Retro: Příčiny a důsledky financializace – Bankovnictví (1. díl)

„Peníze mají potenciál naplnit jakýkoli pozemský účel a tak se stávají absolutním účelem. Peníze byly ustanoveny pro výměnu, ale úroky způsobují, jejích samoreprodukci. Proto tento způsob vydělávání peněz je velmi v rozporu s přírodním zákonem.“ 
(Aristoteles)

„Finance jsou uměním předávat peníze z ručky do ručky tak dlouho, až nakonec zmizí“
(Robert W. Sarnoff, 1918 – 1997)

Přinejmenším dvě století existuje podezření, že peníze a ti, kteří s nimi nakládají, mají velkou a snadno zneužitelnou moc.

Chci ukázat, jak málo se v posledních několika stoletích změnily základní principy obohacování. Jaký to má vztah k vykořisťování, dávám váženému čtenáři za domácí úkol.

Bankovnictví

Krátká exkurze do dějin bankovnictví

Dovolte mi vydávat a řídit národní měnu a já se nebudu starat o to, kdo píše zákony“
(Mayer Amschel Bauer, později znám jako baron de Rothschild, 1790)

Chceme-li alespoň částečně pochopit, co se dnes děje, je dobré se podívat na dějiny bankovnictví.

I když v Číně bylo zaznamenáno použití peněz již v letech 618-907,  jinde ve světě k němu došlo později. Kolem roku 1000 soukromí obchodníci v provincii Sečuán vydávali papírové peníze nazývané „jiao zi“. Protože však docházelo k podvodům, v roce 1024 emisi peněz převzala dynastie Song, jež jako první vydávala vládní papírové peníze. V Evropě první depositní banky vznikly v Benátkách v roce 1361, v Amsterdamu v roce 1609, a ve Švédsku v roce 1661, kde byly také vydány první bankovky v Evropě, ale bylo to až v Anglii, kde začala pozice bank nabývat dnešních rozměrů.

Vláda Anglie jako světové mocnosti začala na Threadneedle Street, kde vznikla Bank of England. Do té doby prakticky neexistovala budova banky nikde na světě a bankéři byly jen zlatníci, kteří půjčovali peníze a pronajímali místnosti pro obchod.

„Velký třesk“ nastal v roce 1694, kdy „zlatníci” oddlužili krále Williama III. z dluhů, které si nadělal válkou s Francií, a tím získali nebývalý respekt a moc. Stali se z nich bankéři a profitovali z ohromných objemů poskytnutých úvěrů, za něž ručilo největší impérium od dob Říma. Anglie by nezískala svoji moc a půjčovatelé peněz své zisky, kdyby s nimi král neudělal faustovskou dohodu v roce 1694, kdy oficiálně vznikla Bank of England, jež zajišťovala králi výměnou za právo půjčovatelů emitovat na kreditu založené peníze neomezený úvěr na válku. Od té doby se půjčovatelé začali nazývat „bankéři“. Ujednáním s králem Williamem dostali bankéři nejvýznamnějšího zákazníka – veřejné instituce – a také právo razit peníze jménem krále. Lidé ukládali zlato a stříbro ve vládou schválených bankách, jež dostaly právo dávat půjčky v objemu desetkrát větším, než uložené úspory a získávat úroky z těchto půjček.

A tak již v roce 1770 Sir William Pitt ve sněmovně lordů řekl: Něco je za trůnem většího, než je sám král“. Od té doby se „penězoměncům“ v Bank of England dostalo přívlastku „moc zpoza trůnu“.  Od té doby až po dnešek se toho v tomto směru mnoho nezměnilo.

Kolem roku 1870 bankéři v Anglii zjistili, že platební bilance země se dostává do záporných čísel. Spásu hledali, kromě jiného, v rozšíření kreditního financování do dalších rozvojových oblastí. Kandidáty byly Rusko a Amerika. Do Ameriky byl v roce 1904 vyslán Paul Warburg. V roce 1911 získal americké státní občanství, jako zaměstnanec firmy Kuhn, Loeb and Company bankers. V Německu nechal svého bratra Maxe Warburga, jenž zastával vysokou funkci v hierarchii německého císařství. Paul se hned dal do jednání s bankéři, a v v listopadu roku 1910 spolu s dalšími zorganizoval skupinu, jež se sešla na Jekyll Islandu v Georgii na tajném jednání. Připravila zde návrh zákona na vznik toho, co později vešlo ve známost jako Federal Reserve Board (FRB). Tento návrh byl schválen americkým Kongresem 22. prosince 1913 v půl páté ráno, kdy mnoho kongresmanů již spalo, nebo bylo mimo. Ti, co byli vzhůru, ani nechápali, co vlastně schválili. Druhý den (23. prosince) president Woodrow Wilson návrh podepsal, a přitom prohlásil: „Stali jsme se nejhůře vládnoucí, nejvíce kontrolovanou a poníženou vládou v civilizovaném světě – již ne vláda svobodného názoru, již ne vláda z přesvědčení a hlasu většiny, ale vláda názorů a nátlaku malé skupiny dominantních mužů“.

Tato historka způsobila, že v roce 1919, při podpisu paktu ve Versailles a St.Germain, Paul Warburg seděl v delegaci vítězů – a jeho bratr Max na straně poražených. Po jednání řekl britský předseda vlády Lloyd George: „Mezinárodní bankéři smetli státníky, politiky, žurnalisty a právníky na jednu stranu a vydali své příkazy velitelským tónem absolutních monarchů“.

Počátkem 20. století začaly žezlo globálního impéria postupně přebírat Spojené státy americké. Již za pouhých šestnáct let po svém založení vyvolal FRB největší finanční krizi v dějinách. Nahradil totiž, podobně jako Anglie před více než 200 léty, peníze založené na úsporách penězi založenými na kreditu, a do deseti let musel odepsat největší bublinu v dějinách. Bankéři totiž půjčovali ne desetinásobek, ale až padesátinásobek u nich uložených úspor. Významným zákazníkem bylo poražené Německo, které muselo splácet reparace Anglii a Francii v dolarech.

Moudrý Roosevelt, který tento „horký brambor“ (bublinu) zdědil, věděl, že Wall Street a londýnské City jsou zkorumpované, a spekulacemi dovedou podvázat zdravý vývoj hospodářství.

V úvodním projevu 4. března 1933 řekl, (parafrázujíc činy Ježíše Krista):“Kupci utekli ze svých vysokých křesel v chrámu naší civilizace. Nyní můžeme chrám obnovit pro dávné pravdy. Rozsah této obnovy závisí od toho, do jaké míry budeme aplikovat společenské hodnoty, šlechetnější než jen pouhý peněžní zisk“. Pověřil proto ihned dva kongresmany, Henryho Steagalla a Cartera Glasse, vypracováním bankovních zákonů, které vešly ve známost jako The Emergency Banking Relief Act a Glass-Steagall Act (dále G-S) I a II.

  •  The Emergency Banking Relief Act zkonfiskoval soukromníkům zlato. Potvrdil tak, kdo ve skutečnosti vládne v zemi, tj. bankéři.
  •  První G-S zákon znovu předefinoval depozita a zahrnul do nich i vládní a komerční obligace. To byla změna oproti existující praxi.
  •  Druhý G-S zákon oddělil komerční a investiční bankovnictví. Investiční bankéři totiž měli tendenci proinvestovat i komerční deposita, pokud se k nim dostali, proto zákon zakazoval, aby jedna banka byla činná současně jako obchodní, investiční a pojišťovací. Tento zákon pomáhal uskutečnit program presidenta F.D. Roosvelta, známý jako New Deal.

Roosevelt tyto zákony podepsal 16. června 1933.

Wall Street pracoval 65 let, aby tyto zákony zlikvidoval, a povedlo se mu to v roce 1999 za vlády presidenta Clintona, na příkaz investičních bankéřů.

Je vhodné poznamenat, že i jméno Federal Reserve Board (FRB) je podvod, protože tento úřad není ani federální, jeho jméno je v telefonním seznamu mezi soukromými podniky, není ani reservní, ani board (správní rada). Je to kartel těchto šestnácti soukromých bank:

1 Citigroup Inc., New York, NY

2 J.P. Morgan Chase & Co. New York, NY

3 Bank of America Corporation Charlotte, NC

4 Wachovia Corporation, Charlotte, NC

5 Wells Fargo & Company, San Francisco, CA

6 Bank One Corporation, Chicago, IL

7 Taunus Corporation, New York, NY

8 Fleetboston Financial, Boston, MA

9 U.S. Bancorp, Minneapolis, MN

10 ABN Amro North American Holding Company, Chicago, IL

11 HSBC North America Inc., Buffalo, NY

12 Suntrust Banks, Inc., Atlanta, GA

13 National City Corporation, Cleveland, OH

14 The Bank of New York Company , Inc., New York, NY

15 Fifth Third Bancorp, Cincinnati, OH

16 BB&T Corporation

Toto je seznam bankovních institucí, které tvoří současný FED, ale skutečné majitele těchto soukromích institucí najdeme na jiném seznamu deseti hlavních akcionářů FEDu (2):

THE ROTHSCHILDS – LONDON
THE ROTHSCHILDS – BERLIN
THE LAZARD BROTHERS – PARIS
ISRAEL SEIFF – ITALY
KUHN-LOEB COMPANY – GERMANY
THE WARBURGS – AMSTERDAM
THE WARBURGS – HAMBURG
LEHMAN BROTHERS – NEW YORK
GOLDMAN SACHS – NEW YORK
THE ROCKEFELLERS – NEW YORK

Síť vazeb těchto bank a jejích filiálek lze nalézt na (3)

Nespokojenost s prací FEDu stoupá a množí se návrhy je poslat “na smetiště dějin”. Za mnohé návrhy pro ilustraci uvádím (4)

Výše popsaným historickým vývojem však vznikl zavedený a dosti stabilní systém, jak je vidět z postřehů řady vlivných osobností během mnoha staletí.

Počátek 19. století:

„Jestli americký lid někdy dovolí, aby soukromé banky řídily emisi měny, nejprve inflací, pak deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, zbaví lidi veškerého majetku tak, že se jejich děti probudí, a budou bez domova v zemi, kterou jejich otcové dobyli“.
(Thomas Jefferson, 1809)

Možná i pro tento jeho názor bylo na něj spácháno několik atentátů, ale měl štěstí, zpravidla zbraň vrahů selhala. To štěstí ovšem nemělo pár dalších presidentů.

Dvacáté století:

Mezinárodním bankéřům se povedlo udělat více než jen kontrolovat emisi peněz. Dnes oni ve skutečnosti vytváří peníze, přitom vzniká dojem, že jsou vytvořeny vládou. Tento ďábelský trik byl odhalen Sirem Josiahem Stampem, ředitelem Bank of England a druhým nejbohatším mužem Británie ve dvacátých létech. Když mluvil v roce 1927 na Texaské univerzitě „svrhl“ tuto „zápalnou bombu“, která ale zřejmě nikoho nezapálila (5):

„Moderní bankovní systém vyrábí peníze z ničeho. Tento proces snad patří mezi nejvíce ohromující kejkle, jež byly kdy objeveny. Bankovnictví bylo počato v nerovnosti a porozeno v hříchu… Bankéři vlastní zeměkouli. Vezměte jim jí a ponechte jím moc vytvářet peníze a oni škrtnutím pera vytvoří dostatek peněz aby si jí koupili zpět… Vezměte jim tuto moc a veškeré bohatství, jako je moje, zmizí, ale pak tento svět bude lepší a šťastnější pro život… Ale když chcete být nadále otroci bankéřů a platit náklady svého vlastního otroctví, nechte bankéře vytvářet peníze a kontrolovat úvěry“.

President Kennedy se snažil situaci řešit svým výkonným příkazem ze dne 4. června 1963  ( Executive Order 11110, the AMENDMENT of EXECUTIVE ORDER No. 10289, as amended RELATING to the PERFORMANCE of CERTAIN FUNCTIONS AFFECTING the DEPARTMENT of the TREASURY). V podstatě šlo o to, aby soukromá instituce Federal Reserve Board nemohla účtovat federální vládě úroky za poskytnuté půjčky. Na základě tohoto příkazu vláda USA začala tisknout své bankovky, které byly v podstatě stejné, jen s tím rozdílem, že bankovky FEDu měly zelené pozadí s nápisem Federal Reserve Note a číslem, bankovky vlády měly červené pozadí s nápisem United States Note a číslem. Po vraždě presidenta Kennedyho byly vládou emitované bankovky staženy z oběhu (6).

21 století:

Finanční inovace posledních desetiletí možnosti bankéřů ještě podstatně zvýšily.  Jde o to, že  nyní celý, jak je vidět již historický proces, ovlivňují dvě věci:

  • technický rozvoj informatiky, jež dovoluje pohodlně rozprostřít činnost na celou zeměkouli
  • neoliberalizmus, jenž deregulací uvolnil pravidla pro tuto činnost

Důsledky popsal ekonom z New York University, profesor Nouriel Roubini, takto:

Kterýkoliv movitý jedinec může vzít milion dolarů, jít za zdatným brokerem a finančními pákami zvednout tuto sumu třikrát; výslednou sumu čtyři milióny dolarů (vlastní milion plus třímilionový dluh) investovat do fondů, jež tuto sumu zvednou 3-4krát. Tyto prostředky pak investovat do zabezpečovacích fondů (Hedge funds), jež vezmou dané sumy a opět je 3-4krát znásobí a koupí velmi mladý kousek CDO (Collateral Debts Obligation) jež je sama zvednuta pákami desetinásobně. Nakonec tento řetěz kreditu z původního jmění 1 milion vytvoří stomilionovou investicí, z čehož 99 milionů je dluh (páky) a jen jeden milion tvoří vlastní jmění. Tak jsme dostali pákový poměr 100 ku jedné. Pak ovšem i malý, jednoprocentní pokles ceny finální investice (CDO) smete původní kapitál, a vytvoří řetězec požadavků na úhrady, jenž rozmetá tento dluhový domek z karet“.

To je to, co se dnes pokládá (kolabuje) a následně zachraňuje penězi daňových poplatníků.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
74 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
19. 4. 2016 18:32

Autor se vyjadřuje jednoduše tak,aby mu porozuměli i lidé bez ekonomického vzdělání. Je to dar ,
který hned tak někomu není dán. Stručně,jasně,skvěle řečeno.

Sio
Sio
19. 4. 2016 20:36

Problém je, že to sice jde dělat dlouho, ale ne donekonečna.

Dolmen
Dolmen
20. 4. 2016 4:20

Velmi dobrý a užitečný článek. Naprosto srozumitelným způsobem umožňuje všem, kteří alespoň trochu vládnou rozumem a mají jen průměrné IQ, bez toho že by měli v segmentu financí odborné vzdělání, nahlédnout do té čarodějnické kuchyně finančnictví a pochopit z jakých jedovatých letkvarů se v ní vaří.

Gatta
Gatta
20. 4. 2016 6:07

Sio napsal

Problém je, že to sice jde dělat dlouho, ale ne donekonečna.

A kde je podle Vás ta hranice neudržitelného dluhu ?

fajt
fajt
20. 4. 2016 6:15

Gatta napsal
A kde je podle Vás ta hranice neudržitelného dluhu ?

v dnešním stavu pro bansktery neexistuje, ale civilizace je už dávno za horizontem nápravy, její závislost na finančním jedu je skoro neléčitelná. ..

fajt
fajt
20. 4. 2016 6:53

http://politikus.ru/articles/74619-nestykovki-v-evolyucii-vidy-est-a-predkov-net.html – da, já bych toho Darwina tolik nežral ( děláme zombi katolíkům pouze blbečky). ..)

hudryper
hudryper
20. 4. 2016 8:16

fajt napsal děláme zombi katolíkům pouze blbečky). ..) Gratuluji Fajte,pojem zombikatolík se Vám povedl skvěle. Pevným a vítězným krokem kráčíte k místnímu titulu „výrobce hesel“. Zrovna před chvílí jsem debatoval s jedním ze skutečných křesťanů na téma závažných změn ve Vatikánu od nástupu Francka do papežské běloby. Řekl mi, že jestli zbourá tu organizaci ve Vatikánu ,potažmo ve světě,Kristu se jenom uleví,protože církev , a nejen katolická, je ve svém počínání vlastně přesný opak toho,proč Kristus přišel aby se obětoval. Když přejdou církevní otcové od Krista k Mohamedovi,bude vlastně všechno mnohem jasnější, další válka o investituru nebude muset být vedena,protože… Číst vice »

fajt
fajt
20. 4. 2016 9:22

hudryper napsal Gratuluji Fajte,pojem zombikatolík se Vám povedl skvěle. Pevným a vítězným krokem kráčíte k místnímu titulu „výrobce hesel“. Zrovna před chvílí jsem debatoval s jedním ze skutečných křesťanů na téma závažných změn ve Vatikánu od nástupu Francka do papežské běloby. Řekl mi, že jestli zbourá tu organizaci ve Vatikánu ,potažmo ve světě,Kristu se jenom uleví,protože církev , a nejen katolická, je ve svém počínání vlastně přesný opak toho,proč Kristus přišel aby se obětoval. Když přejdou církevní otcové od Krista k Mohamedovi,bude vlastně všechno mnohem jasnější, další válka o investituru nebude muset být vedena,protože ta je hlavním muslimským principem. Hudrypere,… Číst vice »

Gatta
Gatta
20. 4. 2016 9:53

fajt napsal

http://politikus.ru/articles/74619-nestykovki-v-evolyucii-vidy-est-a-predkov-net.html – da, já bych toho Darwina tolik nežral ( děláme zombi katolíkům pouze blbečky). ..)

Re fajt – dvě výhrady:

1. S Darwinem je to jako s Marxem – velká snaha, ale velký problém popřít podstatu jejich poznání.
No, zdroj „Paranormal- news“ musí přece o něčem psát, že?

2. Odkaz je neaktuální a ani okrajově nekoresponduje s tématem článku.

fajt
fajt
20. 4. 2016 10:37

Gatta napsal Re fajt – dvě výhrady: 1. S Darwinem je to jako s Marxem – velká snaha,alevelký problém popřít podstatu jejich poznání. No,zdroj „Paranormal- news“ musí přece o něčem psát, že? 2. Odkaz je neaktuální a ani okrajově nekoresponduje s tématem článku. já bych mezi Marxe a Darwina rovnítko moc nedával, přeci jenom je Marx docela jiný level a pokud jde o aktuálnost lehce naučně populární formy odkazu beru ji spíše jako ( pro mnohé skoro prvotní ) osvětu v oblasti, která je celkově dost sporná, tedy na hlavní objevy ve vývoji lidstva, flory a fauny asi teprve přijdeme… Číst vice »

hudryper
hudryper
20. 4. 2016 11:53

fajt napsal
snaží se předejít procesům, které by je, hlavně na dvou tísiciletém majetku omezily

Uberte Fajte, uberte ! Jsou velkorysí ,snad proto jim k dnešní pozici a majetku postačilo 482 let a
to do toho počítám i dobu,po kterou byl tento v Čechách zvláště neoblíbený řád zakázán. Kdybyste
žil v dobách Darvina,určitě by se i Vám jevil jako skvělý vědec s ještě lepšími hypotézami. A zatím
on to jenom ČLOVĚK !

Béda
20. 4. 2016 12:10

Ten článek je vynikající a nadčasový. Perfektně postihuje historii finančnictví které dnes jak utahující se obruč svírá ekonomiky, státy i jejich obyvatele.

Chybí už jenom legenda o fungování úroku (v zástupném podání): http://www.chess.cz/www/mladez/metodika/zakladni-sachovy-vycvik/1_lekce.html

Gatta
Gatta
20. 4. 2016 12:17

Re fajt – jistě kdo nemá ve svém poznání na 1.000 let dopředu na 100% pravdu , je prostě pozornosti nehodný pomatenec …
Docela typický lidský postoj, takové to hledání zázračného léku na úplně všechno.

Re hudryper – a to začínali s jedním oslem …

Sio
Sio
20. 4. 2016 12:36

fajt: Zákon o vývoji druhů je těm vzdělanějším, co navíc používají mozek, vcelku jasný. Tedy nemusí s ním někdo takový souhlasit, ale ví o co jde. Já si představuji mechanismus jeho působení naprosto jasně a nemám s tím problém. Tedy o víru určitě v mém případě nejde. Se Darwinem (a se mnou) souhlasí v podstatě celý vědecký svět.
A co tedy jste schopen oproti tomu nabídnout vy? Počítám, že to asi dopadne jako řečnická otázka, ale chci vám dát šanci. Já totiž nic rozumného jako alternativu ještě neslyšel, třeba mě přesvědčíte. Povídejte, přehánějte, rád se nechám poučit.

Sio
Sio
20. 4. 2016 12:44

Ještě k Darwinovi. Jeho popírači se rekrutují především z náboženských kruhů, které dříve ne a ne pochopit, že Země není středem vesmíru a navíc je kulatá. K tomu ještě obíhá kolem Slunce, no považte! A teď jim sebrali ještě tu bajku, že pánbu uplácal člověka z hlíny a vdechl mu duši. O ženě ta bajka mluví jako o doplňku člověka naklonovaném ze žebra. A ti drzouni darwinisté tvrdí, že to tak nebylo! Jasně, že mají bigotní popírači (jsou i rozumní věřící, ostatně Darwin nebyl ateista) z toho pěnu u huby. Fajtovi bych doporučil, aby se rozhlédl po neochvějných zastáncích mezi… Číst vice »

