Výbuch a mnoho otázek, ale žádná odpověď

16. října vybuchl v lesích u Vrbětic na Valašsku muniční sklad. Slyšeli jsem o tom v TV, četli v novinách i na internetu, a někteří jsme možná začali uvažovat i o tom, jak v tomto velkém skladě, který armáda údajně měla pronajmout nejmenované nevojenské organizaci jako prázdný objekt, mohly být (a stále asi jsou) uskladněny části nechvalně známých raket středního doletu (tzv. SS-20), které měly přece být už někdy v druhé polovině 80. let po dohodě Gorbačov –Reagan spolu s tzv. Pershingy zničeny! Vypadá to na velký mezinárodní průšvih, pokud někdo u nás disponuje výzbrojí schopnou – pokud se dají části SS-20 složit – zasáhnout objekty v jejich dosahu. Tedy i Minsk, Kyjev, Londýn a další. Je to průšvih o to větší, že to není ani česká armáda, jen nějaký podivný civilní subjekt. Znamená to ale snad, že existuje vedle oficiálních ozbrojených sil i něco jako paralelní armáda, který má k dispozici těžké zbraně a nejspíše i ještě těžší zbraně, o menších zbraních nemluvě, ale nemá je přitom ani bezpečně uloženy? Kdo tyto subjekty řídí, kdo je financuje? Pod jakou kontrolu spadají? A kdo je za to odpovědný?

Z pohledu laika i nelaika ovšem odpovědnost za tuto neodpovědnost někdo nese. Ministr obrany je v tomto případě nižší šajba, zvlášť když je to ještě herec s dlouholetou kvalifikací diplomata, což je trojkombinace, která se snad v jiném státě na této planetě nevyskytuje, a která leccos naznačuje o způsobu řízení tohoto rezortu. Že by tedy měl nést odpovědnost za takovou neodpovědnost vrchní velitel, tedy prezident? Anebo aspoň premiér?

Otázkou také je, kdo tento stát doopravdy řídí. Pokud by zde propukla nějaká epidemie typu Ebola, neumím si představit za tohoto stavu naprosté neodpovědnosti, kdo by převzal odpovědnost za zastavení šíření této epidemie. Zpráva o skutečném stavu rezortu zdravotnictví by v takovém případě nabyly rychle stejné výbušnosti jako výše zmíněné zprávy z rezortu obrany. O tom, že tyto rezorty v tom nejsou samy, leccos napovídá i vývoj v rezortu, který řídí mj. školství. Leccos o tom také vypovídá pokus stávající ministra školství etc. sestavit Národní radu pro vzdělání, zabývající se nejspíš i stále odkládanou reformou vysokého školství. Bývalý vystudovaný politruk dr. Chládek se pokusil jmenovat jejím předsedou (a rychle poté zase odvolat) bývalého prezidenta známého ve světě jako „šlohpero“. Ve sbírce starých přísloví by tomu asi nejlépe odpovídalo rčení „udělat kozla zahradníkem“.

Kdo ale jmenuje nějakou komisi pro vyšetření výbuchu onoho muničáku? A bude se taková komise zabývat jen těmi dvěma ubožáky, kteří výbuch nějakou manipulací možná zavinili, anebo se bude také zabývat i tím, kdo v tomto státě dovolil pronajmout takový objekt organizaci, která asi není na veřejných seznamech subjektů majících právo takové předměty jako náboje do všeho možného, vlastnit, převážet atd.? Kdo ví, možná je všechno ještě daleko horší. Třeba tam pro SS-20 zůstaly i hlavice. Konvenční anebo i ty druhé. Nevíme. Je jen spousta otázek, a mezi nimi ta nejdůležitější. Kdo za to proboha nese odpovědnost?

Přejít do diskuze k článku 9 komentářů