Svět ruskýma očima 252

 

Je možná jednotná měna v rámci Eurasijské hospodářské unie?

Taťjana Valovaja

Červen 6, 2014

Ministryně pro integraci a makroekonomiku Eurasijské hospodářské unie (EAES) zhodnotila možnost vytvoření společného měnového systému tohoto uskupení tak, že měnová unie je možná vždy jen v rámci hospodářské unie, ale zatím se o ní, ani o společné měně neuvažuje. Jsou pro to důvody. Předně musí pro měnovou unii existovat společná měna. Příklad je možno vidět v Evropě. Ta započala uvažovat o zavedení společné měny až po celní unii. Bylo to v letech 1968 až 1969. Společnou měnu plánovali na rok 1980. V tomto termínu se úmysl nerealizoval, nebylo toho třeba. Až když vybudovali společný vnitřní trh, ukázala se potřeba i společné měny. EAES musí ještě určitou dobu fungovat, dokud se potřeba společné měny neukáže.

Taťjana Valovaja upozorňuje: „Velmi pozorně studujeme zkušenosti EU. Tam rovněž intenzivně diskutovali o tom, zda je třeba nejprve rozvíjet hospodářskou unii, anebo měnovou unii. Dát dopředu koně nebo povoz? Nakonec se rozhodli dělat to paralelně. A my nyní nejlépe vidíme, že při přijímání rozhodnutí o jednotné měně neřešili mnohé otázky tak jak by bylo potřeba právě v tu chvíli. Začali jednat teprve když došlo k měnové krizi eura. Udělali dobře, že se nevrátili zpět, ale že začali přijímat další řešení, doplňující podstatu, která je oporou měnové unie. To co musí předcházet zavedení společné měny jsou záležitosti kolem bankovní unie a finanční opatření. Nemůže to přijít až teprve jako reakce na krizi této měny. Z toho vycházíme, když se staráme jak bychom měli dále rozvíjet hospodářskou integraci. Moc dobře víme, že dnes společnou měnu nepotřebujeme a proto na tomto projektu nepracujeme.“

Ministryně upozornila, že se státy EAES navzájem v rámci jednotného hospodářského prostoru odzbrojily a neexistují u nich žádné způsoby ochrany obchodní ani celními tarify. Státy odstraňují různé netarifní bariéry. Rostou rizika v důsledku měnového nesouladu a nezkoordinované makroekonomické politiky. Aby se tato rizika minimalizovala, je v nové dohodě posíleno sjednocení makroekonomické politiky a spolupráce úřadů a centrálních bank v oblasti měnové správy.

Ministryně uvádí, že ze zkušeností EU se ukazuje nutnost v prvé řadě harmonizovat finanční sektor a teprve potom posuzovat nějaké měnové projekty. Proto se v dohodě jasně stanovilo jak se bude tvořit společný trh finančních služeb, který musí být hotov do konce roku 2025. Nadnárodní regulátor bude sídlit v Alma-Atě, která bude zřejmě hlavním městem unie. Neznamená to ale, že nebudou národní regulátory. Zůstanou, ale bude společný trh finančních služeb, kdy společnost, banka nebo pojišťovna mající povolení pro jednu zemi, může bez dalšího řízení fungovat v celém prostoru. Jednotlivá národní řízení musí být harmonizována, a realizovat se podle obecných pravidel.

Taťjana Valovaja říká, že „…nelze vyloučit, že se v perspektivě ukáže otázka měnové integrace, ale dnes musí hospodářské potřeby odpovídat realitě. Jsme připraveni vytvářet hospodářskou unii s nezbytnými prvky a s koordinací v měnové i makroekonomické sféře.“

 

Převzato z Vestikavkaza.ru

 

***

 

Papež František nedodržuje zvyklosti Vatikánu s cílem integrace do mezinárodního peněžního systému

Červen 6, 2014

Papež dočasně rozpustil Radu guvernérů vatikánských finančních informací, kterou tvořilo pět Italů. Na jejich místa přišli čtyři mezinárodní experti. Poprvé v historii se zde objevila žena, Maria Bianca Farina, vedoucí pojišťovacího útvaru italské pošty Posta Vita.

V článku deníku Financial Times se uvádí, že mezi nově jmenovanými kandidáty je specialista na boj s terorismem z USA Juan Zarate, který pracoval u prezidenta Bushe jr. Dále je tam vysoký bankovní manažer Mark Odendal a bývalý výkonný ředitel Centrální banky Singapuru J. Y. Pillay. Pravomoci odvolaných členů rady měly skončit až v roce 2016.

Financial Times uvádí, že oznámení papeže o změně značí rozpad finanční organizace Vatikánu v minulosti a snahu o integraci do mezinárodního finančního systému. Řízení finančních informací bylo vytvořeno papežem Benediktem XVI. koncem prosince 2010. Jeho hlavním úkolem byla kontrola a dohled nad finančně-úvěrovou a komerční činností vatikánských institucí, především tzv. Banco Vaticano, přesně Institutu pro náboženské záležitosti (IOR). Všech pět odvolaných manažerů mělo těsnou vazbu na předešlého papeže Benedikta XVI. a jeho nejbližší spolupracovníky.

Banco Vaticano byla v minulosti zapletena do korupčních skandálů, praní špinavých peněz a pochybných finančních převodů.

Jak Banco Vaticano přetvářejí na „ctěnou a průhlednou“

V červnu 2013 založil papež speciální komisi pro vyšetřování banky. Připravovala se úprava bankovních operací. IOR souhlasila s auditem, se zveřejněním vkladatelů a chystala se uzavřít asi 900 účtů, včetně účtů mnoha zahraničních velvyslanectví. Důvodem bylo praní špinavých peněz. Během ledna byla v bance téměř vyměněna sestava kontrolorů. V dubnu tohoto roku schválil papež návrh reformy finanční organizace.

Banco Vaticano byla vytvořena za druhé světové války pro účty náboženských řádů, kardinálů, biskupů a kněží. Je to jedna z nejméně transparentních finančních institucí světa. Její aktiva přesahují 5 miliard EUR. Funguje jinak než ostatní světové banky. Její kolektiv tvoří jen 112 osob, vesměs Italů. Dohled nad ní mají kardinálové.

Za  celou historii této banky bylo loni v květnu zveřejněno jediné finanční vyúčtování a první roční vyúčtování loni v říjnu. Banka má přibližně 19 tisíc klientů po celém světě a otevřených asi 33 tisíc účtů. Úvěry poskytuje málokdy, zato přijímá vklady, provádí převody a investuje aktiva. Asi polovinu klientů tvoří různé katolické řády.

Přibližně 25 % operací banky připadá na hotovost, což je v dnešní době postačující podíl k podezření na praní špinavých peněz. Pro bankovní operace zde platí složitá schémata, z nichž není možno zjišťovat prakticky nic o nakládání s účty.

Převzato z Panorama.am

 

***

 

Podkarpatská Rus oznamuje svá práva

Jurij Kondratěv

Červen 9, 2014

Na západě Ukrajiny se úspěšně hlásí nový útvar – Podkarpatská Rus. Svůj názor dal v rozhovoru najevo ministerský předseda  této separatistické republiky Petr Gecko.

Republika Podkarpatská Rus byla obnovena v roce 2008. Obnovena, nikoliv vytvořena, protože od roku 1938, kdy vznikla, neztratila svoji subjektivitu. Je to dnešní Zakarpatská oblast. Na základě výsledků referenda byl na Kyjev vznesen požadavek na uznání Rusínů za národ. Referendum se týkalo speciálního vlastního řízení území Zakarpatska vstoupivšího do jiného územního útvaru. Současně proběhl plebiscit o národní a kulturní autonomii Maďarů. Byl stanoven termín 1. prosince 2008, a pokud by nebyla přijata potřebná opatření a nebylo zahájeno jednání, mělo vstoupit v platnost dříve vydané memorandum a Deklarace o obnovení republiky Podkarpatská Rus. Ukrajinská vláda to ignorovala. Nyní je už možné tento problém rozhodnout silou. Existuje vedení i domobrana – 3 tisíce ozbrojených lidí.

Tito lidé jsou připraveni po výzvě vyrazit. Předem je určeno kam a za jaké situace vyjde ta která skupina do akce. Otevřená konfrontace nebyla dosud připravena. Rusíni chtěli společné klidné řešení situace. Avšak bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) z toho udělala kriminální případ. Proběhl soud a duchovního vůdce Rusínů otce Dmitrije Sidora odsoudili za separatismus, ač mu jej nemohli dokázat.

Dnes jsou Rusíni ochotni jednat o konfederaci v rámci Ukrajiny, ač dříve pomýšleli jen na federaci. Ta je dnes neuspokojuje. Republika Podkarpatská Rus by se ráda vyhnula silovému řešení. Je výhodné, že nyní začali jednat Maďaři, kteří lobbují v Evropské unii. Řešení je nakloněn i maďarský premiér. Po vstupu Maďarska do naší věci je možno věřit, že dojde k řešení mírovou cestou.

Jednáme také s Ruskem. Ono nám poskytuje informační podporu. Zastává politické řešení, za minimum považuje federativní uspořádání. S tím je v souladu naše referendum, naše snahy. Stejná politická prohlášení dělá i Maďarsko. Je naděje, že se uskuteční vzájemné uznání s Doněckou a Luhanskou republikou. V tomto nebo následujícím měsíci by mělo dojít ke zlomu i v jednání s Maďary. Především se mají dohodnout Rusíni s Maďary na řešení otázky sebeurčení Rusínů a na budoucím rozvoji Zakarpatska. Stejného se snad dosáhne i s Ruskem.

Vládní strukturu už máme připravenou, dosud ji nezveřejňujeme. Jejím právním základem je referendum. Proběhlo podle zákona, prokuratura jej nezpochybnila. Zakarpatští Rusíni a Maďaři vystupují společně.

S Maďarskem se ještě bude jednat a mohu předpokládat, že nás podpoří i přes riziko sankcí. Evropské unii, Rusku a celému světovému společenství své cíle vysvětlíme. Pokud nás Ukrajina a světové společenství nebude chtít uznat mírovou cestou a dát nám pravomoci v systému konfederace, budeme reagovat adekvátně podle situace. Nechť si všichni uvědomí, že Zakarpatí je hrdlo energetických, osobních, nákladních, automobilových i železničních doprav. Evropě se může nevstřícnost k nám před zimou nevyplatit.

Pokud by nás chtěla Ukrajina izolovat a uzavřela nám cesty, máme řešení. K úplné izolaci těžko dojde, protože s Maďarskem máme dobré vztahy. Naše největší naděje jsou spojeny s Ruskem.

