EU nehnědne, EU je už hnědá!

Typicky americký Lukeš

Tak jsem si poslechl tento rozhovor redaktora Veselovského s profesorem-historikem z Bostonské univerzity Igorem Lukešem. Doporučuji každému, kdo se na ten rozhovor nedíval, aby tak učinil, skutečně to stojí za to. Věty historika Lukeše jsou esencí amerického hlediska na svět. Ten pohled je naprosto suverénní, naprosto nepřipouštějící pochybnosti, usměvavý, prostě typicky americký. Vyjadřuje dokonale způsob a toky myšlení amerických politických elit, které si žádný protiargument nikdy ani v nejmenším nepřipustí: Máme prostě konečnou a trvalou pravdu a diskutovat o tom ani v nejmenším nebudeme, nemáme zájem, protože my Američané jsme naprosto výjimečný, bohem vyvolený a bohem vedený národ.

Toto jsou ty Lukešovy neomylné, definitivní, přímo božské pravdy, tedy axiomy, o nichž se nediskutuje: Putin je diktátor. Jde o boj mezi totalitními – uzavřenými společnostmi na jedné straně a demokratickými společnostmi na straně druhé. Proti sobě stojí dva světy. Na jedné straně je tu otevřený, prosperující a demokratický svět a na straně druhé svět totalitní, který stojí na pokraji ekonomické katastrofy. Budoucnost, i tam na východě Evropy, patří státům otevřeným, demokratickým, liberálním. Jak se ukázalo mnohokrát, Rusko potřebuje Západ, zatímco Západ nepotřebuje Rusko. Oceňuji protikampaň z Polska, která vyzývá, aby lidé jedli více jablek a naštvali tak Vladimíra Putina. Ukazují (ti jedlíci jablek) na intelektuální prázdnotu Putinova protikroku (a na páně Lukešovu převysokou inteligenci). USA vyslaly do Černého moře několik křižníků. Vidíme, že politika, stejně jako používání síly, jsou na dvou stranách toho stejného kontinua. Válka je pokračováním politiky jinými prostředky. Aby člověk mohl být brán seriózně, tak musí mít něco, co jeho diplomatické argumenty podporuje. Obamovy křižníky podporují a zabezpečují v regionu mír a stabilitu.

Je to vůbec možné? Nebyl jsem si jistý, zdali to vše nemyslí ironicky, to bych i bral. Nebo se tomu mám smát? Nakonec jsem pouze mávl rukou a pomyslel si, že nejen v USA, ale i u nás tak podobně mluví všelijací profesoři. Ta jejich nebetyčná sebejistota že se nikdy nemýlí, je až zarážející – my jsme ti nejlepší, my jsme výkvět lidstva, ostatní jsou méněcenní. U Američanů je to vlastně naprosto normální. Skoro každý Američan mi připadá jak náš slavný Brouk Pytlík – jsem nejchytřejší, všechno znám, všude jsem byl, všechno umím, všechno ovládám, jsem neomylný, nepřipustím si sebemenší pochybnosti.

Myslel jsem si, že u nás je to přece jenom trošku jinak, že taková jakási sebereflexe přece jenom existuje, ale poslední dobou se setkávám docela často s přespříliš suverénními blby, což dříve nebývalo. Třeba když čtu toto: Management Alexandrovců ohlásil na říjen 2015 turné po českých a moravských městech, věnované 70. výročí osvobození. Vstupné bude dobrovolné, ale zásadně v naturáliích. Až k takové trapné nenávisti se snížil Jan Lipold na Aktuálně cz. Nebo: Jsou to všechno jenom ožralí mužici, co po nich chcete? Přitom ve spotřebě alkoholu na osobu jsme my na druhém místě a Rusko až na čtvrtém (statistická data: my vypijeme 16,45 litrů etanolu a v Rusku 15,76). Kde se v těch lidech bere ta nenávist až za hrob? Čím jsem starší, tím méně věcem se podivuju. Těch všelijakých výstřelků, výstředností a absurdit jsem zažil docela dost, takže se už ani nerozčiluju.

Ale nedá mi to, abych se nevyjádřil k těm tvrzením (nejenom Lukeše) o otevřeném, demokratickém a prosperujícím světě. Vůbec si totiž nemyslím, že by naše euroatlantická (EU a USA) civilizace byla demokratická, prosperující a otevřená. Jsem přesvědčený, že je tomu právě naopak, že jsme společnost nedemokratická, neprosperující a otevřeně násilnická a loupeživá. Přesněji vyjádřeno, země EU jsou fašistické. Samozřejmě, že nemají formu fašismu Hitlerova, nýbrž bych to nazval spíše jako neofašismus či postfašismus, ba dokonce i jako kryptofašismus, korporativismus, klerofašismus.

Trocha historie

Marxističtí teoretici fašismus od počátku chápali jako do krajnosti dovedený, agresivní kapitalismus. Oficiální definice, přijatá Kominternou roku 1935, líčí fašismus jako „otevřenou teroristickou diktaturu nejreakčnějších, nejšovinističtějších a nejimperialističtějších složek finančního kapitálu“. S tímto komunistickým hodnocením zajisté nemohou neoliberálové (a obdivovatelé generála Pinocheta, jako třeba jsou otec a syn Bendovi) nikdy souhlasit, ba musí tvrdit opak, tedy, že „fašismus je otevřená bohabojná demokracie nejprogresívnějších, nejvlastenečtějších a nejmírumilovnějších složek bohumilého finančního bankovního kapitálu.“ No je to jejich samozřejmě logická definice.

Vyhneme se ovšem dalším intelektuálně učeneckým definicím fašismu, nám bude v tomto povídání bohatě stačit, když pojmenujeme fašismus jako nelidský, či spíše protilidský politický systém. Takovým hlavním určujícím znakem či charakteristikou fašismu je dělení obyvatel na nadlidi a podlidi, na úspěšné a neúspěšné, na schopné a neschopné, na nepracující rentiéry a tvrdě pracující nemajetné, také na ty, kteří mají právo na život a na ty, kteří právo na život nemají. A pouze nadlidé určují, koho ponechají milostivě žít a koho nikoliv.

Můžeme si tak zhruba vyjmenovat oficiálně uznávané fašistické režimy. První byl Mussolini v Itálii, po něm Hitler v Německu, Franco ve Španělsku, Salazar v Portugalsku a Pinochet v Chile. Samozřejmě byly i režimy jakoby polofašistické, např. Pilsudského Polsko, Horthyho Maďarsko, režim Tisa ve Slovenském štátu a třeba i ustašovské Chorvatsko (1941–1945) Ante Paveliće, kde vzniklo několik koncentračních táborů, největším z nich tábor Jasenovac, dalšími byly např. Kerestinec, Stara Gradiška nebo Koprivnica. Počet obětí koncentračního tábora Jasenovac se odhaduje asi na 800 000. Na mnoha místech byly ustašovskými jednotkami vyvražděny celé srbské vesnice. Dokonce i Němci a Italové proti této zhovadilé brutalitě protestovali.

Samozřejmě tyhle fašistické diktatury neměly pouze zápory, tedy brutální vraždění, najdeme v nich i docela dost kladných stránek. Tak třeba Slováci, běžní obyvatelé, tedy většina zemědělců, nedala na Tisa dopustit. Byly totiž stanoveny pevné výkupní ceny zemědělských produktů a všichni si to pochvalovali, už žádné židovské – velká úroda – nízké ceny, mizerná úroda – vysoké ceny. Takže když takový drobný zemědělec, kterých byla ovšem většina, měl v roce dobré úrody k prodeji pár desítek pytlů obilí, nějakou tu cukrovku a brambory, tak dostal pár peněz, které tak akorát pokryly náklady. A když byl rok neúrodný a výkupní ceny byly vysoké, neměl zase co prodat. Dokonce na Moravě, na Slovácku, chtěl Joža Úprka připojit Slovácko ke Slovenskému štátu. A obyvatelé-zemědělci byli většinově pro! Dělníci v továrnách a zbrojovkách za Hitlera byli daleko spokojenější než jako nezaměstnaní za doby první republiky a bylo jim lhostejné, že vyráběli tanky, letadla, bomby, granáty a náboje na vraždění. Bylo to racionální opatření, aby totiž otroci pracovali radostně, s chutí a nadšením, musel jim přilepšovat v životní úrovni. Když je ale později už nepotřeboval, bez jakýchkoliv rozpaků se jich zbavil, zlikvidoval.

Nebo třeba po roce 1927 byl v Itálii zaveden tzv. stát blahobytu. Bylo zavedeno povinné pojištění proti nehodám, nemocem, stáří, opatření proti malárii a tuberkulóze, stipendia pro děti, minimální mzda, placená dovolená atp. Mussolini také prohlásil: Židé tady v Římu žili už v době před naším letopočtem, kdy o Germánech nebylo ani slechu ani vidu, proto žádné Židy od nás do koncentráků posílat nebudeme.

Takže co s tím? Podnikatelé v Chile také nedali dopustit na Pinocheta, ovšem obrovská obyčejná masa nemajetných téměř trpěla hladem.

Proslulý spisovatel G. B. Shaw se svými příznivci navrhli v roce 1937 Adolfa Hitlera na Nobelovu cenu míru. Kdyby tak věděli, co se bude dít za dva tři roky, tak by ten návrh určitě nepodávali. Zajímavé je, že i tehdy se řešila hospodářská krize nastolováním fašismu snad ve všech evropských zemích a potom válkou. Situace docela podobná dnešku. Pro Němce byl rasismus a antisemitismus zásadním. Vyvolená skupina má právo vládnout bez omezení ostatním lidem, má právo rozhodovat na základě kritérií zdatnosti skupiny v darwinistickém boji o přežití zdatnějších. Nacisté zavraždili šest miliónů Židů, to je nepopíratelný fakt, s tím nikdo nehne. Ovšem mnohem více povraždili sovětských válečných zajatců, s těmi také prováděli první pokusy se zplynováním, o tom se ale moc nemluví, to byly pouze válečné ztráty. Většinou pomřeli hladem a bylo jich, těch sovětských válečných zajatců také na šest milionů, celkem Sověti přišli o 27 milionů lidí.

V řecké Spartě fungovalo politické zřízení, které bych nazval protofašismem. Nadlidé pořádali hony na hélóty, vraždili je pouze z jednoho důvodu, aby si mládež zvykla na krev a smrt.

Ivo Andrič popisuje, jak některé vesnice byly rády, že mají cikány. Když totiž partyzáni zastřelili jednoho okupanta – bylo popraveno deset domorodců. Takže když za starostou nějaké vesnice přijel německý důstojník a řekl, aby zítra na deset hodin ráno shromáždil na návsi třicet obyvatel, že budou zastřeleni, protože partyzáni zabili tři německé vojáky, tož starosta měl radost, že u nich je cikánská osada a tak ráno na návsi bylo shromážděno třicet cikánů určených k odstřelu. Takže cikáni byli k popravám vhodní. U nás to bylo ještě vystupňované – za jednoho Heydricha byly zastřeleny tisíce. Tudíž hodnota jednoho nadčlověčího života se rovnala hodnotě života několika tisíc obyvatel naší republiky.

Ovšem i v dávnějších dobách to bylo stejné, taková šlechta, klérus a oligarchové a podobní se považovali za lepší, za jakési nadlidi. Ostatní byli pouze pouhý odpad bez jakýchkoliv práv. Bylo to gigantické plýtvání lidskými schopnostmi, jaká obrovská spousta lidí neměla možnosti projevit své schopnosti, nadání a originální myšlenky. Až v době Velké francouzské revoluce (a později za bolševiků) se to obrátilo. Ten dřívější odpad se dostal k moci a za společenský odpad začal považovat právě šlechtu, klérus a oligarchy, neboť nejsou v podstatě k ničemu potřební a už vůbec k ničemu nutní, snad akorát ukazovat je v muzeu rarit, zbytečností, zvrhlostí a zhovadilostí. I když se možná i mezi šlechtou a klérem najdou nepatrné výjimky, kdy byli jednotlivci prospěšní pro společnost a byli to solidní lidé – marně pátrám v paměti, abych si alespoň jednoho vybavil, abych alespoň jednoho našel. Samozřejmě, že i mezi námi prostými lidmi se najdou hovada, ale snadno a lehce je můžeme přivést k rozumu. Kdo měl ale možnost přivést šlechtu, klérus a oligarchy k rozumu? Jedině tak Pánbůh.

