Koncepce společenské bezpečnosti

Reklama


(Концепция общественной безопасностиКОБ)

Ti, kdo se pravidelněji objevují na těchto stránkách, většinou znají přednášky Valerije Pjakina opatřené skvělými českými titulky nejmenované členky této komunity.

Je tu jeden háček, který mi nedával spát, Valerij Viktorovič se pravidelně na konci svých interview obrací k nám, abychom se učili Концепцию общественной безопасности – КОБ a také Достаточно общую теорию управления – ДОТУ.

Stále více se o tom mluví, zabývá se tím dokonce Vladimír Putin – no tak snad na tom něco je?

Ale CO to vlastně je?

Vyslechl jsem si několik (zatím ne všechny) přednášek generála Petrova a věřím, že už alespoň trochu vím, o co jde. Problém je, že přednášky jsou v ruštině, je jich kolem patnácti a každá trvá hodinu a půl. Tohle asi nikdo překládat nebude. Pokusím se to tedy velmi stručně jen rámcově vysvětlit, snad to vzbudí zájem. Maximálně to zjednoduším, slibuji. Pokud vzniknou otázky, dá se to dohnat v diskusi, popřípadě napíši ještě něco dalšího.

Pyramida moci, pyramida znalostí

Žijeme ve světě, kde zjednodušeně řečeno, několik málo lidí superelity (diskrétní) ovládá početnější elity a ty zase ještě početnější střední třídu. Střední třída řídí tu největší skupinu – „ty dole“ – dav. Tato skutečnost se dá zobrazit jako jakási pyramida se základnou dole, protože dole je nevíce lidí a na špičce jen pár. Špička je nadnárodní, v rámci států vládnou podřízené elity, špička pyramidy tam chybí, je společná. Je také nazývána pojmem globální prediktor.

Zcela opačně vypadá pyramida znalostí a to hlavně těch, které jsou potřeba k efektivnímu řízení. Je postavena vzhůru nohama. Nejvíce vědomostí o řízení mají superelity, nejméně dav.

Konec moci elit aneb prosakování vědomostí od elit k davu

Vědomosti o řízení si superelity velmi dobře střeží. Pokud totiž dav ovládne tyto vědomosti, superelity příjdou o nástroje moci a tím i o moc samotnou. Na druhé straně zvláště technický pokrok a konkurence nutí elity předávat více a více vědomostí dolů, směrem k davu. Příliš nevědomý dav jim nezajistí ani blahobyt, ani bezpečnost. Velmi se však snaží o to, aby vědomosti byly předávány jen jako úzce specializované, tj. aby každý z těch dole uměl něco, ale nikdo to neuměl poskládat dohromady.

Cíl zastánců Koncepce společenské bezpečnosti

Cílem zastánců KSB je dostat znalosti o řízení mezi lidi. Věří tomu, že to bude znamenat rozbití pyramidy moci a nastolení lepšího a spravedlivějšího modelu organizace společnosti.

Za tímto účelem byla vyvinuta Dostatečně obecná reorie řízení – DOTŘ. Ta shrnuje ty znalosti, který člověk potřebuje, aby mohl vyhodnotit řídící kroky elit, ale také ji lze využít velmi dobře v manažerské praxi a dokonce v běžném životě.

Tolik tedy stručně k pojmu KSB. Dalo by se napsat o tom více, ale jsem zastáncem minimalismu a poznávání metodou krok za krokem. A pak – nevěděli byste toho nakonec zbytečně hodně? Vždyť vědomosti jsou moc, jak tvrdí zastánci KSB. Co myslíte? Mají pravdu?

Přejít do diskuze k článku 200 komentářů