Otevřený dopis prezidentu Putinovi. Připojíte se?

Reklama


Vážený pane prezidente Putine a lidé v Rusku,

přijměte, prosím, naše omluvy za chování našich vlád a médií. Západní státy jsou pod vedením Spojených států zjevně odhodlány odstartovat válku proti Rusku. Příčetný člověk by si měl uvědomit strašlivé důsledky takové války a měl by dělat vše, co může, aby jí zabránil. Ve skutečnosti to vypadá, že přesně to děláte vy. Tváří v tvář nekonečnému proudu lží a provokací se snažíte zabránit tomu, aby Rusko bylo vtaženo do jaderné války. (1, 2)

Události týkající se války na Ukrajině jsou překrucovány tak, abyste mohl být označen za agresora, přestože fakta ukazují pravý opak. Neonacistické bandy se každý den s finanční pomocí západních vlád dopouštějí zvěrstev proti občanům Novoruska. Ukrajinská armáda útočí na ruské pohraniční přechody a města a pravidelně bombarduje uprchlíky, kteří se pokoušejí opustit svou zemi. Rusko bylo obviněno ze zničení letu MH 17 společnosti Malaysian Airlines, ačkoli důkazy ukazují na to, že letadlo bylo sestřeleno Ukrajinskou armádou. Nabízíte humanitární pomoc lidem v Luhansku a jste obviňován z pašování zbraní na Ukrajinu. (3)

Proč jste se stal cílem těchto lží a provokací? Patologičtí zločinci ze Západu tlačí na válku proti Rusku, protože potřebují vnějšího nepřítele. Dokud budou lidé manipulováni k „ruské agresi”, nebudou si uvědomovat, kdo je opravdu odpovědný za úpadek amerického ekonomického a sociálního systému. Evropské dějiny jsou plné brutálních válek rozpoutávaných arogancí a chamtivostí, přesto její vůdci došli k naprostému morálnímu kolapsu a naivně se nechali zařadit do jednoho šiku v rámci americké strategie imperiální agrese. Poslední velký president Spojených států John F. Kennedy popsal našeho společného nepřítele takto:

„Po celém světě bojujeme s jednotnou a bezohlednou konspirací, která spoléhá na tajné prostředky, jež používá k rozšířené své sféry vlivu – na infiltraci místo invaze, na subverzi místo voleb, na zastrašování místo volného výběru, na noční guerilly místo armád ve dne.

Je to systém, který soustředil nesmírné lidské a materiální zdroje k vybudování těsně provázané a vysoce účinné mašinerie, která kombinuje vojenské, diplomatické, zpravodajské, ekonomické, vědecké a politické operace… Jejich přípravy jsou skryté, nepublikují se. Jejich omyly jsou utajeny, nenajdete je v titulcích novin. Jejich disidenti nejsou oceňováni, ale umlčováni. Nikdo nezkoumá výdaje, v tisku se neobjevují žádné fámy, žádná tajemství se neodkrývají.” (4)

Od té doby byly vlády Spojených států a ostatních zemí Západu touto „bezohlednou konspirací” infiltrovány. Ačkoli na to nemusíme mít všichni stejný názor, tak věříme, že její vůdcové myslí a jednají, aniž by byli zatíženi břemenem normálního lidského svědomí. Jsou proto ochotni obětovat životy milionů či miliard lidí. Dodávají Izraeli zbraně, které jsou používány k hromadným masakrům tisíců Palestinců. Militarizují policii na místech, jako je Ferguson, aby ochránili a posílili svoji moc nad lidem. Lžou, aby mohli zahájit války, které berou životy milionům lidí a zvyšují jejich politickou moc. Jsou opovrženíhodní. (5, 6)

I Vy, stejně jako JFK, máte vojenskou průpravu, takže jste zavázán chránit ruský lid a sloužit mu. Zdá se, že stejně jako ruský lid i Vy chápete, co je šílenství jaderné války a přikláníte se k míru. (7) Odmítl jste se podrobit americkému impériu a zapojil jste se na podvracení jeho moci, aniž byste se zapojoval do přímého vojenského konfliktu. Rusko místo toho rozvinulo užší vztahy s mnoha zeměmi prostřednictvím organizací jako je BRICS, odpustilo staré dluhy a se svými partnery pracuje na splnění cílů, které slouží zájmům lidu. Myšlenka mezinárodního partnerství byla nazvána jako multipolární přístup a je v protikladu k unipolární, imperialistické politice Spojených států, v níž jsou zdroje všech zemí ovládány ve prospěch mocné hrstky lidí a na úkor nás, Lidu.

Odmítáme tuto chamtivost, nenávist a bažení po moci, které projevují naši „lídři”. Jsme pobouřeni a zděšeni zabíjením milionů nevinných lidí ve jménu svobody a sebeobrany. Chceme mír a spravedlnost pro všechny lidi. Chceme skutečný a trvalý mír, takový druh míru, o němž JFK kdysi řekl:

„O jaký druh míru usilujeme? Nikoli o Pax Americana vnucený světu americkými válečnými zbraněmi. Nikoli mír hřbitova nebo bezpečnost otroků. Mluvíme o pravém míru, tom druhu míru, který činí život na zemi hodnotným, který umožní lidem i národům růst, doufat a budovat lepší život pro své děti – nejenom mír pro Američany, ale mír pro všechny muže a ženy – nejenom mír v tuto chvíli, ale mír navždy.“

Skutečný mír a spravedlnost nebudou možné, dokud „bezohledná konspirace” bude z příšeří vládnout Spojeným státům a dalším zemím. Modlíme se, abychom svým společným úsilím porazili mocichtivé a bezohledné zločince, kteří nás chtějí všechny zotročit. Modlíme se za to, abychom místo toho mohli rozvíjet skutečný mír. Mír, kvůli kterému bude stát za to žít na Zemi.

V úctě

Podepsaní zde: dearputin.com

Překlad: Stan

Foto: Petr Ďoubalík, www.douba.cz

Přejít do diskuze k článku 21 komentářů