Rusko odmítá platit „DAŇ“ USA a pokouší se o zásadní obrat v ekonomice

Ministerstvo financí podniklo něco, co od něj nikdo nečekal. Celkem bez povšimnutí proběhla novinka o tom, že finanční resort navrhuje přestat plnit Rezervní fond na úkor dodatečných příjmů z nafty a plynu v rámci „rozpočtového předpisu“.

Zostření vnější politické konfrontace Ruska se zeměmi Západu a zhoršení ekonomické situace vyžaduje od vedení země, aby podniklo okamžitá opatření. Výsledkem proslulého nahrazení importu zatím není přechod k vlastní produkci, ale jenom k té čínské. Musí dojít ke kardinálním změnám. Odborníci se domnívají, že se Rusko na hraně katastrofy ocitlo vinou vlastní vlády a že západní sankce, třebaže byly přijaty pod „vnějším“ nátlakem a mohly se stát důvodem pro modernizační skok, pouze prohlubují situaci. Ale podle všeho začíná v ekonomice docházet k zásadnímu obratu!? Je možné si to vyvodit z řady principiálních rozhodnutí. Mínění odborníků o této situaci jsou z materiálu Nakanune.ru.

Poslední týden se stal pro ruskou vládu, odborníky i ruské občany týdnem upřímnosti. Z tribun Státní rady zazněly návrhy na kardinální změnu ekonomického kurzu. Prezident Vladimir Putin vyvrátil ekonomické postuláty, které nám liberálové vnucovali posledních více než dvacet let a prohlásil, že ode dneška se bude ruská ekonomika orientovat na vnitřní trh a ne na jakési mýtické zahraniční investice.

Guvernér Belgorodské oblasti Jevgenij Savčenko také vyzval k tomu, abychom se vzdali přežitých ekonomických dogmat a přijali nový kurz, který odpovídá nové ekonomické realitě. „Pro zajištění stabilního dlouhodobého růstu hrubého domácího produktu Ruska na úrovni 7 – 8 % ročně je nezbytné spustit nový model ekonomického růstu, založeného za prvé na promyšleném nahrazování importu a za druhé na aktivním stimulování vnitřní poptávky a spotřeby. Přišli jsme také k závěru, že pro úspěšné spuštění takovéhoto modelu se musíme především vzdát celé řady přežitých ekonomických rozhodnutí a některých ustálených mýtů a současně přijmout nové normy a pravidla ekonomického chování, které jsou adekvátní výzvám doby, které by poskytovaly tuzemskému byznysu další široké možnosti pro zabezpečení ekonomického růstu a vytvoření konkurenceschopné ekonomiky“, prohlásil Savčenko.

Aby byla možná realizace toho vytouženého přechodu, navrhuje guvernér vládě, aby zavrhla mýty o bezradnosti ruské ekonomiky a vrhla veškeré síly na podporu tuzemských výrobců, aby jim otevřela přístup k investičním zdrojům za roční úrokové sazby 3 – 4 %, zajistila projektové financování a kompenzovala třetinu nákladů poté, kdy projekt dosáhne svého plánovaného výkonu, aby zvýšila podíl ruského zboží na trhu.

Mezitím ministerstvo financí udělalo něco, co od něj nikdo nečekal. Celkem bez povšimnutí proběhla novinka o tom, že finanční resort navrhuje přestat plnit Rezervní fond na úkor dodatečných příjmů z nafty a plynu v rámci „rozpočtového předpisu“.O výši těchto příjmů plánuje zkrátit program státních půjček, jejichž cenu negativně ovlivňuje geopolitická situace a režim západních sankcí.

Podle rozpočtového předpisu musí být rozpočtové příjmy za naftu a plyn, které jsou získávány nad základní cenu nafty (96 USD za barel), vkládány do Rezervního fondu, připomenul náměstek ministerstva financí. „My nabízíme modifikovat tento předpis a nehromadit tyto prostředky v Rezervním fondu, ale nasměřovat je již v etapě plánování na náhradu státních půjček“, řekl náměstek ministerstva financí Siluanov.

„Ustupujeme z dříve převládající taktiky a strategie – „půjčuj si a šetři“, která umožňovala hromadit prostředky v Rezervním fondu“, informoval Lavrov. „Když už jsme se ocitli v této situaci, považujeme za správné nevkládat tyto prostředky do Rezervního fondu a snížit tím objem státních půjček a státního dluhu.“

Připomeneme, že ministerstvo financí své úpory ukládalo převážně do státních obligací strategického konkurenta USA. Takže nazvat toto rozhodnutí jinak, než jako odmítnutí platit daň Washintonu, nelze a proto je to opravdová senzace (již dříve proběhla informace o zkracování podílu ruských zlatých a valutových rezerv v obligacích USA, společně s narůstajícím odmítáním vypořádávat své platby v USD v obchodním styku s Čínou a řadou jiných zemí, což je otevřenou výzvou pro „světového hegemona“, který rozpoutal války po celém světě).

V návrhu rozpočtu na rok 2015-2017 došlo ke zkrácení vnitřních státních půjček o více než dvojnásobek: v roce 2015 – na 280 miliard rublů (ve stávajícím rozpočtovém zákonu – 676,6 miliard rublů), a v roce 2016 – na 299 miliard rublů (oproti plánovaným 745,5 miliardám rublů). Objem Rezervního fondu se oceňuje na částku okolo 3,5 biliónu rublů.

V těchto dnech vešlo ve známost, že vládnoucí strana v čele s Dmitrijem Medvěděvem připravuje pro stát alternativní ekonomický kurz. Jedním z hlavních ideologů tohoto kurzu je poradce prezidenta Sergej Glazjev. Ve Státní dumě proběhla široce ohlašovaná parlamentní slyšení o nové ekonomické politice. Opatření navrhovaná Jednotným Ruskem jsou přímo v protikladu s politikou vlády Dmitrije Medvěděva. Poslanci mezi jiným navrhují například pětkrát navýšit rozpočtový deficit, prudce snížit daňovou zátěž a utratit na investice více než polovinu zlatých a valutových rezerv státu v následujících pěti letech. Zazněl návrh zavést daň na vývoz kapitálu, což je svého druhu daň pro bohaté.

Poradce prezidenta RF Sergej Glazjev v průběhu kulatého stolu, který se konal ve středu na téma „Ruská ekonomika v podmínkách narůstajících sankcí ze strany západních států“ vyprávěl o těžkostech, které brání provést obrat ekonomického kurzu.

Guvernér Savčenko uvedl čísla 2 – 3 biliónu rublů hodnoty produkce, kterou jsme schopni vyrobit jako náhradu importu. To se týká i potravin, spotřebního zboží a zařízení. Abychom však vyprodukovali zboží za 2-3 bilióny rublů, potřebujeme finanční zdroje, potřebujeme úvěr minimálně ve výši 1 biliónu, jinak se žádná náhrada importu konat nebude. Dnes můžeme konstatovat, že dochází ke snižování objemu peněžní zásoby, která neroste již více než rok. Taková politika Centrální banky pohřbívá všechny plány na náhradu importu. Pokud bude Centrální banka i nadále realizovat politiku, která škrtí naše výrobce tím, že nebude navyšovat objem peněz, nebude vytvářet mechanizmy pro dlouhodobé levné úvěrování, nebude možné import nahradit.Politika Centrální banky nám způsobuje daleko větší škodu, než ekonomické sankce. A když se politika Centrální banky sečte se sankcemi, tak to znamená, že se naše ekonomika ocitá na hraně katastrofy. V tomto roce musíme Západu splatit úvěry za 120 miliard USD, což jsou řádově 4 bilióny rublů plus náhrada importu – minimálně 1 bilión rublů. Takže ruské ekonomice chybí 5 biliónů rublů na podporu obyčejné reprodukce“, poznamenal Glazjev.

Podle názoru poradce prezidenta musíme našim korporacím poskytnout dlouhodobé levné úvěry ve výši 4 biliónů rublů za stejných podmínek, za které je dostávají ze zahraničí. Aby se však zamezilo odtoku kapitálu do zahraničí je zapotřebí přijmout dodatečná opatření.

„Já bych navrhoval daň na vývoz kapitálu. Mnohé státy tento nástroj využívají. Pokud si uvědomujeme, že k vývozu kapitálu dochází za účelem obcházení daňové povinnosti, tak co nám brání zavést takovou normu, jako je zdanění finančních operací DPH. Pokud jde o legální operace a import jde do země, tak se tato daň započítá do DPH. A pokud je ta operace nelegální, tak pokutu za vývoz kapitálu“, řekl dále Glazjev.

Poradce přitom navrhnul vracet daň společnostem, které vyvážejí peníze v rámci obchodování při legálním importu. Zde podotkneme, že v prognózách Centrální banky se uvádí odtok kapitálu z Ruska pro rok 2014 ve výši 90 miliard USD a ministerstvo ekonomického rozvoje očekává, že daný ukazatel bude na úrovni 100 miliard USD, ovšem žádná opatření za těmito prognózami nenásledovala.

„Tato otázka je pro Centrální banku absolutním tabu, jednoduše dělá, že se jí to netýká. Při takové politice riskujeme, že škoda z ekonomických sankcí nás úplně zabije. Hlavní problém, který je proto třeba řešit je překonání úporné nevůle Centrální banky hájit zájmy národní bezpečnosti, zajišťovat ekonomickou bezpečnost země a přestat nahrávat zájmům zahraničních spekulantů“, prohlásil Glazejev.

Zdroj: Politikus.ru

 

Překlad: Irena

Přejít do diskuze k článku 16 komentářů