Vánoční zamyšlení

Reklama


Zdravím všechny a přeji klidné svátky vánoční.

Svět prožil poslední stovku let dosud největším politicko-historickým poučením. A prošel nejen logikou zkušenosti vědeckotechnického rozvoje ve fázi jeho dosud nejničivějších důsledků – dvou Velkých světových válek. Té První Velké války chemické a biologické a pak zejména té Druhé, kdy byla objevena energie jádra. Svět už však také zažil i nejméně dva vážné civilizační pokusy o konečně mírový a sociálně spravedlivý způsob řízení života v jeho planetárně rozsáhlých oblastech.

A to už stojí za připomínku. Byl to zrod úspěšných pokusů o dlouhodobou prevenci apokalyptických existenčních krizí takových civilizačních samožerů, jakými dosud jsou všechny imperialistické společenské řády majetkově vlastnických mocenských elit od dob pyramid faraonských otrokářů a od časů ornátů středověkých kněží a nafintěných paruk feudálů až po fialová saka novodobých bankéřů kapitalistických korporací dneška. A smysl jejich životů? Jen kořist, bezpracná renta a odvádění pozornosti od sociální otázky.

A co svět nyní prožívá? Byla vymyšlena ideologie trubadúrů falešných svobod lidstva, paradoxně však jakoby složeného jen z chamtivých, zlodějských a bezdětných vztahových alfasamců a alfasamic, věčně a bezohledně „soutěžících“ o jakési kariérně existenční vítězství. Jenže, to všechno dnes tvrdě ničí sama věda a její základy i důsledky – logika, matematika, digitální technologie a robotika. Žádná „umělá inteligence“ strojů totiž neexistuje, protože tu nelze ani vydírat ani vykořistit. Jsou tu pořád jen ty lidské představy, pudy a emoce. A co nám tedy zbývá, abychom zde vůbec přežili?

Do budoucna nám zůstává už jen návrat k poctivosti práva a pak ještě ty dávno známé fyzikální zákony o nezničitelnosti hmoty a energie coby zdroje života. A proto také tu ještě pořád je i ten základní a nutně pokorný pud sebezáchovy (nejen) člověka. Pud, který nelze do nekonečna jen balamutit manipulativními bájemi podvodníků o mystice nadpřirozena a jalovými výmysly „ekonomického“ vytváření peněz blahobytu ze vzduchu úroků, kursů a kryptoměn. Nelze také, a to ani nějakými dalšími a věčně opakovanými neo-ideologiemi, lživě připisovanými politické levici, křečovitě odvádět pozornost od nutnosti řešit sociální otázku.

Pouze mír a práce poctivých lidí má totiž budoucnost, která přežije. Nicméně se zdá, že lidskou civilizaci planety zatím sice ještě jenom pozvolna, ale už čím dál tím pevněji a nesmiřitelněji bere do rukou zodpovědná elita vlasteneckých a zároveň mírumilovně suverénních a moudrých vůdců velkých národů. Politiků a skutečných státníků pro pokojný občanský život všech v poctivosti, slušnosti a sociální spravedlnosti.

Globalizaci si sice vymyslely mozky novoimperiálního planetárního byznysu, ale zapomněly, že tím jsou otevřeny dveře i autentické vzdělanosti, celoplanetární komunikaci a všesměrovým síťovým sociálním informacím. A v tom je pro nás a pro naše děti naděje. A proto i parazitům na druhé straně sociální barikády zbyla už jen ta žlučovitá nenávist.

Přejít do diskuze k článku 12 komentářů