fajt
fajt
20. 4. 2016 14:27

Sio, začnu netradičně, od Darwina :-) , ten na smrtelné posteli údajně celou svou práci ( tedy evoluci druhů) odvolal, prý byl některými lidmi uveden v omyl a na tomto omylu prý stavěl dál – ale samozřejmě je tohle tvrzeni připisováno církevním odpůrcům, kteří Darwina na sklonku života smiřovali ( po svém ) s bohem, jisté je, že poslední léta svého života byl ke své práci sám nezvykle kritický – víte, Sio, já opravdu nevím, jak vznikl člověk, ale příjde mi dost nepravděpodobné, aby se za pár milionů let se z půl metrového opičáka Fredyho, s mozečkem jak vlašský ořech… Číst vice »

lomikel
lomikel
20. 4. 2016 14:28

panove, vyvoj bilogickych systemu, a nase poznani o nem, je radove slozitejsi tema nez marxismus, tazke sance neceho se dobrat je v auditoru miziva. Darwin rekneme naznacil smer k dalsim uvaham. Prace pokracuji, koncept je skrze evropskeho filozoficko-vedecke paradigma (paradoxne zalozeneho i na krestanskych ideich :o) rozvijen (to jako proc je lepsi nez islam). Tohle je ctiva kniha pro amatera (jako jsem ja :) http://www.kosmas.cz/knihy/132373/zamrzla-evoluce/ od Cecha. jeste poznamka, vznik sveta je jedna z klicovych otazek kazde spiritualiti, kosmologie je prozivana (velmi skutecne) pri cestach do snovych svetu. Napsat o tom knihu kde se bude tvrdit kolik roku trvalo ktere… Číst vice »

Gatta
Gatta
20. 4. 2016 14:29

Béda napsal http://www.nwoo.org/download/knihy/ZZ_Peniaze_bez_urokov_a_inflacie.pdf Stáhl jsem a až bude kdy, tak přečtu. Jinak – z Bible: Ve Starém Zákoně – za dob starého Mojžíše se v Jahveho přikázáních na úrok hledělo jednoznačně negativně. Tedy jako na něco, co dlužníka ničí a tím ničí i celou židovskou společnost. Od toho ta nařízení „nesmíte nepůjčovat bližním (Židům) na úrok“, ale „cizincům půjčovat na úrok můžete“, přesné omezení věcí, které lze vzít do zástavy, podmínky splácení dluhu prací, časové omezení dluhů, odpisování a odpouštění půjček … Také pokud Jahve sliboval Židům dobro, tak mezi jiným, sliboval „budete půjčovat ostatním národům na úrok“ … a… Číst vice »

fajt
fajt
20. 4. 2016 14:32

Gatta napsal

Re fajt – jistě kdo nemá ve svém poznání na1.000 let dopředu na 100% pravdu , je prostě pozornosti nehodný pomatenec …
Docela typický lidský postoj, takové to hledání zázračného léku na úplně všechno.

Re hudryper – a to začínali s jedním oslem …

jediná pravda ve vesmíru je hmota a energie, pokud někdo vidí za tyto atributy, tak je bůh a nepotřebuje žádnou pravdu. ..)

lomikel
lomikel
20. 4. 2016 14:46

Gatta – ano koheze Zidu :)

Gatta
Gatta
20. 4. 2016 14:48

Re lomikel – Díval jsem se na notaci té Zamrzlé evoluce.
Nevidím v tom problém, nejsem odborník, ale je mi celkem jasné, že ten evoluční vývoj probíhá jen jedním směrem a že (třeba) z tygra se žádnou evoluční cestou už nikdy nestane žádná ryba. A že každý organismus má jen určitý genetický potenciál změn – tedy čím je složitější, tím mu zbývá menší.
No a pak už tu několikrát bylo „velké vymírání“ a praktiky vše znovu – od jenodušších forem, nebo potenciálnějších druhů.

Zde rychlokurs :-)
https://www.youtube.com/watch?v=IUAamYabx7U

Sio
Sio
20. 4. 2016 14:52

fajt napsal Sio, začnu netradičně, od Darwina , ten na smrtelné posteli údajněcelou svou práci ( tedy evoluci druhů) odvolal, prý byl některými lidmi uveden v omyl a na tomto omylu prý stavěl dál – ale samozřejmě je tohle tvrzenipřipisováno církevním odpůrcům, kteří Darwina na sklonku života smiřovali ( po svém )s bohem, jisté je, že poslední léta svého života byl ke své práci sám nezvykle kritický – víte,Sio, já opravdu nevím, jak vznikl člověk, ale příjde mi dost nepravděpodobné, aby seza pár milionů let se z půl metrového opičáka Fredyho,s mozečkem jak vlašský ořech stal dnešní člověk, a to… Číst vice »

Sio
Sio
20. 4. 2016 14:58

lomikel napsal
http://www.kosmas.cz/knihy/132373/zamrzla-evoluce/

Už jen přečtení anotace mě přesvědčilo, že „zamrzlá evoluce“ jsou jen líbivé tlachy. Knížku si jistě rádi koupí všichni odpůrci darwinismu, to bude dobrá kšeft.

Sio
Sio
20. 4. 2016 15:01

Gatta napsal Re lomikel – Díval jsem se na notaci té Zamrzlé evoluce. Nevidím v tom problém, nejsem odborník, ale je mi celkem jasné, že ten evoluční vývoj probíhá jen jedním směrem a že (třeba) z tygra se žádnou evoluční cestou už nikdy nestane žádná ryba. A že každý organismus má jen určitý genetický potenciál změn – tedy čím je složitější, tím mu zbývá menší. No a pak už tu několikrát bylo „velké vymírání“ a praktiky vše znovu – od jenodušších forem, nebo potenciálnějších druhů. Zde rychlokurs https://www.youtube.com/watch?v=IUAamYabx7U Tygr je savec, tudíž ryba se z něj asi nestane. Ale je… Číst vice »

lomikel
lomikel
20. 4. 2016 15:03

sio vy jste ale sekac, co se nezakeca :) https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Flegr Jaroslav Flegr Jaroslav Flegr Narození 12. března 1958 (58 let) Praha Alma mater Univerzita Karlova Povolání biolog, pedagog a spisovatel Ocenění Ig Nobelova cena (2014) Některá data mohou pocházet z datové položky. Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. (12. března 1958, Praha) je český profesor ekologie a evoluční biologie. Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přednáší předměty Úvod do evoluční biologie, Repetitorium biologie podle RVP G II, Praktická metodologie vědy, Mikroevoluce a makroevoluce, Metody experimentální a evoluční psychologie. —– zacnu si na to co rikate davat pozor, pokud mate i ostatni… Číst vice »

Gatta
Gatta
20. 4. 2016 15:06

Sio napsal
Tygr je savec, tudíž ryba se z něj asi nestane. Ale je možné, že se z něj může vyvinout druh, který bude žít ve vodě, podobně jako velryba a delfín. Ti taky „začínali“ na souši.

Dobrá – možná taková velká pruhovaná vydra :-)

Sio
Sio
20. 4. 2016 15:08

Sio napsal
Tygr je savec, tudíž ryba se z něj asi nestane. Ale je možné, že se z něj může vyvinout druh, který bude žít ve vodě, podobně jako velryba a delfín. Ti taky „začínali“ na souši.

Jinak chytrý klučina, evoluci chápe naprosto přesně.

fajt
fajt
20. 4. 2016 15:26

Sio napsal No, k začátku. Co říkal Darwin na smrtelné posteli je mi šumafuk. Může to tak být, ale nejspíše není a na validitu darwinsmu to nemá žádná vliv. Nemám Darwina za nějakého Boha, zajímá mě teorie, ne Darwin. Tenhle argument je ze stejné kapsy, jako ten, že Marx nenáviděl Slovany. Asi to bude dobrý důvod, proč nemá platit marxismus. Možná, ale jen pro primitiva. Teď k tomu vývoji člověka z opice. Co s tím nadělám, že nemáte dost imaginace, abyste si uměl ten proces představit. Já ano. A s šimpanzem mame tuším 98,5% genů společných, to jste věděl? Pro… Číst vice »

peter.
20. 4. 2016 15:32

Sio napsal ak vznikl člověk a život na Zemi, třeba bude lepší, než Darwinova. Sio: Ide vlastne o dve teórie(evolučná teória a teória prirodzeného výberu)ktoré Darwin skĺbil a vydal vo svojom diele „Pôvod druhu“.Kým teóriu o prirodzenom výbere spochybniť nemožno, lebo je ľahko overiteľná v prírode podobne,ako nemožno spochybniť ani mikroevolúciu,teda zmeny v rámci druhu vplyvom vonkajšieho prostredia,tak okolo samotnej evolučnej teórie sa diskutuje čoraz viac.S nástupom a rozvojom nových vedných oborov hlavne genetiky pochybnosti narástli a dnes už existuje celá rada vážených vedeckých kapacít,ktoré tvrdia niečo iné ako Darwin.Napr.počet chromozómov je striktne daný pre každý živočíšny druh.Maličký pudlík má… Číst vice »

Gatta
Gatta
20. 4. 2016 15:36

Re fajt – jsem mrknul na ten lomikelův odkaz a o jeden proklik dále … a on tam pan Flegr vědecky popisuje něco, co jsem tady jen laicky oduvažoval:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zamrzl%C3%A1_evoluce

To, když něco není kompletní vyčerpávající poznání, tak neznamená, že tro není dílčí pravda.
Tedy vklidu … „planeta opic“ nebude :-)

peter.
20. 4. 2016 15:48

peter. napsal horizonte. pokr. Vychádza pri tom z teórie,že na začiatku bol nejaký zhluk atómov vodíka,uhlíka,kyslíka a dusíka,z ktorého vznikol nejaký živý jednobukkový organizmus a z neho zase všetky druhy včítane človeka.V podstate je to Oparinova koacervátová teória vzniku života.Zatial je Darwinova teória v platnosti a vyučuje sa na školách.No podobne sa vyučuje a je v platnosti Einsteinova teória relativity a predsa sa zdá,že v dohľadnej dobe môže padnúť.Ak sa pravda dokáže,že objavený Higgsov bozón dosahuje naozaj väčšiu rýchlosť akou sa šíri svetlo. Sio:Nevieme nič.A to málo čo vieme nás neoprávňuje k tomu,aby sme tvrdohlavo zotrvávali na obhajobe akejkoľvek teórie… Číst vice »

fajt
fajt
20. 4. 2016 15:53

Gatta napsal

Re fajt – jsem mrknul na ten lomikelův odkaz a o jeden proklik dále … a on tam pan Flegr vědecky popisuje něco, co jsem tady jen laicky oduvažoval:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zamrzl%C3%A1_evoluce

To, když něco není kompletní vyčerpávající poznání, tak neznamená, že tro není dílčí pravda.
Tedy vklidu … „planeta opic“ nebude

škoda :-) ale zase, může se evolučně splašit jiný druh a my můžeme totálně zamrznout …i s bratranci. ..)

Sio
Sio
20. 4. 2016 16:20

fajt napsal Sio, vy jste dost nepřístupný k dějům, kteréo složitosti světa dost vypovídají a k sobě připouštíte pouze ty tvrzení a procesy, které lahodí pouze vaší duši – ale máte na to právo, můj obzor a poznání to není. ..) když už jsme u našich „bratranců“, kteří mají skoro shodné alely ( něco jsem o hodně blízké shodě DNA četl, tedy procentuální, páč někteří zainteresovaní výzkumníci taky hned prohlásili, že jde o poměrně velkou odchylku, která dokonce nepotvrzuje ani přímého společného předka – ale to byli asi nějací sýčkové, kteří nedocenili pevnost genetického driftu), vy máte tu imaginaci na… Číst vice »

Sio
Sio
20. 4. 2016 16:34

peter. napsal Sio: Ide vlastne o dve teórie(evolučná teória a teória prirodzeného výberu)ktoré Darwin skĺbil a vydal vo svojom diele „Pôvod druhu“.Kým teóriu o prirodzenom výbere spochybniť nemožno, lebo je ľahko overiteľná v prírode podobne,ako nemožno spochybniť ani mikroevolúciu,teda zmeny v rámci druhu vplyvom vonkajšieho prostredia,tak okolo samotnej evolučnej teórie sa diskutuje čoraz viac.S nástupom a rozvojom nových vedných oborov hlavne genetiky pochybnosti narástli a dnes už existuje celá rada vážených vedeckých kapacít,ktoré tvrdia niečo iné ako Darwin.Napr.počet chromozómov je striktne daný pre každý živočíšny druh.Maličký pudlík má presne ten istý počet chromozómov(78) ako vlk,kojot,šakal alebo bernardín.Ale počet chromozómov u… Číst vice »

fajt
fajt
20. 4. 2016 16:36

Sio napsal „co myslíte, za jak dlouho ( dle neochvějné darwinovy teorie bez výjimek ) nás bratranci doženou ( tedy do dnešní lidské podoby, páč my už určitě budeme přirozeně evolučně někde jinde, že) a budou taky dostatečně inteligentní na své vlastní teorie, dle vás bude jim stačit tisíc, dva tisíce let a nebo deset tisíc ?“ Přesně tahle otázka vás usvědčuje, že teorii vývoje druhů přizeným výběrem prakticky nerozumíte. Odpověď zní – možná nikdy. Vývoj totiž potřebuje evoluční tlak prostředí a pokud ten není, vývoj se nepohne z místa. A možná i dříve, než za těch 8 miliónů let,… Číst vice »

Gatta
Gatta
20. 4. 2016 16:37

Re Sio – „… kdy nejlépe budou přežívat tupci a tak lidstvo zhloupne …“

Už jsem to sem kdysi dával – nenáročný film o takové možnosti evoluce lidstva – a čím dál větší podobnost s realitou.
https://www.stream.cz/uservideo-609576/611264-www-zlo-cz-absurdistan

Příklad s odkazem na film:
http://www.rouming.cz/roumingShow.php?file=Win_8_Idiocracy.jpg

peter.
20. 4. 2016 17:12

Sio napsal
mutace. Ta může být dána i změnou počtu, chromozomů.

Sio:
Nemôže.Mutácie prebiehajú na úrovni DNA a tá je zase uložená v chromozómoch.Počet chromozómov je u každého druhu vždy rovnaký.

Sio
Sio
20. 4. 2016 17:34

fajt napsal moc jste mi v tom jasno neudělal ( ale neva) –takže dneska už neexistuje patřičný evoluční tlak prostředí ( někteří sociální inženýři by vás asi radostí objali a jíní by vás asi přetáhli, ale přirozený výběrje prostě sviňa a když evoluce nechce, tak ani příroda nic neudělá, hezká symbióza ) a tak už asi navždy zůstaneme tak hezcí a chytří, to su opravdu rád a jdu se sprostě proběhnout do přírody, která mi už nemá evolučně co říci a dát…děkuji. ..) Tak je období relativního poklidu. Planetka na Zemi nedopadla, klima se zatím podstatně nezměnilo, zatím žádný velký… Číst vice »

Sio
Sio
20. 4. 2016 17:35

peter. napsal
Sio:
Nemôže.Mutácie prebiehajú na úrovni DNA a tá je zase uložená v chromozómoch.Počet chromozómov je u každého druhu vždy rovnaký.

Nejsem na tohle expert. Pokud tedy má člověk s Downovým syndromem 47 chromozomů, nejedná se o mutaci?

PPK
PPK
20. 4. 2016 18:55

Nu dobrá, ačkoliv se diskuse tak trochu vzdálila od těch financí … 1/ Následující, prosím, berte jen jako můj názor: Je jasné, všechno v lidské vědě prochází vývojovými fázemi – zkoumání, poznání, teorií, pak hypotéz, po kladném výsledku náhodné praktické demonstrace vlivem přírody či záměrného experimentu člověka se teorie změní na fázi propočtů logiky děje dostupným matematickým aparátem, a teprve pak se z toho může stát definice nějakého přírodního zákona ve vší jeho kráse. Tvrdím proto, že žádný PŘÍRODNÍ VÝBĚR, tj. výběr prováděný samotnou přírodou neexistuje! Chybí totiž motiv té přírody „něco vybírat“. V ní se vše vyvíjí jen podle… Číst vice »

PPK
PPK
20. 4. 2016 18:55

2/ Pravicově ideologicky motivované pseudo-filosofické tvrzení tak trochu rasově fašizujícího mladého lektora ve videu typu „… děti, když byly blbé, tak umřely“ – to je pitomost vulgárně zjednodušující všechny uvedené souvislosti. Roli tam nehraje jen prostředí, přírodní zákony a „náhoda“ shod okolností, ale u společensky vyšších druhů i jsou tam i záchovné vlivy chytrých vůdců společenství na ty hloupé, mladé a nezkušené „blbce“ (to je ostatně analogické i u lidí dneška). Proto, pokud on tvrdí, že po „tisících letech zůstali jen ti nejchytřejší“, tak jak je možné, že i dnes klidně přežívají i naprostí dementi? (A kam se počítá on?)… Číst vice »

peter.
20. 4. 2016 19:26

Sio napsal
Nejsem na tohle expert. Pokud tedy má člověk s Downovým syndromem 47 chromozomů, nejedná se o mutaci?