S Maďarskem máme otevřené hranice. Asi 120 tisíc našich lidí pracuje v Rusku, asi 100 tisíc v České republice, ostatní jinde. Ze 720 tisíc jich 450 tisíc pracuje mimo Zakarpatsko. Důvodem je, že vláda privatizovala. Ještě za Kučmy se rozpadly sovchozy a podniky, byly zpřetrhány všechny hospodářské vztahy s Ruskem a s regiony Ukrajiny. Infrastrukturu i hospodářské vztahy je však ještě možno obnovit.

Máme mnoho lázní založených na minerálních nebo termálních vodách. Turistika však není v centru naší pozornosti. Tu se nám snažili naordinovat proto, aby mohli zničit náš průmysl. Pro nás je prvořadá doprava. Máme promyšlen i případ, že přeprava energetických surovin bude rozdělena na severní a jižní větev. V perspektivě chceme rozvíjet zemědělství i další odvětví. Hlavní je však doprava. Pokud by nám  zůstaly prostředky z dopravy, o které nás dnes připravuje Kyjev, můžeme infrastrukturu obnovit bez půjček za tři roky. Naftogaz Ukrajina dnes už schází na úbytě. Je to akciová společnost se státním podílem, ale nevíme, co v ní provádí kyjevská chunta. Železnice je v majetku lvovské železnice. Je státní, ale Lvov už není náš.

Hodláme znárodňovat. To je prvořadé. Hlavně průmysl a dopravní infrastrukturu.

Za působení celkem legitimní vlády Janukovyče jsme tuto vládu uznávali. Rusíni jsou lid poslušný zákonů. Avšak po převratu vládu uchvátili pučisté a potom přestala být zákonnou i oblastní správa. Pravý sektor jsou kriminálníci blízcí chuntě, zlovolné bandy zabírající podniky a administrativní budovy. Máme způsob, jak s tím skoncovat. Začneme realizovat výsledek referenda a zavádět pořádek. V krajním případě i s užitím síly. Páky na to máme.

Převzato z Pravda.ru

 

***

 

Japonsko jde kvůli Rusku do konfliktu s Washingtonem

Červen 11, 2014

Američanům se nedaří sestavit koalici k izolaci Ruska. Bílý dům zdvořile, ale tvrdě obesílá známé adresy v Evropě i v Asii. Japonský tisk uvádí, že se japonská vláda „ze všech sil snaží udržet vztahy s Ruskem“. Premiér Šinzó Abe to činí navzdory nátlaku Washingtonu.

V poslední době Japonci potvrdili své přání vybudovat plynovod ze Sachalinu do Tokia, což Washington nevítá. Jenže v Tokiu nehodlají ztratit výhodu jen proto, že se budou chtít zalíbit Spojeným státům. Noviny Asahi Šimbun prozradily, že se na příkaz premiéra Abeho konala v květnu návštěva šéfa bezpečnostní služby Japonska v Moskvě. Setkal se s „nejbližším okruhem lidí kolem Putina“. Japonci návštěvu, k nelibosti Američanů, utajili. Tokio však nemělo na výběr. V poslední době byla Japonsku jakákoliv návštěva Ruska zakázána. Několik jich proto bylo zrušeno. Například dubnová návštěva ministra zahraničí Fumio Kišidy.

Ke skutečnému průlomu došlo začátkem června, kdy navštívil Japonsko předseda ruské Dumy Sergej Naryškin. Japonci jej, navzdory sankcím proti mluvčímu ruského parlamentu, přijali s veškerou úctou. Podle Asahi Šimbunu takto japonská vláda učinila záměrně. V Tokiu si velice přejí návštěvu Vladimira Putina na podzim t.r. Neodrazuje je ani to, že se proto „může významně snížit“ důvěra ve vztazích s USA.

Převzato z Politobzor.net

 

***

 

V Donbase došlo ke zlomu

Konstantin Sivkov

Červen 11, 2014

Ukrajinská armáda nebojuje

Je jasné, že Kyjev v podstatě své zdroje, které mohly být použity proti domobraně Doněcké a Luhanské republiky, vyčerpal. Síly domobrany i jejich morálka naopak rostou.

Junta přes dva týdny barbarsky ostřeluje města i vesnice z děl a letadel. Mnohdy se zdá, že se domobrana již neudrží. Za takových okolností vypadá náhlý obrat Porošenka ke smíření podivný, avšak lze to jednoduše vysvětlit.

Ukrajinská armáda proti silám domobrany ve skutečnosti nebojuje. Přibližně 30 tisíc vojáků se bojů neúčastní. Reálně bojují tři složky: žoldnéři ze soukromých ozbrojených skupin, nacisté z Pravého sektoru a deklasované živly, včetně kriminálníků, které najal Kolomojskij a další oligarchové Ukrajiny. Tito vojáci ale nehodlají dávat své životy ze ukrajinskou oligarchii. Naproti tomu domobranci bojují za svou zem a své rodiny.

Charakter ozbrojeného boje se na jihovýchodě Ukrajiny výrazně změnil.

V první fázi „protiteroristické“ operace probíhaly hlavně místní útoky malých oddílů pod komandem Kyjeva na jednotlivá stanoviště, nebo obrněná technika řádila přímo proti bojovníkům domobrany. Vojenské oddíly se snažily vniknout do obydlených míst s cílem je obsadit. Po 22. květnu v bojích převládla dělostřelba a nálety nevýznamnými skupinami letadel. Junta vyhlašuje za svůj cíl nastolení pořádku v rebelujících oblastech a jejich návrat pod jurisdikci kyjevských uzurpátorů. Toho dosáhnout lze jen zavedením kontroly těchto míst. K obsazení by musely být použity tanky a pěchota. V posledních dvou týdnech se to nekoná.

Před prezidentskými volbami 22. května podnikla junta poslední pokus potlačit odpor  jihovýchodu alespoň v jeho důležitých centrech. Bylo zaútočeno současně proti několika městům a zřejmě se zapojením všech sil schopných boje. Výsledkem byla drtivá porážka s velkými ztrátami útočníků. Část jejich techniky, kterou ponechali na místě, zabrali domobranci.

Poté začali útočníci ostřelovat obydlená místa z děl a letadel, ale nepoužili motostřelecké oddíly. Bylo jasné, že ztráty junty 22. května přesáhly přijatelnou hranici a nyní nemohou znovu zaútočit. Zbývají jen nálety. Odhaduje se, že proti Donbasu může být nasazeno 6 až 8 letadel a 12 až 14 vrtulníků. Přitom celkově ztratili od 22. května 5 až 6 vrtulníků a 3 letadla. Na tak malou údernou skupinu je to hodně, proto se asi aktivita útočníků silně snížila.

Ukrajinští piloti se zřejmě snaží úkoly plnit jen formálně, nikoli efektivně. Příkladem je tragédie v Luhansku, kdy letec útočil na budovu Oblastní státní správy, ale tak, aby se co nejrychleji dostal z dosahu protivzdušné obrany. Pálil bez zacílení. Budova byla poškozena málo, hlavní dopad byl na náměstí před ní. Salvy byly vypáleny z hraniční vzdálenosti 1,5 km a munice měla velký rozptyl.

Juntě zůstal jen jediný nástroj proti domobraně, a to dělostřelectvo. Ale ani tato palba není účinná. Nepřináší vážnější ztráty bojovníkům, ale civilistům. Rovněž intenzita palby není velká, vcelku několik desítek výstřelů denně. (Maximální rychlost palby u jedné baterie samohybných houfnic je 40 až 50 ran za minutu.) Trestné výpravy se více snaží starat se o svou bezpečnost, než plnit rozkazy. Zbraně ani neumějí dobře používat.

Fiasko utrpěla i snaha o masové použití tanků po inauguraci Porošenka. Armáda měla velké ztráty. Přišla o 20 kusů obrněné techniky, včetně tanků. S přihlédnutím k takovým skutečnostem je typické, že tři pohraniční stanice Ukrajiny získala domobrana. Ta dnes kontroluje značnou část rusko-ukrajinského pomezí. Ukrajinští vojáci zřejmě nehodlají za juntu bojovat.

Podle všech příznaků pracuje čas proti nynější ukrajinské vládě. Proto asi Porošenko obrátil a stal se z něho mírotvorce. Je to však jen na oko.

Nelze se divit, že se Spojené státy rozhodly pomoci Ukrajině ve vytváření nové armády. Ta nynější si nepřeje bojovat proti vlastnímu lidu. Měly by si ale uvědomit, že moc času nemají. Krize narůstá a celoukrajinské povstání proti juntě se může  stát brzy skutečností.

Převzato z Warfiles.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
62 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
13. 6. 2014 19:41

Zdravím Tě Zajochu v nových šatech OM,i když s tradiční tváří Tvých překladů.Doufám,že už jsi se zaregistrovala a že se budeš zúčastňovat diskusí alespoň pod svými řádky.K tomu Ti přeji pevné zdraví,pohodu a ochrannou ruku Radegasta.

efpe
efpe
13. 6. 2014 20:05

Dobrý večer díky za další informace.K Podkarpatské Rusi, mají opravdu ti představitelé podporu velkého vzorku jejich obyvatel? Už vzhledem k tomu kolik jich má pracovat jinde.To je potřeba k tomu, aby se ta myšlenka opravdu ujala. U Japonska je to zajímavé, slyšel jsem, že tato země je stále okupovaná, a od 2sv. nesamostatná. Trochu mám obavy, aby se nezačalo páčit na vládu podobně jako v Bulharsku se South Streamem. A k bojům v Luhansku, Slavjansku:podobný náhled na věc jako se zakarpatím.Jsou ochotni obyčejní lidé za svou věc bojovat, nebo si řeknou- máme to zapotřebí, raději skloníme hlavy hlavně ať je… Číst vice »

Mudrc
Mudrc
13. 6. 2014 20:37

Vojenské řešení ukrajinské krize není možné! Nechci se zde zbytečně rozepisovat,ale kdo bude chvíli přemýšlet,dojde k podobnému názoru. Teď bude nutné,aby se rozhodující síly sešly a dohodly se na „porcování“ medvěda.“Bojovat“ se ještě chvíli bude,aby se neřeklo a potom se bude kořist dělit! Článek o zdrojích je také celkem jasný – plynovody budou postaveny od zdrojů k místům spotřeby,ať se to někomu líbí, či nikoliv ! Nevidím žádný důvod, aby nestál plynovod ze Sibiře do Japonska – prostě zcela podle potřeb. To je mimo politiku. Je pouze otázkou , kdo bude stavbu investovat a kdo z ní bude profitovat. Děkuji… Číst vice »

brtník v brlohu
brtník v brlohu
14. 6. 2014 6:11

Tak tu máme zaručené zprávy o dodávkách tanků vzbouřencům na Donbase (viz Čulíkovy BL) – že by nová podoba chemických zbraní?

Sio
Sio
14. 6. 2014 9:35

„Zaručené zprávy“…

bublin
bublin
14. 6. 2014 10:18

Zatím to vypadá tak, že v Rusku řeší „co je kůň a co je povoz“. Zlatému orlíku byla zřejmě zlomena křídla, než stačil vyletět.

Erich
Erich
14. 6. 2014 11:27

Všetky zdroje počnúc Ukrajinskými predstavitelmi, končiac západnými médiamy hovoria o 3 T-72. No na videu je jasne rozoznazelné že je to T-64BV, čiže tank ktoré Rusy v 90-tich rokoch vyradili a zlikvidovali v rámci znižovania stavov tankov v súlade s odzbrojovacím procesom. Čulík na BL píše že prečo by sa nemohlo v Rusku ešte pár kusov nájsť. Je jasné že ten chlap nebol na vojne a nemá ani ponatia o vojenskej logistike inak by taký nezmysel netvrdil. Veď načo by niekto držal ako uloženky pár tankov, na ktoré by -kedže boli oficiálne vyradené z výzbroje- nemal zabezpečenú logistiku. Ako by… Číst vice »

Erich
Erich
14. 6. 2014 11:30

Buďto v Rusku našli niekde v zapadákove po 20 rokoch chátrania pár kusov T-64, pravdaže aj s pribalenými súčiastkami aby ich prácne mohli zrevovať a pár barelmi paliva.
Alebo to Putin plánoval už od 90 rokov a pár kusov 20 rokov schovával práve pre túto chvílu.
Už sa len rozhodnúť ktorá je reálnejšia. :-)

orinoko
orinoko
14. 6. 2014 13:25
Sio
Sio
14. 6. 2014 13:33

Možná že si při té likvidaci koupil nějaký ukrajinský oligarcha pár tanků pro zábavu, slyšel jsem, že i na Slovensku se něco podbného dělo. Teď je vytáhl a udělal s nima divadlo.

Erich
Erich
14. 6. 2014 14:37

Nemusel ich kupovať oligarcha. Na rozdiel od Ruskej, Ukrajinská armáda tieto tanky v stave má a aj sú nasadené v bojoch na JV Ukrajiny. Taktiež ich možno pár ukoristili od nej aj povstalci. Minimálne o získaní jedného T-64A bolo aj video na Youtube

leho
leho
14. 6. 2014 16:03

Tahle rubrika je mi záhadou. Proč svět Ruskýma očima? Vždyť je známo, že ruský národ je jeden z nejzaostalejších na světě. Nevolnictví tam nebylo v podstatě nikdy zrušeno a zcela základní pilíř naší civilizace uzákoněná ochrana osobního vlastnictví tam rovněž neexistuje. A podle toho ty zprávy z ruské Pravdy a jiných podivných zdrojů vypadají. Jedná se o směsici směšných lží, konspirací a polopravd. Ale zcela evidentně, někteří lidé právě tohle chtějí slyšet a i já se přiznám, že si tyhle věci občas se zájmem a úžasem také rád přečtu. Někdy to pomáhá alespoň částečně pochopit, co se děje v hlavách… Číst vice »

hudryper
hudryper
14. 6. 2014 17:06

leho napsal Tahle rubrika je mi záhadou. Proč svět Ruskýma očima? Vždyť je známo, že ruský národ je jeden z nejzaostalejších na světě. Nevolnictví tam nebylo v podstatě nikdy zrušeno a zcela základní pilíř naší civilizace uzákoněná ochrana osobního vlastnictví tam rovněž neexistuje. A podle toho ty zprávy z ruské Pravdy a jiných podivných zdrojů vypadají. Jedná se o směsici směšných lží, konspirací a polopravd. Ale zcela evidentně, někteří lidé právě tohle chtějí slyšet a i já se přiznám, že si tyhle věci občas se zájmem a úžasem také rád přečtu. Někdy to pomáhá alespoň částečně pochopit, co se děje… Číst vice »

Georgius z Raduně
Georgius z Raduně
14. 6. 2014 17:07

děkuje paní Zajoch za informace, které mu velice chyběly do mozaiky pravděpodobných událostí.

orinoko
orinoko
14. 6. 2014 17:14

Tato rubrika není žádná záhada ve světle celosvětové mediální kolaborace mainu s emerickou NWO informační indoktrinací. Nevím, nakolik je známo, že absolutně největší blby a vylízance najdete na emerickém středozápadě. Tam mnozí ani netuší, kdo je emerický prezidentista. Co znají? Tak místní TV informační stoku a způsob, jak si připnout kolty proklatě nízko. A zaučují se už v pubertálním věku. Přijdou do školy a tam střílí po každém , kdo se hýbe. Kvalita emerického způsobu života ční nade vším známým ve světě.

Vodník
Vodník
14. 6. 2014 17:15

Hudryper: já se Leha musím zastat. Jeho názory jsou sice pro mne kuriosní a nesouhlasím s ním vůbec v ničem, ale není to prvoplánový trol alias blbobijce nebo antikomouš.

