Dokument: Zachraňme ČSSD

Reklama


Drtivá volební porážka ČSSD je výsledkem dlouhodobého vývoje uvnitř sociální demokracie i v celé společnosti. Nejostudnější volební debakl v historii je vykládán současným vedením ČSSD jako nepochopení ze strany voličů a jejich nevděk za naši „úspěšnou” vládní politiku v uplynulých 4 letech. To je fatální omyl, který vykazuje prvky předsmrtné agónie. V sázce nejsou ústavní pozice pro hrstku vyvolených a teplá místečka a trafiky pro jejich podporovatele, nýbrž sama existence sociální demokracie.

Protože nebylo schopno sebereflexe celé grémium ČSSD, nesoucí bezprostřední odpovědnost za volební fiasko, ani širší vedení ČSSD (předsednictvo i ústřední výkonný výbor), které smetlo návrhy jako přímou volbu předsedy ČSSD, radikální zjednodušení stanov, neposkytlo rozhodnutím o jednodenním sjezdu potřebný časový prostor mimo volby vedení na zásadní diskusi o dalším směřování ČSSD, nepředložilo dosud členské základně podrobnou analýzu příčin a důsledků katastrofální volební porážky ani kompletní informace o ekonomické situaci ČSSD a možnostech jejího řešení,

v y z ý v á m e

členy ČSSD, kterým jde o budoucnost naší nejstarší demokratické strany, kteří nesouhlasí s okleštěním rozhodování v této kritické chvíli pouze na „osvědčená” hlasovací bratrstva vedenými vlastními mocenskými a ekonomickými zájmy, zvedněme hlavy, přestaňme být pasivní mlčící většinou a

z a c h r a ň m e   s p o l e č n ě   Č S S D.

Proto prosazujeme:

  • přiznání politické odpovědnosti za katastrofální volební výsledek ve sněmovních volbách vedením ČSSD zvoleným na jaře 2017, především bývalým předsedou ČSSD a vlády Bohuslavem Sobotkou i dalšími volenými členy politického grémia,
  • změnit rozhodnutí o mimořádném sjezdu ČSSD 18. února 2018 tak, že
  1. sjezd bude permanentně pokračovat do příštího, řádného sjezdu,
  2. permanentní sjezd rozhodne o přímé volbě předsedy ČSSD všemi členy,
  • právo členské základny rozhodnout o účasti ČSSD ve vládě nebo o odchodu do opozice.

Tento výčet požadavků, které jsou pokusem o začátek skutečné záchrany a restartu ČSSD, není konečný a předpokládáme, že bude průběžně doplňován. Vyzýváme proto k zahájení debaty a v souvislosti s ní oznamujeme

v z n i k   n e f o r m á l n í  d i s k u s n í   p l a t f o r m y „ZACHRAŇME ČSSD“

Její práce se může zúčastnit každý člen ČSSD bez ohledu na to, jaké názorové proudy podporoval v minulosti. Teď je poslední příležitost vzkřísit ČSSD z totální povolební agónie! Vyčkávání bez akce a skutečné činnosti dovede stranu jen k její záhubě. Protože organizace mimořádného sjezdu ČSSD v únoru 2018 neumožňuje hlubší debatu a rozbor volebního debaklu, svoláváme na sobotu 20. ledna do Tábora otevřené setkání sociálních demokratů s cílem umožnit vyjádřit názor na současnost i budoucnost sociální demokracie. Jde nám o poslední skutečnou šanci pro členskou základnu nenechat ČSSD zemřít a zmizet nedůstojně z politické mapy.

Text výzvy, kontakt a registraci na setkání v Táboře lze nalézt na

www.zachranmecssd.cz

DEMOKRACIE JE DISKUSE (TGM)

NEPTEJ SE, CO MŮŽE SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE UDĚLAT PRO TEBE, PTEJ SE, CO MŮŽEŠ DNES TY UDĚLAT PRO ZÁCHRANU SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE!

Přejít do diskuze k článku 15 komentářů