Hnutí Duha: Nová studie odhalila vysoké koncentrace jedovatého herbicidu glyfosátu v organismu zajíce polního

Zítra bude EU rozhodovat o dalším povolení nadužívaného herbicidu. Záleží i na hlasu ministra Mariana Jurečky

Tisková zpráva hnutí Duha

úterý 24. října 2017

Unikátní studie zkoumající rezidua pesticidu v tělech zvířat žijících v naší zemědělské krajině přinesla varující výsledky [1]. Průměrná koncentrace herbicidu glyfosátu v moči zajíců byla 6,3 μg/L. V zemědělské sezóně je přitom velmi pravděpodobně koncentrace ještě podstatně vyšší. Populace zajíce polního přitom zaznamenává pokles již několik desetiletí, ale v posledních pěti letech jde o masivní úbytek. Přítomnost glyfosátu v moči tohoto zvířete dokazuje intenzivní používání glyfosátových herbicidů v krajině. Glyfosát je u nás nejpoužívanější a nejuniverzálnější pesticid. V roce 2015 tvořil 32 % všech použitých herbicidů a desikantů (látek na vysoušení zemědělských plodin).

Pilotní zjištění koncentrace glyfosátu bylo provedeno u typického a relativně dlouhověkého obyvatele zemědělské krajiny, zajíce polního (Lepus europeus) [2]. Žije trvale v prostředí, kde je vystaven jak přímým účinkům glyfosátu (postřiky několikrát ročně), tak je herbicidem zasažena jeho běžná potrava.

Vzorky moče testovaných zvířat byly odebrány v listopadu a prosinci 2016. Nejvyšší koncentrace glyfosátu byla změřena v moči zajíců z Židlochovicka (36,8 μg/L) na jižní Moravě, v oblasti s intenzivním zemědělstvím. Podle regionů byl nejvyšší průměr na Českomoravské vrchovině, následovala jižní Morava a Polabí.  Koncentrace glyfosátu statisticky významně klesá s časem, je tedy pravděpodobné, že v sezóně zemědělských prací jsou koncentrace této látky v tělech zvířat zemědělské krajiny ještě výrazně větší.

Kromě negativních dopadů na životní prostředí je glyfosát podezřelý ze závažného poškozování jater a dalších zdravotních rizik, a podle Světové zdravotnické organizace je pravděpodobně karcinogenní.

Registrace této látky v Evropské unii končí už na konci roku 2017. Ministr zemědělství Marian Jurečka bude o dalším povolení glyfosátu v Evropské unii rozhodovat už zítra při hlasování ve Stálém výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. V minulosti zatím vždy hlasoval pro v podstatě neomezené prodloužení této látky, ačkoliv na svém Twitteru uvedl, že podporuje zkrácení doby registrace a zúžení jejího použití [3]. Hnutí DUHA proto jeho i další ministry vyzvalo, aby se zasadili o výrazné snížení celkové spotřeby glyfosátu a jeho postupné nahrazování bezpečnějšími prostředky a postupy, jako jsou vhodná doba sklizně, tradiční podmítka a orba, vhodné střídání plodin ad. [4]. K výzvě se na stránkách www.parkybezchemie.cz připojilo zhruba dva tisíce lidí s osobními vzkazy, ve kterých požadují výrazné omezení nebo úplný zákaz glyfosátu. Podpisy i vzkazy jsme předali ministrům.

Podobných studií, stejně jako studií zkoumající vliv používání glyfosátu na celkovou biodiverzitu zemědělské krajiny, je velmi málo. Chybí také studie věnující se vlivu koktejlu nejrůznějších látek na životní prostředí, biodiverzitu i zdraví člověka. Testování, které nechalo provést před čtyřmi lety Hnutí DUHA, přitom odhalilo glyfosát také v moči šesti Čechů z deseti [5].

Glyfosát je účinnou složkou mnoha herbicidů, např. u nás známého a dobře dostupného přípravku RoundUp. Patří k nejprodávanějším a nejuniverzálněji používaným herbicidům. V  zemědělství se používá jak při jarní přípravě na setí a hubení trav a plevelů v sadech a vinohradech v průběhu celé sezóny, tak při “dosoušení” plodin před sklizní – zejména obilovin a řepky. V poslední době se také používá pro likvidaci podrostlých strnišť místo podzimní orby na stovkách tisíc hektarů orné půdy. Používá se také v soukromých zahradách a veřejných prostorech, jako jsou parky, dětská hřiště, okolí železnic ad. O neškodných postupech, které nahrazují glyfosát při údržbě veřejných prostranství, zveřejnilo Hnutí DUHA novou publikaci na nedávné tiskové konferenci v Brně [6].

Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., autor studie, řekl:
„Je zjevné, že glyfosát se nerozkládá zdaleka tak rychle, jak jeho výrobci léta tvrdili. Jeho přímou toxicitu na obratlovce sice prozatím nemůžeme dokázat – jednalo se o pilotní studii na zvířatech, která atak chemizace přežila – ale je zjevné, že jeho vliv nelze podceňovat. Zejména tam, kde je glyfosát použit místo podzimní orby, dramaticky klesne počet zajíců. Je to zřejmě důležitou příčinou velkého propadu populace v posledních letech. Dříve se totiž glyfosát místo orby prakticky nepoužíval, je to móda posledních let. Přitom použití chemie není levnější než orba, je ale jednodušší. Jeho masivní použití ale extrémně snižuje biodiverzitu již tak chudé zemědělské krajiny.“

MUDr. Miroslav Šuta, expert v oblasti hodnocení ekologických a zdravotních rizik z Centra pro životní prostředí a zdraví, řekl:
„S každým pesticidem bychom měli zacházet velice opatrně, protože byl vyroben proto, aby zabíjel jiné živé organismy. Z hlediska ochrany lidského zdraví i přírody je rozumné se pesticidům vyhnout všude tam, kde za ně existují bezpečnější náhrady.“

Klára Kyralová, expertka Hnutí DUHA na zdravé potraviny a zemědělství, řekla:
„Nové testování přináší další střípek do mozaiky toho, jak je naše prostředí zamořeno chemickými látkami. Potraviny, kosmetické potřeby, naše těla, i těla zvířat žijících v zemědělské krajině – u všech byly nalezeny rezidua nejpoužívanějšího herbicidu glyfosát. Přitom teprve v posledních letech začínáme zjišťovat, jaké účinky tato látka skutečně má. V příštích letech pravděpodobně zjistíme ještě víc. Čeští ministři by měli prosadit výrazné omezení používání glyfosátu, a to jak v Evropské unii, tak u nás. Glyfosát je prokazatelně nadužívaný a už teď existují bezpečnější a šetrnější metody likvidace plevelů i dosoušení zemědělských plodin – právě tak jako existují pro péči o veřejná prostranství. Ministr zemědělství Marian Jurečka bude mít takovou možnost už zítra při rozhodování o dalším povolení glyfosátu v Evropské unii.“

Poznámky:

[1] Studie je přílohou této tiskové zprávy.

[2] Vzorky byly odebrány na 17 místech ČR, převážně v zemědělsky exponovaných nížinách jižní Moravy (Měnín, Šardice, Žabčice, Mikulov, Lednice Obelisk, Šlapanice, Valtice-meze, Valtice-sady, Valtice-vinohrady), Polabí (Radonice, Dymokury) a pro porovnání i v oblasti zemědělsky méně exponované Českomoravské vysočiny (4 (Radňoves, Heřmanov, Vlkov, Vidonín). Vybraný soubor současně reprezentuje i oblasti, kde se dodnes zaječí populace vyskytuje v počtech umožňujících lov.

[3] Viz. příspěvek na oficiálním Twitteru Mariána Jurečky ze dne 17.5.2016.

[4] Viz. tisková zpráva Hnutí DUHA z 30.8.2017 http://www.hnutiduha.cz/aktualne/francie-bude-hlasovat-proti-povoleni-glyfosatu

[5] Více o testování zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-herbicid

[6] Viz. http://www.hnutiduha.cz/aktualne/brno-dalsi-mesta-bez-rizikoveho-glyfosatu  Publikace je dostupná zde: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/10/parky_a_travniky_bez_rizikoveho_glyfosatu_infolist.pdf

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
13 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
fajt
25. 10. 2017 5:18

zkusím tohle přečíst sprostému lidu na místech, kde se nejvíce kumuluje – no a uvidíme, jestli se chytne za rypák ( tady alespoň za pupek, tedy vanu, by se někteří jedinci lapnout mohli). ..)

Gatta
Gatta
25. 10. 2017 5:56

A co tady asi celou dobu píšu pořád dokola – o tom co ví každý, kdo není slepý – o trestuhodném plošném postřikování polí herbicidy několikrát do roka !

Jsem tedy velmi potěšen, si tohoto problému povšimli i ekologičtí experti Hnutí Duha.

Jen poznámka, kdyby experti vše náhodou nedomysleli: Pouhé nahrazení GF jiným herbicidem (jiného výrobce) není řešení !!

zedd
zedd
25. 10. 2017 7:21

ČHMÚ zjistil metabolity pesticidů v 85% dlouhodobě sledovaných vrtů podzemních vod.

Masa hmyzu lapená na 65 chráněných územích v Německu klesla od roku 1989, kdy bylo měření zahájeno, o 75%. Předpokládám, že výsledky tohoto výzkumu ohledně druhové pestrosti budou ještě daleko horší. Mimochodem před třemi lety z mého okolí zcela zmizely dříve hojné vlaštovky a jiřičky – prostě nemají co lovit.

Jinak řečeno: Právě teď se děje kolaps minimálně zaalpského ekosystému. Něco s tím dělat bylo pozdě před desti lety. Teď to bude hrozně bolet.

Admirál
Admirál
25. 10. 2017 7:34

Řešní nebude jednoduché. Dobré řešení se bude muset protlačit proti proudu peněz.

Od toho tady Hnutí duha není. To tkhle chov škodné a ochrana kůrovce…

zedd
zedd
25. 10. 2017 8:16

Rok za rokem mám víc pocit, že celé halo kolem uhlíkové energetiky a klimatické změny je krom jiného užíváno jako kouřová clona, která má jednak kanalizovat lidovou „environmentální energii“ na téma, kde se v podstatě nedá nic rozumného dělat, jednak zakrýt daleko palčivější problémy, se kterými se dá něco dělat, ale spousta mocných by přišla o kšeft.

Současná podoba produkce a užití biopaliv je z 95% energetický, environmentální i finanční zločin. Kdopak na něm hrabe v CZ nejvíc?

racek
racek
25. 10. 2017 16:53

Bez herbicidů se řepka pěstovat nedá. No a slepnutí a otravy zvěře z řepky jsou nějak bez větší pozornosti. Prostě a jasně, je narušena přirozená skladba plodin vč. kooperace s živočišnou výrobou, a tím i snížení podílu organických hnojiv. Většina farmářů přešla dnes na rostlinku a struktura půdy je asi nejhorší v historii. Dnešní rostlinná výroba už je spíše hydroponie, tedy spojená s enormní spotřebou umělých hnojiv a zmiňovaných herbicidů. K tomu farmáře tlačí nepřirozené stimuly které nám zde zavedli právě tyhle ochrany přírody, kteří to možná mysleli dobře, ale naprosto a šíleně nekvalifikovaně. No a dnes pod vlivem a… Číst vice »

idiotronic
25. 10. 2017 21:22

Jako dítko školou povinné (asi 1964) jsem vypomáhal při odchytu zajíců. Byli tříděni na samce a samice (ramly a ramlice), nakládáni do proutěných košů a exportováni do Francie. Dnes už tam zajíce nikdo neodchytává.

Vaska
Vaska
26. 10. 2017 5:33

Zedd – o tom hmyzu zrovna psali nedávno – jinak kolega z vesnice mi říkal že pole jsou uplně mrtvá že tam nejsou ani žížaly – a pamatuju hdyž jsem byl malej tak jednou za 4 roky se rojili chrousti, ty jsem neviděl aspoň 30 let

idiotronic
26. 10. 2017 8:14

Vaska napsal
o tom hmyzu

Dočetl jsem se na internetu, že včely samotářky (v ČR asi 400 druhů) se ochotně ubytují v díře,vyvrtané v odumřelém dřevě. Vyvrtal jsem a s překvapením zjistil, že díry jsou po několika týdnech skutečně zaslepené pískovými zátkami. (včelám tohoto typu se prý říká zednice). Na jaře máte možnost.

Martin (už bez taky m)
26. 10. 2017 8:27

Na JV Jeseníků je zatím hmyzu dost, nové druhy které se tu dříve hojně nevyskytovaly svědčí spíše o probíhající změně klimatu. Že chybí včela medonosná, to je vina člověka a nedostatečná podpora chovatelů, stupňující se postřiky a hnojení (které nepochybně snižují u dělnic odolnost proti parazitům a škůdcům, nemocem), velké lány polí nejen s řepkou a kukuřicí, rostoucí autodoprava a fragmentace krajiny, GSM a jiné „rušičky“… Pokud by společnost více začala skutečně podporovat a rozvíjet včelaření vč. „kočovného“, „vylezla by na světlo i řada dalších problémů, a snad by se začaly řešit. Jezme a propagujme MED a včelí produkty –… Číst vice »

Vaska
Vaska
26. 10. 2017 8:28

idiotronic – k včelstvům: občas se objeví poplašná hláška že i včely vymíraj – zřejmě taky po tom sajrajtu – kdyby jich nebylo tak chcípnem hlady

karpi
karpi
26. 10. 2017 19:55

Nadpoloviční většina sledovaných stanic podzemních vod je otrávena pesticidy.
https://www.stream.cz/adost/10019123-otravena-voda-alarmujici-vysledky-testu-vody-v-cesku