Demokracie nemá obranu proti novým tajným technologiím (3. díl)
 „psychotronické“ zbraně jsou zbraněmi hromadného ničení                                              

Kapitán Tyler ve svém příspěvku o Elektromagnetickém spektru v konfliktu o nízké intenzitě předkládá závěr, že „Díky mnoha parametrům, které jsou ve hře a zřejmé specifičnoti každého parametru je možné si naordinovat reakci ať už v konvenční nebo nekonvenční válce“. Pokud se čtenáři zdá, že rozsah frekvencí, ve kterých funguje lidský nervový systém, je příliš malý pro takovou škálu možností, Paul Tyler uvádí, že podle nepotvrzených zpráv, může 0,01 Hz znamenat rozdíl, který způsobí odlišnou reakci.

Koncem roku 1994 byly v USA na Aljašce provedeny první pokusy se systémem HAARP, který je nejvýkonnějším radarovým systémem na světě. Tvoří ho 180 antén, které soustřeďují jeho výkon do úzkého paprsku. Tento paprsek může být vyslán do ionosféry, ohřát jí a tím změnit její výšku. Podle toho, jak se mění výška ionosféry, mohou se elektromagnetické vlny od ionosféry odrážet na různá místa na planetě a systém HAARP je tam pomocí této manipulace s výškou ionosféry může směrovat. Systém HAARP je navíc schopen využít energie uložené v ionosféře k tomu, aby ztisícinásobil energii, kterou tam vyšle. Tuto energii je pak schopen vyslat na předem určené místo na planetě. V současné době by to mohlo být 3,6 Gigawatu. Systém HAARP je, podle oficiálních informací americké vlády, určen k vědeckým výzkumům. Příliš mnoho skutečností ale svědčí o tom, že je určen i k vojenským účelům. Celý projekt je financován americkým vojenským námořnictvem a vojenským letectvem. Základní patent Bernarda J. Eastlunda (č. 4.686.605) předpokládá možnost využití energie vysílané systémem HAARP k  ničení naváděcích elektronických systémů raket a letadel kdekoli v atmosféře a je ho možné použít i k rušení komunikací. Navíc je systém HAARP schopen vysílat elektromagnetické pulsy mikrovlnných frekvencí ve frekvencích, ve kterých funguje i lidská nervová soustava. Je totiž schopen pulsovat mikrovlnné frekvence od jedné tisíciny Hertze a těžko lze pochybovat, že je schopen měnit frekvence pulsování po tisícinách Hertze i ve frekvencích od 1 do 100 Hz, které jsou klíčové pro fungování lidského mozku. Varování ruské zpravodajské agentury FAPSI a článek v deníku Segodňa se tedy zjevně vztahovaly k uvedení systému HAARP do provozu. V červnu 1995 vyšel v časopisu Perception and Motor Skills článek "O možnosti vstoupit do každého lidského mozku elektromagnetickou indukcí fundamentalních algoritmů" (28) od profesora Michaela Persingera z Laurentianské univerzity v Kanadě. Podle nepotvrzených zpráv (27) se profesor Persinger podílel na elektromagnetickém projektu americké armády "Spící kráska". V článku M. Persinger píše: "Během posledních dvou desetiletí se objevil potenciál, který byl nepravděpodobný, ale který je teď rozhodně reálný. Tímto potenciálem je technická schopnost ovlivnit přímo většinu z přibližně 6 miliard mozků lidského druhu bez zprostředkování smyslovými modalitami, generovaním nervové informace uvnitř fyzického média, ve kterém jsou všichni členové druhu ponořeni. Omezení nepřiměřeného použití těchto technologií vyžaduje otevřenou diskusi o jejich reálné použitelnosti a implikacích, jak ve vědecké oblasti, tak na veřejnosti".

John B. Alexander, donedávna ředitel výzkumu nesmrtících zbraní v americké Národní laboratoři v Los Alamos, napsal v r. 1980 v článku v měsíčníku Military Review, že komu se jako prvnímu podaří dosáhnout úspěchu v oblasti technologie působící na psychiku, "získá výrazný náskok před svým protivníkem, výhodu, srovnatelnou s tím, být výlučným vlastníkem atomové zbraně" (29). Samuel Kozlov, který byl vůdčí osobností projektu amerického vojenského námořnictva Pandora, řekl v závěrečném referátu na konferenci o Nelineární elektrodynamice v biologických systémech v  r. 1983, že konference dokázala, že "vnější elektromagnetická pole jsou klíčem k ovládnutí buňky", že tento objev "bude mít nesmírné důsledky v sociální, ekonomické i vojenské oblasti", a navrhl, aby přítomní vědci napsali prezidentovi USA stejný dopis, jaký napsal, po provedení prvního úspěšného pokusu se štěpením atomového jádra v r. 1939, Albert Einstein prezidentu Rooseveltovi (30).

můžeme si vybrat mezi novou totalitou a demokracií

Z této perspektivy převratné události ve vědě vychází i kniha Revoluce ve vojenství a konflikt blížící se válce (31), vydaná ústavem strategických studií při americké Vysoké škole vojenské. Protože se jedná o americké státní tajemství, nemůže kniha, dostupná veřejnosti, sdělit čtenářům, o jaký druh technologické revoluce se jedná. Autoři si jsou od začátku vědomi, že používání psychotechnologie, o které píší, je v rozporu se základními morálními hodnotami americké společnosti a prosazují názor, že by bylo třeba provést nejprve revoluci morální a politickou k tomu, aby mohlo dojít k revoluci ve vedení války. Proto si autoři vymysleli scénář událostí, které by americké politické vůdce vedly k prosazování této revoluce.

Scénář, umístěný do roku 2000, vychází z nárůstu terorismu, obchodu s drogami a kriminality. V dokumentu Znovuvybudování americké obrany (odkaz 1, str. 51), podporovaném minulou americkou vládou, se píše: „Aby byla pro příští desetiletí zachována americká vojenská převaha, ministerstvo obrany… se musí snažit využít nadcházející revoluci ve vojenství … proces transformace, i když přinese revoluční změnu, bude pravděpodobně dlouhý, nedojde-li k nějaké katalyzační události typu nového Pearl Harboru“. V roce 2001 došlo v USA ke katastrofálnímu teroristickému útoku a je stěží možné pochybovat, že o něm americké zpravodajské služby nevěděly předem. Navíc po tomto útoku následovaly antraxové útoky, a jediný vědec, který z nich byl zatím obviněn, neměl ani potřebné znalosti, ani technické vybavení na to, aby spory antraxu zpracoval na smrtící aerosol, který při nich byl použit. Tato chyba ve vyšetřování vyvolává přesvědčení, že v útocích byla zapletena americká vláda. Oba útoky byly použity k útoku na soukromí amerických občanů a suverenitu Iráku. Autoři knihy o revoluci ve vojenství pokračují: „Prezident tak byl přístupný použití druhu psychotechnologie, která tvořila jádro revoluce ve vojenství… technologie změnila způsob použití síly, věci jako osobní odvaha… se staly zbytečnými… Bylo třeba, abychom přehodnotili morální zábrany, které nám bránily manipulovat mozky domácích i zahraničních nepřátel… Soustavným úsilím a velmi sofistikovanou uvědomovací kampaní byly změněny staromódní pojmy soukromí a národní suverenity… Po celém světě byli pomocí všeobecné integrované databáze vyhledáni ti, kteří by mohli podporovat povstání. Byli zařazeni do kategorií ‚možný‘ nebo ‚aktivní‘ a pro každého byla individuálně vytvořena a soustředěna na něj sofistikovaná počítačová simulace osobnosti“. Jinými slovy, kdyby se, například objevil nový Ježíš Kristus, americké bezpečnostní agentury by jednoduše napojily jeho osobnost na počítač, který by modifikoval jeho myšlení a chování, aby si zajistily, že do světa nezavede žádné kulturní změny. Jakmile by byla zavedena do politického života koncepce strategické simulace osobnosti, historický vývoj by byl totalitně ovládán vládnoucími elitami, které jediné by měly přístup k těmto technologiím. Autoři celou úvahu uzavírají: „Ať si zvolíme revoluci nebo evoluci, ke změně dojde“.

Koncept „strategické simulace osobnosti“ je pravděpodobně testován na některých z lidí v USA, kteří tvrdí, že jsou oběťmi pokusů s ovládáním lidského mozku. Jejich počet, který začal rychle růst po útocích z 11. září, inspiroval článek v deníku Washington Post „Hry s mozkem“ (32) v roce 2007. Cheryl Welshová, ředitelka americké organizace Mind Justice tvrdí, že dostala přes 2500 stížností od amerických občanů, že se stali oběťmi těchto experimentů. I když někteří z nich mohou být duševně nemocní, mnozí hledají racionální cesty obrany, což svědčí o tom, že by mohli být i duševně zdraví. Zhruba stejná situace je i v Rusku. Vladimír Lopatin přiznal, že tam k těmto experimentům dochází, když ve své knize napsal: „Náhrada škod a ztrát, spojená se společenskou rehabilitací osob, které trpí destruktivním informačním vlivem, musí být uskutečněna v soudním řízení“. Stížností občanů přibývá i v Číně a v Japonsku.

I Evropský parlament reagoval na uvedení do provozu systému HAARP výzvou ke globálnímu zákazu manipulace lidských bytostí (33). Ve zprávě orgánu Evropského parlamentu pro vědecká a technologická hodnocení (STOA) je citován původně navržený text rezoluce. Vyzývá se v něm k „mezinárodní dohodě o globálním zákazu výzkumu a vývoje… zaměřeného na využití znalostí o chemickém, elektrickém, zvukově vibračním a jiném fungování lidského mozku k vývoji zbraní, které by mohly umožnit manipulaci lidských bytostí, včetně zákazu jakéhokoli současného nebo možného rozmístění takových systémů“ (38).  Slovo „současného“ jasně odkazuje k uvedení do provozu systému HAARP. Denis J. Kucinich, autor amerického návrhu zákona zákazu manipulace lidských organismů řekl, že tyto zbraně opravdu existují a že "lidé, kteří mají tyto zbraně pod kontrolou, mají smrtelně vážný úmysl je použít, nezastavíme-li zbrojení ve vesmíru" (34).

Elektromagnetická technologie umožňující dálkové ovládání funkcí lidského organismu podléhá zákonu o zachování státního tajemství v USA (35) a všechny technologie umožňující přístup k lidskému mozku podléhají stejnému zákonu v Rusku (36). Za těchto okolností světové hromadné sdělovací prostředky nemohou plně odhalit existenci a možnosti těchto zbraní a světová veřejnost tak nemá důvod požadovat jejich zákaz. Státy, které vlastní tyto zbraně, je tak mohou používat proti jednotlivcům (aniž by občané mohly využít právní pomoci) a případně i proti občanským masám. Koncept světa respektujícího svobodu a lidská práva je tak zkorumpován.

V listopadu 2000 konstatoval bezpečnostní výbor ruské Státní dumy, že prostředky umožňující kontrolu lidského nervového systému nebo poškození lidského zdraví má k dispozici mnoho moderních vlád (37). To potvrzuje i článek v novinách americké armády Defense News, ve kterém se psalo, že technologie na ovládání mozku používali Izraelci proti Palestincům (38).

Je zřejmé, že tyto tajné závody ve zbrojení mohou pokračovat tak dlouho, až nakonec skutečně vypukne „informační válka“. Tak se lidský svět může propadnout do druhu virtuální reality, kde se lidské myšlení, cítění a rozhodování stane předmětem manipulací válčících vlád, anebo v nejhorším případě, do reality, kde budou velké masy lidí zabity, ale na rozdíl od jaderné války, zůstane svět obyvatelný pro vítěze

Dojde-li k energetické nebo klimatické krizi nebo dosáhne-li současná ekonomická krize příliš velkých rozměrů, může dojít ke světové válce, nebo mohou vlády těchto prostředků použít k ovládnutí nespokojených občanů. Smíří se občané s nedemokratickými prostředky v rukou svých vlád, nebo se budou angažovat za zákaz těchto utajených prostředků dálkového ovládání jejich mozků? Jejich zvolení demokratičtí představitelé jsou zodpovědní za to, aby předvídali hrozící krize a hledali prostředky, jak zabránit tomu, aby k nim došlo. Nemají od občanů mandát k tomu, aby dovolily, aby k těmto krizím došlo, a potom je řešily dálkovým ovládáním jejich myšlení.

Mezi zeměmi s nejpokročilejší vojenskou technologií pouze USA nepředložily na mezinárodní politické scéně žádnou iniciativu směřující k zákazu těchto zbraní. Podle studie Technologie ovládání davu, zveřejněné orgánem Evropského parlamentu pro vědecká a technologická hodnocení STOA, jsou USA hlavním propagátorem používání těchto zbraní v rámci konceptu nesmrtonosných technologií. Ve zprávě STOA se píše: „V říjnu 1999 NATO oznámilo novou politiku v oblasti nesmrtonosných zbraní a jejich umístění do spojeneckých arzenálů“ a „V roce 1996 zahrnovaly nesmrtonosné nástroje, identifikované americkou armádou… systémy směrované energie“ a „radiofrekvenční zbraně“ (38) .

Podle zpravodajské agentury ruské vlády FAPSI vzrostly americké výdaje na prostředky informační války za posledních 15 let čtyřikrát a v současné době zaujímají první místo mezi všemi vojenskými programy (37, 2 a 3). I když se koncept informační války vztahuje i na komunikační a další systémy, neochota USA angažovat se v jednáních, směřujících k zákazu používání zbraní na ovládání lidské nervové soustavy, dokazuje, že mají v úmyslu používat je jak v domácí tak v zahraniční politice. Způsob, jakým americké zpravodajské služby usnadnily útoky z 11. září, i nedůsledné vyšetřování antraxových útoků dokazují oprávněnost tohoto podezření. Dosáhnou-li USA výrazné vojenské převahy v této oblasti a nebude-li dosaženo zákazu používání těchto technologií, mohou se stát totalitní supervelmocí nového druhu.

Jediná vláda, která zatím udělala malý krůček k zákazu těchto zbraní, je vláda Ruské federace. V dodatku k ruskému zákonu o zbraních z 26.7.2001 se uvádí: „na území Ruské federace je zakázána cirkulace zbraní  a jiných objektů… účinky jejichž činnosti jsou založeny na používání elektromagnetického, světelného, tepelného, infra zvukového  nebo ultra zvukového záření…“. Kromě toho, že se zákon nezmiňuje o psychotronickém nebo torzním záření, nezajišťuje ani obranu občanů před těmito zářeními. Neexistuje zákon, který by nařizoval policii nebo hygienickým nebo zdravotním organizacím, zřídit týmy, které by byly vybaveny zařízeními na detekci těchto záření a jejich zdrojů a neexistuje ani zákon, který by zakazoval ruské vládě používat těchto záření alespoň na území Ruské federace (v mezinárodním měřítku dosud chybí mezinárodní dohoda). V USA zatím jen některé federální státy (Michigan v r. 2003, Massachusetts v r. 2004 a Maine v r. 2005) zavedly do svých zákonů dodatky, vztahující se k elektrickým a elektromagnetickým zbraním. Tresty jdou od 15 let ve vězení k doživotnímu trestu jako u zbraní hromadného ničení. Stejně jako v Rusku ale tyto zákony nedbají o ochranu občanů proti používání těchto zbraní vládními agenturami.

Anatolij Novogicyn, zástupce náčelníka generálního štábu ruské armády, řekl 25.února 2009, že během 2 až 3 let může vypuknout neomezená válka v informační sféře, včetně „informačně-psychologického působení na populaci a vojenské jednotky“ (39). Politici (zejména ti američtí) dosud neprojevili zodpovědný úmysl zabránit použití těchto technologií.  Ani humanitární organizace nemají odvahu vystoupit veřejně proti tomuto státnímu tajemství (Amnesty International i Human Rights Watch se už několikrát odmítly v této věci angažovat). Za těchto okolností se na obranu svých ústavních svobod a elementárních lidských práv musí zorganizovat samotní občané demokratických států dříve, než dojde k jejich použití, ať už ve válce, nebo proto, aby vlády, které nedokázaly včas zabránit ohlašujícím se krizím, potlačily jejich nespokojenost.

Vlády se vyhýbají veřejné diskuzi na toto téma, protože je jim příliš zjevné, že by vedla k zákazu používání těchto prostředků.

Tento článek vyšel původně 3. června 2009 v Britských listech, ale po jednom dni z nich byl stažen. Podle názoru autora k tomu došlo na zásah českých vládních úřadů.

 

(Autor článku vystudoval v roce 1972 filosofii na Karlově Univerzitě v Praze. Zájem o téma dálkového ovládání lidského mozku v něm vyvolaly články v ruském tisku o použití psychotronických zbraní během puče proti Gorbačovovi. Je také autorem knihy „Útoky z 11. září – podvod století“. Elektronickou kopii knihy je možné si objednat na adrese mbabacek@iol.cz )

 

1) http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf str. 4 a 11

 2) ruský originál článku  http://web.iol.cz/mhzzrz, zkrácený anglický překlad Riders of Psychotronic Apokalypse

    http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm),

 3) http://www.medialaw.ru/e_pages/laws/project/d2-4.htm

 4)  http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/r?c107:chemtrails

 5) anglické překlady: http://www.mindjustice.org/russian.pdf  , pg. 29-37,  http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm – stručný přehled knihy a úryvky

 6) Kopie ruského originálu – http://web.iol.cz/mhzzrz – „Dokument“, anglický překlad    http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm – „State Duma“ 

 7) Jose M. R. Delgado: Physical Control of the Mind, Toward a Psychocivilized Society, 1969, USA

 8) Walter J. Freeman: Mass Action in the Nervous System, Academic Press, New York, San Francisco, London, 1975

 9) Journal of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, supplement no. 45, 1996, “Continuous Wave-Form Analysis”, str. 64

 10) John Marks: „The CIA and Mind Control – the Search for Manchurian Candidate“, USA, 1988, ISBN 0-440-20137-3

 11) James C. Lin: Microwave Auditory Effects and Applications, Charles C. Thomas publisher, Springfield, Illinois, USA, ISBN 0-398-03704-3

 12) Emerging Electromagnetic Medicine, 1990, conference proceedings

 13) „Critere d’hygiene de l’environment, frequence radioelectric et hyperfrequences“, World Health Organization, Geneve, Switzerland, 1981

 14) Nonlinear Electrodynamics in Biological Systems, ed. Ross Adey, proceedings of the conference, Plenum Press, New York, London, 1984

 15) Low Intensity Conflict and Modern Technology, red. Lt.Col. J. Dean, USAF, Air University Press, Center for Aerospace Doctrine, Research and Education, Maxwell Airforce Base, Alabama, June 1986

 16) Final Report on Biotechnology Research Requirements for Aeronautical Systems Through the Year 2000, Volume I and II, Southwest Research Institute, San Antonio, Texas, USA, citováno z bodu 22 na Internetu tuto zprávu najdete, ale není možné jí otevřít

 17) časopis OMNI, únor 1985, Kathleen McAuliffe "The Mind Fields"

 18) Allan H. Frey, 1962, Human Auditory System Response to Modulated Electromagnetic Energy, Journal of Aplied Physiology, 17/4, pg. 689 – 692 – http://jap.physiology.org/cgi/content/abstract/17/4/689  E..M. Taylor. B-. Ashelman, 1974, Analysis of Central Nervous System Involvment in Microwave Auditory Effects, Brain research, vol. 74, pg. 201 -206 J.L. Flanagan, 1961, Audibility of Periodic Pulses and a Model for the Threshold, Journal of Acoustic Society of America, vol. 33 (11), pg. 1540 – 49 K.R. Foster, E.D. Finch, 1974, Microwave Hearing: evidence for Thermoacoustic Auditory Stimulation by Pulsed Microwaves, Science, vol. 185, pg. 256 -258

 19) American Psychologist, březen 1975, „Microwaves and Behavior“, str. 391 – 401

 20) (http://web.iol.cz/mhzzrz/ „communicating via the microwave auditory effect“ –   z původní adresy dokument zmizel

 21) Washington Post, 14.1.2007, webová stránka, Sharon Weinberger, „Mind Games“ http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/10/AR2007011001399_pf.html

 22) Ruský týdeník “Argumenty I Fakty”, číslo 32, srpen 2003, “Versii ubijstva generala Rochlina”

 23) Robert Becker: Cross Currents, The Startling Effects of Electromagnetic  Radiation on Your Health, 1991, Bloomsberry Publishing, London, Great Brittain, ISBN 0-7475-0761-9

 24) Dr. Nick Begich, Jeanne Maning: Angels Don’t Play this HAARP, Earthpulse Press, P.O. Box 393, Anchorage, Alaska 99520, USA – http://www.stormingmedia.us/85/8548/A854811.html  http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA118458

 25) Komsomolskaja Pravda, 27.8.1991, „Avtory programy Zombi obnaruženy v Kyjeve“ – elektronická kopie http://web.iol.cz/mhzzrz/

 26) ruský originál – Installation Radiosleep na http://web.iol.cz/mhzzrz – stručný anglický překlad  "Installation Radiosleep" http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm

 27) David G. Guyatt, nezavisly anglicky publicista a vyzkumny pracovnik, v prednasce pripravene pro sympozium "Lekarska profese a ucinky zbrani"

 28) M.A. Persinger: „On the Possibility of Directly Accessing Every Human brain by Electromagnetic Induction of Fundamental Algorythms“, Perception and Motor Skills, červen 1995, vol. 80, str. 791 – 799 –  http://www.mindcontrolforums.com/mindnet/mn165.htm

 29) John B. Alexander: „The New Mental Battelfield: Beam me up Spicl“, Military Review, prosinec 1980 http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mindcon16.htm

 30) Nonlinear Electrodynamics in Biological Systems, red. Ross Adey, Plenum Press, New York, London (dostupné v Národní knihovně)

 31) Steven Metz, James Kievit, "The Revolution in Military Affairs and Conflict
Short of War, U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, Carlisle
Barracks, PA 17013-5050 http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=241

 32) Washington Post, Mind Games – http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/10/AR2007011001399_pf.html

 33) Resolution on the Environment, Security and Foreign Policy from January 28, 1999, Nr.A4-005/99, bod 27 –  http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&DATE=280199&DATEF=990128&TPV=DEF&TYPEF=A4&POS=1&SDOCTA=8&TXTLST=1&Type_Doc=RESOL&PrgPrev=TYPEF@A4%7CPRG@QUERY%7CAPP@PV2%7CFILE@BIBLIO99%7CNUMERO@5%7CYEAR@99%7CPLAGE@1&LANGUE=EN

 34) http://www.berkeleydaily.org/article.cfm?issue=06-03-05&storyID=21550 

 35) http://web.iol.cz/mhzzrz – elektronické kopie dokumentů „Department of the Air Force“ a „Assembly State of New York“

 36) http://web.iol.cz/mhzzrz – ruský originál: „Secret weapon in action“, http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm stručný anglický překlad – „The Secret superweapon in action“

 37) http://web.iol.cz/mhzzrz – „Dokument přední, zadní“ – elektronická kopie ruského originálu, anglický překlad http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm – „State Duma“

 38) Dokument pro STOA “Crowd Control Technologies” –  http://www.europarl.eu.int/stoa/publications/studies/19991401a_en.pdf

 39) http://www.lenta.ru/news/2009/02/25/strategy/


Foto: Systém HAARP


1. díl


2. díl

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments