Islámské bankovnictví versus současný bankovní systém (I. díl)

Přišel mi nedávno mail s prosbou o vyjádření se k diskusi týkající se islámského bankovnictví, o němž jsem se zmínila v článku Islámské bankovnictví jako inspirace(external link). Bohužel jsem neměla čas autorovi odepsat, omlouvám se mu tedy a činím tak alespoň touto formou nyní. Jedná o téma, kterému je zapotřebí věnovat mnohem více času i studia.

Nadhodnota již není ve výrobě, kapitalizují banky

Na začátku si musíme říct, zda je konkurenceschopnost tou nejvyšší hodnotou našeho pozemského života. Prozatím je maximalizace zisku hlavním paradigmatem současného ekonomického myšlení. Budeme-li posuzovat veškeré systémy tímto měřítkem, můžeme debatu uzavřít již na začátku. Ve druhé polovině 20. století a začátkem 21. století se konkurenceschopnost za každou cenu, tedy i za cenu manipulací, podvodů, šmírování, politikou podporovaných zlodějen, genocid a válek stala jediným dějinným hybatelem lidstva. Všechny vědy se vyvíjejí, pouze ekonomické nikoliv. Posledních 200 let je nám omíláno dokolečka to samé. Veškerá lidská ekonomická činnost má směřovat k hromadění bohatství. I za cenu nezaměstnanosti, válek, hladomorů a zabíjení civilistů…

V ústavě Spolkové země Bavorsko je zakotvena věta: „Veškerá hospodářská činnost má sloužit k obecnému prospěchu“. Obecný prospěch je ovšem nepřesně definovaný termín, nemůže být ale řeči o růstu obecného prospěchu, koncentruje-li se bohatství v rukou 10 % a stále menší skupiny, která navíc přispívá stále méně do společné kasy, a to při stále se tenčícím reálném příjmu 90 % obyvatel. Tady už vůbec není řeč o stlačovaných mzdách na oltář konkurenceschopnosti a přivlastňování si nadhodnoty v průběhu výrobního procesu, jak kdysi v určité fázi vývoje kapitalismu popsal Marx. Ani Marx nedohlédl dopady západního peněžního systému, který umožňuje prostřednictvím úroku, který je obsažen v cenách, odvést penězoměncům až 40 % dodatečného výpalného. A to prosím mimo neúnosné daně, které musíme platit stále nenasytnějšímu státu.

Toto výpalné placené bankám je hlavní zdroj přerozdělování. Ve vysoce automatizovaných výrobních procesech již nemůžeme o „vykořisťování dělníků“ hovořit stejně jako v 19. století. Tento termín se spíše týká služeb, viz boj za zvýšení minimální mzdy u zaměstnanců fast-foodů a jiných firem. Nadhodnota se stala zvláštním druhem virtuálního kapitálu, který ohrožuje celou planetu. Dnešní kapitalismus se transformoval do podoby, která ohrožuje jiné biologické druhy a hrozí zničit lidský druh jako takový. Klíčem k pochopení toho, co se děje, je studium zákonitostí současného finančního systému, poněvadž pokud ho nezměníme, nepřežijeme.

Peníze rozhodnou o osudu lidstva

Jakmile začnu hovořit o negativním vlivu úroku a složeném úroku a frakčním systému tvorby peněz prostřednictvím dluhu, dost lidí – a dokonce věřících lidí z řad mých známých, si poklepe na čelo a odmítá se mnou na toto téma diskutovat. Jak poznamenal kdysi jeden diskutér, prý neznám základní ekonomické zákony.

Při přípravě článku, týkajícího se úlohy zlata v krizovém nebo válečném období, jsem si vzpomněla na jednoho velmi moudrého francouzského ekonoma a poradce prezidenta De Gaulla, Jacquese Rueffa a jeho citát: „Peníze rozhodnou o osudu lidstva“. Byl to on, kdo přesvědčil prezidenta, aby Francie opustila brettonwoodský systém. Tušil, že USA využijí dolaru jako světové rezervní měny na úkor ostatních zemí světa a po válce ve Vietnamu se konec zlatého standartu dá očekávat. A to se skutečně stalo. Francie vyměnila v roce 1965 své dolarové devizové rezervy za zlato a zvýšila podíl zlata v rezervách centrální banky v roce 1966 na 86 %. Francouzské zlato, které bylo umístěno v USA, bylo převezeno zpět do Francie, „aby na ně, dle slov De Gaulla, nemohla dosáhnout žádná cizí velmoc“. Konec směnitelnosti amerického dolaru za zlato následoval roku 1971. A dnes se planetární hrnce zlata daly znovu do pohybu(external link), jak zní název jednoho z našich starších článků. De Gaulle svého cíle – měnu krytou plně zlatem – nakonec nedosáhl.

Současné „buď – anebo“ vzhledem k financím

Po padesáti letech, kdy Jacques Rueff tuto větu vyslovil, stojíme na rozcestí těchto možností.

1. Zvítězí stávající finanční elita, která si bude chtít udržet moc skrze lokální války a utrpení nevinného obyvatelstva. Agrese Západu (Jemen Libye, Sýrie, Irák, Ukrajina…), kterým se na našem webu cíleně věnujeme, ukazují moc nekontrolovaného kapitalismu. Ničí vlastní občany na bohatém Severu, a proto musí dostat lacinou práci a suroviny na chudém Jihu, a to za jakoukoliv cenu. Pomalu se naplňuje vize, kterou popsal na konci svého života vynikající fyzik, myslitel, politik Karl von Weizsäcker ve své knize Der bedrohte Frieden (Ohrožený mír). Zhruba 20 let po pádu komunismu měla při možném selhání západní demokracie nastoupit nová epocha, kterou charakterizoval zhruba následovně:

  • počet nezaměstnaných dosáhne celosvětově netušených dimenzí;
  • mzdy poklesnou na bezprecedentně nízkou úroveň vzhledem k životním nákladům;
  • sociální systémy se díky bankrotu států zhroutí, výplaty penzí především. Tomu bude předcházet velká hospodářská krize, kterou vyvolají mezinárodní spekulanti;
  • nebezpečí občanských válek bude dramaticky stoupat;
  • základní poznatek doby: většina lidí si není schopna již vyrobit potraviny nebo si je zaplatit a bohatí by se museli dělit a sáhnout k pomoci, jinak zde hrozí ohromný potenciál konfliktů;
  • aby si vládnoucí elity zajistily bezpečnost, budou mít prostředky na vydržování si soukromých armád;
  • elity si vytvoří v předstihu včas sofistikovaný špehovací systém a nastolí celosvětovou diktaturu k udržení své nadvlády;
  • prodlouženou rukou této finanční šlechty budou zkorumpovaní politici;
  • za účelem udržení moci bude počet obyvatel zeměkoule redukován na minimum, k tomu budou využity biologické zbraně, které budou šířit nákazu, k redukci obyvatel se budou využívat i hladomory a války;
  • velmoci se budou snažit dostat do vlastnictví a pod kontrolu světové zdroje surovin a povedou kvůli tomu války, a to i za použití jaderných zbraní.

Sami si můžete zjistit, kolik z těchto „ukazatelů“ se již tak či onak naplnilo. Systém, který je za tyto zločiny zodpovědný, se jmenuje nekontrolovatelný kapitalismus. A jeho základním hnacím motem je nekontrolovatelný kapitál akumulovaný v bankách skrze složený úrok.

2. Procitneme z hlubokého spánku a začneme se zajímat o organizaci největší loupeže v dějinách lidstva, vyvíjet tlak na politiky a volat je k odpovědnosti. A začneme se bránit. Především však musíme změnit vzorce svého myšlení. Dnes to bohužel znamená i přestat sledovat televizi a kupovat noviny, které lžou. Masová média přestala být veřejno-právní službou a dnes jsou nástrojem elit k zatemňování našich myslí. Jen tak lze manipulovat masy za účelem dosažení cílů popsaných Weizsäckerem. Navíc je třeba se nezadlužovat, poněvadž každé zadlužení posiluje systém a jeho schopnost nás ovládat. A nakonec musíme být i lidmi, kterým není lhostejné utrpení druhých. Nemůžeme přece žít jako představitelé korporátního fašismu.

Finanční letadlo Wall Streetu má namále, nastupují země BRICS

Momentu krachu západního finančního systému se přibližujeme stále víc, vyplývá to ze zákonitostí matematiky. Složený úrok vytváří dynamiku exponenciální křivky. O tomto tématu jsme si již napsali dost a dost. Stačí si kliknout na hlavní klíčová slova o ekonomice a bankovnictví. Tématu se věnujeme na všech internetových občanských webech již dostatečně. Kdo chce, ten už dávno rozumí základním pojmům a trendům.

Brazílie, Rusko, Indie a Čína, ke kterým se přidávají postupně další země BRICS, připravují nový model mezinárodního platebního styku a reformu finančních institucí. Prozatím nevíme, zda nový systém převezme i nemoci systému stávajícího. Pak by sloužil kapitalistům čínským či ruským a jiným oligarchům za účelem ovládnutí trhů a získání mocenské pozice, kterou nyní euroatlantická západní společnost ztrácí. Nejdůležitějším poznatkem, který pro vytváření nové světové měny je, že by to v žádném případě neměla být měna země, která je využívána i pro vnitřní oběh. Tuto pravdu vyslovil dosud nepřekonaný ekonom John Maynard Keynes. A řekl toho mnohem víc, co je důležité, a co není obsaženo v současných neoliberálních učebnicích ekonomie.

Závěr: Krize finančního systému musí změnit pohled na úrok

Pohled na peníze a na funkci financí se dnes musí radikálně změnit. Přerozdělování od pilných a pracovitých k těm, kteří si mohou risknout vydávat peníze z ničeho a půjčovat za úrok, musí v zájmu zachování lidské civilizace skončit. V další části se budeme věnovat historii a fungování islámského bankovnictví a jeho kritice. Přes pozitiva, která vykazuje, je občas vidět snaha o obcházení principů stanovených islámským zvykovým právem, který tvoří základ tamější finanční kultury. Touha po mamonu je zkrátka vlastní člověku od nepaměti.

Stále více se však ukazuje, že peníze mají i svůj „duchovní rozměr“. Jak řekl Lloyd Blankfein, šéf Goldman Sachs, banky, která dnes drží v hrsti banky v Evropě: „I am doing God´s Work“. Hrát si na boha se nevyplácí, což právě vidíme skrze lokální války a ožebračení celých států, které přímo a nepřímo provozuje lichvářská politika banky Goldman Sachs.

Převzato z e-republika.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
23 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
petr
petr
15. 8. 2014 12:54

Banksteři viz článek: Co se děje na globální bankovní scéně
http://proinvestory.cz/co-se-deje-na-globalni-bankovni-scene

lomikel
lomikel
15. 8. 2014 13:49

1. financni system je svazan s pyramidou rizeni NWO, finance jsou primarni zpusob k (auto)rizeni sveta ze strany VVV (velmi velkych vlastniku). Skrze cyklus generovani „penez“ z niceho a prodavani prava na jejich uziti v ekonomickych cyklech ztahuji k sobe, za to nic, realne hodnoty, vcetne nasich zivotu. jakakoli zmena zde je mozna jen v ramci svrchovane statniho utvaru ( tedy full scale state, zadne koporacemi vysate skorapky). Svrchovanost musi byt podlozena jadernymi zbranemi ( aby odradila USA od primeho vmesovani). takovy stat, skupina statu muze myt vlastni politiku v teto oblasti, treba takovou jaka prospeje jeho obyvatelum. To je… Číst vice »

lomikel
lomikel
15. 8. 2014 14:15

jako takova bankovni new age sci-fi, mi to pripada.

btw vsimli jste si ze Marx do banksteru moc nereje, soustreduje se na vlastiky/prumyslniky. Ruskou revoluci financovali zidovsti bankeri a realizovali ji intenacionalisti v cele s Trockym. Banksteri jsou take internacionalni, ze, nic ninternacionlanejsi nez NWO vlastne neni. Na podobne uvahy jsme pad nekde pod clanky o stalinovi na leva.net, imho stoji za to je promyslet.

hank
hank
15. 8. 2014 18:41

lomikel: Tak nás pouč, jak a proč je informace o islámském bankovním systému reklamou na plíživou islamizaci… Co konkrétně o islámském bankovním systému víš? Kolik znáš živých muslimů? S kolika z nich jsi osobně obchodoval?

hudryper
hudryper
15. 8. 2014 19:13

lomikel : K polemice o tom,co se skutečně dělo v šedesátých létech u nás a vyvrcholilo v 68.mezi Vámi a mnou nedojde.Nemám k tomu důvod. Vaše vystoupení k článku paní Lauterbachové je symptomatické…moc o tom nevíte,ale připadá Vám to jako bankovní new age ! Jste si jistý, že na tomto webu jsou čtenáři,kteří se nemohou dočkat Vašich impresí o něčem,o čem nemáte páru ? Váš poznatek,že Marx jaksi nereje do banksterů je kolosální.Měl byste na toto téma něco sepsat.Nechal FED i s jeho zločinným spiknutím proti světu lidí bez povšimnutí. Asi si nechtěl ohrozit tantiémy ze své literární produkce,nebo snad… Číst vice »

bergpora
bergpora
15. 8. 2014 21:39

Takze ze vsech clanku jsem se dovedel jen jeden rozdil a sice ten, ze v islamskem bankovnictvi neni povolen urok.
Coz lze obejit primym prodejem produktu bankou (nebudete si brat uver, ale novou televizi atd. si koupite rovnou od banky za vyssi cenu, kompenzujici uroky).
Jinak nejsem zadny islamofob, ale jak dokazi islamske banky zainvestovat infrastrukturu svych zemi, to ve me prilis optimismu nevzbuzuje. Cele to halo okolo zlateho standardu a bezurokoveho bankovnictvi bych spise videl jako sikovnou manipulaci typu mrkve zavesene pred oslovyma ocima.

hank
hank
16. 8. 2014 6:34

bergpora: „… jak dokazi islamske banky zainvestovat infrastrukturu svych zemi, to ve me prilis optimismu nevzbuzuje…“ Jednoduše, jsou jejími spoluvlastníky a podílejí se na její správě a řízení i na výnosech z ní.

lomikel
lomikel
16. 8. 2014 13:17

hank napsal lomikel: Tak nás pouč, jak a proč je informace o islámském bankovním systému reklamou na plíživou islamizaci… Co konkrétně o islámském bankovním systému víš? Kolik znáš živých muslimů? S kolika z nich jsi osobně obchodoval? rad Ti odpovim :), princip reformy financi/bankovniho systemu je treba zalozit na popsani jak funguji finance nyni, pro koho tak funguji a co je cilem celeho systemu. Neni to zadne trh, konkurenceschopnost a podobne terminy, zpakuji ze cilem VVV je zasahovat do ekonomickych cyklu tak ze budu prodavat pravo na pouziti penez v tomto cyklu. Penize si sam generuji. Penize tvori primarni regulacne-informacni… Číst vice »

lomikel
lomikel
16. 8. 2014 13:29

system atlananu ( to ostatne neni nic tezkeho), problem je v tom ze to je takovy zoufaly pokus o unik ze situace ktery nic neresi protoze nevychazi z realii regionu ve kerem ma byt reforma provedena, nejde na dren problemu. Soucasny neoliberalni banskersky system stale jeste ceka na sveho Marxe ( ktery se teto oblasti v podstate vyhnul). Opravy v ramci systemun nic neresi , bud je VVV akceptuji a integruji jako variaci v ramci nizsich urovni pyramidi rizeni (variace vytvari stabilitu) tak jako se stalo levici po jeji zmutovani na novou levici, nebo takovato fluktuace systemu zahlazene vzhedem k… Číst vice »

lomikel
lomikel
16. 8. 2014 13:35

hudryper – ma dojem ze diskuse mezi mnou a vami nema zadny vyznam ani pro me ani pro vas, takze bez reakce.

hank
hank
16. 8. 2014 13:47

lomikel: hudryper má bohužel asi pravdu. Jestli ti nestačil ani odkaz na druhý díl článku pí Pohlhammer-Lauterbachové a pořád tady bez argumentů meleš dokola bůhvíodkud vygooglované protimuslimské fráze, nota bene když tvoje konkrétní znalost konkrétních lidí-muslimů a toho, jak se s nimi obchoduje, je zřejmě nulová, nemá smysl s tebou diskutovat.

Sio
Sio
16. 8. 2014 15:23

Tady snad nejde o to, zda má být systém podléhající bankovnictví postaven na muslimském nebo čínském principu. Jde o to, aby byl optimální a nebyl parazitický. Znáte někdo tohle?
http://ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf
Jedná se o návrh systému založeného na bezůrokovém bankovnictví a jakési

Sio
Sio
16. 8. 2014 15:25

pardon … nárokové minimální mzdě. Stojí to za přečtení a diskusi, hotový názor na to nikomu neposkytnu. Tedy zatím.

Sio
Sio
16. 8. 2014 15:29

Systém, který tu máme, se jmenuje imperialismus. Byl popsán a označen Leninem (no co, bojí se někdo toho jména?) tuším v roce 1924 v útlé prožurce nazvané Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu. Klidně ať každý kritizuje a vyvrací. Ale prosil bych po přečtení.
Nechci opakovat obsah, nevím, jaké procento přítomných ví, vocogo. Možná každý? Je někdo ochoten říci mi, co z této brožurky se přežilo a co tam chybí, tj nepopisuje dnešní realitu?

lomikel
lomikel
16. 8. 2014 16:06

hank napsal

lomikel: hudryper má bohužel asi pravdu. Jestli ti nestačil ani odkaz na druhý díl článku pí Pohlhammer-Lauterbachové a pořád tady bez argumentů meleš dokola bůhvíodkud vygooglované protimuslimské fráze, nota bene když tvoje konkrétní znalost konkrétních lidí-muslimů a toho, jak se s nimi obchoduje, je zřejmě nulová, nemá smysl s tebou diskutovat.

nikdo k diskusi nikoho nenuti. ja sve nazory zformuloval , od tebe jsem zadne konkretni protinazory nevidel. dle standardni metody nove levice to tocis na islamofobii, ergo kaladivko nemame se o cem bavit.

lomikel
lomikel
17. 8. 2014 6:25

Sio napsal Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu nanasel jsem celky dokument na netu, jako link na uvod, kniha poslat nejde ? nemate elektronicky tady je takovy abstract: http://glosy.info/texty/v-i-lenin-imperialismus-nejvyssi-stadium-kapitalismu/ vyslo roku 1916, subjektivni cas zmen se stale zrychluje, neskodilo by kryticke vydani, od patricne erudovane osoby. 1. od Marxe/Englse pochazi idea ze ekonomicky vyvoj urcije vse, ze exisutji obektivni zakonitosti vyvoje ktere zajisti, obdobne sily jako ty co drzi zemi okolo slunce, ze spolecnost prejde od kapitalismu ke komunismu(s mezistuopnem socialismu). Tyto zakonitosti nejsou az tak uplne jasne popsane, spise deklarocane, neni to zadna veda ale filozofie. 2. IMHO ekonomika a… Číst vice »

lomikel
lomikel
17. 8. 2014 6:29

fakticke propastne nerovnosti mezi lidmi v rannem kapitalismu. V kontextu doby to byla dobra a vyvoj lidskeho mysleni posunujici filozofie. Jeji prakricka realizace ale byla nemozna, v intecich Marxova dila, prave proto ze to byl spise manifest (cele dilo ne jen Manifest) a ne jasny a vnitrne nerozporny navod k postupu ziskany na zakladne vedecke metody ( kde je ta metofa v marxove dile ?).

lomikel
lomikel
17. 8. 2014 6:41

4. zpet k leniovi, jemu(tedy ne jen jemu, ale nahore jsem zacal odpovidat na vas post) se dostalo te moznosti ( nechme stranou kdo a jak toto okno prilezitosti spoluvitvoril) realizovat neco praktickeho na zakladne marxovy filoxofie. Predpokladam ze si vnitrni problemy uvedomoval a tak se jiz pred rokem 1917 snazil vytvoril ideove predpoklady k preneseni marxova dila do vice prakticke roviny. Vzhledem k tomu ze nebylo lze opustit prilis opusti plarformu Marxismu (stejne tak jako krestane nemohou opustit platftormu evangelii) provadel korekce v ramci systemu. Vse zminovane dilo povazuji za takovouto korekci. 5. a zpet ke dnesku, z meho… Číst vice »

lomikel
lomikel
17. 8. 2014 6:47

Zaver: na zaklade predchoziho povazuji za nutne prejit od analyzi ekonomiky, kapitalu a trid jako obektivnih danosti k rozirene analyze ktera bude zahrnovat i subjektivni prvky – idee, organizace, konkretni lide, jejich zamery a podstatu fungovani moci na tomto svete. Pokud zusteneme z nejakych duvvdu jen na urovni analyzi ekonomiky a budeme si hrat s obektivnimi zakonitosmi vyvoje spolecnosti na abstraktni filosoficke rovine (nevystoupime z paradigma) stavame se jen dalsim z uzitecnych idiotu pro ty kteri z paradigam vystoupit umeji.

lomikel
lomikel
17. 8. 2014 7:26

Sio napsal

Tady snad nejde o to, zda má být systém podléhající bankovnictví postaven na muslimském nebo čínském principu. Jde o to, aby byl optimální a nebyl parazitický. Znáte někdo tohle?
http://ekonomickareforma.cz/pdf/reforma.pdf
Jedná se o návrh systému založeného na bezůrokovém bankovnictví a jakési

tohle je hodne zajimave, dalo by se to pouzit jako podklad k tvorbe politickeho programu napric ideologiemi.

autor/autrori si daly praci se strukturovanym pristupem, kam se hrabou velke utopie drivejsich let. stalo by za to to vydat jako knihu a pouzivat na skolech pri formatovani diskuse v obacanske nauce.