Nie.Je to vrodená choroba,pri ktorej sa na 21 páre chromozómov jeden rozštiepi,čo má celý rad následkov mentálnym postihnutím počnúc,charakteristickým výzorom končiac.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
20. 4. 2016 20:02

K diskusi na téma „Zamrzlé evoluce“: zůstávám osobně spíše u Darwina a Siových názorů. Jakkoliv ano, budou nové teorie, i Darvwinismus se vyvíjí – viz „Neo–„. Prof. Flegr tam má zatím na můj vkus až příliš mnoho PŘEDPOKLADŮ na skutečnou teorii, takže spíše hypotéza. Ale zajímavý (i když zase ne tak moc originální) směr uvažování, kdy „ztráta je předpokladem zisku“ (zdůraznění „efektu zakladatele“ může po čase také „odkráčet do dějin“), ona „hibernace“ (spíše než zamrznutí), atd… Jistě stojí za přečtení a další zkoumání, ovšem na roveň Darwinismu a neodarwinismu bych zatím nedával. A co se týče kreacionistů, smrdí na okraji… Číst vice »

peter.
20. 4. 2016 20:37

Sio: Je to boj evolucionistov proti kreacionistom.Oba tábory majú silné argumenty,ktoré sa pri dnešnej úrovni poznania dajú vyvracať len veľmi ťažko.Povedal by som,že sa vyvrátiť ani nedajú a ide výlučne o otázku presvedčenia.Spomínam si,že ste v otázke viery prehlásil,že ste agnostik.Agnostik je človek ktorý si myslí,že nie je možné zistiť,či Boh existuje alebo nie.To znamená,že nevylučuje a priori existenciu nejakej vyššej bytosti alebo systému.Ja som na tom rovnako.Zdravý rozum mi hovorí,že Boha niet(teda takého ako o ňom učí náboženstvo)ale zároveň sa mi prieči suverénne a bohorovne vyhlasovať,že Boh neexistuje.Nemám na také tvrdenie dostatok vedomostí ani dôkazov.Preto je pre mňa ťažké… Číst vice »

peter.
20. 4. 2016 21:05

PPK napsal Tvrdím proto, že žádný PŘÍRODNÍ VÝBĚR, tj. výběr prováděný samotnou přírodou PPK: Prirodzený výber funguje všade okolo vás.U hmyzu,vtákov cicavcov,aj v ľudových porekadlách.Napr.u nás sa hovorí,že“Silnejší pes je.e“.Tie boje o samičky v prírode,jelenia ruja alebo tokanie tetrovov.To všetko smeruje k tomu,že len ten najlepší,najkrajší,najzdravší a najsilnejší jedinec má prednostné právo odovzdať a presadiť svoje gény.Slabý a chorý takéto právo nemá,svoje gény neodovzdá a často hynie.Takto,prirodzeným výberom si živočíšne ale aj rastlinné druhy zabezpečujú životaschopné potomstvo.U ľudí to kedysi fungovalo tiež,kým nebolo poviazané rôznymi morálnymi,právnymi aj etickými normami.Zdá sa ale,že v poslednej dobe sa situácia aj v tomto smere… Číst vice »

hudryper
hudryper
20. 4. 2016 21:22

peter. napsal kým za nevyrieši otázka existencie alebo neexistencie nejakej vyššej bytosti ktorá by potom ale mala na svedomí aj tú blížiacu sa, nepeknú budúcnosť ktorej kontúry sa už zreteľne pred nami črtajú. Copak nás,resp. naše děti a vnoučata musí čekat pouze nepěkná budoucnost ? 500 milionů lidí v Evropě není nějaké stádo ovcí.Cítím,že se blíží den,kdy muslimové s celou tou jejich náboženskou misí budou z Evropy utíkat,protože tu pro ně nebude bezpečno,ba právě naopak. Merkelová dělá jednu politickou chybu za druhou a začíná působit dojmem příčiny všeobecného nebezpečí. Zrada vlastního národa,usurpování jí nenáležející moci a tedy mandátu jednat sama… Číst vice »

Sio
Sio
20. 4. 2016 21:49

hudryper napsal Copak nás,resp. naše děti a vnoučata musí čekat pouze nepěkná budoucnost ? 500 milionů lidí v Evropě není nějaké stádo ovcí.Cítím,že se blíží den,kdy muslimové s celou tou jejich náboženskou misí budou z Evropy utíkat,protože tu pro ně nebude bezpečno,ba právě naopak. Merkelová dělá jednu politickou chybu za druhou a začíná působit dojmem příčiny všeobecného nebezpečí. Zrada vlastního národa,usurpování jí nenáležející moci a tedy mandátu jednat sama jménem celé Evropy vystupují stále zřetelněji před oči milionů Evropanů. I ten opilec a finanční podvodník Juncker říká,že jsou Evropanům spíše na obtíž,než k dobru. Naše tragedie je v tom,že prostřednictvím… Číst vice »