Vodník
Vodník
14. 6. 2014 17:18

Ještě dotaz: co znamenají ty zelené praporky u některých kommentářů?

orinoko
orinoko
14. 6. 2014 17:26

No nazdar … že by svůj ke svému? Odkdy jsou primitivní prefabrikáty a předpojatost vydávány za názory?
Ten modrý soudruh Topolánkova ražení stačil v několika řádcích kádrovat všemi azimuty. Přesně, jak to mají pravicové řepy v lebce našťouchané.
Žádná jednomyslnost tu neexistuje a když někdo přijde s jiným náhledem na realitu, tak to udělá jako Seal. – Neční z toho prvoplánová sláma českého pravicového brakového výprodeje.

orinoko
orinoko
14. 6. 2014 17:28

Islámský stát Levantu a Modrých trenýrek.

Vodník
Vodník
14. 6. 2014 17:35

orinoko napsal

No nazdar … že by svůj ke svému? Odkdy jsou primitivní prefabrikáty a předpojatost vydávány za názory?
Ten modrý soudruh Topolánkovaražení stačil v několika řádcích kádrovat všemi azimuty. Přesně, jak to mají pravicové řepy v lebce našťouchané.
Žádná jednomyslnost tu neexistuje a když někdo přijde s jiným náhledem na realitu, tak to udělá jako Seal. – Neční z toho prvoplánová sláma českého pravicového brakového výprodeje.

I pravicová řepa má právo sdělit svoje mínění, nezávisle na tom odkud ho tam má našťouchané, pokud se do nikoho konkrétního nesere.

mirror
mirror
14. 6. 2014 17:37

Hudryper: mějte pro Leha pochopení. On se zastává nám všem svatých euro-atlantických hodnot. Smiřte se s tím, že nakradený majetek se stává posvátným soukromým vlastnictvím. Za co jiného by naše protikomunistické elity bojovaly, když ne za lidské právo lhát, krást a podvádět?

Vaska
Vaska
14. 6. 2014 17:40

zdá se že přituhuje fašouni k Kyjevě si udělali piknik před ruským velvyslanectvím a tamní policajti jen přihlížej – na Rossia 24 říkali něco o koktejlech starýho molotova (pokud jsem se svou chabou ruštinou rozuměl) – zřejmě chtěj Vladimíra pořádně vytočit – a zrovna jako naschvál je v pondělí poslední možnost odvrátit uzavření plynovejch kohoutků – achtěj to hodit na Vladimíra

mirror
mirror
14. 6. 2014 17:42

Erich napsal
Buďto v Rusku našli niekde v zapadákove po 20 rokoch chátrania pár kusov T-64, pravdaže aj s pribalenými súčiastkami aby ich prácne mohli zrevovať a pár barelmi paliva.
Alebo to Putin plánoval

Tanky T-34 nebo T-64 bylo možné v Česku koupit i v autobazaru jako pojízdné. Proč by něco podobného nešlo v Rusku?

leho
leho
14. 6. 2014 17:51

Hudryper: „Naprosté nesmysly o nevolnictví a neexistenci ochrany osobního vlastnictví Vás zařadily jednoznačně mezi trolly. Jste to Vy,kdo tady vyprodukoval směsici směšných lží a já se domnívám,že právě to zdejší lidé nemají chuť číst a zabývat se tím.“ Přesně tak, Hudrypere, uhodil jste hřebíček na hlavičku. Ne tím, že v Rusku nikdy nebylo zrušeno nevolnictví a že nemá zákony na ochranu vlastnictví, to jsou celkem známá historická fakta. Rád bych vás odkázal na přednášky profesora Vojtěcha Cepla st. na ČR, pokud mi snad někdo nevěří. Máte pravdu v tom, že tohle tady nikdo nechce číst a že jsem pro vás… Číst vice »

merlin
merlin
14. 6. 2014 18:13

leho ,,Vždyť je známo, že ruský národ je jeden z nejzaostalejších na světě. ,,
Proč si nechodíte psát třeba s Romancovem pod jeho
článek v HN o tom, jak byli zaostalí Rusové v 17. a 18 st. závislí na dovozu z Číny a už zase do toho ti někňubové spadli? Můžete si tam s ním navzájem vyměňovat takovéhle totální bláboly a být v pohodě.

mirror
mirror
14. 6. 2014 18:21

Domnívám se, že je drzost psát o ochraně soukromého vlastnictví u nás v Česku. Moje rodina měla podíl v majetku vzniklém za komunistů v podobě vložené práce. Privatizace nebyla lidem schválena a mne se nikdo neptal, zda souhlasím, aby podnik, kde jsem pracoval, šel do kuponové privatizace. Jestli jsou na vině ti, kteří si uzurpovali po převratu moc, pak ať se smaží v pekle.

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
14. 6. 2014 18:26

K Leho:“Vždyť je známo, že ruský národ je jeden z nejzaostalejších na světě. Nevolnictví tam nebylo v podstatě nikdy zrušeno a zcela základní pilíř naší civilizace uzákoněná ochrana osobního vlastnictví tam rovněž neexistuje.“ Z které hrušky jste spadl? Ochrana osobního vlastnictví není v našem „právním“ státě dnes zaručena stejně jako ochrana zadraví. Když máte prachy, moc a konexe, můžete klidně ničit vlastnictví kohokoliv… dnes a denně vidím kolem sebe. Pro predátory dnešního korporativního fašismu zvaného „demokracie“ je svaté akorát JEJICH vlastnictví. Ostatní je pouze MOŽNÁ KOŘIST a jejich snaha ji získat pro sebe je jimi samými chápána jako „svaté PRÁVO“…… Číst vice »

leho
leho
14. 6. 2014 18:31

merlin: „Můžete si tam s ním navzájem vyměňovat takovéhle totální bláboly a být v pohodě.“

Proč? Já jsem v pohodě tady a teď a hlavně proto abych zjistil, jak dlouho mne administrátoři zde budou tolerovat. Totální bláboly? Jedná se o fakta přejatá z přednášek profesora Cepla, který byl světově uznávaným odborníkem na ústavní právo a spoluatorem dnešní české ústavy. A kdo jste vy, že tvrdíte, že se jedná o totální bláboly?

hudryper
hudryper
14. 6. 2014 18:36

Vodník napsal I pravicová řepa má právo sdělit svoje mínění, nezávisle na tom odkud ho tam má našťouchané, pokud se do nikoho konkrétního nesere. Jenže tady nejde o mínění,vážený vodníku,tady jde o naprosto zjevné lži,kterými se snaží vyprovokovat reakce,jež by vyhověly jeho očekávání,že bude pro OM nepřijatelný.Myslím,že tvrdit o Rusku,že tam nebylo zrušeno nevolnictví znamená tvrdit,že se píše rok 1860 (rok před manifestem Alexandra II z 9.února )a nikoliv rok 2014. Zatímco Velká Británie zrušila teprve otroctví o necelých 30 let dříve a to v roce 1833.O neexistenci ochrany osobního vlastnictví v Rusku snad nemusíme ve světle stovek ruských dolarových… Číst vice »

leho
leho
14. 6. 2014 18:50

V Rusku nevolnictví má dnes jiné formy než dejme tomu před rokem 1860, jedna z nich je například povinná vojenská služba. Ruští vojáci jsou běžně nasazováni jako dělníci ve fabrikách, s jejichž provozovateli mají velící důstojníci Ruské armády dohodnuto používání rekrutů jako nevolníků či přímo otroků zadarmo. Samozřejmě, že si za dodání nevolníků nechají patřičně zaplatit neboť i plat ruského důstojníka není nijak valný. Je běžné, že i po skončení povinné vojenské služby není novodobým nevolníkům povolen odchod domů, neboť co kdyby se o tom začalo mluvit ve světových médiích. Ono se o tom ví, ale jenom díky několika málo… Číst vice »

leho
leho
14. 6. 2014 18:57

Ještě co se týče majetku: Například všechny polnosti až do VŘSR vlastnil car, šlechta si je od státu mohla pouze pronajímat. Po VŘSR se nic nezměnilo, vše patřilo straně a vládě, občané mohli pouze formovat družstva a mít malá políčka pouze v pronájmu. Dnes není žádná změna, pokud chce člověk užívat jakýkoliv majetek, musí platit úplatky státním byrokratům, takže se jedná v podstatě pouze o pronájem. Pokud neplatí, majetek bude předán tomu, kdo bude platit. Jak se to provede, to je jedno, zákony jsou gumové. Jak se dnes v Rusku zachází s osobním majetkem bylo jasně vidět na vyvlastňování v… Číst vice »

Erich
Erich
14. 6. 2014 19:50

mirror napsal Tanky T-34 nebo T-64 bylo možné v Česku koupit i v autobazaru jako pojízdné. Proč by něco podobného nešlo v Rusku? T-64 sa v čechách určite kúpiť nedali, nikdy neboli exportované, boli len pre potreby ZSSR. A kedže u nás neboli ani T-62, pravdepodobne ste mal na mysli T-55 a T-34. Ak by aj niekde v ZSSR boli predávané súkromníkom, určite nie s namontovaným reaktívnym pancierom Kontakt – to sú tie „krabičky“ na trupe aj veži tanku, kde každá jedna krabička obsahuje výbušninu. Tank s videa ich má a už len s toho vydieť že je to stroj… Číst vice »

Magnus Maximus
Magnus Maximus
14. 6. 2014 19:57

Leho alias sofistikovaná podoba blbobijce.

zajoch
14. 6. 2014 20:16

Komentář si může každý napsat jaký chce, skutečnost nebo výmysl, trestán nikdo za nic nebude. Doložení pomluv, které se tu píší o Rusku a poměrech v něm ale nenacházím. Jenom jalové řeči.

bublin
bublin
14. 6. 2014 20:20

hudryper ve své jednoduchosti nepochopil, že leho je zřejmě test. Jak bylo řečeno, nezáleží na faktech, ale na jejich interpretaci. Lehova provokace odhalila hudrypera jako mírně hysterického kádrováka, který nemá dost rozhledu, aby toleroval neškodnou blbost bez nutnosti autora peskovat

orinoko
orinoko
14. 6. 2014 20:23

Na každé webové adrese s podobným zaměřením a diskusí se vyskytuje minimálně jeden provokatér, který si dává i třeba několik nickitů. A vždycky mlaská pitomosti, ze kterých je jasné, že je za to buďto placen, anebo mu mozek funguje jen na půlku witworthova závitu. Z toho plyne, že je nekompatibilní s běžným metrickým prostředím. Proto působí jako exot neoliberálního katechismu. Cizorodě, propagandisticky, roboticky … jednoduše jako myšlenkový dvoutakt, kterému se jen chvíli daří maskovat svoje skutečné důvody pro přítomnost na té které adrese. Typické znaky pravicové sorty, která má plnou moulu soukromého majetku, ale to jí nevadí chodit do soukromého… Číst vice »

bublin
bublin
14. 6. 2014 20:24

leho :“Jak se dnes v Rusku zachází s osobním majetkem bylo jasně vidět na vyvlastňování v Soči kvůli olympiádě. Lidem byli zbourány domovy buď se směšnou anebo s žádnou náhradou a bylo vymalováno. Státní zájem je v Rusku nade vše…“
V tomto případě má leho 100% pravdu.

mirror
mirror
14. 6. 2014 20:31

Erich napsal T-64 sa v čechách určite kúpiť nedali, nikdy neboli exportované, boli len pre potreby ZSSR. A kedže u nás neboli ani T-62, pravdepodobne ste mal na mysli T-55 a T-34. Ak by aj niekde v ZSSR boli predávané súkromníkom, určite nie s namontovaným reaktívnym pancierom Kontakt – to sú tie „krabičky“ na trupe aj veži tanku, kde každá jedna krabička obsahuje výbušninu. Tank s videa ich má a už len s toho vydieť že je to stroj s činnej vojenskej služby. Pane kolego, vidím, že jste znalec. Mne cvičili na vojně na technika spojovacího praporu tankové divize. Tanky… Číst vice »

mirror
mirror
14. 6. 2014 20:36

bublin napsal

leho :“Jak se dnes v Rusku zachází s osobním majetkem bylo jasně vidět na vyvlastňování v Soči kvůli olympiádě. Lidem byli zbourány domovy buď se směšnou anebo s žádnou náhradou a bylo vymalováno. Státní zájem je v Rusku nade vše…“
V tomto případě má leho 100% pravdu.

Pánové, a co chování exekutorů v Česku? Kradou ve státním zájmu, viďte. Vám se jejich chování líbí a považujete ho za férové? Víte, nás bude zajímat více, co se děje u nás doma. Přizpůsobte se.

bublin
bublin
14. 6. 2014 20:47

mirror napsal
To jako myslíte, že internet by měl cenzurovat názory jak to umí Česká televize a rozhlas? Nešetřete detaily!

Televizi ani rozhlas nekonzumuji již mnoho let. To bude asi chyba, co?

orinoko
orinoko
14. 6. 2014 21:00

No prosím, jak to jde rychle. Škoda, že mám ještě v dobré paměti, jak mě mazal dozorčí soudruh na Aktualně. Popíral to, aby nakonec mlaskal něco o vyrovnávání skóre. leho a bublin připomínají celou tu kvazipravicovou monokulturu typu Pepa Řepa, Ládík, jarpor, webgarden, sup, ale také Bimbo vulgo Fagan … a jak si celá ta plejáda šejdířů říkala.
Žádné pravicové šídlo se v pytli diskuse nedá utajit. Jeho nordická nadřazenost vždycky rychle vyjde najevo. Kyjevský Majdan je dokonce jejich sne/ě/m.

bublin
bublin
14. 6. 2014 21:29

mirror napsal
Pánové, a co chování exekutorů v Česku? Kradou ve státním zájmu, viďte. Vám se jejich chování líbí a považujete ho za férové? Víte, nás bude zajímat více, co se děje u nás doma. Přizpůsobte se.

Tato rubrika se jmenuje Svět ruskýma očima. Že vy jste se ztratil? Přizpůsobit se člověku, který si není jist svou pozicí? Ale nehloupněte.

bublin
bublin
14. 6. 2014 21:49

orinoko napsal No prosím, jak to jde rychle. Škoda, že mám ještě v dobré paměti, jak mě mazal dozorčí soudruh na Aktualně. Popíral to, aby nakonec mlaskal něco o vyrovnávání skóre. leho a bublin připomínají celou tu kvazipravicovou monokulturu typu Pepa Řepa, Ládík, jarpor, webgarden, sup, ale také Bimbo vulgo Fagan … a jak si celá ta plejáda šejdířů říkala. Žádné pravicové šídlo se v pytli diskuse nedá utajit. Jeho nordická nadřazenost vždycky rychle vyjde najevo. Kyjevský Majdan je dokonce jejich sne/ě/m. Sedm řádků bez jediného argumentu. Když vidím vaši primitivní taktiku prosté nepodložené pomluvy, je mi vás líto. Ubližujete… Číst vice »

leho
leho
14. 6. 2014 23:55

Zajoch: „Doložení pomluv, které se tu píší o Rusku a poměrech v něm ale nenacházím. Jenom jalové řeči.“

Samozřejmě že ne. O otrocích v Ruské armádě se psalo před několika lety v českých médiích, iDnes například, ale to vy asi jako důvěryhodný zdroj neuznáváte. O poměrech v Rusku a jeho historii ve svých přednáškách referoval profesor Vojtěch Cepl, celosvětově uznávaná kapacita na ústavní právo. Jeho pořad, bohužel, už na portálu Českého rozhlasu není. Zatím jednu relaci jsem nakopíroval sem: http://www.nezvedavec.org/files/rusko.mp3. Přednášek mám ale celou řadu, v budoucnosti je rovněž pověsím na net. Pochybuji ale, že Cepla někdo zde bude akceptovat…

Amenre
Amenre
15. 6. 2014 5:42

Doporucuji mistnim chodit vice i na jine spratelene weby – napr. Leho je dlouhodoby provokater a lhar u Tribuna. Reagovat na jeho vyplody nema tudiz zadny smysl.