Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje: Spalovna v Chotíkově je zbytečná

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a Dětí Země

LIDÉ MOHOU DO STŘEDY 2. PROSINCE PŘIPOMÍNKOVAT KRAJSKÝ ODPADOVÝ PLÁN

pátek 27. listopadu 2015

Spalovnu komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně [1] není vůbec nutno stavět. Plánovaná zařízení na úpravu odpadů na skládce Vysoká v Dobřanech a ve Stříbře by byly schopny zpracovat téměř všechny odpady z Plzeňského kraje [2], pokud by kraj recykloval tak, jako úspěšné západoevropské regiony, a produkoval jen 150 kg směsných odpadů na osobu ročně. Chotíkovská spalovna, jejíž výstavba je nyní pozastavena, by totiž neměla dostatek odpadů.

Vyplývá to z nového Plánu odpadového hospodářství kraje na léta 2016 – 2025. Veřejnost k němu může zaslat krajskému úřadu připomínky do středy 2. prosince, a to i přes internetovou stránku www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat.

Přestože má recyklace podle evropské odpadové politiky před spálováním přednost, neplánuje Plzeňský kraj zvýšit recyklaci na úroveň úspěšných západoevropských regionů. Kraj dosahuje recyklace komunálních odpadů 39 %  [3]. To je víc než průměr v ČR (30 %), ale méně než průměr v Evropské unii (42 %), přičemž úspěšné země a regiony dosahují recyklace 60 i více procent.

Evropská komise příští týden zveřejní, jaké recyklace komunálních odpadů musí jednotlivé členské země v blízké budoucnosti dosáhnout [4]. Všechny kraje v ČR nyní zpracovávají krajské odpadové plány, žádný z nich si však takový cíl do roku 2025 nestanovil. Již nyní je tedy zřejmé, že Plzeňský kraj bude muset právě dokončovaný plán brzy přepracovat a budoucí míru recyklace výrazně zvýšit.

Aktuální odpadový plán dále předpokládá, že kraj bude vytvářet 1,66krát víc netříděných odpadů na osobu než belgické Vlámsko nebo město Lublaň [5]. V Plzeňském kraji proto zbytečně skončí na skládkách nebo ve spalovně 57 000 tun recyklovatelných surovin. Plýtvání cennými surovinami se promítne také do vysokých cen za odpad. Účet zaplatí města, obce a domácnosti.

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl:

„Plzeňský kraj ve svém novém desetiletém odpadovém plánu jen potvrdil, co už dávno tvrdíme. Spalovna ZEVO Chotíkov má spalovat cenné recyklovatelné suroviny. Pokud by byly recyklovány, ušetří čtyřikrát víc energie, než kolik vznikne jejich spálením. Kraj by měl výrazně zvýšit recyklaci a snížit množství netříděných odpadů.To je cesta, kterou se v 21. století ubírá Evropa. A přesně takové požadavky sdělují kraji občané v petici na www.hnutiduha.cz/chcirecyklovat.

Miroslav Patrik, předseda Dětí Země, řekl:

„Opakovaně se nám potvrzuje, že prosazování spalovny v Chotíkově je ekonomický a ekologický omyl. Přitom kraj jako vlastník Plzeňské teplárenské, a. s., musel od počátku jejího schvalování vědět, že upozorňujeme na vážná porušení zákona. To se ostatně již potvrdilo opakovaným zrušením stavebního povolení a značným oddálením potenciálního zprovoznění spalovny.“

Poznámky:

[1] Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP217K

[2] Strana 124, záměry: MBÚ na skládce Vysoká a MBÚ/MBS Stříbro mají společně plánovanou kapacitu 60 000 + 15 000 = 75 000 tun/rok.
Pokud by Plzeňský kraj produkoval 150 kg SKO/os a rok, pak vytvoří množství 86 000 tun odpadů.

[3] Str. 51, tab. 15

[4] http://www.euractiv.com/sections/sustainable-dev/new-circular-economy-package-less-ambitious-axed-predecessor-319869

[5] http://www.zerowasteeurope.eu/2014/09/ljubljana-first-eu-capital-to-adopt-a-zero-waste-strategy/

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments