Jevgenij Gilbo: Na Ukrajině zůstane 8 milionů lidí

16. červen 2014

Rozhovor se známým ruským politologem a publicistou Jevgenijem Vitaljevičem Gilbem, který ukrajinská média odmítla publikovat. Gilbo v minulosti pracoval v ECB a žije ve Frankfurtu nad Mohanem

Vážený Jevgeniji Vitaljeviči. Předem vám děkuji za souhlas s tímto interview.  Nejste veřejně vystupující člověk, máte k dispozici zasvěcené informace a málokdy jste ochoten něco komentovat. Co můžete říci o perspektivách vývoje Revoluce na Ukrajině? Podaří se Putinovi naši revoluci zadusit, nebo nás čeká rychlý úspěšný rozvoj?

Vidím, že ani vy osobně, ani nikdo na Ukrajině, včetně oligarchů, nedospěl k pochopení plánů světové korporatokracie ohledně Ukrajiny. A tím spíše toho, že Putin jim bude nucen napomáhat. Vy jej skutečně považujete za nezávislého člověka, který rozhoduje ve prospěch Ruské federace. Ve skutečnosti je ten stát už iluzí a jeho činností je – nepřijímat rozhodnutí, ale dávat formu nastalé situaci. Psal jsem ve své knize „Postindustriální změna a světová válka“ o ekonomických důvodech, které vedly k postupnému snížení funkčnosti a schopnosti územně-společenských států, které byly vyšší formou společenské organizace do industriální epochy. Nyní se skutečná vláda soustřeďuje v korporacích majících globální zájmy a globální charakter činnosti. Armády a tajné služby byly vystřídány soukromými vojenskými společnostmi (dále jen SVS) a svět široce přechází k formám existence podobným těm, které byly před industriální epochou – feudální výchova, korporace budované jako řády, které mezi sebou obchodují, vědecké činnosti, finance a globální řízení a systém řádů, který tak vlastně představuje světové Impérium. Státy industriální epochy mizí jako cheshirská kočka. Mají už jen funkci PR. Brzy zmizí i úsměv.

Zdá se mi, že jste oběť ruských sdělovacích prostředků a Kiseljova, kteří se u obyvatel RF snaží vyvolat protiukrajinský postoj. A teď to vše říkáte se zřejmou ukrajinofobií.

Občas pobývám v RF a o vašem Kiseljovovi jsem slyšel několikrát od Ukrajinců, ale ani jednou od obyvatel RF. Asi se na něj v RF dívají jinak než na Ukrajině. Co se týče proukrajinského nebo protiukrajinského postoje, tak u mne nemůže být, neboť nežiji ve světě iluzí. Ukrajinci jsou zcela přesvědčeni, že když se oni sami nepovažují za Rusy, musí to tak brát i celý svět. Realitou je, že celý svět dokonce nepovažuje Ukrajince za odrůdu Rusů, ale jednoduše za Rusy. Všechny – Novorusy, Malorusy a dokonce i Haličany. V RF také považují Ukrajince za Rusy, pouze trochu postižené v důsledku staleté rusofobské propagandy. V poslední době však přestali považovat za Rusy Haličany. Protože žiji na Západě a pohybuji se v kruzích evropského byznysu a politické smetánky, vždy jsem se držel tam obvyklého pohledu na věci, který nevyčleňoval mezi Rusy Ukrajince. Proto se u mne nevytvořil ani proukrajinský ani protiukrajinský postoj – to znamená, že ignoruji přelud a nepromýšlím jej.

Co je tedy dnes podle vás na Západě považováno za Rusko?

Ruskem tradičně nazývají veškerý prostor připojený historickým losem k Ruské říši a SSSR, s ruským jazykem, nejen fyzické území, ale včetně ruského sektoru digitálního světa. O unikátnosti tohoto geopolitického faktoru se před půldruhým stoletím vyslovil podrobně vévoda Bismarck: „Porážka Ruska je i po nejskvělejších vítězstvích mimo hranice jakékoliv pravděpodobnosti. Dokonce ani nejúspěšnější konec války nebude znamenat ve svém důsledku rozpad podstatné síly Ruska, která má základ u milionů rodilých Rusů. Dokonce i pokud se prostřednictvím smluv rozdělí, rychle se znovu sjednotí, tak jako se spojí části rozděleného sloupku rtuti. Tato nezničitelná říše ruského lidu je silná svým podnebím, prostorem, skromností a stejně tak existencí jen jedné hranice nezbytné k obraně, a po porážce se stane naším přirozeným a po odplatě toužícím nepřítelem.“

Právě nepřiznání existence, historie a velké budoucnosti ukrajinského národa je ukrajinofobií. Je jasné, že je váš postoj proputinovský, jestlipak ji nakonec od něj nemáte zaplacenou.

Znával jsem Putina v době jeho práce v řadě funkcí v Petrohradě i v Moskvě, ale v posledních letech se s ním nestýkám, není mým klientem, takže od něj peníze za konzultace nedostávám. Snažil jsem se objasnit, že máte nesprávnou představu o celkovém kontextu situace. Vy skutečně věříte, že na Putinovi cokoliv závisí a že může nějak ovlivňovat situaci na Ukrajině. Ve skutečnosti je jeho funkce v zanikajícím státě RF jen čisté PR, to znamená, že musí dávat formu a veřejnosti odprezentovat tu situaci, která se vytváří jako důsledek těch nebo jiných situací, vyvolaných střetáváním globálních korporací, z nichž některé mají základny v Rusku, avšak převážná část mimo něj.

Ale Ruská federace jako stát, který představuje Putin, se jasně míchá do vnitřních záležitostí Ukrajiny a sní o tom, jak vysílá vojska.

V některých chvílích byla i naděje, že se zbytky státu jménem RF pokusí Ukrajině pomoci, přesněji obyvatelům b/Ukrajiny. Jenže úředníky z Kremlu očividně rozzlobilo, že ti ukrajinští zmrdi věří, že RF hraje proti nim. Proto se nakonec rozhodli stáhnout se.

Kdo a co bude nyní určovat situaci na Ukrajině?

Ti, kteří v celém světě – korporatokracie. Zbytečně jsem nedával odkaz na svou knihu „Postindustriální změna a světová válka“. Tam říkám, co je to za jev. Očividně realizují syrský scénář. Z pohledu rozumného účelu je zvláštní, že nic neříkají o tom, kolik muslimských bojovníků už dovezli na Ukrajinu, na této skutečnosti nemají zájem. Anebo tvrdí, že je to kvůli pomoci proti hroznému Strelkovu.

Strelkov už brzy sám z Donbasu uteče.

A muslimští bojovníci také sami odejdou z Ukrajiny?

Vám se nezdá, že v RF už všichni ejakulovali ze závisti, z nemožnosti ovlivňovat situaci na Ukrajině?

Jak znám postoje uvažujících lidí v RF, jejich mysl je zaměstnána zcela jinými problémy, než je průběh čehosi na Ukrajině. V RF už začali chápat, že ještě před koncem zničení Ukrajiny se teroristická válka přenese k nim. Proto studují syrské zkušenosti a připravují se bránit svá města. Ukrajinu litují, ale chápou, že pomoc už není reálná. Vláda přemýšlí, jak zavřít hranice před proudem běženců, až na Ukrajině začnou etnické čistky.

Vy jste nepomyslel, že pokud nezávislá Ukrajina přežije ještě několik let, RF se jednoduše zhroutí a většina území se připojí k úspěšnější slovanské zemi?

Tato moudrá myšlenka má na Ukrajině, co já vím, dostatek přívrženců, ale je důsledkem neadekvátního vnímání skutečnosti a neochoty se zamyslet, jaké má světová korporatokracie s Ukrajinou cíle. Kde vidíte tu nezávislost? Ukrajina už neexistuje, zůstalo jen zmatení jazyků sdělovacích prostředků. Jmenovanému hlavnímu propagandistovi Porošenkovi už dokonce ani neříkají, co bude dnes večer. Oligarchové ve své naivitě ještě doufají, že je nechají stabilizovat zbytky země. Jsou to taky zmrdi. Ve mně známých plánech těch struktur, které rozhodují, je jasně popsáno, kolik slovanského obyvatelstva může na Ukrajině po etnických čistkách zůstat – 8 milionů.

Žijete ve smyšleném světě. Přijeďte do Kyjeva, uvidíte vše v jiném světle.

Uvidím to, co bylo v Kyjevě v roce 1941 v předvečer jeho dobytí Němci: otevřené kavárny, korzující maminy s kočárky, jedni přemýšlejí, jak vyženou rudé, druzí, že to bude jako v roce 1918. Po kavárnách vysedávají Židé, kteří půjdou za několik týdnů do místa jménem Babij Jar a na radnicích městských částí budoucí policajti, kteří je tam povedou.

Ukrajinci si svůj osud vzali do svých rukou a budou jej určovat, ne nějaké iluzorní korporace.

Vy, stejně jako celá b/Ukrajina nemáte ani ponětí o tom, o čem hovořím. Válečná propaganda médií ještě nejede naplno, proto vám před eutanázií podávají anestetika. Ukrajina směřuje zcela jistě nejen k eutanázii, ale ke genocidě. Je rozhodnuto, že slovanské obyvatelstvo v tomto regionu nebude. Mezi RF, anebo tím, co z ní zůstane, a Evropou musí být kulturně cizí prostor. Oligarchové si mysleli, že se panstvo spokojí s tím, že vymýtí všechny Rusy a Malorusy a ponechá jen Haličany. Udělali chybu. Je rozhodnuto udělat etnickou čistku všech Slovanů a vytvořit muslimské území. To, že to zmrdi nechtějí pochopit ani slyšet, značí, že se to povede lehko. Například Alavité v Sýrii pochopili, že se jedná o genocidu, a proto se dosud drží.

Ale vždyť to není v zájmu RF! Jak to Putin udělá?

Je dobře, že víte, že to v zájmu RF není. Může se stát, že po léčebné jednotce na psychiatrii pochopíte, že to všechno nebude dělat Putin, ale úplně jiný prostředník. Válku vede světová korporatokracie proti Rusku. Světová korporatokracie nepřemýšlí v kategoriích typu Ukrajina nebo RF. Všechny vlády jsou jim ukradené. Ukrajinská média vymývají mozek stylem, že o něčem rozhoduje Obama, Putin, bruselské zelné hlávky. Ti u toho ve skutečnosti dávno nejsou a domlouvají se mezi sebou jenom o tom, jak to dění naaranžovat. Přitom jim občas ani neřeknou předem, co se ve skutečnosti děje. Vy dosud věříte, že Krym odňali ruští vojáci. Ve skutečnosti se Putin dozvěděl, že je vhodné zabrat Krym, 10 dní před referendem a byl velmi odevzdaný, i když mu to Kissinger naznačil několik týdnů před tím, než to bylo úplně jasné.

Kdo tedy zabral Krym?

Ve skutečnosti odtrhla Krym zcela konkrétní soukromá vojenská společnost (SVS).  Je s podivem, že ukrajinská media posuzují cosi neobvyklého, ale nikdo z nich a nikdy se nezajímal o to, že Krym je dávno místem setkávání SVS – jediné reálně bojeschopné síly současného světa, toho nástroje, kterým korporatokracie přetváří svět. Samozřejmě se tyto kompanie nezviditelňují, ale vrchol ledovce je vidět – jejich systém verbování, upřednostňuje se především verbování chlapců. Jejich stránky jsou na adrese  http://rsb-group.ru/. Mládenci z těchto SVS jsou ve skutečnosti ti „zdvořilí lidé“.

Podle vás to tedy znamená, že Krym nezabrala ruská vojska.

Dokonce i Ukrajinci by mohli být trochu realisty. RF nemá prakticky bojeschopné síly, stejně jako Ukrajina. I přesto, že jste superpatriot a věříte sdělovacím prostředkům, do kterých píšete, musíte občas věnovat pozornost tomu, že se celý svět směje, když sleduje, jak 200 bojovníků SVS ve Slavjansku na sebe upoutalo veškeré bojeschopné části ukrajinské armády a má z nich legraci. Sama skutečnost, že 200 bojovníků udržuje iniciativu proti patnáctitisícové skupině pomocí metod boje soudobé války – to je ten nejlepší důkaz toho, že Ukrajina armádu nemá, i když se to maskuje tiskovými zprávami o hrdinské likvidaci mariupolských policajtů a místních obyvatel a pohádkami o tisících bojovníků Hlavní správy rozvědky (GRU) a hrozných Čečencích v Donbasu. V RF je to to samé. Tam mají bojové jednotky ten samý charakter, jenom jsou třikrát větší. Vy se utvrzujete v tom, že Putin může rozhodnout o vpádu vojska na Ukrajinu. Pro něho to není lehké. Pokud vyšle těch 50 tisíc schopných přesunu, mohou je vázat dva oddíly SVS, které proti nim povedou bojové akce ve stylu network-centric (Pozn. edit.: český překlad pro tento způsob vedení války známý od 90. let min. st. jsem nenašel) po vzoru slavjanských. To je ten důvod, proč Putin ani generální štáb nepomyseli na invazi ani ve zlém snu. Invaze zůstává jen ve velkých snech obětí ukrajinských médií.

Chcete říci, že Strelkov ovládá bojovou taktiku „network-centric“?

