Mohou si Spojené státy dovolit prohrát?

Mírotvůrce a nobelista Obama

Všichni víme z našich sdělovadel, která na nás neustále chrlí pouze pravdu pravdoucí, že Největší Demokrat a Mírotvůrce na světě je prezident Obama. Však za své dlouhodobé, obtížné a namáhavé mírumilovné úsilí také dostal Nobelovu cenu míru. Barack Hussein Obama, *4. srpna 1961 v Honolulu, je od 20. ledna 2009 stávající 44. prezident Spojených států amerických. Během přebírání Nobelovy ceny za mír ve svém projevu hájil tzv. spravedlivou válku. Pronesl: …(válka v Iráku) bude neurčité délky, neurčité ceny a neurčitých následků, bez mezinárodní podpory jen rozdmýchá plameny na Středním východě a vyvolá v arabském světě to nejhorší, nikoli to nejlepší, a bude mít za následek zvýšení zbrojení Al-Kaidy. Jsem proti tupé a unáhlené válce, nejsem ale proti všem válkám. Pěkně postmoderní žvanění, že? Cenu převzal krátce poté, co oznámil vyslání dalších 30 tisíc mužů do Afghánistanu.

Podívejme na další činy nositele Nobelovy ceny míru Baraka Obamy:

  • Afghánistán zdědil po svých předchůdcích a má docela v dobrém úmyslu všechny americké vojáky z onoho území stáhnout. Trvá mu to ale nějak přespříliš dlouho, no ne? Vždyť ta válka nazvaná „Trvalá svoboda“ začala už v roce 2001, to jest už před třinácti lety! (Sovětská válka v Afghánistánu, trvala 9 let a 2 měsíce, od 24. 12. 1979 až do 15. 2. 1989 – ztráta asi 15 000 sovětských vojáků zabitých mudžáhidy trénovanými USA.) Ruské a ani americké oficiální údaje o povražděných civilistech neexistují. Celkový počet mrtvých USA agresorů a jejich pomahačů se udává kolem 16 tisíc, tedy ztráty přibližně stejné jako u Sovětů. Náklady na válku v Afghánistánu: od roku 2009 stouply ze 4,4 miliard dolarů na 6,7 miliard dolarů měsíčně. Náklady pro fiskální rok 2011: cena za válku vyšplhá odhadem na 118 miliard a 600 milionů dolarů. No, doufejme, že se Barakovi podaří dostat své vojáky domů. Živé, nikoliv v rakvích. Držím mu palce.
  • Irák taky zdědil po Bushovi, podařilo se mu vojáky stáhnout, ale zase je tam asi bude nucen poslat, aby udržel vládu dosazenou USA. Uvidíme, jak to dopadne. Ale počty těch mrtvých civilistů jdou do statisíců! Země zničená úplně do mrtě! Jinak je to ale samozřejmě úspěšná akce na budování demokracie a svobody.
  • Libye ale už byla abnormálně inteligentní operací samotného Baraka Obamy, ta je skutečně vyšitá na jeho triku, z toho se nijak nevyvleče. Chtěl chlapec učinit z Libye demokratický a svobodný stát. Fakt dobrý úmysl to byl, jenomže mu nevyšel. Z prosperující a docela bohaté země udělal totální trosky, neomluví ho ani to, že veliký zájem na zničení této země projevili Francouzi a Angličané. Tu šílenou apokalyptickou zkázu mu už nikdy nikdo neodpáře, to je jeho dílo, zničení prosperujícího státu je jeho neoddiskutovatelný čin! A to na věky věkův! Že by mu nejvíce vadilo v názvu státu to „socialistická“? Libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje. (Podobně to bylo přece i s Jugoslávií – Socialistická federativní republika Jugoslávie) Veřejný dluh Libye byl nulový. Gramotnost mládeže do patnácti let byla 100%. V osmdesátých letech byla zahájena stavba Velké umělé řeky, největšího zavlažovacího systému na světě podle Guinessovy knihy rekordů, kam byla zapsána v roce 2008. V roce 2006 byla Libye vyškrtnuta ze seznamu států podporujících terorismus vedeného americkou vládou. Obama Libyi v roce 2011 asi zase k teroristickým státům přiřadil. A za lynčování Kaddáfího nese také plnou odpovědnost.
  • Též nelze dát bokem angažmá USA v Africe, kde probíhají skutečné genocidy s více obětmi, než bylo obětí za II. světové války, které nás ale v Evropě, ač máme k Africe mnohem blíž než k USA, vůbec nezajímají. Obamův dědeček pochází z Keni. Ale někde jsem četl, že jeho dědovi (či pradědovi?) bylo dopřáno postoupit onu civilizační proceduru a okusit blaho evropské demokracie a svobody na vlastním těle, totiž ono proslulé drcení varlat speciálně k tomuto účelu zhotovenými kleštěmi. Skutečně vynikající výdobytek evropské křesťanské morálky, kultury a civilizace. Drcení varlat je ovšem prkotinka, vždyť lékař Roman Joch určitě přijde i na lepší a dokonalejší a výkonnější způsoby mučení. No a proč ne? Vždyť vystudoval za peníze lidu, takže chce pro lid to nejvíce výhodné a prospěšné.

Zde odbočím na chvilinku od US prezidenta k belgickému králi Leopoldu II. Ten si vytvořil vlastní společnost ke kolonizaci Konga. Od roku 1879 se celé území čítající neuvěřitelných 2 344 000 km² s třiceti miliony obyvatel dostalo do jeho soukromého vlastnictví. Tvrdil, že obyvatele chce osvobodit, zcivilizovat a obrátit na křesťanskou víru. „Nemusím vám říkat, že mne k tomu nevedou žádné sobecké pohnutky,“ usmíval se na celé kolo, a tehdejší státníci, jako např. Bismarck, souhlasně přikyvovali. Hranice (nejen) afrických států si evropští panovníci-kolonizátoři rýsovali na mapách, aniž by brali v úvahu národnosti či kmenová území. (Samotná Belgie má území o velikosti pouhých 30 529 km² a dnes o něco málo více než 11 milionů obyvatel.) Teprve v roce 1908 se Leopold II. za odstupné vzdal své soukromé kolonie Konga ve prospěch belgického státu. Zanechal za sebou, v důsledku vražedné politiky, naprosto vydrancovanou zemi a 10 milionů mrtvých Konžanů. Celá třetina (některé prameny uvádějí že až polovina) obyvatelstva byla vyvražděna brutálními metodami. Například bylo vydáno děsivé nařízení: na důkaz, že hlídky vystřílely munici do těch správných terčů, museli ozbrojenci přinést na stanici příslušný počet useknutých rukou. Přinucení k poslušnosti bylo vynucováno i těmi kleštěmi na drcení varlat. A tyhle metody uvedli do praxe křesťané! To ani barbarské Římany nenapadlo, ti jenom křižovali. To je přece úžasný civilizační prvek, kterým naše civilizace přispěla k pokroku, jsem si jistý, že budoucnost na tyhle naše kulturně civilizační způsoby nezapomene. Ostatně, lze to ještě zdokonalit? Myslím, že už ani ne, my jsme to dovedli k absolutní dokonalosti. Historie mi připadá jako nepřetržitá řada sadistických zvěrstev a zhovadilostí a nějaké to řečnění o morálce, o judeo-křesťanských hodnotách, o jakési transcendenci či Bohu jako vrcholné pokrytectví.

Rabování rozsáhlého nerostného bohatství Konga (i celého kontinentu) ovšem pokračuje do současné doby, země totiž oplývá značným množstvím nerostných surovin, nachází se zde téměř polovina všech lesních porostů v Africe, významné jsou naleziště diamantů, mědi, zlata, kobaltu, koltanu, uranu, tantalu, ropy, železa a uranu. Když se demokraticky zvolený president Lumumba chtěl pokusit, aby i obyvatelé Konga měli nějaký užitek z tak obrovského bohatství své země, byl samozřejmě s belgickou a americkou účastí a podporou brutálně zavražděn – zlynčován stejně jak Kaddáfí, oni ti pánové ze CIA to asi ani jinak neumí. Obama pro lepší život svých bratrů v Africe nemá zájem udělat vůbec nic, ba naopak – ukrást jim, co se jenom dá a to jenom pro blaho společností, které financovaly jeho volební kampaň. Napíše o tom něco málo Obama ve svých Pamětech? Ani zmínčičku neuvede, tím si jsem jist!

Za dobu civilizační mise krále Leopolda až po současnou dobu byly a jsou v Africe prováděny válečné zločiny a zločiny proti lidskosti nevídaných rozměrů. Tyto zločiny jsou dle mezinárodního práva nepromlčitelné! A OSN nic, dokonce ani lidskoprávní organizace to nezajímá. Asi proto je to nezajímá, neboť potomci této královské lidské zrůdy sedí na trůnu ještě i dnes, což je přímo neuvěřitelné. Belgie je sice konstituční monarchií, králem je Filip Belgický, královnou je Mathilde, jejíž matkou je polská komtesa Anna Komorowská, příbuzná presidenta Polska Bronislava Komorowského. V době feudalismu byly vládnoucí rody navzájem spřízněné, třeba ruský car měl německou manželku apod. Holt vracíme se do středověku. I u nás máme v parlamentu kníže, a scházelo málo, a mohlo se stát presidentem. Tedy některé šlechtické degenerované rody hrdě vládnou i v současnosti, někteří už od desátého století podnes, zajímavé, no ne? Jak je vidět, žádné revoluce a převraty jim neublížily. Vládli ve středověku a chtějí i dnes. Tehdy je k vládě předurčil (povolal) Bůh, dnes je k vládnutí povolal lid. Vládli už tolik staletí, takže vládnout umí. Podobně se tvrdí, že k vládnutí mají být připuštěni pouze bohatí, neboť už mají tolik bohatství, že nebudou mít zájem na dalším kradení a loupení. No jo, a poddaný lid tomu i věří.

A na nějakém náměstí v Bruselu, kde sídlí vedení EU, má Leopold II., tato sadistická zrůda, pomník v nadživotní velikosti. Že by i EU byla hrdá na civilizační činy onoho krále? Tu bronzovou sochu krále Leopolda by tedy měli umístit před budovu Parlamentu EU namísto té abstraktní nic neříkající monstrózní postmoderní skulptury a každému návštěvníkovi Bruselu by bylo naprosto jasné, jakou ideologií se vedení EU řídí. A vedle by mohla být bronzová busta baronky Ashtonové a z druhé strany královny Mathilde, obě by mohly být taky klidně ze zlata. Hlídali by ty zlaté busty vojáci NATO či nějaké speciální útvary USArmy.

  • No a samozřejmě dění na Ukrajině nelze od Obamy odsunout bokem. Kdepak. Jednání a činy Obamy jsou samozřejmě hodny velikosti amerického impéria, kam se hrabe Rusko a Putin, vždyť má méně než polovinu obyvatel než má USA a životní úroveň průměrného Rusa je pouhou desetinkou úrovně amerického svobodného občana, třeba takového Haiťana, Hispánce či nějakého černého či poločerného svobodného občana USA. No jo, no, s tím nic neuděláme, to jsou fakta (alespoň tak tvrdí naše sdělovadla, hlavně televize). Takže vidíme na vlastní oči (v televizi), že vůdce USA je mnohem dokonalejší a schopnější než vůdce nějakého provinčního, zaostalého a nedůležitého regionálního území Putin. I v počtu zavražděných civilistů vede suverénně Barak Obama, a to vůbec nepočítám ony zavražděné v Africe, tedy ty tzv. černé. Že by neměl rád svou rasu? Taky vysvětlení.

Diktátor a agresor Putin

Všichni víme z našich sdělovadel, která na nás neustále chrlí pouze pravdu pravdoucí, že Putin je Největší Krutý Diktátor na světě a válkychtivý psychopat. Narodil se 7. října 1952 v sovětském Leningradu. Jeho rodiče byli oba dělníci, otec bojoval jako člen Rudé armády ve 2. světové válce, v zimě 1942 byl těžce raněn při obraně Leningradu, matka zůstala a přežila celou blokádu Leningradu. Putin měl i dva sourozence, narozené ve 30. letech, jeden bratr ovšem zemřel pár měsíců po narození, a druhý na záškrt při německé blokádě Leningradu. Putinova babička byla zabita německými vojáky a jeho strýcové z matčiny strany zahynuli na frontě. Boris Jelcin dne 31. prosince 1999 rezignoval a podle ruské ústavy se stal novým prezidentem stávající předseda vlády, Vladimir Putin.

Takže Obama je vládcem nejsilnějšího impéria světa, tedy USA, od roku 2009 a Putin je vládcem regionálního nedůležitého území zvané Rusko od roku 2000.

Začnu tedy, stejně jako u Obamy, nejdříve činy Putina:

  • Odrazil vojenský útok Gruzie a zahnal interventy domů, aniž by obsadil hlavní město Tbilisi, což by byla otázka jednoho dne, ba dokonce by stačil necelý půlden k ujetí vzdálenosti těch 50 kilometrů od Tbilisi. Západ, včetně České republiky, dodával zbraně Gruzii. USA zase dodaly Saakašvillimu i vojenské poradce. Civilních obětí gruzínské agrese bylo v Osetii kolem dvou tisíc. Ztráty vojáků na gruzínské a ani na ruské straně konfliktu se neuvádějí.
  • Definitivně vyčistil Čečensko od teroristů vyzbrojených americkými zbraněmi.
  • Splnil přání obyvatel Krymu o navrácení se do náruče Ruska bez jediného výstřelu.

No a to jsou veškerá jeho válečná dobrodružství. Nebo je snad ještě něco? Sýrie? Na to stačila diplomacie. To akorát pan Karel Dolejší z Blistů má obavy, že Putin pojede s tanky obsadit Karlovy Vary a při cestě obsadí ještě i smíchovské nádraží. Z toho důvodu žádá Dolejší přítomnost amerických vojáků na našem území. Myslím si, že K. Dolejší by byl vhodným poradcem v generálním štábu NATO. Už ho vidím, jak by společně s Rasmussenem řídili válečné vojenské akce proti Rusku. Jakmile by od mužstva došla zpráva, že jim došlo střelivo, Dolejší s Rasmusenem by nařídili bodákový útok: Nasadit bodáky, Moskaly je nutné pozapichovat! Holt odborníci na slovo vzatí!

Podobným odborníkem, spíše ovšem ale ideologickým, je Pavel Gajdošík, který v Blistech v článku „Proč Putin může lhát a stejně být pro Rusy důvěryhodný?“ píše toto: Podobně zjevně uvažuje i Putin, a tak mu Západ sice bude morálně nadřazen, ale ještě dlouho s ním může ve hře o vliv „naivně“ prohrávat. Ve Frankfurter Allgemeine Zeitung vyšel nedávno zajímavý analytický článek, jenž se pokusil odpovědět na otázku, proč Putin může něco chvíli rezolutně popírat (například skutečnost, že za ozbrojenou proruskou „domobranou“ na Krymu stála už v březnu ruská armáda), aby to o pár týdnů později v jiném interview zcela bezelstně připustil (a třeba onu podporu ruské armády dokonce veřejně pochválil jako „správnou, rozhodnou a profesionální“). Podle německého autora článku může Putin alespoň pro Rusy opakovaně beztrestně lhát, a dokonce se při tom nechávat klidně přistihnout, protože v ruském světě je lež projevem suverenity a síly, a nikoli něčím odpudivým, co by mělo každého politika zdiskreditovat a v etických společnostech přimět k tomu, aby svoji funkci ihned opustil. U Putina, který vzešel z prostředí KGB, kde pro něj byly klamy, lži a triky každodenním chlebem, cynický postoj ke lži a pravdě až tak nepřekvapuje, ale německý autor připomínal, že dosti vlažný vztah Rusů k pravdě a lži může pocházet už z dob, kdy se tam ústřední komunistický deník absurdně nazýval právě „Pravda“ a Rusové si za desetiletí zvykli na to, že byli tou „Pravdou“ denně obelháváni.

Podobně píše i disident Jan Urban: Rusko, vyrostlé na imperiální agresi, dnes dokonce zákonem zakazuje zkoumání zločinů stalinského období. No jo, tam u něho je nenávist zdůvodněná, ono mu kdysi dávno sovětská armáda (nebyla to náhodou polská či východoněmecká?) poškodila plotek u zahrádky, ovšem jako dělnický kádr (nemohl přednášet na VŠ) si to dokázal už jako chartista rychle opravit a zase začít přednášet na VŠ.

No, co k těmto výlevům dodat? Že Putina nenávidí Chodorkovskij či Cheney, to naprosto chápu, vždyť parafování smlouvy s Cheneym, která zajišťovala plnohodnotné vlastnictví sibiřské nafty a plynu Exxonu, bylo Putinem znemožněno, a pouhý den (či spíše jenom noc) před podpisem putoval Chodorkovskij do vězení a smlouva tedy nevešla v platnost. Kdyby jim tehdy ta smlouva vyšla, tak by dnes žádná válka na Ukrajině nebyla (a asi by ani Putin už nebyl!). Tam tedy tu nenávist chápu, ale u Gajdošíka a Urbana ne, copak i jim také Putin znemožnil nějakou smlouvu a překazil kšeft?

Podívejme se ještě krátce na ten obchod tisíciletí, který se Putinovou zásluhou nezdařil. Po rozpadu SSSR, za vlády Borise Jelcina, proběhla v Rusku privatizace, rusky nazývaná prichvatizace, řízená poradci z USA a odborníky z MMF a Světové banky (prý těch západních expertů tam v Moskvě bylo až deset tisíc). V podstatě to mělo stejný průběh jako u nás, nastolení demokracie a svobody bylo snad všude prováděno dle jednoho mustru, ovšem v Rusku nejdrastičtěji. Prichvatizace proběhla mnohem důkladněji než u nás. Rusko se ocitlo v platební neschopnosti (vyhlásilo prostě bankrot). Dle renomovaných ekonomů byly následky prichvatizace nejméně třikrát více devastující než válka s Hitlerem. Chodorkovskému se málem podařilo prodat Cheneymu sibiřskou ropu a plyn, země by tak byla zničena totálně. Západní společnosti se na Rusko vrhly jako supi na mršinu a skutečně scházelo málo a země by se rozdělila na jednotlivá knížectví oligarchů a Sibiř by patřila Exxonu. (ExxonMobil Corporation je nadnárodní korporace. Ve své současné podobě vznikla 30. listopadu 1999 sloučením koncernů Exxon a Mobil, historicky se ale jedná o přímého „potomka“ Standard Oil company Johna D. Rockefellera.) Rusko by přestalo existovat (a bez války!), zůstaly by pouze oblasti jednotlivých oligarchů, což by se demokratickému a svobodnému Západu velice moc líbilo – těch nevolníků a otroků, co by bylo k dispozici!

Putin skutečně zachránil Rusko před úplným rozpadem. Rusku se taktak na poslední chvíli, podařilo zachránit se před neokolonizací. Další oligarchové-prichvatizátoři ještě stačili uprchnout do Izraele, Anglie a dokonce i k nám do Česka. Jistěže i naše republika musí napomáhat rozvoji demokracie a svobody. Navrhuji, abychom vyhlásili Rusku (ba i Číně) sankce spolu s demokratickými a svobodnými republikami Palau a Marshallovými ostrovy, však s nimi společně v OSN hlasujeme. Zaregistrovalo by to ovšem vůbec Rusko či Čína? (Republika Marshallovy ostrovy je suverénním státem a má 181 km² a 59 071 obyvatel. V letech 1946 až 1958 provedli Američané na atolech Bikini a Eniwetok celkem 67 pokusných jaderných výbuchů o celkové síle 108 megatun TNT. Palauská republika má 458 km² a 20 842 obyvatel. Palau se přidala ke koalici zemí ve Válce proti teroru, a to i přesto, že nemá armádu. Palau se skládá ze 16 miniaturních spolkových států. Každý ze 16 palauských spolkových států má vlastní parlament, ústavu, vládu a volené představitele.)

Proč si USA nemohou dovolit prohrát?

Bývalé velké koloniální mocnosti jako např. Španělsko, Francie, Anglie, Nizozemí… nadělaly ve světě neuvěřitelnou spoustu zla, dokonaly spousty zločinů proti lidskosti a spousty válečných zločinů. A byly snad někdy odsouzeny nějakým Norimberským tribunálem? Ani jedna! Historikové přitom sepsali všechna fakta o těch zvěrstvech a zhovadilostech. Práce historiků tedy byla k ničemu, zůstala pouze na papíře, zločiny potrestány nebyly. Samozřejmě je také zdokumentováno, kolik všeho ukradli a uloupili, a k navrácení se taktéž nikdo nemá. A kde je tedy to nakradené bohatství? Kde je všechno to zlato? Že by se obyvatelé Anglie, Francie, Španělska a dalších měli z toho lupu alespoň dobře a měli vysokou životní úroveň? Kdepak! Životní úroveň obyvatel bývalých koloniálních mocností není o moc vyšší, než úroveň obyvatel bývalých kolonií. Kde tedy to bohatství je? Církev říká, že v Nebi, tak jí věřme, no ne? No ale skutečně a reálně je v sejfech toho jednoho promile! Takže nic nebrání tomu, aby jim bylo odebráno, a to ve jménu práva a spravedlnosti. No, a pokud k tomu nedojde, tak můžeme úplně zapomenout na morálku a mravní principy. A pokud bude ještě někdo mluvit o morálce, pravdě a spravedlnosti, tak ho můžeme považovat za pokrytce a obhájce zločinců, vrahů a zlodějů. Církev katolická to tak dělá už dva tisíce let, hlásá morální principy a tím kryje svou touhu po zlatě a moci. Můžeme tedy s klidem konstatovat, že vše bylo zapomenuto?!

USA jako největší současná neokoloniální velmoc chce pokračovat ve starých zaběhlých metodách včetně metod Leopolda II. Jenomže už se jim to koloniální panství skoro všude nějak hroutí. Pokusili se ještě zkolonizovat Rusko za pomocí války na Ukrajině. Válka začala na Krymu, kde chtěly USA, potažmo NATO, vojenskou námořní základnu, což by Rusko fatálně oslabilo. Tyto plány ale Putin zhatil provedením referenda. A že v Sevastopolu bylo 20 tisíc ruských vojáků (dokonce už několik staletí!), tož to pánové Gajdošík a Urban nevěděli? Nechápu, kde Putin lhal, copak někdy někde řekl, že tam žádné vojáky nemá? V referendu bylo 90 % obyvatel pro připojení k matičce Rusi. Západní demokratické a svobodné státy včetně Česka přání drtivé většiny obyvatel neuznaly s tím, že co má co 90 % obyvatel kecat do politického rozhodování, vždyť to je záležitost elit.

Jak to kovaní demokraté myslí s vládou lidu, tedy s demokracií, je i doklad o asociační dohodě. Přemysl Sobotka si nedělal nějaké násilí a pronesl přímo: Je to svobodné rozhodnutí politické elity Ukrajiny. Ale nejen její, ale také Gruzie a Moldavska. Takže rozhodnutí elit, nikoliv přání lidu. Lidu se nikdo na nic neptal – jak demokratické, co? Druhý Sobotka, Bohuslav, zase pronesl: To, že jsme dnes podepsali asociační dohodu s Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií, znamená, že Evropská unie plně respektuje práva těchto zemí, aby svobodně a samostatně rozhodly o své budoucnosti. Krásně se vyhnul přání obyvatel, co? Nač dělat referendum, obyvatelé jsou přece primitivní až blbí a nechápou, že to připojení pod diktát EU (Bruselu) a MMF a SB (bank) je jim jenom k dobru. No nevím, kolik obyvatel by bylo pro, kdyby jim byla takhle položena otázka při referendu.

Podobně je tomu u nás s referendem o tzv. církevních restitucích. Nejméně 80 % obyvatel je pořád proti tomu, dávat nějaké dary církvi, ale demokratická vláda, tedy vláda lidu, na přání lidu zvysoka kašle. Uvidíme zanedlouho, jak si poradí demokratické a svobodné země se separatisty v Itálii, Španělsku, Anglii, případně i v Belgii, doufám jenom, že nepoužijí metodu, kterou zvolili na Ukrajině, tedy poslat vojsko proti vlastním obyvatelům. Lze také reálně očekávat, že žádné referendum prostě nedovolí.

Putin pronesl také tyto věty: Jisté západní kruhy by rády oslabily Rusko, tak jako Římané zničili Kartágo.

Putin o Američanech: Jsou jako paraziti žijící ze světové ekonomiky a jejich dolarového monopolu.

Vladimir Putin, 4. března 2014: Někdy mám pocit, že tam někde za velkou louží v Americe sedí lidé v jakési laboratoři a provádějí experimenty na způsob těch s krysami, aniž by chápali důsledky toho, co dělají.

V této době (za Gorbačova) jsme slyšeli různé závazky a sliby. Nejprve nám slíbili, že už nebudou rozšiřovat NATO, poté nám slíbili, že nepostaví žádné základny. Ale NATO se rozšiřuje, žene se na východ, a základny rostou jako houby po dešti.

Jak to dopadne s Ukrajinou, je ve hvězdách. Pokud by Putin chtěl, tož obsadí celou Ukrajinu během jednoho dne. Šojgu nacvičoval při manévrech přesun vojska na vzdálenost dva tisíce kilometrů během 24 hodin, a to úspěšně. Ovšem obsazení zkrachovalého státu by pro Rusko žádným přínosem nebylo, takže vojenské obsazení Ukrajiny Ruskem nepřipadá v úvahu. Rusko by ovšem mohlo uznat za samostatné republiky Luhansko a Doněcko, tedy tu tzv. Novorosiji. S uznáním je Rusko opatrné a zatím se nevyjádřilo. Samostatnost uznala akorát Osetie. Kdyby to učinilo i Rusko, tak dnem uznání budou armády Ukrajiny okupanty a to by jim potom Putin mohl bezproblémově pomoci vyčistit samostatné republiky od okupantů. Silně ale pochybuji, že by se do takového dobrodružství pustil.

Proč se nemohou Obama a Putin setkat, vždyť by si měli navzájem co vyprávět, Obama o životě svých předků, Putin o zavraždění příbuzných fašisty, vždyť by se mohli snadno domluvit na tom, že už nikdy nepřipustí opakování toho, co se stalo našim předkům, no a už jenom to by bohatě stačilo k rozumné dohodě. Co a kdo tomu brání?

Když Německo prohrálo válku, byli vůdcové prohlášeni za válečné zločince a oběšeni. Vůdcové USA už prohráli mnoho válek (od Koreje, Vietnamu až po Libyi) a nikdo nebyl prohlášen za zločince a nikdo nebyl ani oběšen. Přitom by se to týkalo všech amerických presidentů! Jak je to možné? Žádné válečné zločiny a zločiny proti lidskosti se nekonaly? Asi ne, protože tam všude chtěli, a chtějí i dnes, USA zavést demokracii a civilizaci. Takže ty válečné hrůzy byly a jsou oprávněné a spravedlivé? (Někde jsem četl, že války vyvolávají američtí učitelé zeměpisu – pohleďte žáci na tuto mapu, tady všude naši chrabří chlapci bojují za mír a demokracii a za naše americké ideály. A takovým způsobem se američtí žáci učí orientovat na mapě světa. Špendlíčkem pak připíchnou k nově zdemokratizovanému a zdemolovanému státu americkou vlajku.)

Západní demokraté nikdy Stalinovi nemohou odpustit, že se nenechal od Hitlera porazit. Jak krásně by potom naše západní demokracie fungovala, tolik otroků na Sibiři by dodávalo suroviny, no, co by nám scházelo? Proč se jenom ten zločinec Stalin bránil německým fašistům? Kdyby jim přenechal území, byl by vychvalovaný jako Gorby a Jelcin. Kupodivu Gorbačov ani Jelcin nejsou zločinci, naopak, jsou to velicí demokraté, však taky oba měl Západ, a hlavně Spojené státy, moc rád. Zde bych jenom ještě připomněl ono přeslavné vylodění spojenců v Normandii. Kdy se vylodili Spojenci? Až bylo po Stalingradu naprosto jasné, že Hitler prohraje, teprve potom se odhodlali. A nebylo to spíš kvůli obavám, že Stalin by snadno mohl dojít až do Španělska?

To, co napáchala demokracie, se bude moc dlouho a velice obtížně napravovat, jenom se podívejme, jakou spoušť ve světě po sobě zanechala a zanechává ještě i dnes.

USA poraženy nikdy nebudou, i když se s určitostí v nedaleké budoucnosti stanou druhořadou či třetiřadou velmocí, a tím pádem nebudou postaveny před nějaký soudní tribunál pro své zločiny, zapomene se na ně stejně, jako se zapomnělo na zločiny třeba Anglie či Španělska. Amerika si nemůže dovolit prohrát už i jenom z tohoto jediného důvodu – musela by totiž platit reparace, stejně jako Německo po I. i po II. světové válce. Nemá smysl vyjmenovávat názvy států, které by požadovaly náhrady, byla by to většina států Jižní Ameriky, většina států v Africe a samozřejmě i v Asii. A na reparace by USA zajisté neměly. Navíc by všichni presidenti USA byli tribunálem prohlášeni za válečné zločince, a pokud ještě žijí, byli by oběšeni. Takže už jenom z tohoto prostého důvodu USA nemohou prohrát, mohou to akorát, jak bývá zvykem, zahrát do autu.

A závěrem se podívejme na jedno slavné video o dopadení Usámy bin Ládina. Byl to přímý přenos z akce, který sledovala věrchuška USA. Všichni jsme viděli záběry, na nichž s radostně rozzářenýma očima a s nefalšovanými úsměvy sledují vládnoucí špičky USA (Obama, Clintonová, Cheney…), jak vražedné komando rozstřílelo neozbrojeného starého pána v pyžamu Usámu bin Ládina, je až s podivem jakou radost z této vraždy v přímém přenosu projevovali. Přitom toto komando mohlo bezproblémově starého pána odvést a posadit do helikoptéry a přemístit před soud v Haagu. Stejně tak ostatně mohli postupovat i v případu Kaddáfího a Saddáma. Proč to neudělali a raději vraždili? Věděli totiž, že by to dopadlo podobně jako s Miloševičem, kde se jim soudní proces jaksi vymkl z rukou a místo viny Miloševiče to vyznělo na vinu a obžalobu USA a Západu, proto také musel být Miloševič odstraněn ještě před vynesením rozsudku. Carla de Ponte by mohla vyprávět. Také obžaloba všech těchto „teroristů“ by dopadla v neprospěch USA a jejich vazalů, proto dali přednost vraždám.

Demokracie, ač se to mnohým demokratům nebude vůbec líbit, je systém založený na lžích, podvodech a na bezohledném brutálním loupení a drancování, prostě na nelidskosti!

Skutečně nevím, co si o naší současné civilizaci budou myslet lidé za padesát či za sto let. Budou se na nás útrpně dívat jako na idioty? Anebo budou naše způsoby chování a jednání (tedy demokracii) zdokonalovat? No, v takovém světě bych ale žít nechtěl.

Přejít do diskuze k článku 54 komentářů