Současný fašismus a nacismus

Dnes, v současnosti, se vlastně vracíme do doby před VFR. Nadlidé nám začínají vládnout, ba už otevřeně panují, a tomu říkám neofašismus. Uvedu pár dokladů současného fašistického myšlení a způsobu vládnutí.

Tak třeba ta oslavovaná Margaret Thatcherová pronesla v době své slávy toto: „Je zcela dostatečné nechat na teritoriu Ruska 15 milionů lidí.“ Tak co myslíte, podaří se západním oligarchům její přání splnit? Snaží se ale usilovně. Ostatně Anglie, ač nebyla nikdy považována za fašistický stát, nadělala ve světě (ve svých koloniích) více zla, než všechny fašistické režimy dohromady. Pravicoví historikové považují ovšem obyvatele britských kolonií za podlidi, takže ty mrtvé vůbec neregistrují, nač taky spočítat mrtvé podlidi, že? I další velice oslavovaný věhlasný W. Churchill si zastřílel na podlidi v Indii, jak ve svých Pamětech uvádí, bral to jako by byl na lovu zvěře. Anglie ostatně byla fašistická vždycky, ale nikdy se k tomu otevřeně nepřiznala.

Také výrok proslulé humanistky Madeleine Albrightové docela osvětluje současné dění na Ukrajině, kde chce USA mermomocí vyvolat válku s Ruskem, ale tím způsobem, aby se válčilo pouze v Evropě. Nezaspali ti plánovači válek tak trošku dobu? Ten výrok Krvavé Madly zní takto: „Rusko je země příliš bohatá na to, aby ji ovládal jeden stát.“ Logickým pokračováním její věty je plán k napadení Ruska. Nebo si někdo myslí, že tím myslela nějakou oboustranně výhodnou ekonomickou spolupráci? Copak tyhle výroky Thatcherové a Albrightové nejsou typicky fašistické?

A současné události na Ukrajině jsou pouhou přípravou k útoku na Rusko. Chování EU je přitom docela nelogické, copak Rusko nějak ohrožuje Evropu? USA se může cítit ohrožené Ruskem, to ano, protože tam přece jde o ohrožení dominance dolaru jako jediné světové měny. Ovšem o ukončení nadvlády dolaru neusiluje pouze Rusko, nýbrž všechny země BRICS, plus Irán a rády by se přidaly i další země, a taky že se přidají. Pokud se o to pokusily jednotlivě, byly zbombardovány do doby kamenné (Irák, Libye, Sýrie), takže osamoceně se postavit USA dolaru prostě nejde, bylo by to beznadějné, jedině kolektivně. Proto nechápu Merkelovou, copak jí Obama slíbil, že každému Němci na Ukrajině a na pláních Ruska bude přidělen statek s tisícovkou nevolníků? Ovšem to Němcům sliboval i Hitler. No a někteří Češi počítají asi s tím, že budou na těch germánských statcích mít funkci drábů, jinak se jejich antirusismus nedá vysvětlit.

Další doklad fašismu v EU

Žádný evropský stát neprotestuje proti barbarskému bombardování Gazy. Izraelci se prohlásili za nadlidi a Palestince považují za podlidi. Žádný president či ministerský předseda kterékoliv evropské země proti tomu neprotestoval, tedy s tím souhlasí, že? Stát Izrael je nedotknutelný, vše co dělá, dobře dělá, neboť Bůh je vede. Když Hitler prohlásil Němce za nadlidi a židy za hmyz a Slovany za podlidi, tak v naší euroatlantické civilizaci nevznikla žádná vlna odsouzení, skoro nikdo neprotestoval. Dnes úplně totéž provádí Izraelci s Palestinci, a taky žádné mohutné protesty nevidím. Hodnota života jednoho Izraelce se rovná přibližně hodnotě tisícovky podřadných (hadů) Palestinců. Izraelité jsou bohem vyvolený národ. Místo toho, aby se jim celý svět vysmál, tak je fakticky za bohem vyvolené považuje! Gaza je v podstatě větší koncentrační tábor, je tam zkoncentrováno snad nejvíce lidí na jeden kilometr čtvereční na světě. To se tam potom bombarduje a vraždí jedna radost.

Připadá mi to, jako kdyby se například Češi pomátli na rozumu a prohlásili se za nadlidi vyvolené Duchem svatým či Kristem a odsunuli nás všechny Moravany (podlidi) do Ostravy a ohradili plotem. Naše území, vesnice a města, by si zabrali pro sebe. No, a kdybychom nějak odporovali, tož by nás zbombardovali. A nikdo by proti tomu neprotestoval. Vždyť Češi by měli právo na obranu, no ne? Podlidé v koncentráku mají poslouchat a ani v nejmenším nemají právo protestovat! Mají lidé v koncentráku právo na vzpouru a ozbrojený boj? No ano, právo mají, ale když nezvítězí, musí počítat s tím, že budou všichni povražděni. No a demokraticky zvolený president by nám radil, ať utečeme do Polska, že tam se budeme mít lépe. Samozřejmě to platí i naopak, co kdyby se pomátli na rozumu Moravané a všechny Čechy odsunuli třeba do Mostu či do Chomutova?

Když už tedy měli Židé dostat jakési odškodnění za holokaust, za těch 6 miliónů mrtvých, tak to území mělo být na úkor státu, který ty hrůzy prováděl, tedy Německa, tam měli vítězové ohraničit území, kde by měli Židé svůj stát. To přece po skončené válce nebyl problém učinit. Takový židovský stát by tedy vznikl dle práva a spravedlnosti na úkor viníka, tedy Německa, tím by také Německo tak nějak odčinilo svou vinu. Nestalo se tak. Vítězové války rozhodli naprosto nelogicky dovolit vznik státu Izrael na území Palestinců, kteří s holokaustem neměli ale vůbec nic společného. A i když už tam tedy vznikl stát (za pomoci financí, částečným odkupováním území od šejků chtivých peněz, kteří samozřejmě prodávali území patřící všem Palestincům, což ale odporovalo základním principům práva – Indiáni také prodávali svá území za flašku kořalky), tak měly být přesně vymezeny a určeny hranice se souhlasem Palestinců a garantována jejich neporušitelnost třeba OSN. Bylo už tehdy přece naprosto jasné, že postupným zabíráním dalšího a dalšího území Palestinců tam vznikne časem ohnisko napětí.

Když občas pronesu, že americký president XY nařídil zavraždit milion lidí, tak se mně dostane odpovědi, že lžu, že přece pouze nařídil zamáčknout pár podřadných muslimů, černých, žlutých, Latinoameričanů, prostě podlidí, a to že je záslužný a bohulibý a bohumilý čin. A hned následuje protiobvinění Ruska (potažmo SSSR), kolikže ti jenom napáchali zla. Takže srovnejme jenom dobu po II. světové válce – jaké byly akce Sovětů (SSSR) a EU a USA. Sověti se podíleli na potlačení bouří v NDR, na potlačení povstání v Maďarsku a na srpen 68 u nás. Nesmyslná byla válka v Afghánistánu (jakou neskrývanou radost měl Brzeziński, když se jim podařilo tam Sověty vlákat). Rusko ještě zlikvidovalo teroristy v Čečensku a odrazilo agresi Gruzie. Události v Čečně a Gruzii byly bezesporu vyprovokovány USA. Zapomněl jsem na něco?

Naprosto výjimeční a bohem vyvolení Američané provedli tyto akce: Korea (válka v letech 1950-1953), Vietnam (válka v letech 1955 a 1975), následují série krvavých převratů v Latinské Americe a „mírumilovné“ akce v Africe, také to zkusili v Afghánistánu, kde jsou ještě pořád, dále v Jugoslávii, Iráku, Libyi a Sýrii.

Spočtěme a srovnejme počty povražděných lidí vládami USA a vládami Ruska. Tato fakta, tedy počty mrtvých, mluví naprosto srozumitelně. Za povšimnutí také stojí počty vojenských základen v cizích zemích. Má vůbec Čína nějakou vojenskou základnu mimo své území? Asi nemá, že?

Přece už by konečně někdo měl říci Američanům: „A tož chlapci, běžte domů, už toho bylo dost, už jste nadělali bordelu ve světě nadmíru, naloupili jste si snad už sdostatek, tak mazejte domů.“ První jim to řekl Fidel v roce 1959 a až teprve dnes jim to řekl i Putin.

Protestoval nějaký státník EU proti agresi do Libye, Iráku, Sýrie a Jugoslávii? Ani jeden, dokonce jsme se na agresích podíleli aktivně i my. A ti nejhlasitější podporovatelé válek plamenně řeční o humanitě a lidských právech. Co jsou to ale za lidi? Nejsou to spíše nějaké zrůdy z cizích planet? Ti samí naši pravdoláskaři, kteří schvalovali bombardování těchto států a měli plnou hubu lidských práv a humanity, zase znovu doporučují zbombardovat Luhansko a Doněcko do úplného vylidnění.

Když v roce 1999 Alexandr Isajevič Solženicyn označil NATO v souvislosti s bombardováním Jugoslávie jako zločineckou organizaci, přestal tento někdejší disidentský hrdina mediálně existovat. Jeho smrt v roce 2008 zůstala téměř nepovšimnuta, a pokud ji média přeci jen zmínila, pak důsledně vynechávala informace o spisovatelově působení po návratu do Ruska v roce 1994.

Britský historik John Laughland dokonce nalezl řadu výroků, u nichž, bez uvedení zdroje, nelze rozpoznat, zda autorem je Manuel Barroso nebo např. Josef Goebbels.

Že USA ve světě otevřeně podporují fašisty a nacisty není žádná novinka a také to není nic neobvyklého, dělají to běžně už více než století. (Citace blogerů z internetu.)

Když naši proslulí novináři (přesné odpovídající je slovo presstitutky) nikdy neopomenou uvést, že velitel separatistů je plukovník ruské armády, tak každý čtenář jejich textu pochopí, že Rusové se vměšují otevřeně do války na Ukrajině. Ovšem titíž novináři už nenapíší, že je (byl) důstojník sovětské armády stejně jak Porošenko, Jaceňuk, Kolomojský a spol., všichni přece museli absolvovat povinnou vojenskou službu a pokud měli alespoň maturitu, dosáhli důstojnické hodnosti. Proč se tím nepochlubí? Proč novináři neuvádí jejich hodnosti? Nebo měli všichni modrou knížku? Tj. že doktoři na psychiatrii jim dali potvrzení, že to nemají v hlavičce v pořádku a tak na vojenskou službu nemusí, kdoví co by tam mohli s porouchaným mozkem provést. Ale to jim (a ani nám) nevadí, že mohou být s modrou knížkou poslanci, senátory, ba i ve vládě ministry. I náš president má modrou knížku. Měl modrou i Klaus, nebo našel jinou cestičku vyhnout se službě a vlastenecké povinnosti?

Živě před sebou vidím, jak naši váleční štváči, jako třeba exministr války Alexandr Vondra spolu s exsenátorem Jaromírem Štětinou a Rasmussenem, budou v čele antikomunistických bojovníků táhnoucích na Moskvu. Zajisté uzavřou spojenectví s ruským Gennadijem Zjuganovem, který je šéfem ruských komunistů a společnými silami porazí Putinův kapitalismus, takže antikomunisté společně s komunisty zničí ruský kapitalismus! No, není to jaksi postavené na hlavu, není to absurdní divadlo? A zajisté budou hlasitě vyřvávat a vyzývat Obamu: „Tak už tam konečně Amíci vleťte a nastolte tam u nich, v totalitním Rusku, demokracii a svobodu jak se sluší a patří, jak to obvykle děláte.“

Jestli tohle není nacismus a fašismus, tak potom je to co? EU skutečně nehnědne, EU je už fakticky hnědá!

Budou se nám budoucí generace smát a divit se, jak jsme mohli být tak blbí? Nebo na tom budou ještě hůř než my?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
83 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Vodník
Vodník
15. 8. 2014 9:28

Nacisté zavraždili šest miliónů Židů, to je nepopíratelný fakt, s tím nikdo nehne.
To ne. A kdyby to chtel nahodou zkusit, tak od toho tu mame trestni zakon. Tedy presne tak, jak pise Kadubec: ten pohled je naprosto suverénní, naprosto nepřipouštějící pochybnosti, … vyjadřuje dokonale způsob a toky myšlení … elit, které si žádný protiargument nikdy ani v nejmenším nepřipustí.

slavoj
slavoj
15. 8. 2014 9:54

Nádherný článek.

slavoj
slavoj
15. 8. 2014 10:02

Pro EU to je obrovská prohra. Genocidu na Ukrajině už ze sebe nikdy nesmeje!

Irena
15. 8. 2014 10:53

Hezký článek.

Ladys
Ladys
15. 8. 2014 11:01

Velmi výstižný článek, doporučil bych jej jako povinnou četbu pro (a nejen) mládež. Stojí zajisté i za šíření e-mailem pro ty, kdo nenavštěvují stránky OM.

Dolmen
Dolmen
15. 8. 2014 11:28

slavoj napsal Pro EU to je obrovská prohra. Genocidu na Ukrajině už ze sebe nikdy nesmeje! EU prohrála už v Kosovu. Každý, kdo má ještě trochu zdravého rozumu a lidství v těle, nemůže toto uskupení považovat za nic jiného než pokračování Reichu ve všech atributech, jenom poněkud sofistikovanější. V souvislosti s Ukrajinou propásli svojí historickou šanci hlavně Němci – tady mohli dát svým nesouhlasem s postupem bruselských fašounů dát zcela jasně najevo, že se definitivně odstřihli od své nacistické minulosti. Baba Mergle však zvolila jinou cestu, raději tu nahnědlou,k věčné škodě německého národa. Článek je, na to jak je stručný,… Číst vice »

Béda
15. 8. 2014 11:28

Novinka z britského mainstreamu http://www.blisty.cz/art/74345.html
Zajímavé, že toto dlouhodobé ostřelování z ruské strany nepotvrzuje ani OBSE ani žádná „třetí strana“ a dokonce ani žádný satelitní záznam USA. Žeby to všichni nepřátelé Ruska, kteří jej chtějí mermomocí zatáhnout do války a proměnit „v agresora“ z nějakého důvodu tajili?

Béda
15. 8. 2014 11:34

Dolmen napsal EU prohrála už v Kosovu. Každý, kdo má ještě trochu zdravého rozumu a lidství v těle, nemůže toto uskupení považovat za nic jiného než pokračování Reichu ve všech atributech, jenom poněkud sofistikovanější. V souvislosti s Ukrajinou propásli svojí historickou šanci hlavně Němci – tady mohli dát svým nesouhlasem s postupem bruselských fašounů dát zcela jasně najevo, že se definitivně odstřihli od své nacistické minulosti. Baba Mergle však zvolila jinou cestu, raději tu nahnědlou,k věčné škodě německého národa. Článek je, na to jak je stručný, velmi hutný. Pobavilo mě to nenápadné srovnání Hitlera s Obamou stran Nobelovy ceny míru.… Číst vice »

ray
ray
15. 8. 2014 12:29

Jak může být dnes v Evropě klerofašismus, když křesťanství je na okraji zájmu, resp. je terčem nenávistných kampaní, v celé EU jsou prosazovány protikřesťanské zákony, z EU Ústavy byly vypuštěny pasáže o bohu, atp.
Co to autor chlastá nebo zobe, že tohle nevidí??

lomikel
lomikel
15. 8. 2014 12:49

kolikrat je v clanku slovo fasismsus ? :) hybatel soucasneho deni neni fasismus aleberz (doufam posledni) stadium liberalismu. v nekterych statech je pouzito k dosazeni cilu mistnich sociostruktur odvolavajicich se na fassiticke koreny ale to jsou jen nastroje. Liberalismus pohltil vecne i ideove, jak komunismus tak i fasismus , sve konkurenty. v ramci implementace NWO neni narodni stat, imho nutna komponenta fasismu, potrebny. je treba se zamerit na hlavu, na vrchol pyramidy, na VVV velmi velke vlastniky, na penezni toky, na ty kteri i USA uzivaji jako nastroj. Tazke ano situace muze nest prvky fasismu ale je to strukturalne jine… Číst vice »

Béda
15. 8. 2014 13:15

lomikel, ray,

jednou jsem se pana raye zeptal, jestli neví jaká je pozice pátera Duky coby čelního reprezentanta politiky Vatikánu v ČR k ukrajinskému konfliktu, jaká je jeho pozice k válce v Afghánistánu, kde krátce pobyl „v malé polní“. Jak je na tom s rusofobií?

Béda
15. 8. 2014 13:28

ray napsal

Jak může být dnes v Evropě klerofašismus, když křesťanství je na okraji zájmu, resp. je terčem nenávistných kampaní, v celé EU jsou prosazovány protikřesťanské zákony, z EU Ústavy byly vypuštěny pasáže o bohu, atp.
Co to autor chlastá nebo zobe, že tohle nevidí??

ray,

někde jsem četl, že prý pan prezident Bush byl křesťan, který věrně ctí nějakou židokřesťanskou tradici. Sice nevím co to jem, protože v historii křesťané prováděli četné pogromy proti židům, ale třeba na této tradici něco bude. Třeba je spojuje postup proti určitým skupinám obyvatel v Gaze a na Ukrajině.

Béda
15. 8. 2014 13:32

Ještě dovětek, nejsou čelní evropští „pacifisté“ jako kupř paní Merkel (CDU) křesťané?

Sugar Ray
Sugar Ray
15. 8. 2014 13:41

rayi jste už trapnej s tim vašim nekonečnym obhajovánim náboženský sekty , co z toho máte ? To je jak s těma fašistma čím víc se svýma ovečkama vy?ebáváj tim víc je lidi uctívaj a podporujou , čím větší holoprdelník tím víc je zbožňuje . V tom nejsou fakt žádný ideje a morální postoje , když dá lidem nažrat a zaplatí jim tak budou spokojený i když budou vyrábět ty zbraně se kterýma jim pak resetujou jejich vlastní existenci ale to je budoucnost to se neřeší . Člověk se sem narodí jako otrok a umře jako otrok , proč ještě… Číst vice »

peter.
15. 8. 2014 13:42

S článkom možno súhlasiť,až na odsek vykresľujúci vojnový Slovenský štát.Autor tvrdí,že Tiso a Slovákštát mali podporu dedinského obyvateľstva a že Slováci sa vlastne ztotožnili s fašistickým režimom.Zabudol na vyvraždené a vypálené dediny za to že podporovali partizánsky odboj,na masovú účasť Slovákov v SNP aj na to,že ten odboj bol zameraný na obnovenie ČSR.

Sugar Ray
Sugar Ray
15. 8. 2014 13:46

Jakej je rozdíl mezi svinskym fašismem a církví ? Žádnej chtějí ovládat masy , diktovat ostatním jak mají žít , co mají dělat , určovat kdo má právo žít a kdo ne , vnucovat násilim všem svojí víru , svuj pohled na svět a kdo se nepodvolí a nesouhlasí tak toho zavřít , zabít , zničit .
Musíš se podvolit jejich systému a udělat co vyžadujou ať je to cokoliv , žádný alternativy , žádná svobodná vůle .
Jeden cíl , jedna modla , jeden nepřítel , jedna sekta .
Sieg Heil !

Béda
15. 8. 2014 13:47

peter. napsal S článkom možno súhlasiť,až na odsek vykresľujúci vojnový Slovenský štát.Autor tvrdí,že Tiso a Slovákštát mali podporu dedinského obyvateľstva a že Slováci sa vlastne ztotožnili s fašistickým režimom.Zabudol na vyvraždené a vypálené dediny za to že podporovali partizánsky odboj,na masovú účasť Slovákov v SNP aj na to,že ten odboj bol zameraný na obnovenie ČSR. peter, v tomto bych s vámi nesouhlasil. Tiso vedl klerofašistický STÁT. Autor mluví o státu, ne o odboji proti němu. Kdybych chtěl udělat příměr k dnešku, Ukrajina´by se celkem hodila. Ukrajina je dnes fašistickým STÁTEM, zrovna tak jako jím byla Slovenská republika za Tisa. Na… Číst vice »

peter.
15. 8. 2014 13:49

ray napsal

Jak může být dnes v Evropě klerofašismus, když křesťanství je na okraji zájmu, resp. je terčem nenávistných kampaní, v celé EU jsou prosazovány protikřesťanské zákony, z EU Ústavy byly vypuštěny pasáže o bohu, atp.
Co to autor chlastá nebo zobe, že tohle nevidí??

ray
Obhajujete neobhájitelné!Už niekoľko krát som na toto fórum dal odkaz na knihu Avro Manhatana“Vatikánsky holokaust“.Ako možno mať vami požadovanú úctu k cirkvi ktorá sa tak spreneverila Kristovmu učeniu ako to v histórii predviedla a stále predvádza RKC?

mirror
mirror
15. 8. 2014 13:51

Ze stránek ČSSD: Očima Jana Kellera
„Evropa bude taková, jakou si ji uděláme“, říká Jan Keller, nově zvolený europoslanec, sociolog, filozof, publicista a environmentalista.
http://www.cssd.cz/aktualne/aktuality/ocima-jana-kellera/

Ten titulek mi neštymuje s vtipným článkem pana Kadubce. Můžeme se ptát, kde Keller dal oči?

Na ten text jsem přišel náhodou tak, že jsem do Hledání na stránkách sociální demokracie zadal heslo „Ukrajina“, aby zjistil, jak jsou členové této strany spokojeni s postupem Ukrajinské armády proti svému obyvatelstvu na východě země. Editory těchto stránek však situace na Ukrajině moc netrápí. To Nová republika Ivana Davida je jiné kafe.

orinoko
orinoko
15. 8. 2014 13:57

Článek jsem nedočetl. Na dlouhé texty mám knihy. Bukvice v dlouhém řazení na monitoru bývají mnohdy nad moje síly. Třeba je to esej , k níž se mi podaří vrátit. Jen krátce k diskusi. My si velmi málo uvědomujeme skutečnost, že Německo je dneska okupovaná země a USA okupační mocností. Ve vztahu k Německu platí totéž i o Velké Británii. Je to velmi nestandardní situace na dnešní poměry, nicméně Rusku vytváří velmi vhodnou bázi na budoucí poměry v Haliči a Severní Bukovině. Okupovaná dneska začíná být i Polska , a to dokonce na vlastní žádost. Z blba holt chomout nesejmete… Číst vice »

peter.
15. 8. 2014 13:58

Béda napsal peter, v tomto bych s vámi nesouhlasil. Tiso vedl klerofašistický STÁT. Autor mluví o státu, ne o odboji proti němu. Kdybych chtěl udělat příměr k dnešku, Ukrajina´by se celkem hodila. Ukrajina je dnes fašistickým STÁTEM, zrovna tak jako jím byla Slovenská republika za Tisa. Na Ukrajině je dnes povstání a ne všichni Ukrajinci souhlasí s fašisty v Kyjevě, nechtějí být součástí fašistického státu. Podobně, jak pravíte, to bylo ve Slovenském státě za Tisa. Bohužial,musím konštatovať,že autor hovorí o spokojných poľnohospodároch a robotníkoch v zbrojovkách spôsobom ktorý vzbudzuje dojem,že väčšina Slovákov podporovala Tisov režim.Nie je to pravda.Zistite si počet… Číst vice »

Vodník
Vodník
15. 8. 2014 14:00

Béda napsal
někde jsem četl, že prý pan prezident Bush byl křesťan, který věrně ctí nějakou židokřesťanskou tradici.

To, ze si nekdo rika „krestan“, jeste neznamena, ze jim doopravdy je. To je jako ty „zidokrestanske hodnoty“, ktere nemaji nic spolecneho ani s krestanstvim, ani s zidovstvim…

orinoko
orinoko
15. 8. 2014 14:01

Miluji hovada, která v předvečer horké války mají na starosti třídní nenávist a stranickou prověrku.
Není divu, že se takové mulo k polským distorzím staví tak vlažně.

Béda
15. 8. 2014 14:03

orinoko,

máte pravdu. Ovšem je otázka, jestli Německo jako okupovaná kolonie USA musí vyplnit i příkaz protektora „skoč do ohně“, anebo to dělá na povel svých politiků rádo, ochotně aktivně, aby si konečně něco ulouplo v rámci Drang nach Osten (mám na mysli Rusko). Samozřejmě možnosti utrhnout se z řetězu protektora má velice omezené, sic úzce propojeno pupeční šňůrou s finanční bází (a rakovinou) protektora, pod bedlivým dohledem protektora na své politiky.

lomikel
lomikel
15. 8. 2014 14:05

ale panove, nechte pana raye se projevi. ja nemam hotovy nazor na to jak se katolicky ( a ostatni krestane) staveji k NWO a k liberalismu. tazke bych nevyleval dite s vanickou, protoze sily druhe strany jsou velke a spise IMHO je treba integrovat nez delit ty kteri jsou, potencialne, vuci nim v opozici. Tebas na jugovastoku je vira /pravoslavi dulezita komponenta ideove vybavy bojovnika proti chunte. Katolici jsou jiste vnitrme cleneni, a na tehle urovni diskuse je treba se pohybovat.

peter.
15. 8. 2014 14:08

Súhlasím s Orinokom,len by som doplnil,že ak by sa podarilo korporátnikom ovládnuť Rusko aj s jeho nerastným bohatstvom,tak čo myslíte,ako by to vylepšilo našu ekonomiku a zlepšilo náš život?Pre nich je ľudský život a spokojnosť národa menej ako exkrement muchy.Zodrali by z nás kožu a ešte by sa oháňali demokraciou a americkým spôsobom života ktorý si pravdepodobne predstavujú aj takto:
https://www.youtube.com/watch?v=t2kDXtWUPkM&feature=em-uploademail

Béda
15. 8. 2014 14:09

orinoko napsal Miluji hovada, která v předvečer horké války mají na starosti třídní nenávist a stranickou prověrku. Není divu, že se takové mulo k polskýmdistorzím staví tak vlažně. orinoko, nevím o jakém „mulu“ mluvíte. Jestli myslíte mé vstupy, pak bych řekl, že na adresu polského vlastenectví a „antifašismu“ jsem své řekl již dávno (snad jsou to již roky) jako jeden (ne li vůbec první) v diskusích na A.cz, když jsem upozorňoval na podivné chování Poláků v otázce Těšínska, tajných dohod s Hitlerem ohledně postupu proti SSSR, na zvláštní tvrdě nenávistný přístup k dnešnímu Rusku, (které již není SSSR), byť Rusové… Číst vice »

orinoko
orinoko
15. 8. 2014 14:11

Němečtí soudruzi mají v čele kovanou soudružku Merkel. Ta je na příkazy v rámci dédéér fazony na příkazy zvyklá. To , co dneska vládne v Německu, tak právě to si navolili němečtí důchodci. Chtěli pokračování jistot báby Merkel z předchozího účinkování. Ovšem … čas oponou trhnul, a emerický cikán uklouzl na emerické vojensko-průmyslové námraze. Hoši, co si budeme povídat. Není větších zastánců sociálních jistot, než jsou germánská rochňata. Německo dneska velmi zasmrádá. Rozbití Jugoslávie se dneska raději neřeší, sudeťácké pomyje pro moravské fašouny se má čile k světu … a Halič? Tu si může bába Merkel nabouchat do osobních. –… Číst vice »

Béda
15. 8. 2014 14:12

peter. napsal Súhlasím s Orinokom,len by som doplnil,že ak by sa podarilo korporátnikom ovládnuť Rusko aj s jeho nerastným bohatstvom,tak čo myslíte,ako by to vylepšilo našu ekonomiku a zlepšilo náš život?Pre nich je ľudský život a spokojnosť národa menej ako exkrement muchy.Zodrali by z nás kožu a ešte by sa oháňali demokraciou a americkým spôsobom života ktorý si pravdepodobne predstavujú aj takto: https://www.youtube.com/watch?v=t2kDXtWUPkM&feature=em-uploademail Samozřejmě neprojevilo by se na zvýšení naší životní úrovně nijak. Akorát by se prodloužila agónie Ponziho schematu finančního systému postaveného na dolaru, sedrali by z kůže Rusy a zadlužili je do stého kolena, jako všechny ostatní a… Číst vice »

orinoko
orinoko
15. 8. 2014 14:14

Bédo, jako již kdysi dříve … jsi vztahovačný jako ženské. Ženské konkrétně v tomto ohledu jsou hotovou pandemií.
Řešil jsi stranu? Když nevíš, tak musíš stranit.

Béda
15. 8. 2014 14:18

peter. napsal Bohužial,musím konštatovať,že autor hovorí o spokojných poľnohospodároch a robotníkoch v zbrojovkách spôsobom ktorý vzbudzuje dojem,že väčšina Slovákov podporovala Tisov režim.Nie je to pravda.Zistite si počet vypálených dedín na Slovensku a počet perzekvovaných ľudí za podporu odboja. Jestli si správně vzpomínám, číst to znovu nebudu, autor prohlašuje něco ve smyslu, že přes celkovou zrůdnost fašistického režimu, dokázal tento řešit některé předešlé problémy – dát lidem práci a koupit si jejich přízeň lepší mzdou byť pracovali ve zbrojní výrobě (morální aspekty a zábrany toho co bude posléze s jejich produkcí je netrápili), zemědělcům dokázal zajistit na rozdíl od doby minulé… Číst vice »

lomikel
lomikel
15. 8. 2014 14:19

orionoko negativne raguje jen na zminku o CSSSD, je to stranik telem a dusi :). uz pisete pouceni z krizoveho vyvoje po sestaveni vlady ?:))

Sugar Ray
Sugar Ray
15. 8. 2014 14:31

Prej jaký si to uděláš takový to máš ! To mi pokálej hlavu ! Co asi zmůžou proletáři a holoprdelníci z protektorátního Česka s politikou EU potažmo United Kingdom a USA ? Tady se nikdo mas na nic neptá ani v rámci protektorátu , v rámci stávajícího systému otroci nikdy nic změnit nemůžou , tak je přece systém vyrobenej ne ?
No blbý taky je že stačí se narodit s nevhodnou barvou kůže , nebo na blbym kousku země týhle planety opic a je z tebe unter mensch až dokonce života . Ale proto byla zase vyrobena demokracie :-)

orinoko
orinoko
15. 8. 2014 14:34

lom i kel , nejde o socany … klasické nepochopení … jde o to, že se normalizační soudruh neudržel … a pustil si do gatí OM. Miluješ dodnes normalizaci? V rámci její minulé výchovy tu dneska máme nejvíc chrámů konzumu na metr 4 i na jednogo LOM i KELa.

Béda
15. 8. 2014 14:34

Sugar Ray,

výstižně vyjádřeno. Ale takové bláboly asi mají ojroposranci v popisu práce. Musejí nějak obhájit svoji existenci.

Béda
15. 8. 2014 14:37

orinoko napsal

lom i kel , nejde o socany … klasické nepochopení … jde o to, že se normalizační soudruh neudržel … a pustil si do gatí OM. Miluješ dodnes normalizaci? V rámci její minulé výchovy tu dneska máme nejvíc chrámů konzumu na metr 4 i na jednogoLOM i KELa.

Podstatné není kolik zde máme chrámů konzumu. Podstatné je jaká je koupěschopnost zdejšího obyvatelstva, co konzumují a jestli náhodou nejde o Potěmkinovu vesnici postavenou na dluhu, která se kdykoliv může zřítit jako papírový domeček z karet.

orinoko
orinoko
15. 8. 2014 14:38

Můj táta říkával, jak si kdo ustele, tak si lehne.
Kdo si ustlal na loži Záhořově, tak nechť si nestěžuje.
Kdo si ustlal na nepohodě každého dne, a bojuje s ní dnes a denně, tak přežije i emerického cikána.
Jak jsem již dávno byl pravil:
Život – není peříčko!
Ale takový péro –
to je život!!
Ale to je vjec, které my chlapi moc nerozumíme.

Béda
15. 8. 2014 14:43

„Můj táta říkával, jak si kdo ustele, tak si lehne…“ No nevím jestli by s tímto heslem (jestli přihlédneme k aktuálnímu článku) souhlasili četné oběti fašistů – třeba děti (za války i dnes na Ukrajině). Žeby si špoatně ustlaly?

Béda
15. 8. 2014 14:47

Béda napsal

„Můj táta říkával, jak si kdo ustele, tak si lehne…“ No nevím jestli by s tímto heslem (jestli přihlédneme k aktuálnímu článku) souhlasili četné oběti fašistů – třeba děti (za války i dnes na Ukrajině). Žeby si špoatně ustlaly?

Ještě dovětek. Jak pravil Sugar Ray, stačí, že ses narodil v nesprávnou chvíli na nesprávném místě a je úplně jedno jak sis ustlal. Semele tě barevná revoluce anebo promění v kaši humanitární raketa.

Béda
15. 8. 2014 14:50

… „rasově čistí übermenschové“ si tě vyhlédnou pro svůj program selekce protože máš jinou pleť, mluvíš jiným jazykem, vyznáváš jiné hodnoty…

mirror
mirror
15. 8. 2014 15:01

orinoko napsal
jde o to, že se normalizační soudruh neudržel … a pustil si do gatí OM

Ori, víte proč se tady vybudovalo tolik chrámů konzumu? Jejich stavba u nás byla a ještě bude neskutečně levná a jevila se jako velmi výhodná investice do budoucnosti. Zkuste nám vysvětlit, kdo za to může? Cítíte se také vinen?

orinoko
orinoko
15. 8. 2014 15:03

Pravda , děti nevolí. Ale že tato otázka padla až když jde o haličský problém? Libyi obejdu, ale Sýrii dost prožívám dodnes. Řekněme, že jde samozřejmě o obecný problém. Dětí ale umíralo vždycky hodně. I bez emerického cikána. Znáte to: chemtrails, byla ebola či něbola, očkování proti cikánskému moru … atd. , atp. Asi budu za cynika … ale ano … jinak se to už dneska nedá přežít. A zároveň zírám, co dělá Rusko pro syrské děti: Především z rodin, ve kterých umřel táta v boji s CIKÁNSKÝM TEROREM. Prakticky celá Sýrie dneska vnímá Asada i jeho rodinu jako symbol… Číst vice »

Béda
15. 8. 2014 15:05

orinoko napsal Pravda , děti nevolí. Ale že tato otázka padla až když jde o haličský problém? Libyi obejdu, ale Sýrii dost prožívám dodnes. Řekněme, že jde samozřejmě o obecný problém. Dětí ale umíralo vždycky hodně. I bez emerického cikána. Znáte to: chemtrails, byla ebola či něbola, očkování proti cikánskému moru … atd. , atp. Asi budu za cynika … ale ano … jinak se to už dneska nedá přežít. A zároveň zírám, co dělá Rusko pro syrské děti: Především z rodin, ve kterých umřel táta v boji s CIKÁNSKÝM TEROREM. Prakticky celá Sýrie dneska vnímá Asada i jeho rodinu… Číst vice »

orinoko
orinoko
15. 8. 2014 15:08

Čím mám být vinen, ty rudé nemehlo? Debilním Bilakem a vokovickou sorbonou, kde jste si , vy soudruzi , vyráběli vysoké rychlokvašky s titulem RSDr.?
Vaši svazáci to rychle okoukali a tak nám dali pro dnešek lajnu až do Plzně.
Když chce někdo vidět českého duševního naháče, tak nakráčí do chrámu konzumu. S komunisty v čele.

Béda
15. 8. 2014 15:14

orinoko napsal Čím mám být vinen, ty rudé nemehlo? Debilním Bilakema vokovickou sorbonou, kde jste si , vy soudruzi , vyráběli vysoké rychlokvašky s titulem RSDr.? Vaši svazáci to rychle okoukali a tak nám dali pro dnešek lajnu až do Plzně. Když chce někdo vidět českého duševního naháče, tak nakráčí do chrámu konzumu. S komunisty v čele. Tuto argumentaci jsem již někde slyšel. Jakože hle, jak má ten důchodce plný košík. Ten se ale má. Přitom nikdo nezkoumá, na jak dlouhou dobu a co za kolik peněz a pro kolik lidí ten důchodce nakupuje. Holt rozežraný dědek, který nám prožral… Číst vice »

orinoko
orinoko
15. 8. 2014 15:23

Bédo, všechno špatně. Já se nepřu s Tebou. To Ti snad došlo. Leccos chápu, ale české konzumní hmotařství nikoli. A dost šíleným počinem je, když po chrámu konzumu běhají nenakoupivší … protože to stačil vykoupit vietnamský soudruh, který ani náhodou netne česky … a křičí, jak se něco takového mohlo stát za kapitalismu. Lehce – pravidelně bývá napsáno : Do vyprodání zásob. A daně dál vesele neplatí žádná z těch večerek vietkongu, které si české prasátko tak pochvaluje. Ale zpět k článku. EU … a zabarvení, či barvy. Buďme rádi, že ve střevech této současné ožralé a agresivní instituce máme… Číst vice »