Ještě jeden váš blud: Vy věříte, že můžete znát jména lidí, kteří řídí ty nebo jiné procesy. Pokud nejste ředitelem CIA, můžete znát jenom jména těch, co provádějí Public Relation. Například ve Forbesu jsou jména hlavních PR osob velkých korporací, ale ti tyto korporace neřídí. Pokud skutečně vládnete penězi a vaše jméno je známé, zamíří na vás všechno „železo“ v okruhu 1000 km. Proto skuteční vlastníci svá jména nesdělují. Je třeba být skalním Ukrajincem, abyste si myslel, že ukáže své jméno, tvář a dislokaci člověk, který provádí přípravu a operativní řízení operací tohoto typu. Funkcí oficiálního vedoucího struktury je PR. A jmenují do ní profesionálního pracovníka PR. Na příklad Girkin (Strelkov) a Borodaj začínali jako profesionální novináři. Prošli dobrou školou, nabrali zkušenosti a dospěli do PR světové úrovně. Girkin – Strelkov plní důležitou funkci PR vojenského vůdce. Jeho funkce je stejná jako Napoleonova ve francouzské armádě. Je známo, že tajemství vítězství Francouzů bylo v tom, že měli ze všech nejdříve generální štáb a tedy i hlavní možnost operativního řízení a soustředění vojska v potřebném místě s optimální logistikou. Proto i před Napoleonem i za jeho velení poráželi Francouzi koalice vojsk celé Evropy. V roce 1812 vytvořil Jomini ruský generální štáb a Clausewitz pruský. Od této chvíle začali Francouze soustavně porážet a nepřemožitelný Napoleon musel zmizet do Anglie a posledních 25 let života psal vzpomínky laděné proanglicky (přitom oznámili, že v roce 1821 (Pozn. překl.: Wikipedie uvádí, že v roce 1824) zemřel na tropickém ostrově a tam byl pohřben v bažině (Pozn. překl.: ani toto se zcela neshoduje s Wikipedií), až v roce 1841 (Pozn. překl.: Wikipedie uvádí rok 1840) převezli jeho „čerstvé“ tělo pohřbít do Paříže. Dnes jsou příčiny úspěchu SVS v tom, že mají k dispozici taktiku a strategii network-centrik válek a armády mizejících států ne. Girkin a Borodaj dnes prodávají veřejnosti úspěšnou operaci SVS. Přitom čtenáři ukrajinských medií věří, že novináři Strelkov a Borodaj stojí v čele mohutné jednotky rychlého nasazení GRU, ale ve skutečnosti prostě propagují  situaci, stejně jako Porošenko v Kyjevě, akorát že jim předem oznamují, co je třeba na veřejnost dávat, kdežto Porošenkovi to říkají, až už je po všem.

Kdo je zadavatel této operace? Budete tvrdit, že to není Putin? On je zřejmý kandidát na zadavatele pro svou velkou ukrajinofobii, charakteristickou pro všechny pedofily nenávidějící lidi a nemající obecný kulturní rozhled.

Máte specifický pohled na pedofily, stejně jako na vše ostatní. Asi mezi pedofily počítáte maniaky-násilníky, kteří páchají zločiny na dětech. Celkový kulturní rozhled Putina také trochu podceňujete – on je původem z Leningradu, ne z Drogobyče (Pozn. edit.: Malinko urážlivé, Drogobyč je stotisícové město v Haliči). Příčinou jedněch nebo druhých skutečností bývají obvykle ekonomické zájmy, ale ne to, co vy tak emocionálně připouštíte. Ve skutečnosti se v Donbasu zabírá majetek těch, kteří ztratili střechu nad hlavou po krachu Achmetovova a Janukovyčova ukrajinského státu. Na to si najali SVS.

A kdo zabírá jejich majetek?

Pokud by Ukrajincům zůstaly zbytky psychického zdraví, dávno by se o tyto otázky zajímali. Skutečná odpověď na ně je viditelná. Je jasné, že když je nějaká korporace spojena s někým z SVS, mezi jejich PR osobami se obvykle najde kontakt. Pokud by na Ukrajině byl alespoň jeden politolog, který se zajímá o tuto věc namísto o přenos erotických fantazií o nastávající velikosti Ukrajiny po zeměkouli, obrátil by pozornost na naprosto otevřená a známá fakta, že je Girkin veden jako velitel bezpečnostní služby Marshal Capital (Pozn.: soukromá investiční skupina v Rusku) a Borodaj tamtéž řídil ideologický PR. Hlavní PR osobou této skupiny je Konstantin Malofejev. Skupina představuje dost širokou škálu zájmů. Jestli vás zajímá budoucnost Donbasu, má smysl věnovat pozornost činnosti těchto pánů, a ne šaškům v Kyjevě a slovům Putina. Putin bude prodávat veřejnosti situaci vzniklou v důsledku konkurence korporací. Vám zkrátka neříkají, kdo řídí situaci na b/Ukrajině a kdo se tam za co bije.

Na Ukrajině tedy nejsou žádné subjekty politického procesu?

Proč? Achmetov a Janukovyč neměli své SVS, užívali zastaralou technologii, tajení svých byznysů prostřednictvím státu, který chtěli kontrolovat. Tento svět jim jedním máchnutím vyrazili z rukou a pro hlupáky uvedli, že jsou si tím sami vinni. A tím, že nemají SVS, změnili se ze subjektů na objekty. Nyní Achmetov platí velitelům „ukrajinské armády“ a Parubijovým banditům, aby se oni (jsou teď přece představiteli státu) pokusili převzít jeho majetek. Ne příliš úspěšně. Druzí oligarchové se ukázali šikovnější. Například Kolomojskyj tvoří úspěšně svou nevelkou SVS. Malou proto-SVS má Ljaško, dobře vydělává a za to řeší problémy Porošenka, Achmetova a dalších. Samostatně se snaží svou SVS sestavovat Tymošenková, na základě band Parubije, ale není příliš úspěšná. Dosud ani Ljaško, ani Kolomojskyj nezajistili specialisty schopné plánovat a provádět síťové operace. Ale proces pokračuje. Kromě těchto sil posílají na Ukrajinu SVS bojující za zájmy dalších korporací. Anglosaské SVS jsou obvykle složeny z muslimských bojovníků. Oděská narkomafie se snaží nenápadně organizovat odpor, ale dosud nedokáže dobře identifikovat protivníka.

To znamená, že Malofejevova korporace není nejsilnějším uchazečem o oblast Ukrajiny?

Jistě. Krom toho se předvedla nezkušeností – ostatní ty své ždímají skrytě.

Tyto síly tedy neřídí Putin?

Na Ukrajině jsou nyní takové síly, že od samého jejich připomínání je Obama unaven a vy přitom všechno svádíte na Putina.

V tom případě k vám mám tuto otázku. O tom, co se děje, víte velmi důležité věci, které na Ukrajině neví nikdo. Proč o všech neřeknete lidem?

A proč? Aby mě poslali do erotických míst a začali přesvědčovat, že teď jsou nezávislí, Putin je strašný, Majdan je protioligarchická revoluce a  Ukrajina se obrodí jako ta nejdemokratičtější, bohatá a svobodná země? Musím mluvit s ohledem na reálnou situaci v rámci liberální internetové diskuse, v níž se někdy slovo idiota srovnává se slovem akademika podle proporce „osel jako posel“.

Dobře, ale řekněte dvěma slovy, co nastane na Ukrajině v nejbližší době?

Nastane temný přelom zalitý omáčkou genocidy. Jak vidí situaci světové korporace? Obyvatelstvo je neproduktivní, zbytky sovětského průmyslu nejsou potřeba, kromě desítky továren vojensko-průmyslového komplexu, které ještě slouží k podpoře starých systémů, a to jen v RF. Zato přírodních zdrojů mnoho. Pro výrobu lidé nejsou potřeba, všechno je automatizované, jak jsem psal ve své knize Postindustriální změna a světová válka. Korporatokracie považuje Chochly za darmožrouty, kteří se prostě musejí zničit a ty, které ze setrvačnosti bere v úvahu, musejí nechat nějak žít – na příděl.

Ale nějak ty procesy budou muset vyřídit – v podobě jakého státu?

Pro zmrdy už zařídili, zinscenovali volbu prezidenta a oznámili, že existuje jakási instituce, na kterou už ve skutečnosti půl roku všichni zvysoka kašlou, ale sdělovací prostředky přesvědčují, že se všechno dělá podle ní. Oligarchové se snaží alespoň něco ze svého majetku uhájit, proto ze všech sil prostřednictvím medií mobilizují obyvatele a přesvědčují, že všechno zůstane při starém a že se všechno musí podřídit legitimní vládě. Proto je na Ukrajině tak přísná cenzura a kontrola médií. Obrátil jste pozornost na to, že i v RF prakticky veškerá média a především internetové zdroje spílají v různém stupni intenzity úřadující vládě. Uveďte příklad, kdy úřadující vládě spílala média ukrajinská.

Ukrajinská média také spílají úřadující vládě Ruské federace.

Charakter zombie médií funguje právě do chvíle, než přijde jakási SVS a řekne: „Nyní už je vláda zákonná.“ Napíše to nějaký soudruh Chrochtal z novin Pozítří, všichni se s ním ztotožní a kdo dále majdaní, toho rozeženeme silou. Vždyť nyní v Doněcku vyhnali všechny místní anarchisty z vládní budovy a řekli, že ode dneška tam bude sedět zákonná národní vláda.

A co se děje v Luhansku?

V Luhansku se Jefremov se svými přáteli snaží cosi udělat prostřednictvím svého Bolotova. A v této době se už ve vedlejším lesíku na kostře roty SVS tvoří domobrana z místní mládeže, ale i z Ruska se lidé stahují. Skutečný jednatel je tam Mozgovoj, a ne žádný Bolotov, kterého ukrajinská média  za peníze Jefremova označují za hlavního v Luhansku.

Co si myslíte, nakolik je politika Jefremova úspěšná? Kdo z oligarchů dělá nejúspěšnější politiku?

Mohl bych Jefremovovi navrhnout několik dobrých tahů, ale není mým klientem. Se svým provincionálním chápáním a se svými poradci nevyhnutelně prohrává. A ten nejchytřejší – Kernes – všechno nechal a zmizel do Izraele. Pochopil, že se nelze pokoušet něco zachránit. Co je na účtech v Izraeli, z toho je možno žít.

Přiznávám, že vy nejste obětí putinovských medií a nejste zabetonovaným propagandistou RF, a to, co se stalo, skutečně chápete. Tak řekněte, co je možno předpovídat na nejbližší půlrok. Jak se do této situace vtěsnat?

Z pohledu štěpení není blízká budoucnost předvídatelná. Jsou možné jen strategické hry. O těch budeme mluvit na seminářích, které jsem dříve uvedl. Dnes probíhá skutečná válka a je třeba být zapáleným Ukrajincem, aby nebyla zpozorována. To lidé v RF už se občas něčeho začínají domýšlet.

Co chápou lidé v RF, kromě zvířecí nenávisti k Ukrajině, kterou tam očkují kiseljovská media?

Představa Ukrajinců o tom, co se domnívají Rusové, je na 100 % neadekvátní. V RF chápou, že probíhá válka proti ruskému lidu, spolu s válkou proti ukrajinskému lidu, i když ten si myslí, že není za Rusy považován (ač celý svět je jiného názoru). V RF jistě nevědí, kdo tuto válku vede, neboť jsou zvyklí, že si ve světě konkurují státy, které také válčí. Avšak dnes vedou války korporace prostřednictvím svých SVS a dalších silových struktur. Rusové na stát RF dávno zapomněli a domnívají se, že ten pracuje pro diaspory a jejich zahraniční pány. Rusové jako celek neposuzují majdan, volby, vyslání v Rusku neexistujících vojsk, rekreaci na Krymu a ostatní, za čímž se honí ukrajinská media a vámi milovaný Kiseljov. Rusové chápou, že se do nich pustí ještě před tím, než vyvraždí Ukrajince a snaží se připravit se na příchod muslimských bojovníků. O Ukrajině už nikdo neuvažuje. Zpočátku přemýšleli, jak by pomohli k záchraně – mnozí tam mají příbuzné. Nyní už všem došlo, že to nejde, že Ukrajince nezachrání, že je potřeba zachránit své vlastní životy. Já například budu v Petrohradě mluvit o syrské zkušenosti, která ukazuje, že jako hlavní cíl, který předkládají bojovníkům současné války, je terorizování místních, podněcování velkých skupink útěku, etnické čistky. Kvůli tomu přicházejí bojovníci do obydlených míst a tupě tam začínají likvidovat obyvatele jednoho domu po druhém. Stát je z takového místa nemůže vyhnat ozbrojenou mocí, protože těžká technika by zničila město – Asad tak musel zničit téměř polovinu syrských měst, a přesně to si bojovníci přáli. Jedinou možností je, když se podaří bojovníky přítomnou domobranou nepustit do města. Domobrana úzce spolupracuje s mobilními profesionálními vojenskými oddíly typu SVS nebo jednotkami rychlého nasazení GRU a dalšími složkami regulérní armády. Tehdy, ve chvíli napadení bojovníky, se domobrana dokáže rychle zmobilizovat, začne boj a váže nepřítele až do příchodu profesionálního vojska, které je zničí, anebo alespoň zastaví a odežene někam do jiné oblasti, kde není domobrana a kde mohou beztrestně vraždit neozbrojené muže, znásilňovat ženy a děti a další hrozné věci. (Pozn. překl.: Popis hrůz jsem vynechala, nemohu to ani číst). Ostatně nebudu mluvit o podrobnostech, Ukrajina je brzo pozná, bojovníci ze Sýrie už dorazili a pomalu se začínají zabavovat.

Ještě jedna otázka. Připomínal jste dobrovolníky, kteří přijíždějí z RF do oddílů Strelkova, Bolotova a Mozgového. Jaký to má smysl, když se anexe těchto oblastí Ruskou federací neplánuje? Za co bojují, když je údajně neposlal Putin a GRU?

Mají jasný důvod – získání bojových zkušeností. Dosud měli takových možností moc málo: do Sýrie není příjemné jet a v ruské armádě lze získat zkušenost, tak leda v kopání brambor, kydání prasečího hnoje a stavby chat, stejně jako v ukrajinské. Ve Slavjansku dělají profesionálové správnou síťovou operaci a v praxi se lze naučit vést současnou válku a získat bojovou zkušenost, která se ocení, až bude nutné organizovat odpor proti teroristům, až dojde teroristická válka na vlastní území.V současné válce není fronta ani lokalizovaná scéna vojenských operací. Vzplanout může v kterémkoliv místě. Takže je nezbytné být připraven. Jak říkal Trockij: „Vy se o světovou válku nezajímáte – zato ona se zajímá o vás.“

Zdroj: Novyje Vědomosti

Námět: Stan

Překlad: zajoch

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
73 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
peter.
8. 7. 2014 16:35

Teda,to je riadne pritiahnuté za vlasy.Urážka inteligencie čitateľov.

Béda
8. 7. 2014 16:50

Co to je za fantasmagorie? Kdo tedy zhatil americkou konspiraci v Jižní Osetii, když ruská armáda je podle toho ruského myslitele ze západu nebojeschopná? Snad nějaká SVS, která měla v nájmu ruské technické prostředky?

petr
petr
8. 7. 2014 17:07

Nestačím se divit jak se změnil název článku, který původně byl : S Ukrajinci je konec, zabijí všechny. Utíkejte, pitomci, biograf končí.
Jinak J.V.Gilbem v rozhovoru zapomněl, že v Rusku je stále povinná vojna a v každém větším městě je vojenská posádka.

Béda
8. 7. 2014 17:14

Smutným paradoxem je, že západní Ukrajinci – demokratičtí fašisti považují východoukrajince mluvící rusky povýšeně za |“podlidi“ určené k „atomovému“ vyhlazení, přičemž manipulátoři, kteří stojí za pučem na Ukrajině považují za „podlidi“ všchny Ukrajince, dokonce si dovolím předpokládat, že všechno na východ od německé hranice považují za prales určený k vytěžení a kolonizaci.

Sio
Sio
8. 7. 2014 17:14

Je to poněkud nejasné, ale za analýzu to stojí.

ducatista
ducatista
8. 7. 2014 17:22

Paranoia je sviňa… Když to trochu přeženu, tak mně to trochu připomíná fantasmagorie Davida Ickea.

zajoch
8. 7. 2014 17:25

Čekala jsem, kdo se ozve, Jsem ráda, že je to právě Béda, jehož postoje ctím. Ano, i mně připadá článek v mnohém uhozený, nehledě na to, že si politolog sem tam protiřečí. Je to sice podle textu ruský politolog, ale připadá mi, že je nějaké jiné národnosti. Jeho hodnocení ruského státu, ruské armády a ruského prezidenta mi přišlo zcestné a také se snahou o šokování. Odpovědi tázaného jsou mnohdy ve zvláštním stylu, třeba proto, že v Rusku nežije. Snažila jsem se uvést to do srozumitelné češtiny, ale možná někde na úkor přesnosti. K obsahu: ne všechno mi připadlo logické. Peter:… Číst vice »

zajoch
8. 7. 2014 17:33

Peter: Je zajímavé, jak jsme se shodli v překladu názvu článku. Jenom jsem použila namísto pitomci slovo blbci, ale jako vy jsem i já nepoužila slovo kino, ale biograf. Připadlo mi výstížnější.

Ukrajina: S Ukrajinci je konec, zabijí všechny. Utíkejte blbci, biograf končí
Na Ukrajině nepřežije více než 8 milionů lidí.

Béda
8. 7. 2014 17:45

Craňbůh aby se k moci v Rusku dostali k moci šarlatáni. A že se s nimi doslova roztrhl pytel – nejenom v Rusku. V USA jsou u moci blouznivci, kteří si „vědecky“ zdůvodnili svou předurčenost a vyvolenost vládnout diktátem celému světu (jejich fantasmagorie nemá nikterak daleko k fantasmagoriím Hitlera. Styčných bodů ou obou ideologií by se našlo víc než dost.) Stačí tak málo. Podmínky pro revoluční vývoj se opakují na vyšší úrovni – všeobecná krize kapitalismu, vyostřený boj o trhy, kolonie, moderně se tomu říká boj (predátorů) o světovou dominanci. Převzata je i Goebbelsovská propaganda tisíckrát opakované lži, falz a… Číst vice »

PB
PB
8. 7. 2014 17:49

Je to jistě nadsazené ve schopnosti SVS. Jsou přeci jenom žoldáci, kteří také nechtějí přijít o život. Také státy snad nejsou ještě tak neschopné. I když po analýze naší Naďovi vlády to k tomu svádí. V každém případě bezohlednost korporací se asi musí brát v úvahu i ve vztahu k organizování válek.

zajoch
8. 7. 2014 17:57

Je tu skutečná válka proti Slovanům s využitím jejich vlastní rozpolcenosti a hlouposti. Jako kdyby si to západní Slovani neuvědomovali a sami ke své zkáze přispívají. Lid jde ve většině bezhlavě za svými zrádnými vůdci a pokud se najdou nějací kritici, často jsou pasivní. Poláci jsou Poláci a ať omlouváme jejich zcestný postoj historickými příčinami, je to bohužel, krom Rusů, asi největší slovanský národ a nadělá nejvíc škody.

Béda
8. 7. 2014 18:12

Kdybych chtěl rozvíjet konspirace, řekl bych že upadající USA vsadily nyní všechno na destabilizaci svých konkurentů. V okolí Evropy založily 2 silně destabilizované regiony. Jeden na pomezí svých konkurentů Ruska a Evropy (na Ukrajině), druhé bytněním středověkého šariátu v bohaté ropné oblasti, který se stane hrozbou energetické (i celkové) bezpečnosti Evropy. Dalším cílem „velkého humanitárního bratra“ by mohlo být zakládání pásma nestability v okolí Číny. Krom toho provozují četné destabilizační páté kolony uvnitř svých konkurentů. Kdybych chtěl být velkým moralistou řekl bych že „zhmotnělé“ ZLO pro svět = dnes politika USA.

lomikel
lomikel
8. 7. 2014 18:18

kdybych se nekoukal na Fjodorova tak bych to videl jako divnou konspiraci, takhle to nahlizim jako zajimavy clanek ktery dozajista dela PR ale pri tom ukazuje momenty skryte ve stinu. On totiz beh udalost, tj. myslim to co se deje a je zaznamenano, vyse nastinenemu konceptu dost odpovide.

lomikel
lomikel
8. 7. 2014 18:21

jeste, to ze se neco nelibi, treba proto ze to bere posledni nadeje ze, nema zadnou vazbu na to zda a kolik je tam pouzitelnych informaci.

ducatista
ducatista
8. 7. 2014 18:44

Neřekl bych, že jde o válku proti Slovanům, imho je etnický princip zcela vedlejší. Válku vedou korporace a banksters, kteří ovládají USA a válčí se o kontrolu komodit v příštích desetiletích. A Rusko jich má nesmírné bohatství…Proto si taky myslím, že poslední vývoj na středním východě Američanům pranic nevyhovuje, pokud by pokračovala expanze ISIL, hrozí, že radikální islamisti získají kontrolu nad ropnými poli. A to by do budoucna mohlo přinést Američanům hodně velké problémy.

hudryper
hudryper
8. 7. 2014 18:48

lomikel napsal jeste, to ze se neco nelibi, treba proto ze to bere posledni nadeje ze, nema zadnou vazbu na to zda a kolik je tam pouzitelnych informaci. Ano,po přečtení článku jsem došel k závěru,že jde o pokus dle hesla: „zbavte se všech nadějí,vy kteří vstupujete“(Dante Alighieri).Možná,že pro bojovníky proti fašismu by mohlo jít o vybuzení reakce jako u Stalingradu v 42.r.Na běžné čtenáře ale může interview „informovaného autora „působit jako sofistikovaná propaganda ve službách NWO ! O což podle mého názoru jde.Autor přitom nemá žádné ponětí o překvapivém technologickém pokroku ruských moderních zbraňových systémů,jejichž demonstrace například loni v srpnu… Číst vice »

zajoch
8. 7. 2014 18:53

Právě tak jako mohou být vyloženy více způsoby odpovědi politologa, mohou být vyloženy i otázky novináře. Buď chtěl provokovat k odpovědem, anebo chtěl říci co si opravdu myslí. U politologa bych se přikláněka k psychologické zbrani, už jen kvůli několikerému zdůrazňování slabosti RF, jeho armády a nemohoucnosti Putina a novináře bych považovala za skutečného obhájce nového režimu na Ukrajině.

Gilbo sice poukazuje na to co se na lidi chystá, ale zároveň je přesvědčuje, že jsou bezmocní.

Sugar Ray
Sugar Ray
8. 7. 2014 19:08

Mě to taky zase tak přehnaný nepřijde až na to s tim stavem ruský armády , kdyby to řekl o ukrajinský tak bych to bral ale rusové jsou si myslim trochu jinde , jak morálkou tak technikou atd. Stejně tak jako s tim D.Ickem jak tu někdo psal , každej ať si věří čemu chce , ale nemám rád tohle odsuzování když víme o světě fakt uplný ho… tak jak to může někdo říct ? Já věřim jeho pohledu na svět , to je všechno ještě nad korporacema a banksterama a já nevim kym ještě , ten princip a podstata… Číst vice »

peter.
8. 7. 2014 19:16

zajoch napsal

Je tu skutečná válka proti Slovanům s využitím jejich vlastní rozpolcenosti a hlouposti. Jako kdyby si to západní Slovani neuvědomovali a sami ke své zkáze přispívají. Lid jde ve většině bezhlavě za svými zrádnými vůdci a pokud se najdou nějací kritici, často jsou pasivní. Poláci jsou Poláci a ať omlouváme jejich zcestný postoj historickými příčinami, je to bohužel, krom Rusů, asi největší slovanský národ a nadělá nejvíc škody.

Trochu od veci,ale k tým Poliakom.Najvýstižnejšiu charakteristiku Poľska napísal kolega Orinoko,keď ho nazval hemeroidom Európy.Poľsko-hemeroid Europy.To ma veľmi pobavilo.

Sio
Sio
8. 7. 2014 19:36

Všimněte si, že neopomněl uvést titul své knihy. To může být dobrá reklama. A také manipulace.
Kdyby jste byli ne úplně hloupým Ukrajincem (hloupí toto nečtou) a uvěřili tomu, že jen každý pátý zůstane naživu, co byste udělali?
Rusko má dost místa, ale chybí mu lidi. Navíc autor přesvědčuje (podle mě správně), že Ukrajinci jsou jen dočasně přebarvení Rusové.

ducatista
ducatista
8. 7. 2014 19:43

Sugar Ray: O Ickem jsem psal já. Některé jeho názory jsou zajímavé, ale například tomu, že Bushovic nebo britská královská rodina jsou nějací krev sající reptiliáni z galaxie Alfa cosi, tak tomu fakt věřit odmítám… Icke je podle mě charismatický podnikavec žijící z přednášek a prodeje knih.

ducatista
ducatista
8. 7. 2014 19:53

A ke kritice p. Gilba. Tvrdí, že zná plány, jejichž realizací zbude na území Ukrajiny pouhých 8 mil. Slovanů. Tečka. Nic víc. Ani slovo o tom, kdo ty plány vytvořil, v jakém čase se mají realizovat, žádné podrobnosti, nic… Vypustí katastrofickou, stěží uvěřitelnou zprávu, ale ničím se ji nenamáhá zdůvodňovat. Jen mlží o „temných silách“ v pozadí, o ruské armádě mluví jako o partičce nýmandů, tohle prostě nemůžu brát.

Ondřej
Ondřej
8. 7. 2014 19:57

takovýma nekonzistetníma protiřečícími si blábolama kompromitujete všechno info, které tu podáváte

Sugar Ray
Sugar Ray
8. 7. 2014 20:31

Tak určitě tohle je toho součástí , reklama na knihu stejně jako to dělá D.Icke , pořád je to lepší než dojíždět někam do továrny na noční dvanáctky :-) Taky bych to tak udělal , vtip je v tom že lidi nikdy pravdě neuvěří , ne většina . Kdykoliv se daj vytvořit podmínky a zmanipulovat dostatečný množství lidí na to aby mohl proběhnou velkej konflikt jako před druhou světovou , kdykoliv , kdekoliv bude to uplně stejný , protože lidi jsou pořád stejný a oni to ví . Jak to řikal Fedorov v jednom z těch videií , nikdy se… Číst vice »

Sugar Ray
Sugar Ray
8. 7. 2014 20:56

Ono to je jako hra na vězně a dozorce , tam je celá podstata lidský zhovadilosti , všichni jsou v jednom velkym vězení ale jedněm dáte moc rozhodovat o druhých , pocit moci a důležitosti no a třešnička na dortu i ti vězni pak mezi sebou bojujou , musí si vybrat stranu , černý , bílí , fašouni . a já nevim kdo . To je celá pointa světa . Boj , strach , pak zase boj , pak strach pak dlouho nic a zase boj . Každýmu asi už došlo že chtěji redukovat počet lidí všude ne jenom teď… Číst vice »

zajoch
8. 7. 2014 21:03

Tak ten návbod pro Rusy, o kterém se zmiňuje Stan, mi uniká. Znova jsem si to celé přečetla. Snad jedině hodnocení Bismarcka, ale v tom není návod, jen konstatování. I dále jsem našla jen konstatování (v RF chápou přenesení války k nim, lidé v Rusku už začali pomýšlet na ochranu vlastních životů), ale z toho nic nejsou návody. Nemohu si pomoci, ale podle mne je to propaganda a protiruská. Musela jsem to při zpracování číst pochopitelně dost podrobně a závěrečný dojem byl negativní a opakuji, s tím, že propaganda je vložena mezi reálná konstatování. Tím nabývá na zdánlivé věrohodnosti.

Sugar Ray
Sugar Ray
8. 7. 2014 21:24

Všechno je propaganda , mě už z toho hrábne brzo , nebo už se asi stalo . U každýho druhýho článku na netu někdo něco označí jako propagandu nebo manipulaci , i toho Stejskala co odjel na Uktrajinu od nás , nebo ty lidi po bombardování co z nich zbyla jenom biomasa , propagandisti ! Pozéři , no já nevim třeba jo ale už mi to přijde přehnaný , ale pořád lepší než blábol z toho kvetu , nemusíš se ničeho držet a s ničim souhlasit , jenom další článek z mnoha , každej je nějakej blábole vem si z… Číst vice »

duro trulo
duro trulo
8. 7. 2014 21:27

Článek je kontraverzní a rozhodně zajímavý. Pokud pracuje s pravdivými, byť neprůkaznými informacemi, tak je vývoj judaistické banksterské diverze v pokročilém stádiu realizace a bude velmi těžké ho zvrátit. Ale největší šance na zvrácení jakékoliv katastrofy je v masách lidí, kterých se bezprostředně týká. V masách řadových ovčanů, kteří se mají stát otroky nebo živými konzervami náhradních dílů pro téměř věčně žijící kreatury vyvolených vládců. Nikdo totiž nemůže donutit masy lidí, aby dělali něco co jim zásadně ubližuje, pokud to dokonale nezatají několika vstvami pseudopravdivých motivací pro užitečné idioty z řad těchže mas ovčanů. A to je silný i slabý… Číst vice »

zajoch
9. 7. 2014 6:38

Stan napsal Gilbo radí Rusům, aby se poučili ze syrských zkušeností, uvědomili si, že oni jsou tím hlavním cílem připravované genocidy, budovali domobranu a naučili svoji armádu způsob boje zmiňovaný v článku. A z ukrů si dělá legraci za to, do čeho se nechali od svých oligarchů a cizích korporací vmanipulovat. A mezi řádky naznačuje, že v obou zemích je silná „pátá kolona“. Účinná obrana se nedá postavit na iluzích, ale pouze na perfektní znalosti vlastních možností, terénu a protivníka. Tak jsem to pochopil já a proto jsem stál o publikaci tohohle článku. I přes málo pozitivní dojem z článku,… Číst vice »

Gatta
Gatta
9. 7. 2014 6:52

Článek je drsný a naléhavý.

Vždyť jak je to dlouho, co Libye a Syrie byly dvě kvetoucí středomořské státy.
A minulý rok touhle dobou !!! jste na ukrajinských ulicích mohli potkat tak akorát maminky s kočárkama a děti s balónkem v ruce.

Kiev očima projíždějícího 1.6.2013:
http://www.redpenguin.net/trans-siberian-part-3-kiev.php

fajt
fajt
9. 7. 2014 7:03

To číslo je numericky dost nadsazené – kdo neuteče z ukrajiny, toho dekapitace dostane. Když na začátku české verze demogratizace nejvyšší přisluhovač zahraničního kapitálu se pohoršoval nad údajným sociálním inženýrstvím socialistického státu, který se o něj i se vzděláním postaral, tak jeho prohlášení o nutnosti snižit početní stav obyvatelstva na desetinu tehdejšího stavu, bral každý s rezervou, která prý byla nutná pro nastartování osobní zodpovědnosti. Ale to nebyla pouhá rétorika, která měla pouze v razanci šokovat a politicky vymezovat. Tento asociál a nelida to myslel smrtelně vážně a upřímně, protože jeho vlastníci to tak taky plánovali…a dodnes plánují. A podle… Číst vice »

petr
petr
9. 7. 2014 7:17

Svet za oponou X – Ľubomír Huďo od 9:40 minuty (mesačný prehľad 6/2014)
Presstituti versus konspirátoři. Proč jsou novináři váleční zločinci? Kdo a proč prodlužuje války na Ukrajině a v Iráku? Shrnutí měsíčních událostí v detailech. https://www.youtube.com/watch?v=b0P4N9pTL48

Sio
Sio
9. 7. 2014 7:32

Samozřejmě si toho každý všiml, ale chci obrátit pozornost na to, že se jedná o interview. Pokud otázky kladené redaktorem odrážejí většinové mínění obyvatelstva na západní Ukrajině, pak stupeň vymytí mozků této populace opravdu vede k pocitu beznaděje.

Sio
Sio
9. 7. 2014 7:36

Jen pár příkladů, ty otázky mi připadají neuvěřitelné:
„Podaří se Putinovi naši revoluci zadusit, nebo nás čeká rychlý úspěšný rozvoj?“
„Vám se nezdá, že v RF už všichni ejakulovali ze závisti, z nemožnosti ovlivňovat situaci na Ukrajině?“
„Vy jste nepomyslel, že pokud nezávislá Ukrajina přežije ještě několik let, RF se jednoduše zhroutí a většina území se připojí k úspěšnější slovanské zemi?“
„Co chápou lidé v RF, kromě zvířecí nenávisti k Ukrajině, kterou tam očkují kiseljovská media?“
To snad stačí …

Sugar Ray
Sugar Ray
9. 7. 2014 8:18

Sio to podle mě odráží pokročilí stadium kretenismu lidí na západní Ukrajině , taky jsem žasnul nad těma otázkama , oni si fakt myslí že jsou vyvolený , neporazitelný , nesmrtelný nebo co , z toho jde člověku mráz po zádech , jsou všehoschopný blázni to je tak asi jediný . pitomci .

petr
petr
9. 7. 2014 9:41

Jak to vidí Kotrba: Západ skoupí Ukrajinu jako šrot. Ukrajinci zbídačí české dělníky. Putin získal nejlepší možný výsledek – http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Analytik-Kotrba-Zapad-skoupi-Ukrajinu-jako-srot-Ukrajinci-zbidaci-ceske-delniky-Putin-ziskal-nejlepsi-mozny-vysledek-326220

bublin
bublin
9. 7. 2014 10:05

„Spánek rozumu plodí příšery“.

Na vlajkové lodi nezávislého tisku Czechfreepress jsem kdysi zhlédl dvě videa :
Na prvním muž s těkavým pohledem vysvětloval, že svět ve skutečnosti řídí společnosti červeného, zeleného draka, vlastně těch barev bylo povícero….
Na druhém videu nějaký člověk vyprávěl, jak se dostal na velmi tajné jednání, zcela náhodou, prostě vstoupil do místnosti a bylo to. Tam si vyposlechl tajné jednání o plánovaném bakteriologickém útoku na Čínu.

OM se nyní dostává na hranu, když zveřejňuje podivné informace jako v tomto článku a např. v článku o okupačním rublu.

bublin
bublin
9. 7. 2014 10:09

Ondřej napsal

takovýma nekonzistetníma protiřečícími si blábolama kompromitujete všechno info, které tu podáváte

Máte pravdu. Možná to bude jednostraným výběrem zdrojů a ztrátou kritičnosti.

Sugar Ray
Sugar Ray
9. 7. 2014 10:30

No jo bubliňák a jeho parketa , založ si s kamarádem web s názvem Blábol tečka kom a ukaž všem jak to má vypadat .
a názor zase veškerej žádnej , jenom kritický kecy jako vždy , nic jinýho neumíš , jedu si pořád jen to svoje brácho víš , klidně si počkám až to jednou pochopíš .
jeden článek diskredituje vše , vy jste volové :-)
btw pokud máš nějaký zajímavý pravdo zdroje , tak můžeš dávat odkazy ne? Aby jsi to tady vykompenzoval pane chytrej .

peter.
9. 7. 2014 11:34

Sugar Ray napsal

No jo bubliňák a jeho parketa , založ si s kamarádem web s názvem Blábol tečka kom a ukaž všem jak to má vypadat .
a názor zase veškerej žádnej , jenom kritický kecy jako vždy , nic jinýho neumíš , jedu si pořád jen to svoje brácho víš , klidně si počkám až to jednou pochopíš .
jeden článek diskredituje vše , vy jste volové
btw pokud máš nějaký zajímavý pravdo zdroje , tak můžeš dávat odkazy ne? Aby jsi to tady vykompenzoval pane chytrej .

Súhlasím v olnom rozsahu.

Béda
9. 7. 2014 11:46

Sio napsal Jen pár příkladů, ty otázky mi připadají neuvěřitelné: „Podaří se Putinovi naši revoluci zadusit, nebo nás čeká rychlý úspěšný rozvoj?“ „Vám se nezdá, že v RF už všichni ejakulovali ze závisti, z nemožnosti ovlivňovat situaci na Ukrajině?“ „Vy jste nepomyslel, že pokud nezávislá Ukrajina přežije ještě několik let, RF se jednoduše zhroutí a většina území se připojí k úspěšnější slovanské zemi?“ „Co chápou lidé v RF, kromě zvířecí nenávisti k Ukrajině, kterou tam očkují kiseljovská media?“ To snad stačí … To jsou vskutku zajímavé myšlenky. Zajímalo by mne jak jejich autor dospěl k tomu, že se jednalo o… Číst vice »

Rejpal
Rejpal
9. 7. 2014 12:20

Zajímavý článek, obsah je pro mne těžké posoudit. Ale překlad je výborný!

ray
ray
9. 7. 2014 12:22

Omlouvám se za vstup, nečetl jsem celou diskuzi, ale chci říct jen jedno – tyto války jsou náboženské, což zřejmě asi ještě moc lidí nechápe, dost možná to nepochopí nikdy, vždycky si namluví, že jde o něco jiného.
Mně v tuto chvíli ani nejde o předkládání nějakých argumentů a vysvětlování tohoto tvrzení, ostatně jsem se o tom už nejednou vyjádřil. Jde mi pouze o to konstatování, třeba se i tady v absurdistánu najde někdo kdo se mnou bude souhlasit. Dobrou noc.

Aleš
Aleš
9. 7. 2014 12:24

Momentálně dění téměř nesleduju, ale nebylo by to poprvé ani naposled, kdy zdánlivě protichůdné názory by se protnuly s průsečíkem velice blizoučko pravdy.

Sio
Sio
9. 7. 2014 12:29

No, ten redaktůrek asi věří, že po připojení k EU vznikne na Ukrajině ráj a ta předstihne v ŽÚ Rusko. Směšné.

Sio
Sio
9. 7. 2014 12:32

ray napsal Omlouvám se za vstup, nečetl jsem celou diskuzi, ale chci říct jen jedno – tyto války jsou náboženské, což zřejmě asi ještě moc lidí nechápe, dost možná to nepochopí nikdy, vždycky si namluví, že jde o něco jiného. Mně v tuto chvíli ani nejde o předkládání nějakých argumentů a vysvětlování tohoto tvrzení, ostatně jsem se o tom už nejednou vyjádřil. Jde mi pouze o to konstatování, třeba se i tady v absurdistánu najde někdo kdo se mnou bude souhlasit. Dobrou noc. Není s čím souhlasit nebo nesouhlasit. Vystřelit tvrzení, že války jsou náboženské a nic nedodat je celkem… Číst vice »

ray
ray
9. 7. 2014 12:40

Už jsem se tady toho napsal dost. Nebudu se opakovat. O Sýrii jsem psal podrobně cca před dvěma lety. Psal jsem o náboženské válce. Vysvětloval jsem proč.
US režiséři se samozřejmě velmi zajímají o (řekněme) náboženskou orientaci, bez ní totiž nejde některé (žádné) aktivity provádět. Ale jak říkám, to je opakování řečeného. Víte doufám aspoň někteří v kterých okultních skupinách jsou sdruženi američtí psychopati a jak jsou na tom ti ortodoxní z východu o nichž je tady tak často řeč.

zajoch
9. 7. 2014 12:57

rayi, já s vámi do určité míry souhlasím. O náboženské války si myslím, že jde také, ty jsou součástí válek mocenských. Je snaha zlikvidovat pravoslaví, přestože je to křesťanské náboženství, vždyť jako první na Balkáně bylo bombardováno a rozvráceno pravoslavné Srbsko.