Hradecké prohlášení

My, níže podepsaní, odmítáme způsob přípravy Bílé knihy terciárního vzdělávání jako nedemokratický. Samotnou Bílou knihu terciárního vzdělávání považujeme za nedostatečný a nebezpečný materiál pro kvalitu vysokého školství, ohrožující jeho demokratický charakter a nezastupitelnou funkci pro společnost. V této podobě ji pokládáme za nepřijatelné východisko pro tvorbu nové zákonné úpravy.
 
Protože nám záleží na osudu českého vysokého školství, žádáme, aby příprava věcného záměru zákona byla podrobena veřejné diskusi za široké účasti akademické obce. Je nezbytné, aby byla veřejnost o jeho tvorbě průběžně informována.

 
Při přípravě věcného záměru je důležité, aby byly zohledněny především tyto výtky vůči Bílé knize terciárního vzdělávání:
 

1.Snadná zneužitelnost: Omezením samosprávy vysokých škol se dává prostor pro prosazování politických a ekonomických zájmů nejrůznějších lobby, a to prostřednictvím instalovaných správních rad a Rady pro terciární vzdělávání. Rázně odmítáme omezování samosprávy vysokých škol.

2.Nerealizovatelnost: Chybí jasná představa o konkrétním procesu, jak dosáhnout cílového stavu. Popis návrhu reformy je tvořen souborem navzájem neprovázaných kapitol, a absence této představy činí celou reformu nevěrohodnou.

3.Krátkozrakost: Preference přímého ekonomického profitu před investicemi do rozvoje vědy a vzdělanosti je pro většinu oborů základního výzkumu likvidační. Útlum oborů s odloženou ekonomickou rentabilitou povede k dlouhodobému snížení konkurenceschopnosti české vědy a školství v evropském kontextu.

4.Klamnost: Návrh reformy vzbuzuje falešné naděje mezi uchazeči o kvalitní vysokoškolské vzdělání, protože zaměňuje kvalitu výuky s bezprostřední finanční rentabilitou. V praxi tak povede k poklesu úrovně absolventů a následně i ke snížení jejich hodnoty na trhu práce. Je třeba zajistit takovou reformu, která zpřístupní v co největší míře kvalitní vzdělání, nikoli takovou, která umožní nákup titulů.

5.Neufinancovatelnost: Návrh reformy nenabízí realistické řešení podfinancování vysokého školství. Zvýšení příspěvku ze státního rozpočtu se neplánuje a chybějící prostředky nemohou být vyrovnány pouhým zapojením soukromých zdrojů.

 

Vyzýváme proto nejširší akademickou obec, studenty, vědecké pracovníky a další občany této země, aby nás v naší snaze zabránit neuváženým a kontraproduktivním změnám v českém vysokém školství podpořili.

 

V Hradci Králové na sněmu zástupců akademických senátů, dne 4. 2. 2009

 

prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc. předseda AS FF UP FF UP Olomouc
Mgr.Ladislav Jakub člen AS UP, člen AS FF UP FF UP Olomouc
MUDr. Bc. Marek Hilšer předseda AS 1.LF UK, člen AS UK 1.LF UK Praha
Tomáš Krejbich předseda SK AS VUT, člen AS FP VUT FP VUT Brno
Bc. Petra Nováčková členka AS VUT FSI VUT Brno
Mgr. Marie Rakušanová, PhD. předsedkyně AS KTF UK KTF UK Praha
PhDr. Josef Bartoň, Th.D. místopředseda AS KTF UK KTF UK Praha
PhDr. Josef Stracený, CSc. předseda AS PdF UK, člen AS UK PdF UK Praha
Mgr. Aleš Svoboda místopředseda AS FHS UK (mandát skončil 31. 1. 2009) FHS UK Praha
Mgr. Daniel Feranc místopředseda AS KTF UK, tajemník AS UK KTF UK Praha
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. předseda AS PF UK, místopředseda AS UK PF UK Praha
Mgr. Jakub Marek člen AS UK FHS UK Praha
Mgr. Jan Tuček člen AS UK FHS UK Praha
Dr. phil. Pavel Himl delegát RVŠ FHS UK Praha
Mgr. Richard Vodička předseda AS FMK UTB FMK UTB Zlín
RNDr. Martina Šimůnková člen AS TUL FP TU Liberec
doc. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. předseda AS TUL, člen AS FM TUL FM TU Liberec
Mgr. Pavel Sochor člen AS PdF MU PdF MU Brno
Bc. Karel Bernášek místopředseda AS PdF MU PdF MU Brno
Petr Puttner člen AS FPF SU FPF SU Opava
BcA. et Bc. Miroslav Zeman člen AS FPF SU FPF SU Opava
Ing. Alena Macháčková, CSc. předseda AS UTB FT UTB Zlín
Michal Špaček člen AS PdF UK PdF UK Praha
Mgr. Petr Jedelský člen AS PřF UK PřF UK Praha
PhDr.Věra Němečková, Ph.D. člen AS FF UHK FF UHK Hradec Králové
Mgr. Petr Christov, Ph.D. předseda AS FF UK FF UK Praha
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. předsedkyně AS FF UHK FF UHK Hradec Králové
Mgr. Josef Šlerka místopředseda AS FF UK, člen AS UK FF UK Praha
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. člen AS FF UJEP FF UJEP Ústí nad Labem
Mgr. Jakub Pátek předseda AS FF UJEP FF UJEP Ústí nad Labem
Mgr. Irena Fialová členka AS FF OU FF OU Ostrava
Petr Rezek místopředseda AS FF UHK, člen AS UHK FF UHK Hradec Králové
Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS. jednatel AS FF OU FF OU Ostrava
Mgr. Pavel Zikl předseda AS PdF UHK PdF UHK Hradec Králové
RNDr. Jiří Dolejší, CSc. předseda AS MFF UK MFF UK Praha
Mgr. Jiří Lipovský jednatel AS MFF UK MFF UK Praha
Aneta Veselská členka AS FHS UK (mandát začal 1. 2. 2009), radní SU UK FHS UK Praha
Mgr .Richard Thér člen AS FF UHK FF UHK Hradec Králové
PhDr. Dušan Radovanovič člen předsednictva AS FF UK FF UK Praha
Doc. Martin Opršál předseda AS HF JAMU, člen AS JAMU, HF JAMU HF JAMU Brno
doc. RNDr. Jan Picek, CSc. předseda AS FP TUL FP TU Liberec
Bc .David Solnička člen AS MU, AS PdF MU PdF MU Brno
PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. předseda AS PdF MU PdF MU Brno
Vojtěch Mezera člen AS LF HK UK, AS UK LF HK UK Praha
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. proděkanka pro zahraničí a vnější vztahy PdF UK Praha
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. předseda AS ZČU, člen AS FF ZČU FF ZČU Plzeň
RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. předseda AS SU OPF SU Opava
RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. předseda AS FaF HK UK FaF HK UK Praha
Mgr. Samuel Zajíček místopředseda AS FF UK FF UK Praha
PhDr. Miroslav Joukl, Ph.D. místopředseda AS FF UHK FF UHK Hradec Králové
Jiří Flám člen AS HTF, AS UK HTF UK Praha

Zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments