Právě jsem to podepsal: Evropané proti válce

Evropané proti válce

European Parliament            
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

 

Na východ od nás probíhá již půl roku válka mezi ukrajinskými nacionalisty a na druhé straně ruskojazyčnými Ukrajinci a Rusy. Jejím dosavadním výsledkem jsou tisíce mrtvých, desetitisíce zraněných, téměř milion uprchlíků, zničená města a vesnice, těžce poškozená infrastruktura, školy a zdravotnická zařízení. Válka rozsévá nenávist, země se dostává do katastrofálních sociálních a ekonomických problémů.

Evropskou unii tvoříme my, Evropané. Stejně jako občané jiných států jsme vstupovali do EU s nadějí, že budeme společně usilovat o naplnění ideálů humanismu a mírové spolupráce. Že budeme budovat sociální stát. Blahobyt. Místo toho jsme dnes zrazováni našimi politickými představiteli, kteří podporují válečné běsnění a asociální politiku na straně ukrajinské vlády s pochybnou legalitou. Zatímco na východě Ukrajiny vrcholí humanitární krize, uprchlické tábory v Rusku praskají ve švech, Evropa nechce nést za důsledky své politiky odpovědnost.

Žalujeme proto Evropskou radu, která je vrcholným politickým orgánem EU, z toho, že se pokouší nás, Evropany, degradovat na manipulovatelnou, lhostejnou a sobeckou masu. My však nechceme válku! Nedáme se otrávit jedem válečné propagandy! Rusové nejsou naši nepřátelé, ale Evropané toužící stejně jako my po životě v míru. Budoucnost naší Evropy musí být postavena na vzájemném respektu, míru a spolupráci.

Žádáme okamžité zastavení jakékoli podpory vládě Ukrajiny ve věci probíhající občanské války, zastavení bojových akcí a jednání o sporných otázkách pod záštitou EU.

Žádáme ustavení evropské komise pro vyšetření válečných zločinů na Ukrajině a s výjimkou kontrolované humanitární pomoci zastavení jakékoli materiální podpory EU všem válčícím stranám.

Žádáme o zrušení všech sankčních opatření vůči Rusku, protože jsou neopodstatněná a vedou jen k vyvolávání nepřátelství mezi národy Evropy.

Na důkaz své vůle připojujeme své podpisy.

Členové petičního výboru:
Milan Daniel (Česko), Naděžda Bonaventurová (Česko), Lenka Procházková (Česko), Milan Neubert (Česko), Marek Řezanka (Česko), Eva Novotná (Česko)

Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů budou osobní údaje uvedené v tomto formuláři zpřístupněny příslušným úřadům pouze za účelem ověření a potvrzení počtu obdržených platných podpisů vyjadřujících podporu této petici.  Údaje nesmějí být použity k žádnému jinému účelu. Subjekty údajů jsou oprávněny získat ke svým osobním údajům přístup. Všechny údaje o podpoře budou zničeny do dvanácti měsíců po dni ukončeníé sběru podpisů vyjadřujících podporu.

Připojte svůj podpis zde

Stanův komentář: K podpisu petice je třeba se nejprve zaregistrovat na webové stránce, která se vám objeví po kliknutí na odkaz.

Přejít do diskuze k článku 18 komentářů