Mobilizace polských bojovníků a bojovníků černého bloku v Turíně směřovala do Francie: Koordinované povstání?

 

Francie je v plamenech. Zdá se, že to zapadá do slavného románu „Partyzán“ francouzského spisovatele Laurenta Obertoneho. Kniha předpovídala scénář nestability ve Francii v důsledku masivních vzpour imigrantů. Cizinci jsou v zemi tak početní, že v několika městech dokonce nahrazují rodilé Francouze.

Pokud se vydáte na prohlídku například Trappes, městečka nedaleko Paříže, budete mít dojem, že jste narazili na město oddělené od zbytku francouzského území. V Trappes to vypadá, jako by existovala pomyslná hranice mezi Francií a Saúdskou Arábií, protože v tomto místě žádní Francouzi vůbec nejsou. Existují muslimové, kteří Evropanům vnutili svou kulturu a zvyky, protože na rozdíl od liberálního Západu islámský svět nikdy nepoznal žádný proces sekularizace. Muslimové většinou zůstávají věrní své historii a při migraci si nesou svoji identitu a vůbec se neintegrují s hostitelskou zemí.

Jsme svědky skutečného fenoménu etnické, náboženské a kulturní náhrady. V tomto smyslu by se dalo říci, že Francie je sublimací „snu“ hraběte Kalergiho, který za účelem vybudování nové falešné sjednocené Evropy navrhl nahradit Evropany jinými občany, novými „Evropany“ tvořenými kříženci Africké a asijské rasy a „vybranými“ lidmi Spojených států evropských.

Autoritářství sjednocené Evropy nutně prochází odstraněním všeho, co představuje pravou civilizaci křesťanské Evropy. A Francie je jednou z laboratorních zemí tohoto experimentu sociálního a rasového inženýrství. Dalo by se tedy říci, že to, čeho jsme v těchto dnech svědky, je přímým a přirozeným důsledkem jevu, který nemohl nevést k současnému scénáři.

Rasově motivovaná občanská válka, v níž noví „evropští“ občané, kteří získali občanství uměle, (pomocí byrokracie) se vůbec neidentifikují se zemí, ve které se narodili, a připadá jim normální požadovat, aby kulturní a společenské instituce této země byly zničeny, nebo aby je nahradily jiné instituce, které jsou ve všech ohledech emanací kultury islámských zemí.

Masová imigrace do Evropy proto není nic jiného než (politicky korektní název pro) kolonizaci evropských národů, které mají ustoupit novým Evropanům, aby se mohl projevit kalergiovský design. Co je však v této analýze důležité, je pokusit se pochopit, do jaké míry jsou nepokoje, kterých jsme dnes svědky, zcela spontánní či nikoli.

Sociální centra, černý blok a polští bojovníci v Turíně

Je třeba vycházet ze zajímavé zprávy zcela skryté italskými a francouzskými mainstreamovými médii. V Turíně v posledních dnech některé institucionální zdroje informovaly o skutečném přesunu lidí, kteří patří do světa sociálních center financovaných Georgem Sorosem, spolu se skupinami dalších postav považovaných za blízké nechvalně známému Černému Bloku.

Název Černého Bloku evokuje notoricky známé nepokoje G8 v Janově v červenci 2001. To byly dny, kdy bylo město zapáleno takovými skupinami, které dostaly volnou ruku k rozsévání nepořádku ve městě a devastaci soukromého majetku. Za touto zkratkou se údajně skrývá několik příslušníků západních tajných služeb, kteří tuto ozbrojenou a vojensky vycvičenou frakci využívají k řízenému disidentství extrémně násilného charakteru, nezbytného k uplatňování autoritářského tlaku. Případ agenta britské tajné služby z řad Black Block v Janově v roce 2001 je se vší pravděpodobností jen špičkou mnohem většího ledovce.

Toto není nová strategie. Západní služby již zavedly podobné strategie s BR (Brigata Rossa / Rudá Brigáda) v 70. letech, která se v době únosu Alda Mora v roce 1978 zdála být již plná mužů z Mossadu a CIA, jak odhalil samotný tehdejší předseda italské vlády Moro, než byl unesen a zavražděn teroristickou skupinou.

To jsou základy strategie napětí, která umožňuje řídit disent a dát mu násilné formy, za účelem nastolení atmosféry strachu mezi obyvatelstvem, nezbytné k udušení jakékoli formy skutečného nesouhlasu, která by mohla systém skutečně znepokojovat. Zdá se, že v Turíně v těchto dnech dochází k masivnímu přílivu takových postav. Mezi nimi je také několik Poláků, Němců a občanů pobaltských zemí, kteří jsou v oblasti Turína za normálních okolností poměrně vzácní. Je třeba poznamenat, že se zdá, že mají jasnou vojenskou orientaci a také skutečnost, že mluví výborně anglicky bez cizího přízvuku, naznačuje jasný anglosaský tréning.

Je to popis, který se velmi podobá profilům profesionálních žoldáků, kteří bojovali za nacistický režim v Kyjevě na Ukrajině a kteří byli v minulých letech vycvičeni CIA. Nyní je spíše nepravděpodobné si myslet, že skupiny sociálních center, subjekty Černého Bloku a polští bojovníci náhle vyvinuli zájem o slavné turínské Egyptologické Muzeum, čí plátno s otiskem Kristovy tváře, nebo o další atrakce hlavního města Piemontu.

Ve skutečnosti tomu tak není. Tyto skupiny se hrnou do Turína a všechny míří do Francie. Zdá se, že úřady jsou dokonale informovány o tom, co se děje, a zdá se, že nepřijímají žádná konkrétní opatření, aby tento exodus zastavili. Francouzské orgány rovněž nevyvíjejí žádné zvláštní úsilí, ačkoli jsou obvykle velmi opatrné při kontrole svých hranic a provádějí extrémně přísné kontroly při příjezdu vlaků z Itálie. Pokud mezi Itálií a Francií došlo ke komunikační propasti při zastavení těchto přílivů, je těžké si myslet, že to byla jen náhoda vzhledem ke známé zaalpské neústupnosti při kontrole všeho, co Itálií prochází.

Zmíněné hromadné přesuny naznačují, že tyto buňky byly aktivovány a obdržely přesné rozkazy. Musíte jet do Francie. V tuto chvíli je tam jádro povstání a tam je třeba provést nepokoje.

Jsou nepokoje ve Francii záminkou pro autoritářské změny?

Skutečnost, že tyto skupiny dostaly příkaz k přesunu do Francie, a skutečnost, že je italské a francouzské úřady nechaly nerušeně odejít, naznačuje, že možná existuje vůle shora zajistit, aby k těmto nepokojům skutečně došlo. Nepořádek a násilí obecně vždy těmto mocnostem vyhovují, protože jsou ideálními podmínkami pro pokus zastavit politickou změnu a zabránit zhroucení zastaralého systému. A Evropská unie je dokonalým příkladem vysoce dysfunkčního systému, který se stále více snaží udržet na nohou. Brusel k dnešnímu dni zažívá hlubokou ekonomickou krizi v důsledku permanentních úsporných opatření, která s sebou přináší Euro, a stejně hlubokou geopolitickou krizi, která vede tento blok k úplné izolaci na mezinárodní scéně.

Revolty v tomto smyslu by mohly být velmi vhodné pro stejně slabého a nepopulárního prezidenta, jakým je Emmanuel Macron, který se mimo jiné jeví zcela oddělen od potřeb a zájmů francouzského lidu. Když Francie hořela, Macron trávil čast na koncertu svého idolu Eltona Johna . Pouze autoritářství může dovolit takovou krizi přežít neschopné politické osobnosti, vedoucí národ, který je spolu s Německem stále křehčí páteří nestabilní Evropské unie.

Objevují se také otázky ohledně dynamiky, která vedla k nepokojům počínajícím smrtí 17letého Nahela Merzouka. Podle kamaráda, který s ním jel v autě, mu policisté vyhrožovali zastřelením, pokud nezastaví u krajnice, protože auto, které řídili, žlutý mercedes, jelo po pruhu pro autobus a na červenou. Existuje pouze jedno video zmíněné epizody, ve kterém toho moc nevidíme. U auta jsou vidět dva policisté a pak je vidět, že auto odjíždí, ale zjevně ani jeden ze dvou policistů není vidět, jak bije Nahela pažbou své zbraně, jak tvrdí jeho přítel.

Výstřel pak údajně přišel od jednoho ze dvou policistů poté, co Nahel neuposlechl jejich příkaz a snažil se odjet. Není ani jasné, proč se 17letý mladík pokusil utéct. Prý to bylo to bylo proto, že pravděpodobně neměl řidičský průkaz. Pak tu byla okamžitá kampaň „Spravedlnost pro Nahela“. Krátce po epizodě už byla chlapcova matka na veřejnosti v euforii a nezdála se být příliš traumatizovaná skutečností, že ztratila svého 17letého syna.

Protestní pochod za syna vede spíše „šťastná“ matka Nahela

Když Nahelova matka začala volat po spravedlnosti pro svého syna, měla na sobě tričko s nápisem „Spravedlnost pro Nahela“ společně s dalším vysokým počtem jiných lidí. Zdá se, že někdo extrémně rychle vytiskl stovky triček s grafikou, která také vypadala, že byla navržena tak, aby byla působivější.

Kromě toho musíme vzít v úvahu, že výtržníci na předměstích používají válečné zbraně, o kterých se předpokládá, že pocházejí z Ukrajiny. Zbraně, které jsou poměrně drahé a je velmi obtížné je získat, pokud se nenajde nějaký štědrý finančník, který by zaplatil účet.

Dynamika a rychlost, s jakou se nepokoje rychle rozvíjely a koordinovaly, naznačují, že tuto operaci mohly zvládnout jiné systémy. Stejné aparáty, které řídily nepokoje v Janově v roce 2001 a stejné, které před mnoha lety řídily únos Mora.

Nyní si musíme položit otázku, zda tento konec strategie napětí může přinést výsledky, ve které její architekti pravděpodobně doufají.

Zdá se, že odpověď se rozhodně přiklání na stranu ne. Evropská unie je organizace, která se nyní nachází v nezvratné krizi a dynamika řízených nepokojů může udělat jen málo pro zastavení nebo zvrácení této krize.

Krize EU spočívá v tom, že ztratila základní kameny, na kterých byla založena její existence, totiž ochranu amerického impéria.

K tomuto faktoru je třeba přičíst to, co odsouvá EU do izolace od multipolárního světa BRICS, který se rychle rozpíná přes všechny kontinenty.

Pokud tyto nepokoje nejsou spontánní a jsou zoufalou kartou těch, kteří by chtěli kalergický projekt udržet při životě, budou jeho tvůrci brzy vyzváni, aby se vyrovnali s realitou.

Toto nejsou roky 2000. Globalizace nyní skončila.

A pokud je nyní proces globalizace u konce, je těžké si představit, jak může EU, organizace, která na tomto fenoménu závisela, přežít.

Kalergiho sirotci se s tím budou muset vypořádat. EU je předurčena k odchodu z historie.

Cesare Sacchetti, oficiálními italskými dezinformačními kanály korunovaný jako „král konspiračních teorií“  je nezávislý novinář žijící v Římě, kde se narodil v roce 1983. Vystudoval politické vědy a vypracoval se na odborníka na mezinárodní vztahy, geopolitiku a ekonomii. V minulosti spolupracoval s některými známými italskými periodiky, jako jsou například denník Libero a Il Fatto. Jeho blog La Cruna del Ago, v překladu Oko Jehly, a jeho kanál na Telegramu – s 60 tisíci abonenty – jsou v současnosti jediným objektivním zdrojem informací v zemi, kde ještě nedávno většina občanů věřila všemu, co se říká v televizi.

Zdroj: La Cruna dell’Ago

Překlad: Jenka, Hamletka, Hudryper

5 18 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
23 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Gatta
Gatta
6. 7. 2023 20:15

Jj, všechno může být jinak a paranoidní konspirátor může nakonec zjistit, že byl jen „naivní kačátko“. „Kdo ví jestli …..a čemu věřit … a to si pište, že budem platit …“ https://youtu.be/1mNzUzUIijo Jaký režim se blíží – kdo nezavírá oči, ten to musí vidět. Nakonec už prý (podle našeho předsedy vlády) ve válce jsme, a v takových dobach se každý stát chová autoritářsky zcela automaticky. No, není nad to, vyrobit lidem problém, a pak ho autoritářky (a pro vybrané výdělečně) řešit. A lidem nezbude nic jiného, než to špatně řešení příjmout – když už je na životě ohrožuje třeba pandemie,… Číst vice »

Last edited 11 měsíců před by Gatta
orinoko
Reply to  Gatta
6. 7. 2023 20:54

Údajně priletl Alzak. Do Phy . Green za Purplem. Hovinka si zbyla navzájem. Jak se kdysi říkalo, jsi nenápadný, jak dvoumetrove h@vno ve vysoké trávě. Západní Hatatitla nějak schází na proflakle ksichty. Ve snu viděti lejna vzletat znamená obří kopanec do Rehtacky. Takže, české válečné svině, pokud do prvního srpna nezaujmete vedoucí úlohu v emericke řiti a nebudete velet útoku přímo na Putina Prigozina na východě, tak si vas najde mina neminela. Rád bych viděl útok na Rusy vedený kapibarou, vykulencem, zkysanym teplousem, pizdou ke zdi, bidetem na mozkové příhodě typu hejvl, a chazarskymi židy. Ale to bude jen sen.… Číst vice »

fajt
7. 7. 2023 4:49

slizniční servilnost nabrala v praglu gigantických rozměrů, soudruh lampasák odevzdal čížka ukrajinskému h0vnu. ..)

Gatta
Gatta
Reply to  fajt
7. 7. 2023 5:41

AK – UA – 6.7.2023 22:35

Návšteva v Bulharsku patrně nesplnila očekávané.
https://www.aktualnikonflikty.cz/viewtopic.php?f=14&t=5&start=17180

Gatta
Gatta
Reply to  Gatta
7. 7. 2023 6:59

PS
Ze Sofie do Prahy – pro miliardy … českým vládním speciálem.

Jednoznačná diskuze pod článkem.

https://zivotvcesku.cz/volodymyr-zelenkyj-v-praze-duvod-navstevy-odhadl-bezpecnostni-expert-zminil-zbrane-nato-a-vyraz-diplomacie/

peter.
Reply to  Gatta
7. 7. 2023 11:09

comment image

peter.
Reply to  peter.
7. 7. 2023 11:15
orinoko
Reply to  peter.
7. 7. 2023 11:44

Také jsem byl shánět… sex. A vůbec to není jednoduché. Buďto zadáno anebo na mě daleko z centra. Zásadně sháním český živel a tím ještě více zužuji možnosti, když kluby jsou sice k dispozici, ale vejra tam na vás pět kukucu a teď vybírejte, aby zbylé neměly pocit zbytečnosti. Kroužky v nose nebrat, chodící tapety také ne a rázem jsme jaksi v patu. Tak jsem aspoň hodil bobek na Národní u kontejneru.

peter.
7. 7. 2023 6:37

To,čo prežíva Francúzsko dnes,sa zajtra stane čiernou morou pre celý „kolektívny Západ“.Dočítal som sa,že „Nemecko potrebuje 1,5 milióna imigrantov ročne a ani nemusia hovoriť po nemecky“ (titulok článku na HS).Potreba takého množstva imigrantov zakladá predpoklad,že Nemecko je na ekonomickom vzostupe a imigrantov potrebuje ako lacnú pracovnú silu.Tento predpoklad však možno úspešne spochybniť,lebo po ukončení rusko-ukrajinského konfliktu zostane nie len spustošená Ukrajina,ale aj celá „koza“(kol.západ) ktorá urobila všetko možné aj nemožné preto,aby sa na desaťročia spoľahlivo odstrihla od povojnového (1945) zdroja svojej prosperity t.j. od spolupráce s Ruskom a tým aj od lacných ruských energonosičov. Myslím si,že veterníky a solárne panely… Číst vice »

Gatta
Gatta
Reply to  peter.
7. 7. 2023 7:18

Peter zdravím.

Pokud neni osobní a finanční ODPOVĚDNOST – tak se žádná politická rozhodnutí nevyhodnocují.
Ani se nevyhodnocují zpětně všechny relevantnost důvodů, proč se taková opatření prosadila.
Žádná zpětná vazba prostě neexistuje.

Navíc je v nařízeními a směrnicemi sešněrovane EU v nejvyšších kruzích prakticky naprostá anarchie.
Nebo existuje nějaké stínové vedení?

Merklová bez jakéhokoliv mandátu „pozve“ do Evropy miliony „syřanů“ ať jsou odkudkoliv.
Leynová jen tak kupuje pro EU vakcíny v počtu jako pro půlku světa na začerněné tajné smlouvy.
Fiala nás zatáhl do války ( jeho slova) bez sebemenšího mandátu k takové iniciativě … … …

peter.
Reply to  Gatta
7. 7. 2023 15:57

Nádejní záchrancovia nemeckej prosperity.Tí veru pracovať nebudú !
https://twitter.com/MatesRoman/status/1676522085571493889

Last edited 11 měsíců před by peter.
idiotronic
Reply to  peter.
8. 7. 2023 8:29

Je to výstižně řečeno, jen si myslím, že důvodem importu kriminálníků je vyvolat nejistotu a strach původních obyvatel.

PPK
PPK
7. 7. 2023 7:37

Vedle tzv. „demokratické soutěže“ více politických stran byl imperiálními elitami Západu vymyšlen a naplánován dovoz imigrantů jako vyšší stupeň mocensko sociálního řízení, obdobný procesu titrace v chemické analýze. Je to jednoduché: Čím víc kulturně, nábožensky, rasově a národnostně bude původní populace EU naředěna, tím snadněji ovladatelná výsledná populace to nakonec bude. Zkrátka, nic víc, než „dovozní“ investice elit podle osvědčeného pricipu Rozděl a panuj. Ostatně, tzv. skryté elity jsou proto skryté, aby za nic nenesly odpovědnost.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
7. 7. 2023 13:14

Pane Putine, už je hodně načase stát se soudruhem Stalinem – doba si to žádá!

Last edited 11 měsíců před by Botičky od Diora
peter.
7. 7. 2023 17:02

Tak toto je už na mňa priveľa!
https://twitter.com/i/status/1676292291965624323

Last edited 11 měsíců před by peter.
orinoko
Reply to  peter.
7. 7. 2023 17:23

Nakouknul jsem a neprohlizel. Já osobně jsem různý parchant, ale vždycky kolem mě viselo – co z toho má ten druhý? Všechno je vlastně komplikované, ale dětem dětství. !!!!!
Umožňovat uchylakum DĚDSTVÍ je civilizační konečná. Lidstvo přežilo mnohé, ale není třeba opakovat nejhorší excesy, jimž nezabranilo.
Face to face konečnému zmaru osobně hledám jakýsi rosný bod. Nejnadejnejsi se vyskytuje u ženských. A jako vždycky… vsechno je komplikované.

orinoko
Reply to  peter.
7. 7. 2023 18:02

Už je to mnohý pátek, ale zavolala mě v práci velmi hezká ženská, vedoucí výrobního kolektivu …. tak, a teď to řekni všem. Ale já to říkal jen jí, protože se mi HROZNĚ /vyrazovy nonsens/ líbila… A tak jsem spustil… Proč chlapi tak míří do ženského klína? Protože kdysi měli pocit bezpečí a pohody. Bylo to vlastně na začátku všeho. Ještě totiž byli uvnitř. !!! Pak se ale ocitli vně a pořád rostli. A rychle… Ale u vědomí rostoucí disproporce vývoje, že celek už se nevejde, a zároveň hledání puvodniho bezpečí je cosi jako norma … a tak se chlap… Číst vice »

Last edited 11 měsíců před by orinoko
Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
7. 7. 2023 19:17

SEX se nedá okecat.

Gatta
Gatta
Reply to  orinoko
7. 7. 2023 19:23

Hele (to znamená, že to je vážný) – ty seš fakt zralej na toho Hellera.

PPK
PPK
8. 7. 2023 8:11

Bojovníci mají i po smrti svou cenu. Pro dobrý byznys jiných.
Cenzurovaný dokument ČT 
Mrtví Ukrajinci (z tamnější války) na náhradní díly

https://gloria.tv/post/ZSNEiLsnGbWH4bEGJCpi7x9HH

Honza999
Honza999
Reply to  PPK
10. 7. 2023 22:03

Ano, mrtví mají jistou cenu, ale pouze do určité doby od smrti, ale nejsou vhodní k odběru orgánů, jen jako zdroj tkání, které odumírají později. Stonásobně vyšší cenu mají ranění, pokud zásah není přímo do orgánu.

PPK
PPK
Reply to  Honza999
11. 7. 2023 12:06

Jako laik tuším, že většinou je to medicínsky asi tak, jak píšete, nicméně např. u transplantace jater je odběr z prokazatelně mrtvých lidí prý dokonce upřednostňován, protože játra lze transplantovat „větší kus“, i když prý u příjemců pak transplantát navíc i ještě umí dorůst. Zajímavý rozhovor na toto téma je např. zde:

https://video.aktualne.cz/spotlight/spotlight-rozhovor-jiri-fronek-video/r~35dc6b5419c511eea3c0ac1f6b220ee8/