Hnutí Duha: Vlčích teritorií meziročně přibylo, do Česka jich zasahuje dvaadvacet

Vlci prokázali obdivuhodnou přizpůsobivost k životu v kulturní krajině střední i západní Evropy. Soužití s divokými šelmami je stále výzvou pro skloubení zájmů ochrany přírody a zemědělství.