Mohou si Spojené státy dovolit prohrát?

Mírotvůrce a nobelista Obama

Všichni víme z našich sdělovadel, která na nás neustále chrlí pouze pravdu pravdoucí, že Největší Demokrat a Mírotvůrce na světě je prezident Obama. Však za své dlouhodobé, obtížné a namáhavé mírumilovné úsilí také dostal Nobelovu cenu míru. Barack Hussein Obama, *4. srpna 1961 v Honolulu, je od 20. ledna 2009 stávající 44. prezident Spojených států amerických. Během přebírání Nobelovy ceny za mír ve svém projevu hájil tzv. spravedlivou válku. Pronesl: …(válka v Iráku) bude neurčité délky, neurčité ceny a neurčitých následků, bez mezinárodní podpory jen rozdmýchá plameny na Středním východě a vyvolá v arabském světě to nejhorší, nikoli to nejlepší, a bude mít za následek zvýšení zbrojení Al-Kaidy. Jsem proti tupé a unáhlené válce, nejsem ale proti všem válkám. Pěkně postmoderní žvanění, že? Cenu převzal krátce poté, co oznámil vyslání dalších 30 tisíc mužů do Afghánistanu.

Podívejme na další činy nositele Nobelovy ceny míru Baraka Obamy:

  • Afghánistán zdědil po svých předchůdcích a má docela v dobrém úmyslu všechny americké vojáky z onoho území stáhnout. Trvá mu to ale nějak přespříliš dlouho, no ne? Vždyť ta válka nazvaná „Trvalá svoboda“ začala už v roce 2001, to jest už před třinácti lety! (Sovětská válka v Afghánistánu, trvala 9 let a 2 měsíce, od 24. 12. 1979 až do 15. 2. 1989 – ztráta asi 15 000 sovětských vojáků zabitých mudžáhidy trénovanými USA.) Ruské a ani americké oficiální údaje o povražděných civilistech neexistují. Celkový počet mrtvých USA agresorů a jejich pomahačů se udává kolem 16 tisíc, tedy ztráty přibližně stejné jako u Sovětů. Náklady na válku v Afghánistánu: od roku 2009 stouply ze 4,4 miliard dolarů na 6,7 miliard dolarů měsíčně. Náklady pro fiskální rok 2011: cena za válku vyšplhá odhadem na 118 miliard a 600 milionů dolarů. No, doufejme, že se Barakovi podaří dostat své vojáky domů. Živé, nikoliv v rakvích. Držím mu palce.
  • Irák taky zdědil po Bushovi, podařilo se mu vojáky stáhnout, ale zase je tam asi bude nucen poslat, aby udržel vládu dosazenou USA. Uvidíme, jak to dopadne. Ale počty těch mrtvých civilistů jdou do statisíců! Země zničená úplně do mrtě! Jinak je to ale samozřejmě úspěšná akce na budování demokracie a svobody.
  • Libye ale už byla abnormálně inteligentní operací samotného Baraka Obamy, ta je skutečně vyšitá na jeho triku, z toho se nijak nevyvleče. Chtěl chlapec učinit z Libye demokratický a svobodný stát. Fakt dobrý úmysl to byl, jenomže mu nevyšel. Z prosperující a docela bohaté země udělal totální trosky, neomluví ho ani to, že veliký zájem na zničení této země projevili Francouzi a Angličané. Tu šílenou apokalyptickou zkázu mu už nikdy nikdo neodpáře, to je jeho dílo, zničení prosperujícího státu je jeho neoddiskutovatelný čin! A to na věky věkův! Že by mu nejvíce vadilo v názvu státu to „socialistická“? Libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje. (Podobně to bylo přece i s Jugoslávií – Socialistická federativní republika Jugoslávie) Veřejný dluh Libye byl nulový. Gramotnost mládeže do patnácti let byla 100%. V osmdesátých letech byla zahájena stavba Velké umělé řeky, největšího zavlažovacího systému na světě podle Guinessovy knihy rekordů, kam byla zapsána v roce 2008. V roce 2006 byla Libye vyškrtnuta ze seznamu států podporujících terorismus vedeného americkou vládou. Obama Libyi v roce 2011 asi zase k teroristickým státům přiřadil. A za lynčování Kaddáfího nese také plnou odpovědnost.
  • Též nelze dát bokem angažmá USA v Africe, kde probíhají skutečné genocidy s více obětmi, než bylo obětí za II. světové války, které nás ale v Evropě, ač máme k Africe mnohem blíž než k USA, vůbec nezajímají. Obamův dědeček pochází z Keni. Ale někde jsem četl, že jeho dědovi (či pradědovi?) bylo dopřáno postoupit onu civilizační proceduru a okusit blaho evropské demokracie a svobody na vlastním těle, totiž ono proslulé drcení varlat speciálně k tomuto účelu zhotovenými kleštěmi. Skutečně vynikající výdobytek evropské křesťanské morálky, kultury a civilizace. Drcení varlat je ovšem prkotinka, vždyť lékař Roman Joch určitě přijde i na lepší a dokonalejší a výkonnější způsoby mučení. No a proč ne? Vždyť vystudoval za peníze lidu, takže chce pro lid to nejvíce výhodné a prospěšné.

Zde odbočím na chvilinku od US prezidenta k belgickému králi Leopoldu II. Ten si vytvořil vlastní společnost ke kolonizaci Konga. Od roku 1879 se celé území čítající neuvěřitelných 2 344 000 km² s třiceti miliony obyvatel dostalo do jeho soukromého vlastnictví. Tvrdil, že obyvatele chce osvobodit, zcivilizovat a obrátit na křesťanskou víru. „Nemusím vám říkat, že mne k tomu nevedou žádné sobecké pohnutky,“ usmíval se na celé kolo, a tehdejší státníci, jako např. Bismarck, souhlasně přikyvovali. Hranice (nejen) afrických států si evropští panovníci-kolonizátoři rýsovali na mapách, aniž by brali v úvahu národnosti či kmenová území. (Samotná Belgie má území o velikosti pouhých 30 529 km² a dnes o něco málo více než 11 milionů obyvatel.) Teprve v roce 1908 se Leopold II. za odstupné vzdal své soukromé kolonie Konga ve prospěch belgického státu. Zanechal za sebou, v důsledku vražedné politiky, naprosto vydrancovanou zemi a 10 milionů mrtvých Konžanů. Celá třetina (některé prameny uvádějí že až polovina) obyvatelstva byla vyvražděna brutálními metodami. Například bylo vydáno děsivé nařízení: na důkaz, že hlídky vystřílely munici do těch správných terčů, museli ozbrojenci přinést na stanici příslušný počet useknutých rukou. Přinucení k poslušnosti bylo vynucováno i těmi kleštěmi na drcení varlat. A tyhle metody uvedli do praxe křesťané! To ani barbarské Římany nenapadlo, ti jenom křižovali. To je přece úžasný civilizační prvek, kterým naše civilizace přispěla k pokroku, jsem si jistý, že budoucnost na tyhle naše kulturně civilizační způsoby nezapomene. Ostatně, lze to ještě zdokonalit? Myslím, že už ani ne, my jsme to dovedli k absolutní dokonalosti. Historie mi připadá jako nepřetržitá řada sadistických zvěrstev a zhovadilostí a nějaké to řečnění o morálce, o judeo-křesťanských hodnotách, o jakési transcendenci či Bohu jako vrcholné pokrytectví.

Rabování rozsáhlého nerostného bohatství Konga (i celého kontinentu) ovšem pokračuje do současné doby, země totiž oplývá značným množstvím nerostných surovin, nachází se zde téměř polovina všech lesních porostů v Africe, významné jsou naleziště diamantů, mědi, zlata, kobaltu, koltanu, uranu, tantalu, ropy, železa a uranu. Když se demokraticky zvolený president Lumumba chtěl pokusit, aby i obyvatelé Konga měli nějaký užitek z tak obrovského bohatství své země, byl samozřejmě s belgickou a americkou účastí a podporou brutálně zavražděn – zlynčován stejně jak Kaddáfí, oni ti pánové ze CIA to asi ani jinak neumí. Obama pro lepší život svých bratrů v Africe nemá zájem udělat vůbec nic, ba naopak – ukrást jim, co se jenom dá a to jenom pro blaho společností, které financovaly jeho volební kampaň. Napíše o tom něco málo Obama ve svých Pamětech? Ani zmínčičku neuvede, tím si jsem jist!

Za dobu civilizační mise krále Leopolda až po současnou dobu byly a jsou v Africe prováděny válečné zločiny a zločiny proti lidskosti nevídaných rozměrů. Tyto zločiny jsou dle mezinárodního práva nepromlčitelné! A OSN nic, dokonce ani lidskoprávní organizace to nezajímá. Asi proto je to nezajímá, neboť potomci této královské lidské zrůdy sedí na trůnu ještě i dnes, což je přímo neuvěřitelné. Belgie je sice konstituční monarchií, králem je Filip Belgický, královnou je Mathilde, jejíž matkou je polská komtesa Anna Komorowská, příbuzná presidenta Polska Bronislava Komorowského. V době feudalismu byly vládnoucí rody navzájem spřízněné, třeba ruský car měl německou manželku apod. Holt vracíme se do středověku. I u nás máme v parlamentu kníže, a scházelo málo, a mohlo se stát presidentem. Tedy některé šlechtické degenerované rody hrdě vládnou i v současnosti, někteří už od desátého století podnes, zajímavé, no ne? Jak je vidět, žádné revoluce a převraty jim neublížily. Vládli ve středověku a chtějí i dnes. Tehdy je k vládě předurčil (povolal) Bůh, dnes je k vládnutí povolal lid. Vládli už tolik staletí, takže vládnout umí. Podobně se tvrdí, že k vládnutí mají být připuštěni pouze bohatí, neboť už mají tolik bohatství, že nebudou mít zájem na dalším kradení a loupení. No jo, a poddaný lid tomu i věří.

A na nějakém náměstí v Bruselu, kde sídlí vedení EU, má Leopold II., tato sadistická zrůda, pomník v nadživotní velikosti. Že by i EU byla hrdá na civilizační činy onoho krále? Tu bronzovou sochu krále Leopolda by tedy měli umístit před budovu Parlamentu EU namísto té abstraktní nic neříkající monstrózní postmoderní skulptury a každému návštěvníkovi Bruselu by bylo naprosto jasné, jakou ideologií se vedení EU řídí. A vedle by mohla být bronzová busta baronky Ashtonové a z druhé strany královny Mathilde, obě by mohly být taky klidně ze zlata. Hlídali by ty zlaté busty vojáci NATO či nějaké speciální útvary USArmy.

  • No a samozřejmě dění na Ukrajině nelze od Obamy odsunout bokem. Kdepak. Jednání a činy Obamy jsou samozřejmě hodny velikosti amerického impéria, kam se hrabe Rusko a Putin, vždyť má méně než polovinu obyvatel než má USA a životní úroveň průměrného Rusa je pouhou desetinkou úrovně amerického svobodného občana, třeba takového Haiťana, Hispánce či nějakého černého či poločerného svobodného občana USA. No jo, no, s tím nic neuděláme, to jsou fakta (alespoň tak tvrdí naše sdělovadla, hlavně televize). Takže vidíme na vlastní oči (v televizi), že vůdce USA je mnohem dokonalejší a schopnější než vůdce nějakého provinčního, zaostalého a nedůležitého regionálního území Putin. I v počtu zavražděných civilistů vede suverénně Barak Obama, a to vůbec nepočítám ony zavražděné v Africe, tedy ty tzv. černé. Že by neměl rád svou rasu? Taky vysvětlení.

Diktátor a agresor Putin

Všichni víme z našich sdělovadel, která na nás neustále chrlí pouze pravdu pravdoucí, že Putin je Největší Krutý Diktátor na světě a válkychtivý psychopat. Narodil se 7. října 1952 v sovětském Leningradu. Jeho rodiče byli oba dělníci, otec bojoval jako člen Rudé armády ve 2. světové válce, v zimě 1942 byl těžce raněn při obraně Leningradu, matka zůstala a přežila celou blokádu Leningradu. Putin měl i dva sourozence, narozené ve 30. letech, jeden bratr ovšem zemřel pár měsíců po narození, a druhý na záškrt při německé blokádě Leningradu. Putinova babička byla zabita německými vojáky a jeho strýcové z matčiny strany zahynuli na frontě. Boris Jelcin dne 31. prosince 1999 rezignoval a podle ruské ústavy se stal novým prezidentem stávající předseda vlády, Vladimir Putin.

Takže Obama je vládcem nejsilnějšího impéria světa, tedy USA, od roku 2009 a Putin je vládcem regionálního nedůležitého území zvané Rusko od roku 2000.

Začnu tedy, stejně jako u Obamy, nejdříve činy Putina:

  • Odrazil vojenský útok Gruzie a zahnal interventy domů, aniž by obsadil hlavní město Tbilisi, což by byla otázka jednoho dne, ba dokonce by stačil necelý půlden k ujetí vzdálenosti těch 50 kilometrů od Tbilisi. Západ, včetně České republiky, dodával zbraně Gruzii. USA zase dodaly Saakašvillimu i vojenské poradce. Civilních obětí gruzínské agrese bylo v Osetii kolem dvou tisíc. Ztráty vojáků na gruzínské a ani na ruské straně konfliktu se neuvádějí.
  • Definitivně vyčistil Čečensko od teroristů vyzbrojených americkými zbraněmi.
  • Splnil přání obyvatel Krymu o navrácení se do náruče Ruska bez jediného výstřelu.

No a to jsou veškerá jeho válečná dobrodružství. Nebo je snad ještě něco? Sýrie? Na to stačila diplomacie. To akorát pan Karel Dolejší z Blistů má obavy, že Putin pojede s tanky obsadit Karlovy Vary a při cestě obsadí ještě i smíchovské nádraží. Z toho důvodu žádá Dolejší přítomnost amerických vojáků na našem území. Myslím si, že K. Dolejší by byl vhodným poradcem v generálním štábu NATO. Už ho vidím, jak by společně s Rasmussenem řídili válečné vojenské akce proti Rusku. Jakmile by od mužstva došla zpráva, že jim došlo střelivo, Dolejší s Rasmusenem by nařídili bodákový útok: Nasadit bodáky, Moskaly je nutné pozapichovat! Holt odborníci na slovo vzatí!

Podobným odborníkem, spíše ovšem ale ideologickým, je Pavel Gajdošík, který v Blistech v článku „Proč Putin může lhát a stejně být pro Rusy důvěryhodný?“ píše toto: Podobně zjevně uvažuje i Putin, a tak mu Západ sice bude morálně nadřazen, ale ještě dlouho s ním může ve hře o vliv „naivně“ prohrávat. Ve Frankfurter Allgemeine Zeitung vyšel nedávno zajímavý analytický článek, jenž se pokusil odpovědět na otázku, proč Putin může něco chvíli rezolutně popírat (například skutečnost, že za ozbrojenou proruskou „domobranou“ na Krymu stála už v březnu ruská armáda), aby to o pár týdnů později v jiném interview zcela bezelstně připustil (a třeba onu podporu ruské armády dokonce veřejně pochválil jako „správnou, rozhodnou a profesionální“). Podle německého autora článku může Putin alespoň pro Rusy opakovaně beztrestně lhát, a dokonce se při tom nechávat klidně přistihnout, protože v ruském světě je lež projevem suverenity a síly, a nikoli něčím odpudivým, co by mělo každého politika zdiskreditovat a v etických společnostech přimět k tomu, aby svoji funkci ihned opustil. U Putina, který vzešel z prostředí KGB, kde pro něj byly klamy, lži a triky každodenním chlebem, cynický postoj ke lži a pravdě až tak nepřekvapuje, ale německý autor připomínal, že dosti vlažný vztah Rusů k pravdě a lži může pocházet už z dob, kdy se tam ústřední komunistický deník absurdně nazýval právě „Pravda“ a Rusové si za desetiletí zvykli na to, že byli tou „Pravdou“ denně obelháváni.

Podobně píše i disident Jan Urban: Rusko, vyrostlé na imperiální agresi, dnes dokonce zákonem zakazuje zkoumání zločinů stalinského období. No jo, tam u něho je nenávist zdůvodněná, ono mu kdysi dávno sovětská armáda (nebyla to náhodou polská či východoněmecká?) poškodila plotek u zahrádky, ovšem jako dělnický kádr (nemohl přednášet na VŠ) si to dokázal už jako chartista rychle opravit a zase začít přednášet na VŠ.

No, co k těmto výlevům dodat? Že Putina nenávidí Chodorkovskij či Cheney, to naprosto chápu, vždyť parafování smlouvy s Cheneym, která zajišťovala plnohodnotné vlastnictví sibiřské nafty a plynu Exxonu, bylo Putinem znemožněno, a pouhý den (či spíše jenom noc) před podpisem putoval Chodorkovskij do vězení a smlouva tedy nevešla v platnost. Kdyby jim tehdy ta smlouva vyšla, tak by dnes žádná válka na Ukrajině nebyla (a asi by ani Putin už nebyl!). Tam tedy tu nenávist chápu, ale u Gajdošíka a Urbana ne, copak i jim také Putin znemožnil nějakou smlouvu a překazil kšeft?

Podívejme se ještě krátce na ten obchod tisíciletí, který se Putinovou zásluhou nezdařil. Po rozpadu SSSR, za vlády Borise Jelcina, proběhla v Rusku privatizace, rusky nazývaná prichvatizace, řízená poradci z USA a odborníky z MMF a Světové banky (prý těch západních expertů tam v Moskvě bylo až deset tisíc). V podstatě to mělo stejný průběh jako u nás, nastolení demokracie a svobody bylo snad všude prováděno dle jednoho mustru, ovšem v Rusku nejdrastičtěji. Prichvatizace proběhla mnohem důkladněji než u nás. Rusko se ocitlo v platební neschopnosti (vyhlásilo prostě bankrot). Dle renomovaných ekonomů byly následky prichvatizace nejméně třikrát více devastující než válka s Hitlerem. Chodorkovskému se málem podařilo prodat Cheneymu sibiřskou ropu a plyn, země by tak byla zničena totálně. Západní společnosti se na Rusko vrhly jako supi na mršinu a skutečně scházelo málo a země by se rozdělila na jednotlivá knížectví oligarchů a Sibiř by patřila Exxonu. (ExxonMobil Corporation je nadnárodní korporace. Ve své současné podobě vznikla 30. listopadu 1999 sloučením koncernů Exxon a Mobil, historicky se ale jedná o přímého „potomka“ Standard Oil company Johna D. Rockefellera.) Rusko by přestalo existovat (a bez války!), zůstaly by pouze oblasti jednotlivých oligarchů, což by se demokratickému a svobodnému Západu velice moc líbilo – těch nevolníků a otroků, co by bylo k dispozici!

Putin skutečně zachránil Rusko před úplným rozpadem. Rusku se taktak na poslední chvíli, podařilo zachránit se před neokolonizací. Další oligarchové-prichvatizátoři ještě stačili uprchnout do Izraele, Anglie a dokonce i k nám do Česka. Jistěže i naše republika musí napomáhat rozvoji demokracie a svobody. Navrhuji, abychom vyhlásili Rusku (ba i Číně) sankce spolu s demokratickými a svobodnými republikami Palau a Marshallovými ostrovy, však s nimi společně v OSN hlasujeme. Zaregistrovalo by to ovšem vůbec Rusko či Čína? (Republika Marshallovy ostrovy je suverénním státem a má 181 km² a 59 071 obyvatel. V letech 1946 až 1958 provedli Američané na atolech Bikini a Eniwetok celkem 67 pokusných jaderných výbuchů o celkové síle 108 megatun TNT. Palauská republika má 458 km² a 20 842 obyvatel. Palau se přidala ke koalici zemí ve Válce proti teroru, a to i přesto, že nemá armádu. Palau se skládá ze 16 miniaturních spolkových států. Každý ze 16 palauských spolkových států má vlastní parlament, ústavu, vládu a volené představitele.)

Proč si USA nemohou dovolit prohrát?

Bývalé velké koloniální mocnosti jako např. Španělsko, Francie, Anglie, Nizozemí… nadělaly ve světě neuvěřitelnou spoustu zla, dokonaly spousty zločinů proti lidskosti a spousty válečných zločinů. A byly snad někdy odsouzeny nějakým Norimberským tribunálem? Ani jedna! Historikové přitom sepsali všechna fakta o těch zvěrstvech a zhovadilostech. Práce historiků tedy byla k ničemu, zůstala pouze na papíře, zločiny potrestány nebyly. Samozřejmě je také zdokumentováno, kolik všeho ukradli a uloupili, a k navrácení se taktéž nikdo nemá. A kde je tedy to nakradené bohatství? Kde je všechno to zlato? Že by se obyvatelé Anglie, Francie, Španělska a dalších měli z toho lupu alespoň dobře a měli vysokou životní úroveň? Kdepak! Životní úroveň obyvatel bývalých koloniálních mocností není o moc vyšší, než úroveň obyvatel bývalých kolonií. Kde tedy to bohatství je? Církev říká, že v Nebi, tak jí věřme, no ne? No ale skutečně a reálně je v sejfech toho jednoho promile! Takže nic nebrání tomu, aby jim bylo odebráno, a to ve jménu práva a spravedlnosti. No, a pokud k tomu nedojde, tak můžeme úplně zapomenout na morálku a mravní principy. A pokud bude ještě někdo mluvit o morálce, pravdě a spravedlnosti, tak ho můžeme považovat za pokrytce a obhájce zločinců, vrahů a zlodějů. Církev katolická to tak dělá už dva tisíce let, hlásá morální principy a tím kryje svou touhu po zlatě a moci. Můžeme tedy s klidem konstatovat, že vše bylo zapomenuto?!

USA jako největší současná neokoloniální velmoc chce pokračovat ve starých zaběhlých metodách včetně metod Leopolda II. Jenomže už se jim to koloniální panství skoro všude nějak hroutí. Pokusili se ještě zkolonizovat Rusko za pomocí války na Ukrajině. Válka začala na Krymu, kde chtěly USA, potažmo NATO, vojenskou námořní základnu, což by Rusko fatálně oslabilo. Tyto plány ale Putin zhatil provedením referenda. A že v Sevastopolu bylo 20 tisíc ruských vojáků (dokonce už několik staletí!), tož to pánové Gajdošík a Urban nevěděli? Nechápu, kde Putin lhal, copak někdy někde řekl, že tam žádné vojáky nemá? V referendu bylo 90 % obyvatel pro připojení k matičce Rusi. Západní demokratické a svobodné státy včetně Česka přání drtivé většiny obyvatel neuznaly s tím, že co má co 90 % obyvatel kecat do politického rozhodování, vždyť to je záležitost elit.

Jak to kovaní demokraté myslí s vládou lidu, tedy s demokracií, je i doklad o asociační dohodě. Přemysl Sobotka si nedělal nějaké násilí a pronesl přímo: Je to svobodné rozhodnutí politické elity Ukrajiny. Ale nejen její, ale také Gruzie a Moldavska. Takže rozhodnutí elit, nikoliv přání lidu. Lidu se nikdo na nic neptal – jak demokratické, co? Druhý Sobotka, Bohuslav, zase pronesl: To, že jsme dnes podepsali asociační dohodu s Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií, znamená, že Evropská unie plně respektuje práva těchto zemí, aby svobodně a samostatně rozhodly o své budoucnosti. Krásně se vyhnul přání obyvatel, co? Nač dělat referendum, obyvatelé jsou přece primitivní až blbí a nechápou, že to připojení pod diktát EU (Bruselu) a MMF a SB (bank) je jim jenom k dobru. No nevím, kolik obyvatel by bylo pro, kdyby jim byla takhle položena otázka při referendu.

Podobně je tomu u nás s referendem o tzv. církevních restitucích. Nejméně 80 % obyvatel je pořád proti tomu, dávat nějaké dary církvi, ale demokratická vláda, tedy vláda lidu, na přání lidu zvysoka kašle. Uvidíme zanedlouho, jak si poradí demokratické a svobodné země se separatisty v Itálii, Španělsku, Anglii, případně i v Belgii, doufám jenom, že nepoužijí metodu, kterou zvolili na Ukrajině, tedy poslat vojsko proti vlastním obyvatelům. Lze také reálně očekávat, že žádné referendum prostě nedovolí.

Putin pronesl také tyto věty: Jisté západní kruhy by rády oslabily Rusko, tak jako Římané zničili Kartágo.

Putin o Američanech: Jsou jako paraziti žijící ze světové ekonomiky a jejich dolarového monopolu.

Vladimir Putin, 4. března 2014: Někdy mám pocit, že tam někde za velkou louží v Americe sedí lidé v jakési laboratoři a provádějí experimenty na způsob těch s krysami, aniž by chápali důsledky toho, co dělají.

V této době (za Gorbačova) jsme slyšeli různé závazky a sliby. Nejprve nám slíbili, že už nebudou rozšiřovat NATO, poté nám slíbili, že nepostaví žádné základny. Ale NATO se rozšiřuje, žene se na východ, a základny rostou jako houby po dešti.

Jak to dopadne s Ukrajinou, je ve hvězdách. Pokud by Putin chtěl, tož obsadí celou Ukrajinu během jednoho dne. Šojgu nacvičoval při manévrech přesun vojska na vzdálenost dva tisíce kilometrů během 24 hodin, a to úspěšně. Ovšem obsazení zkrachovalého státu by pro Rusko žádným přínosem nebylo, takže vojenské obsazení Ukrajiny Ruskem nepřipadá v úvahu. Rusko by ovšem mohlo uznat za samostatné republiky Luhansko a Doněcko, tedy tu tzv. Novorosiji. S uznáním je Rusko opatrné a zatím se nevyjádřilo. Samostatnost uznala akorát Osetie. Kdyby to učinilo i Rusko, tak dnem uznání budou armády Ukrajiny okupanty a to by jim potom Putin mohl bezproblémově pomoci vyčistit samostatné republiky od okupantů. Silně ale pochybuji, že by se do takového dobrodružství pustil.

Proč se nemohou Obama a Putin setkat, vždyť by si měli navzájem co vyprávět, Obama o životě svých předků, Putin o zavraždění příbuzných fašisty, vždyť by se mohli snadno domluvit na tom, že už nikdy nepřipustí opakování toho, co se stalo našim předkům, no a už jenom to by bohatě stačilo k rozumné dohodě. Co a kdo tomu brání?

Když Německo prohrálo válku, byli vůdcové prohlášeni za válečné zločince a oběšeni. Vůdcové USA už prohráli mnoho válek (od Koreje, Vietnamu až po Libyi) a nikdo nebyl prohlášen za zločince a nikdo nebyl ani oběšen. Přitom by se to týkalo všech amerických presidentů! Jak je to možné? Žádné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti se nekonaly? Asi ne, protože tam všude chtěli, a chtějí i dnes, USA zavést demokracii a civilizaci. Takže ty válečné hrůzy byly a jsou oprávněné a spravedlivé? (Někde jsem četl, že války vyvolávají američtí učitelé zeměpisu – pohleďte žáci na tuto mapu, tady všude naši chrabří chlapci bojují za mír a demokracii a za naše americké ideály. A takovým způsobem se američtí žáci učí orientovat na mapě světa. Špendlíčkem pak připíchnou k nově zdemokratizovanému a zdemolovanému státu americkou vlajku.)

Západní demokraté nikdy Stalinovi nemohou odpustit, že se nenechal od Hitlera porazit. Jak krásně by potom naše západní demokracie fungovala, tolik otroků na Sibiři by dodávalo suroviny, no, co by nám scházelo? Proč se jenom ten zločinec Stalin bránil německým fašistům? Kdyby jim přenechal území, byl by vychvalovaný jako Gorby a Jelcin. Kupodivu Gorbačov ani Jelcin nejsou zločinci, naopak, jsou to velicí demokraté, však taky oba měl Západ, a hlavně Spojené státy, moc rád. Zde bych jenom ještě připomněl ono přeslavné vylodění spojenců v Normandii. Kdy se vylodili Spojenci? Až bylo po Stalingradu naprosto jasné, že Hitler prohraje, teprve potom se odhodlali. A nebylo to spíš kvůli obavám, že Stalin by snadno mohl dojít až do Španělska?

To, co napáchala demokracie, se bude moc dlouho a velice obtížně napravovat, jenom se podívejme, jakou spoušť ve světě po sobě zanechala a zanechává ještě i dnes.

USA poraženy nikdy nebudou, i když se s určitostí v nedaleké budoucnosti stanou druhořadou či třetiřadou velmocí, a tím pádem nebudou postaveny před nějaký soudní tribunál pro své zločiny, zapomene se na ně stejně, jako se zapomnělo na zločiny třeba Anglie či Španělska. Amerika si nemůže dovolit prohrát už i jenom z tohoto jediného důvodu – musela by totiž platit reparace, stejně jako Německo po I. i po II. světové válce. Nemá smysl vyjmenovávat názvy států, které by požadovaly náhrady, byla by to většina států Jižní Ameriky, většina států v Africe a samozřejmě i v Asii. A na reparace by USA zajisté neměly. Navíc by všichni presidenti USA byli tribunálem prohlášeni za válečné zločince, a pokud ještě žijí, byli by oběšeni. Takže už jenom z tohoto prostého důvodu USA nemohou prohrát, mohou to akorát, jak bývá zvykem, zahrát do autu.

A závěrem se podívejme na jedno slavné video o dopadení Usámy bin Ládina. Byl to přímý přenos z akce, který sledovala věrchuška USA. Všichni jsme viděli záběry, na nichž s radostně rozzářenýma očima a s nefalšovanými úsměvy sledují vládnoucí špičky USA (Obama, Clintonová, Cheney…), jak vražedné komando rozstřílelo neozbrojeného starého pána v pyžamu Usámu bin Ládina, je až s podivem jakou radost z této vraždy v přímém přenosu projevovali. Přitom toto komando mohlo bezproblémově starého pána odvést a posadit do helikoptéry a přemístit před soud v Haagu. Stejně tak ostatně mohli postupovat i v případu Kaddáfího a Saddáma. Proč to neudělali a raději vraždili? Věděli totiž, že by to dopadlo podobně jako s Miloševičem, kde se jim soudní proces jaksi vymkl z rukou a místo viny Miloševiče to vyznělo na vinu a obžalobu USA a Západu, proto také musel být Miloševič odstraněn ještě před vynesením rozsudku. Carla de Ponte by mohla vyprávět. Také obžaloba všech těchto „teroristů“ by dopadla v neprospěch USA a jejich vazalů, proto dali přednost vraždám.

Demokracie, ač se to mnohým demokratům nebude vůbec líbit, je systém založený na lžích, podvodech a na bezohledném brutálním loupení a drancování, prostě na nelidskosti!

Skutečně nevím, co si o naší současné civilizaci budou myslet lidé za padesát či za sto let. Budou se na nás útrpně dívat jako na idioty? Anebo budou naše způsoby chování a jednání (tedy demokracii) zdokonalovat? No, v takovém světě bych ale žít nechtěl.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
53 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Gatta
Gatta
9. 7. 2014 15:01

USA nikdy nikdo neodsoudil, protože USA nikdy válku neprohrály na svém území.

Snad jen americký Jih by mohl něco vědět, co to je prohraná válka.

Sio
Sio
9. 7. 2014 15:12

Hezká úvaha. Taková všeobjímající a pravdivá.

Béda
9. 7. 2014 15:19

K tomu nemám co bych dodal. Pan Kadubec to podal velice výstižně.

VK
VK
9. 7. 2014 17:23

Článek je velmi diskutabilní. Řada předkládaných jakoby faktů je těžko ověřitelných a jednostranně podaných. V jednom bodě autor nehorázným způsobem lže. Autor tvrdí, že hodný Putin umožnil realizovat vůli lidu Krymského poloostrova bez jediného výstřelu. Dokáži s matematickou přesností: Všichni čtenáři alternativních médií velmi dobře vědí, že při tomto krvavém konfliktu, který předcházel pod hlavněmi samopalů provedenému referendu zemřel při obsazování jedné z vojenských základen jeden ukrajinský vlastenec a jeden ruský okupant. Autor uvádí, že k žádným ztrátám na životech nedošlo. Nyní matematický důkaz sprostoty autora. Nula mrtvých vlastenců uváděných autorem odpovídá 0% ztrátám. V tomto poměru jeden prokazatelně mrtvý… Číst vice »

VK
VK
9. 7. 2014 17:27

Béda napsal

http://zvedavec.org/komentare/2014/07/6052-proc-rusko-nespecha-s-uznanim-novoruska.htm

http://aeronet.cz/news/putinuv-sachovy-gambit-povstalce-na-ukrajine-ponecha-svemu-osudu-cilem-je-rozklad-nato-a-eu/

U toho odkazu na Zvědavce nahlédněte i do diskuse. Velmi zajímavé počtení. Jinak panu autorovi článku velká pochvala za řadu dalších faktů do celkové skládačky skutečného stavu věcí.

Béda
9. 7. 2014 17:31

VK napsal Článek je velmi diskutabilní. Řada předkládaných jakoby faktů je těžko ověřitelných a jednostranně podaných. V jednom bodě autor nehorázným způsobem lže. Autor tvrdí, že hodný Putin umožnil realizovat vůli lidu Krymského poloostrova bez jediného výstřelu. Dokáži s matematickou přesností: Všichni čtenáři alternativních médií velmi dobře vědí, že při tomto krvavém konfliktu, který předcházel pod hlavněmi samopalů provedenému referendu zemřel při obsazování jedné z vojenských základen jeden ukrajinský vlastenec a jeden ruský okupant. Autor uvádí, že k žádným ztrátám na životech nedošlo. Nyní matematický důkaz sprostoty autora. Nula mrtvých vlastenců uváděných autorem odpovídá 0% ztrátám. V tomto poměru jeden… Číst vice »

Béda
9. 7. 2014 18:09

VK napsal U toho odkazu na Zvědavce nahlédněte i do diskuse. Velmi zajímavé počtení. Jinak panu autorovi článku velká pochvala za řadu dalších faktů do celkové skládačky skutečného stavu věcí. Začetl jsem se do té diskuse na Zvědavci. Běží tam půtky jestli měl Putin vojensky zasahovat k ochraně ruského etnika před kyjevskými fašisty. Bohužel, a to je mé dlouhodobé stanovisko, ze strategického hlediska (jakkoliv je to hrozné konstatování) NEMĚL. Ruská zásah je zbožným přáním režisérů fašistického puče na Ukrajině. Rusko by tím zásahem nakonec hrozně ztratilo a možná by bylo i poraženo – mezinárodně „exkomunikováno“, sankcionováno režiséry toho svinstva, mělo… Číst vice »

Béda
9. 7. 2014 18:14

pokračování: plyn, fašisty – věčně ten podvod a zločiny kamuflovat před veřejností nemohou, ukrajinský odboj a Rusko mezitím může pracovat diplomaticky a dolaďovat s Čínou asymetrickou odpověď na eliminaci dolaru jako světového platidla. Ukrajina na krku, poručníkování, špiclování a diktát USA evropskému bankovnictví, odstředivé tendence ve státech EU způsobené americkými precedenty – Kosovo etc., hrozba plynové krize a džihádistického vzplanutí v okolí Evropy díky USA nakonec odeženou EU od kopající a chcípající kobyly a naženou ji ke spolupráci s Ruskem. Pokud tedy zvítězí rozum a pragmatismus a nikoliv ideologie a fanatismus.

Béda
9. 7. 2014 18:28

Myslím, že v současné době je jedním z prvořadých úkolů zabránit globálním banksterům v utajené kamufláži transatlantického „partnerství“ = diktátu globálních korporací a lichvářů skrze svůj americký nástroj Evropě.

Béda
9. 7. 2014 18:32

Putin jde na věc chytře. Hlavní úder není potřeba provádět vojensky ale zacílit na „hlavu hydry“, která ji umožňuje nekonečný růst a sebeobnovování – na dolar. Eliminace a nhrazení dolaru jako světové měny řeší všechny problémy a ubere hydře její rakovinotvorné schopnosti, zažene ji do vlastního pelechu.

Drak
Drak
9. 7. 2014 19:05

VK se zachoval tak, jak je mu určeno. Torpédovat diskuzi, bez jakékolv argumentace, soustředěním se na nepodstatný detail.
Dělá svou práci za mzdu. Myslím, že netřeba naň reagovat.

Drak
Drak
9. 7. 2014 19:08

Béda napsal

Putin jde na věc chytře. Hlavní úder není potřeba provádět vojensky ale zacílit na „hlavu hydry“, která ji umožňuje nekonečný růst a sebeobnovování – na dolar. Eliminace a nhrazení dolaru jako světové měny řeší všechny problémy a ubere hydře její rakovinotvorné schopnosti, zažene ji do vlastního pelechu.

Ano, máš pravdu. Ale je to běh na dlouhou trať, při němž jsou vyvražďováni lidé.

bublin
bublin
9. 7. 2014 19:15

Béda napsal

Putin jde na věc chytře. Hlavní úder není potřeba provádět vojensky ale zacílit na „hlavu hydry“, která ji umožňuje nekonečný růst a sebeobnovování – na dolar. Eliminace a nhrazení dolaru jako světové měny řeší všechny problémy a ubere hydře její rakovinotvorné schopnosti, zažene ji do vlastního pelechu.

Rusko je v emitování vlastní měny zcela nesvéprávné. Stejně jako v nakládání se zlatými a devizovými rezervami. Tak to tvrdí pan Fjodorov na videu zde uveřejněném. Nezapomínejte na tribut odváděný ve stovkách ruských dětí (nejsem si jist, s přesným zněním). Čím chcete dolar nahradit?

Béda
9. 7. 2014 19:18

bublin napsal
Rusko je v emitování vlastní měny zcela nesvéprávné. Stejně jako v nakládání se zlatými a devizovými rezervami. Tak to tvrdí pan Fjodorov na videu zde uveřejněném. Nezapomínejte na tribut odváděný ve stovkách ruských dětí (nejsem si jist, s přesným zněním). Čím chcete dolar nahradit?

to je právě potřeba změnit. Otázku kladete nesprávně. Na mně v tomto ohledu nezáleží. To je otázka pro pana Putina, jeho čínské partnery, potažmo potenciálně pro partnery z Francie a Německa.

mirror
mirror
9. 7. 2014 19:45

VK napsal
Nyní matematický důkaz sprostoty autora.

VK si dělá legraci. Text je formulován tak, aby nemohl být zneužit demokratickou inkvizicí v případě, že by byl pozván k vysvětlení.

bublin
bublin
9. 7. 2014 20:04

Béda napsal to je právě potřeba změnit. Otázku kladete nesprávně. Na mně v tomto ohledu nezáleží. To je otázka pro pana Putina, jeho čínské partnery, potažmo potenciálně pro partnery z Francie a Německa. Otázka byla řečnická. Tvrzení pana Fjodorova mohou být pravdivá (kromě odvodu dětiček snad) a co z toho plyne : Rusko je formováno cizí mocí, která má jeho emitování měny pod kontrolou. Stejně tak je tomu údajně ve většině států. Nemyslím, že by US byly v horší situaci něž Rusko, když FED kontroluje jeho měnu. Jen tak pro zajímavost historická paralela : slovanské kmeny osvobodily z chazarského područí… Číst vice »

Béda
9. 7. 2014 20:08

A wo tom to je. Musejí to změnit, „vypráskat cizí penězoměnce ze svého chránu – domu“. Jinak nebaví mě diskuse stále „do kruhu“. To je o ničem.

bublin
bublin
9. 7. 2014 20:11

Béda napsal

A wo tom to je. Musejí to změnit, „vypráskat cizí penězoměnce ze svého chránu – domu“. Jinak nebaví mě diskuse stále „do kruhu“. To je o ničem.

Poslední poznámka : to se zatím nikomu nepodařilo. Tak sněte dál.

VK
VK
9. 7. 2014 22:09

Béda napsal to je právě potřeba změnit. Otázku kladete nesprávně. Na mně v tomto ohledu nezáleží. To je otázka pro pana Putina, jeho čínské partnery, potažmo potenciálně pro partnery z Francie a Německa. Zdá se, že to již pan Putin vyřešil. Alespoň podle diskutujícího pod článkem na Zvědavci „Bitva o Evropu“ zuří: 7.7. 12:43 RE: Přátelé, s tím dolarem je to zdá se o hodně složitější než se doposud zdálo! JanoLazy 213.?.?.? Reakce na 312848 To video je super, ale od decembra 2013 Putin podpísal výnos o centrálnej banke, jednoducho výnosom vyhnal USA z centrálnej banky a odstrihol USA od… Číst vice »

Béda
10. 7. 2014 3:32

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/813/bill-quigley-valka-proti-teroru-masakruje-i-sve-veterany 22 sebevražd denně – a 354 miliard dolarů ročně za harpagonskou péči. „Více než 1,4 miliónů veteránů žije pod hranicí chudoby,“ dokládá profesor z tematického dokumentu Senátu. Jen u „veteránů ve věku 18–34 let pod ní živoří plných 12,5 procent… Středisko rozpočtových a politických priorit vykazuje „900.000 veteránů žijících v domácnostech, které jsou závislé na potravinových známkách“… To vše „Správu pro otázky veteránů v roce 2013 stálo 354 miliard dolarů“. U veteránů „rapidně roste poptávka po léčbě mentálních poruch po návratu z Afghánistánu a Iráku“. Například instituce, které ji poskytují v Kalifornii, vykazují růst v řádu 40 – 60… Číst vice »

Gatta
Gatta
10. 7. 2014 6:20

peter. napsal

Beda
Čo poviete na takúto možnú príčinu ukrajinskej krízy?
http://www.hlavnespravy.sk/veteran-izraelskej-kontrarozviedky-sabak-kolomojskij-pripravuje-na-ukrajine-novu-zaslubenu-zem/298853

Velmi, velmi reálné.

Béda
10. 7. 2014 6:40

peter. napsal

Beda
Čo poviete na takúto možnú príčinu ukrajinskej krízy?
http://www.hlavnespravy.sk/veteran-izraelskej-kontrarozviedky-sabak-kolomojskij-pripravuje-na-ukrajine-novu-zaslubenu-zem/298853

No nevím. Žeby se pro Izraelity nenašly ve světě bezpečnější destinace, kde by se rozptýlili ve velké populaci – kupř. v USA, jejich tradiční baště v těžkých dobách? Žeby zrovna Ukrajina s Banderovci a vládnoucími mafiány měla být tou zemí zaslíbenou? A Ukrajincům by měl být v takovéto konstelaci v jejich zemi přiřknut osud koho, snad ne Palestinců?

peter.
10. 7. 2014 7:22

Béda napsal No nevím. Žeby se pro Izraelity nenašly ve světě bezpečnější destinace, kde by se rozptýlili ve velké populaci – kupř. v USA, jejich tradiční baště v těžkých dobách? Žeby zrovna Ukrajina s Banderovci a vládnoucími mafiány měla být tou zemí zaslíbenou? A Ukrajincům by měl být v takovéto konstelaci v jejich zemi přiřknut osud koho, snad ne Palestinců? Židia, potrebujú samostatný štát a ten čo majú teraz bude z roka na rok vo väčšom a väčšom nebezpečenstve.Izrael je obklopený nepriateľskými štátmi a vzhľadom na populačnú krivku arabov,je jasné,že nejaké opatrenia do budúcnosti prijať musí.USA, nikdy židom nezabezpečia samostatný… Číst vice »

Aleš
Aleš
10. 7. 2014 8:52

Pane autore, dotkl jste se desatera nedotknutelného, za to budete po zásluze označen za věčného negativistu a soptíka novým ideologem blistů. (http://www.blisty.cz/art/73862.html). O olomoucké germanistice, kterou ten dotyčný studoval, dlouhodobě koluje pověst, že tu nikdy nedělal žádný normální chlap. Zajímá mne, kam ten svět posunul on, když má nebetyčnou drzost známky kritického myšlení dehonestovat směšnými nálepkami. Že by podněcoval studentíky k aktivismu, jako v případě protestů proti KSČM ve Zlíně? Ne, čeká ho něco lepšího. Až půjde Ďulík do důchodu, čeká Soptíka zářná kariéra v duu s Varlem Hořejším. Respekt přeci jen ztrácí respekt a o ten tu jde. A… Číst vice »

bublin
bublin
10. 7. 2014 9:15

VK napsal Zdá se, že to již pan Putin vyřešil. Alespoň podle diskutujícího pod článkem na Zvědavci „Bitva o Evropu“ zuří: Jen drobné upozornění : Celá letitá soudní pře kolem antisemitismu zvědavce byla zřejmě pouze inscenace. Veřejné soudní popotahování stwory bylo od počátku absurdní, už z toho důvodu, že je sám hebrejec.Veřejnost tak byla umravněna a dozvěděla se, co si vlastně má myslet a co ji v případě nevhodného projevu čeká. Další působení stwory bylo pošpiněno tím, že předal policii IP adresy diskutujících, jak ostatně sám v jednom článečku přiznal. Jeho záliba v nápisech na WC celý charakter zvědavce dokresluje.… Číst vice »

Béda
10. 7. 2014 9:29

bublin,

vaše doporučení je pro mně doporučením, abych sám selektoval informace a nenechal se nikým manipulovat a nenechal si podsouvat cizí stanoviska. Takže aťsi se vám to líbí anebo ne, já dál budu číst Zvědavce, dokud jej někdo nezakáže a autory které překládá, analýzy atd.. Naopak možná přestanu číst vaše příspěvky.

bublin
bublin
10. 7. 2014 9:48

Působení pravého sektoru(podle ČT jakési židovské domobrany), požadavek na výstavbu hraniční zdi :) , ale zejména nadšení Netanyahua při někdejší návštěvě Dněpropetrovsku signalizují touhu Chazarů vrátit se do staré vlasti. Najednou se jim zastesklo po domovině (i když předtím se k ní zuřivě neznali). Je to jejich svaté právo a naplní se tak historická spravedlnost. Zbývá ovšem otázka restitucí za exploataci historické vlasti vikingskými Rusy a jimi ovládnutou slovanskou chátrou a to za tísíc let. Slované budou přestěhováni do Švédska a Rusové budou platit. Ale teď vážně : opomíjený a tradičně dobře informovaný pan Polreich mluvil o studii, která uvažuje… Číst vice »

bublin
bublin
10. 7. 2014 9:59

Béda napsal

bublin,

vaše doporučení je pro mně doporučením, abych sám selektoval informace a nenechal se nikým manipulovat a nenechal si podsouvat cizí stanoviska. Takže aťsi se vám to líbí anebo ne, já dál budu číst Zvědavce, dokud jej někdo nezakáže a autory které překládá, analýzy atd.. Naopak možná přestanu číst vaše příspěvky.

Ale ale, nejste vy trochu sebestředný? Obracel jsem se na vás? Víte, je mně naprosto lhostejné, co čtete nebo ne. Tak mě ušetřete popisu vašeho zápasu vnitřního rozhodnutí.

Buďte v klidu, méně pište a proberte to s lékařem.

Sugar Ray
Sugar Ray
10. 7. 2014 10:30

Bublifuk na koho se ty hlavo moudrá objektivní uvědomělá obracíš ? Co to je s těma IP adresama ? To si má jako někdo myslet že fízlové nejsou schopný získat IP adresy nějakých lidí co diskutujou na webu ? Si ty možný ? , ty zrovny ty můžeš někomu něco doporučovat , ty a tvuj kamarád z Blábol.com .
U tebe je špína všechno i OM , tak ale víš co pane chytrej nikdo tě nenutí číst Zvědavce ani OM .

Vaska
Vaska
10. 7. 2014 12:21
bublin
bublin
10. 7. 2014 12:34

A máme tu tradiční výlev primitiva zvaného Sugar Ray.
Není co citovat, neboť vyvracet komolení, invektivy a pomluvy nemá smysl.
Označení primitiv používám v kontextu zejména formulace textu a neschopnosti reagovat věcně správně na význam mého textu.
Zbývá jen otázka, zda jste skutečný primitiv nebo to jen předstíráte, pro možnost chovat se neomaleně. Vzhledem k zázračnému zlepšení vašeho pravopisu soudím, že druhá možnost je blíže pravdě.

Vaska
Vaska
10. 7. 2014 12:35

a proč milouš vyřvíval že by zrušil víza pro rusy – už Tomio před tím varoval – http://www.alternews.cz/letos-cervnu-prijelo-cr-40-ruskych-turistu-mene-nez-pred-rokem/

Sugar Ray
Sugar Ray
10. 7. 2014 13:55

Bubliňák , A je správně jsem primitiv , na takový pakoně jako jsi ty se jinak reagovat nedá , nebo já protože jsem primitiv to teda nedokážu .
U tebe se taky nic vyvracet nedá , většinou jenom tupě nemístně kritizuješ , nic víc .

bublin
bublin
10. 7. 2014 14:29

Sugar Ray napsal

Bubliňák , A je správně jsem primitiv , na takový pakoně jako jsi ty se jinak reagovat nedá , nebo já protože jsem primitiv to teda nedokážu .
U tebe se taky nic vyvracet nedá , většinou jenom tupě nemístně kritizuješ , nic víc .

Kritika je projev skepse a nesouhlasu. A to má být špatně?

Sio
Sio
10. 7. 2014 14:36

Béda napsal

Situace se trochu zahušťuje. http://czech.ruvr.ru/news/2014_07_10/Irak-oznamil-OSN-ze-ozbrojenci-se-zmocnili-jadernych-materialu-1556/

No super. Za Sáddáma tam nebyl a byl příčinou útoku a teď ho tam snad Amíci dotáhli? Nebo kde se tam vzal?

Sio
Sio
10. 7. 2014 14:43

Bublin nebude nikdo jiný, než starý dobrý Fagan, jen se poněkud krotí.

bublin
bublin
10. 7. 2014 14:47

peter. napsal Židia, potrebujú samostatný štát a ten čo majú teraz bude z roka na rok vo väčšom a väčšom nebezpečenstve.Izrael je obklopený nepriateľskými štátmi a vzhľadom na populačnú krivku arabov,je jasné,že nejaké opatrenia do budúcnosti prijať musí.USA, nikdy židom nezabezpečia samostatný štát na svojom území a to aj napriek tomu,že vplyv židov na politiku USA je nespochybniteľný. Nezabezpečí? Vážně? Tato moudra jste museli dávat dohromady všichni tři (lékárník, okresní hejtman i vy, Dube), takové hloubky jsou předložená fakta, přesahující duševní mocnost jedince. Až se vzpamatujete ze svých odvážných tezí, snažte se pochopit jednoduchou pravdu : Izrael bude VŽDY obklopen… Číst vice »

Béda
10. 7. 2014 15:16

Perlička. http://svobodnenoviny.eu/isil-chteji-do-peti-let-ovladnout-evropu/

Proč vlastně USA přešaltovaly a tajně podporují islámské radikály v Iráku (výcvik…) Žeby jim šlo o upevnění vlivu Saudské diktatury, ovládnutí Íránu, omezení možných svazků „plynařů“ Ruska s Íránem a Katarem (kteří nejsou nadšeni možnou břidlicovou konkurencí)? Proč opustily své šiítské spojence v Íránu (kteří mají těsné vazby na Írán? A proč EU stále drží USA a neřekne jim dost, víc si kálet na hlavu nedáme a jednat sebevražedně podporovat vaše skopičiny proti svým zájmům nebudeme!?

Béda
10. 7. 2014 15:20

http://svobodnenoviny.eu/isil-chteji-do-peti-let-ovladnout-evropu/

Proč najednou USA přestaly podporovat své šítské spojence v Bagdádu a tiše podporují (výcvik, dodávky zbraní skrze S.Arábii…) islámský kalifát u evropských hranic? Nehrají v tom nějakou roli kupř – utužování svazku „plynařů“ – Ruska, Kataru a Íránu, kterým nevoní břidlicová konkurence USA, nechtějí tak trochu podkuřovat evropskému konkurentovi, omezit vliv Íránu, zlikvidovat syrský režim? Co když je to tak, že světový terorista č.1 se nezastaví před ničím při prosazování svých zájmů a je mu jedno jestli přitom podporuje fašisty, Al Káidu anebo nejextremnější džihádisty?

Sugar Ray
Sugar Ray
10. 7. 2014 16:34

Hláška z jednoho filmu :
Nikdo z nás nejsme pavouci , všichni jsme jenom chycený v jedný velký pavučině .
Z filmu Hejtman bublin znovu zasahuje . To abych to ukončil , doufám .

petr
petr
10. 7. 2014 18:16

70 miliónů Američanů na potravinových poukázkách, prázdné regály ve Wal-Martech a panika z hrozícího hladomoru, šokující videa projevů globálního chudnutí!
http://aeronet.cz/news/70-milionu-americanu-na-potravinovych-poukazkach-prazdne-regaly-ve-wal-martech-a-panika/

peter.
11. 7. 2014 4:31

bublin napsal
Nezabezpečí? Vážně?

Tato moudra jste museli dávat dohromady všichni tři (lékárník, okresní hejtman i vy, Dube), takové hloubky jsou předložená fakta, přesahující duševní mocnost jedince. Až se vzpamatujete ze svých odvážných tezí, snažte se pochopit jednoduchou pravdu :

Izrael bude VŽDY obklopen nepřáteli (i v Chazárii)

V jejich hlavách se totiž mísí pocit nadřazenosti a nenávisti vůči gojímům.

Zabudli sme sa opýtať na názor Pepka Vyskoča,ktorý tu funguje pod nickom „bublin“

Sio
Sio
11. 7. 2014 7:47

Z Fjodorovových vystoupení je jasná jedna věc. Impérium je mnohem silnější, než se zdá. I v Rusku má mocnou chobotnici, která svírá státní aparát. Možná začínám chápat Stalinovy diktátorské manýry. Pokud měl co do činění s podobnou pátou kolonou …

peter.
11. 7. 2014 8:38

Sio napsal

Z Fjodorovových vystoupení je jasná jedna věc. Impérium je mnohem silnější, než se zdá. I v Rusku má mocnou chobotnici, která svírá státní aparát. Možná začínám chápat Stalinovy diktátorské manýry. Pokud měl co do činění s podobnou pátou kolonou …

Všetko by bolo jasnejšie,keby sme vedeli,či sa od publikovania Fjodorovových názorov situácia nejakým smerom posunula.Nechce sa mi veriť,že Putinov príkaz môže zrušiť nejaký námestník ministra školstva.A ak je to pravda,tak potom zbohom Rossia.Rusi asi potrebujú mať nad sebou diktátora.

ducatista
ducatista
12. 7. 2014 7:35

Víte, co je problém? Že máme informace pouze z jedné strany. Jakkoliv jsou videa s Fjodorovem zajímavá a jsem rád za jejich uveřejnění, tak neznám názor jeho oponentů, kteří by s ním polemizovali proč nejde udělat to a to. A nemusí to být jen proto, že jsou nějakou pátou kolonou Američanů, prostě situaci vidí jinak. Pořád se mluví o tom, jak bude pro všechny výhodné až dolar nebude platidlem za ropu a rezervní měnou. Ano, to je pravda a důvody jsou jasné. Na druhou stranu se každý musí děsit toho, co by se stalo, kdyby se díky nekontrolovanému volnému pádu… Číst vice »

Béda
12. 7. 2014 7:56

ducatista napsal Víte, co je problém? Že máme informace pouze z jedné strany. Jakkoliv jsou videa s Fjodorovem zajímavá a jsem rád za jejich uveřejnění, tak neznám názor jeho oponentů, kteří by s ním polemizovali proč nejde udělat to a to. A nemusí to být jen proto, že jsou nějakou pátou kolonou Američanů, prostě situaci vidí jinak. Pořád se mluví o tom, jak bude pro všechny výhodné až dolar nebude platidlem za ropu a rezervní měnou. Ano, to je pravda a důvody jsou jasné. Na druhou stranu se každý musí děsit toho, co by se stalo, kdyby se díky nekontrolovanému… Číst vice »