vašimi oddanými otroky, ale třebas i nejkrutějšími a fanatickými vrahy. Otroky a vrahy, kteří vždy ochotně a radostně vyplní všechny Vaše rozkazy, dnešní i ty budoucí.

Dejte lidem příběh a dali jste jim nejen smysl života a náboženství, ale přinesli jste jim i pocit spravedlnosti a bezpečí v systému jejich představ obecného a přirozeného práva. Zkrátka, zakotvili jste jim do životů politiku a zároveň jste se i stali vynálezci propagandy.

A ještě něco: Zapomeňte na dosavadní realitu! Od této chvíle totiž, budete-li chtít, tak všechny ty lidi už máte na lopatě…

Foto: zdroj

Přejít do diskuze k článku 23 komentářů