Španělské předsednictví pro evropské Romy

NEW YORK – Pokračující diskriminace Romů v Evropě nejenže porušuje lidskou důstojnost, ale je též významným sociálním problémem, který ochromuje rozvoj východoevropských zemí s početnými romskými populacemi. Španělsko, které je při řešení svého romského problému úspěšnější než jiné země, přebírá tento měsíc předsednictví Evropské unie, a tak se může ujmout kormidla.

V Evropě dnes žije až 12 milionů Romů, převážně na východě. Navzdory celkovému hospodářskému růstu regionu v posledních dvou desetiletích je život Romů v současnosti horší než dřív. Během komunistické éry Romové dostávali práci a bydlení. Podniky těžkého průmyslu, kde mnozí z nich pracovali, jsou však už zavřené a rozmohla se nezaměstnanost. Řada Romů žije v žalostných poměrech, v moderní Evropě nedůstojných.


Tyto ekonomické těžkosti prohlubuje sociální napětí. Většinová společnost je vůči Romům velice nepřátelská a diskriminace Romů se projevuje na všech úrovních. Romské děti se například často jen kvůli původu automaticky umisťují do tříd pro mentálně postižené. Vzdor soudním výnosům nařizujícím reformu se Romům pravidelně upírá rovný přístup k bydlení, vzdělávání a zdravotní péči, což vytváří bludný kruh chudoby a marginalizace. Realita a stereotypní předsudky se vzájemným působením upevňují.


EU si pomalu uvědomuje, že má v rukou vážný sociální problém. Jelikož jsou Romům na východě upírány příležitosti, mnoho z nich se stěhuje do západní Evropy, což vyvolává novou vlnu nepřátelství. V Itálii kupříkladu postup Berlusconiho vlády proti romským osadám – ničení domů a snímání otisků prstů mezi Romy čistě na základě etnické příslušnosti – bezostyšně porušoval lidská práva. To přimělo EU ke zřízení nového postu komisaře pro základní práva, přičemž schvalovací slyšení mají začít v lednu. Porušování práv mezitím pokračuje.


Pozitivní je, že Dekáda romské inkluze, iniciativa zahájená v roce 2005, dostává výraznou podporu ze strukturálních fondů spravovaných Evropskou komisí a že má na kontě určité průlomy. K zastavení stoupající vlny násilí a diskriminace, zesilované ještě nedávnou ekonomickou recesí, to ovšem nestačí.


Teď je zapotřebí komplexní evropské strategie, která bude romské otázky řešit napříč hranicemi. Tato strategie se musí vypořádat jak s neúnosnými životními podmínkami Romů, tak s nepřátelskými stereotypy převládajícími ve většinové společnosti, neboť se vzájemně upevňují.


Nejde jen o záležitost lidskoprávní, ale i ekonomickou. Přetrvají-li současné demografické trendy, v Maďarsku budou Romové do roku 2040 tvořit zhruba 40 % populace v produktivním věku. V sousedních zemích jsou statistiky podobné. Nebudou-li Romové vzdělaní a sociálně integrovaní, což je s dnešní realitou v příkrém rozporu, ekonomická budoucnost těchto zemí bude pochmurná.


Klíčem k úspěchu je vzdělávání nové generace Romů, která se nesnaží asimilovat s většinovou populací, ale záměrně si zachovává romskou identitu. Vzdělaní, úspěšní Romové samotnou svou existencí otřesou převládajícími negativními stereotypy.


Hovořím na toto téma s jistou znalostí. Má nadace si vzdělávání Romů zvolila za svou prioritu už při svém založení v Maďarsku roku 1984 a po roce 1989 v celém zbytku východní Evropy. Tyto snahy daly vzniknout nepočetné vzdělané romské elitě, která teď významně přispívá k emancipaci Romů. Tito vůdci razí cestu budoucím zastáncům, ale je jich příliš málo.


Současně se zahájením Dekády romské inkluze v roce 2005 vstoupila má nadační síť do spojenectví se Světovou bankou a své programy vzdělávání Romů převedla do nově zřízeného Romského vzdělávacího fondu. Loni fond poskytl přímou pomoc 30 tisícům romských dětí a 800 vysokoškolských studentů. Dále poskytoval neocenitelnou podporu soustavám veřejného školství v členských zemích, aby podpořil romskou inkluzi. Fond má v plánu své aktivity v příštích pěti letech zdvojnásobit, ale ani to není dostatečné. Vzhledem k potřebám by bylo vhodné, aby se rozšířil desetinásobně.


Rozsah výzvy vyžaduje komplexní institucionální reakci ze strany EU, která dalece přesáhne Dekádu i potenciál mých nadací. Evropská romská platforma vytvořená v roce 2009 se sice slovně k romským otázkám přihlásila, ale nešla dostatečně daleko. Evropa musí vyvinout dlouhodobou strategii navázanou na programy a kontrolní mechanismy, které zajistí skutečnou změnu v reálném životě.


Španělsko může být právem hrdé na způsob, jímž se ke své vlastní romské menšině postavilo. Doufám, že španělské předsednictví EU bude na této zkušenosti stavět, aby prosadilo vytvoření komplexní strategie přístupu k evropským Romům. Bude-li v čele Španělsko, nastoupená cesta nakonec zajistí přínosy pro celou Evropu.


George Soros je předsedou Soros Fund Management a Open Society Institute. Naposledy vydal knihu The Crash of 2008 (Krach roku 2008).

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments