Proč Rusko prodává energonosiče téměř výhradně za fyzické zlato…?

Předkládám vám text, který nejspíš vyvolá zvolání nevole i „vole“, nicméně doporučuji si odfiltrovat tendenční pochvaly geniality ruského vůdce a personifikace ruských úspěchů…., a zamyslet se nad obsahem. Možná to, uvedeno do souvislostí, pomůže nalézt si odpověď na řadu otevřených otázek o rostoucí protiruské hysterii, ale i o vnitřním dění „u nás na západě“… (Pozn. překl.)

Západní masmédia nezřídka srovnávají Putinovu schopnost rychlého analytického myšlení ke schopnosti šachového velmistra při simultánce v bleskovém šachu. Poslední události, které sledujeme v americkém a vůbec západním hospodářství, umožňují učinit závěr, že v této části hodnocení Putinovy osobnosti mají západní masmédia naprostou pravdu.

Bez ohledu na četné vítězné relace ve stylu Fox News a CNN se hospodářství Západu v čele s USA ocitlo v Putinově pasti. Možnosti úniku z ní na Západě nevidí a neumí najít nikdo. A čím více se Západ snaží se z této pasti dostat, tím víc se dostává do stále beznadějnější situace.

V čem tkví ta skutečně tragická situace, ve které se Západ a Spojené státy ocitly? A proč všechna západní masmédia a přední západní ekonomové o tom mlčí, jako o největším vojenském tajemství? Pojďme se pokusit vyznat v podstatě probíhajících hospodářských událostí, právě z hlediska ekonomiky, aniž bychom se rozptylovali detaily morálky, mravnosti a geopolitiky…

Takže poté, co si Západ v čele s USA uvědomil svůj neúspěch na Ukrajině, vytyčil si za cíl zničit hospodářství Ruska cestou snížení cen ropy a s ním souvisejícího plynu, tedy hlavních zdrojů příjmů ruského exportu a hlavních zdrojů doplňování ruských zlatých a měnových rezerv (ZVR). Tady je třeba poznamenat, že hlavní zdroje neúspěchu Západu na Ukrajině vůbec nejsou vojenské ani politické. Nýbrž spočívají ve faktickém Putinově odmítnutí financovat tento západní projekt Ukrajiny na úkor rozpočtu Ruské federace (RF), což činí tento projekt Západu a priori neživotaschopným v blízké i nevyhnutelné budoucnosti.

Naposledy, za Reagana, vedly podobné kroky (snížení cen ropy) k úspěchu a k rozvratu SSSR. Historie se ale neopakuje. Pro Západ tentokrát vše vypadá jinak. Putinova odpověď připomíná zároveň šachy i judo, kde se síly, vynaložené protivníkem na útok, obracejí proti němu samému, ovšem s minimálním vydáním vlastních sil a prostředků bránícího se. Reálná Putinova politika je neveřejná. Proto je zaměřena více na efektivitu než na efekt.

Velmi málo lidí chápe to, co Putin v daném momentě dělá. A prakticky nikdo neví, co udělá dál.

Ať se to zdá být jakkoli divné, tak Putin prodává ropu a plyn výhradně za fyzické zlato.

On to nevytrubuje na celý svět ve stylu dotěrné reklamy. On, samozřejmě, stejně jako dřív přijímá americké dolary jako průběžné platidlo, ale okamžitě mění všechny ty dolary USA, obdržené za prodej ropy a plynu – za fyzické zlato!

K pochopení se postačí podívat na dynamiku růstu objemu zlata v  ZVR Ruska a porovnat tyto údaje s devizovým inkasem RF z prodeje ropy a plynu ve stejném období.

Navíc ve 3. čtvrtletí dosáhly ruské nákupy fyzického zlata rekordní výše. V tomto období Rusko nakoupilo neuvěřitelné množství zlata – víc, než kolik nakoupily všechny ostatní země světa dohromady!

Není to tak dávno, co britští vědci došli ke stejnému závěru, jaký byl před několika lety zveřejněn v „Závěrech geologické služby USA“, konkrétně: Evropa nedokáže přežít bez dodávek energetických surovin z Ruska. To v překladu z angličtiny, nebo kteréhokoli jiného jazyka znamená: Svět nedokáže přežít, pokud z celosvětové bilance dodávek energetických surovin vypadnou dodávky ropy a plynu z Ruska“

A tak se celý západní svět, postavený na hegemonii petrodolaru, ocitl v bezvýchodné situaci, v níž Západ bez dodávek ropy a plynu z Ruska přežít nedokáže, ale svoji ropu a plyn Rusko je od nynějška ochotno prodávat Západu jen výměnou za fyzické zlato! Pikantní v této Putinově partii je, že mechanismus prodeje ruských surovin Západu jen za zlato funguje nyní nezávisle na tom, souhlasí-li Západ s úhradou ruské ropy a plynu svým uměle podhodnoceným zlatem, nebo ne.

Takže, za ceny zlata, které FED a ESF tak starostlivě násobně snížily proti uměle nafouknuté kupní síle amerického dolaru. Zajímavý fakt: Stlačení cen zlata zvláštním oddělení vlády USA – ESF (Exchange Stabilization Fund) v zájmu stabilizace kurzu dolaru bylo v USA povýšeno na úroveň zákona.

Ve finančním světě byl přijat za axiom postulát o tom, že zlato je antidolarem.

V roce 1971 prezident USA Richard Nixon, zavřel „zlaté okno“, když ukončil svobodnou výměnu dolarů za zlato, zaručenou se strany USA v roce 1944 v Bretton-Woodu.

V roce 2014 prezident RF Vladimír Putin toto „zlaté okno“ zase otevřel, aniž by bral ohled na to, co si o tom myslí a říkají ve Washingtonu.

Právě nyní ztrácí Západ mnoho svých sil a prostředků na to, aby stlačil ceny zlata a ropy, aby tak na jedné straně zkreslil existující hospodářskou realitu ve prospěch US dolaru. A aby na druhé straně zničil hospodářství Ruska odmítajícího roli pokorného vazala Západu.

Právě dnes taková aktiva jako zlato a ropa, vypadají proporcionálně oslabeně a nadmíru podhodnoceně proti americkému dolaru, což je důsledkem obrovského ekonomického úsilí Západu.

Dalším zajímavým momentem v Putinově partii je – ruský uran, díky jehož dodávkám v USA funguje každá šestá žárovka. A který Rusko Americe prodává rovněž za dolary.

Takovým způsobem, výměnou za ruskou ropu, plyn a uran, platí Západ Rusku americkými dolary, jejichž koupěschopnost byla uměle navýšena oproti ropě a zlatu, a to péčí Západu samého. Putin ale využívá tyto dolary, jen aby od Západu vytahoval jeho fyzické zlato, za oním Západem uměle snížené ceny zlata vyjádřené v US dolarech.

Tato Putinova skvělá ekonomická kombinace staví Západ v čele s USA do situace hada horlivě požírajícího svůj vlastní ocas.

Idea této ekonomické zlaté pasti pro Západ nejspíš od počátku nepatří Putinovi samému. Nejspíš pochází od jeho poradce pro hospodářské otázky – akademika Sergeje Glazeva. Proč by jinak Glazev, státní úředník zdánlivě vzdálený od byznysu, byl spolu s ruskými byznysmeny zařazen Washingtonem osobně do sankčních západních seznamů? Putin myšlenku ekonoma-akademika Glazeva skvěle realizoval, když se předtím zajistil naprostou podporou svého čínského kolegy Si-Ťin-pchinga.

Zvlášť zajímavě v tomto kontextu vypadá prohlášení prvního náměstka předsedkyně ruské centrální banky (CBRF) Xenie Judajevové, která zdůraznila, že CBRF může použít zlato ze svých rezerv k úhradě dovozu – pokud to bude nezbytné. Toto prohlášení, v podmínkách západních sankcí, bylo zřejmě adresováno zemím BRICS a především pak Číně. Pro Čínu se připravenost Ruska k úhradám zboží západním zlatem velmi hodí. Proč tomu tak je, o tom jsme psali v jednom z předchozích materiálů.

Čína totiž nedávno prohlásila, že přestává hromadit svoje ZVR, nominované v US dolarech. Vezmeme-li v úvahu stále rostoucí deficit obchodní bilance mezi USA a Čínou (aktuálně pětinásobná ve prospěch Číny), tak toto prohlášení v překladu z jazyka finančníků zní asi takto: „Čína končí s prodejem svého zboží za US dolary“. Světová masmédia tuto v nové monetární historii průlomovou událost raději přehlédla. A otázka vůbec nestojí, zda Čína doslova odmítá prodávat svoje zboží za americké dolary. Čína, bude samozřejmě jako dřív přijímat dolary jako průběžný prostředek platby za svoje zboží. Čína se jich ale hned po jejich inkasu bude zbavovat a zaměňovat je ve svých ZVR něčím jiným. Jinak by ztrácelo smysl prohlášení nejvyšších monetárních míst Číny, že: „Čína končí s prodejem svého zboží za US dolary“. Takže Čína už nebude kupovat za příjmy z obchodu s kteroukoli zemí americké dolary, treassures (státní pokladniční poukázky USA), jak dosud vytrvale činila.

Tak bude Čína vyměňovat všechny dolary, inkasované nejen od USA, ale i z ostatních zemí, za něco jiného, aby nenavyšovala svoje ZVR nominované v  USD. A tady vzniká nejzajímavější otázka: Za co konkrétně? Za jakou konkrétní měnu nebo aktivum? Analýza běžné monetární politiky Číny ukazuje, že nejspíš inkasované dolary, nebo jejich podstatnou část, bude Čína tiše měnit a de facto už mění za zlato.

Z tohoto pohledu se pasiáns rusko-čínských vztahů skládá neobyčejně úspěšně jak pro Moskvu, tak i pro Peking. Rusko od Číny nakupuje zboží na přímo za zlato podle jeho aktuálního kurzu, a Čína kupuje za zlato podle jeho aktuální ceny ruské energetické zdroje. Na tomto rusko-čínském svátku života je místo pro všechny: Jak pro čínské zboží, ruské energetické suroviny, tak i pro zlato jako prostředek vzájemného zúčtování. Místo nemá na tomto svátku života jen jeden uchazeč – americký dolar. A není se čemu divit, protože dolar není ani čínským zbožím, ani ruskými energetickými surovinami. On je jen průběžným finančním nástrojem vzájemných zúčtování – zbytečným prostředníkem. A nepotřebné prostředníky bývá zvykem ze schématu součinnosti dvou samostatných obchodních partnerů vylučovat.

Tady je třeba zvlášť zmínit, že světový trh fyzického zlata je nicotně malý ve srovnání se světovým trhem dodávek ropy. A tím spíš světový trh fyzického zlata je mikroskopický, ve vztahu k úhrnu světových trhů fyzických dodávek ropy, plynu, uranu a zboží.

Důraz na termín „fyzické zlato“ je kladen proto, že výměnou za svoje fyzické a nikoli papírové energetické zdroje, Rusko odebírá od Západu zlato výhradně v podobě jeho fyzického a nikoli papírového dodání. Totéž dělá Čína, když Západu odebírá za současné uměle násobně podstřelené ceny právě reálné fyzické zlato jako prostředek platby za fyzické dodávky svého reálného zboží na Západ.

Naděje Západu na to, že Rusko a Čína budou přijímat za svoje energetické zdroje a zboží nějaký „shitcoin“, nebo tzv. „papírové zlato“, se rovněž nenaplnily. Rusko i Čínu, jako konečný platební prostředek, zajímá jen zlato a jen jako fyzický kov.

Pro informaci: Obrat na trhu papírového zlata, jen v podobě futures *) na zlato se odhaduje zhruba na 360 mld. USD měsíčně. Ale fyzická dodávka zlata se uskutečňuje pouze za 280 mil. USD měsíčně. To vytváří na trzích papírového zlata proti zlatu fyzickému poměr více než 1000:1!!!

Použitím mechanismu intenzivního stahování jednoho Západem uměle podhodnoceného finančního aktiva (zlata), výměnou za jiné – týmž Západem uměle nadhodnocené aktivum (dolary USA), Putin spustil zpětný odpočet pro světovou hegemonii petrodolaru. Putin tak dostal Západ do slepé uličky neexistence jakékoli pozitivní ekonomické perspektivy. Západ může vynakládat kolik chce vlastních sil a prostředků, na zvýšení kupní síly dolaru, snížení cen ropy a snížení kupní síly zlata. Problém Západu je jen v tom, že zásoby fyzického zlata v dispozici Západu nejsou neomezené. A proto, čím víc Západ znehodnocuje ropu a zlato proti americkému dolaru, tím rychleji ztrácí levné zlato ze svých zdaleka ne nekonečných zásob. V této Putinem skvěle rozehrané ekonomické kombinaci fyzické zlato z rezerv Západu rychle odtéká do Číny, Ruska, Brazílie, Kazachstánu a Indie – zemí BRICS. Při takovém tempu poklesu zásob fyzického zlata jako nyní Západ prostě nestíhá proti Putinovu Rusku nic udělat, až do chvíle zhroucení celé západní konstrukce petrodolarového světa. V šachu se situace, do které Putin postavil Západ v čele s USA, nazývá „Zeit Not“ (nedostatek času k promyšlení tahů).

Západní svět se ještě nikdy nesetkal s takovými ekonomickými událostmi a jevy, které probíhají právě dnes. SSSR v podmínkách propadu cen ropy urychleně prodával zlato. Rusko v podmínkách propadu cen ropy urychleně toto zlato nakupuje, a tak vytváří reálnou hrozbu existenci amerického modelu petrodolarové světovlády.

Hlavní princip modelu petrodolarového světa, umožňující západním zemím v čele s USA žít na úkor práce a zdrojů jiných zemí a národů je založen na dominantní roli národní měny USA ve světovém měnovém systému (MVS). Znamená to, že americká národní měna je ve struktuře MVS konečným aktivem akumulace, které nemá smysl směnit za jiný. To, co teď dělají země BRICS v čele s Ruskem a Čínou, fakticky změní roli a statut US dolaru ve světovém měnovém systému. Z konečného, platebního prostředku a aktiva akumulace, se národní měna USA společným úsilím Moskvy a Pekingu mění jen v jakýsi průběžný prostředek plateb, za jiné a skutečně konečné finanční aktivum – zlato. Tak dolar fakticky ztrácí roli konečného platebního prostředku a aktiva akumulace, a přenechává obě role jinému, všeobecně uznávanému, odnárodněnému a odpolitizovanému monetárnímu aktivu – zlatu.

Západ tradičně používal dva způsoby odstranění hrozeb hegemonii petrodolarového modelu světa a z něj vyplývajících neúměrných privilegií pro Západ.

Jedním z těchto způsobů jsou barevné revoluce. Druhým, který obyčejně Západ využívá, pokud ten první nefunguje, je vojenská agrese a bombardování.

V případě Ruska ale jsou pro Západ oba způsoby buď nemožné, nebo nepřijatelné. Protože, za prvé obyvatelstvo Ruska, na rozdíl od obyvatelstva mnohých jiných zemí, umíněně nechce vyměnit svoji svobodu a budoucnost svých dětí za západní koláče, které může dostat už dnes. Je to zřejmé podle rekordně vysokých ratingů Putina, pravidelně publikovaných předními západními ratingovými agenturami. Osobní přátelství favorita Washingtonu Navalného se senátorem McCainem sehrálo pro něj i pro Washington velmi negativní roli. Když se o této skutečnosti z masmédií obyvatelstvo Ruska dovědělo, tak 98 % jich Navalného považuje výlučně za vazala Washingtonu a zrádce národních zájmů Ruska. Proto o žádné barevné revoluci proti Rusku reálně uvažující západní profesionálové nemohou ani snít.

Pokud jde o druhý, pro západ tradiční způsob, přímou vojenskou agresi, tak Rusko určitě není Jugoslávie, ani Irák, ani Libye. Při jakékoli nejaderné vojenské operaci proti Rusku, na území samotného Ruska je Západ v čele s USA odsouzen k drtivé porážce. A generálové v Pentagonu uskutečňující skutečné velení silám NATO, to dobře vědí. Stejně bezperspektivní je i jaderná válka proti Rusku, a to včetně tzv. „preventivního odzbrojujícího jaderného úderu“. NATO prostě nemá technické možnosti k takovému úderu, který by mohl úplně odzbrojit ruský jaderný potenciál ve všech jeho četných projevech. Odvetný masivní jaderný úder odplaty na protivníka, nebo poolu protivníků bude v takovém případě nevyhnutelný. A jeho úhrnná síla by byla dostatečná, aby ti, kteří přežijí, záviděli mrtvým. Takže výměna jaderných úderů se zemí jako Rusko není v zásadě řešením zrajícího problému krachu petrodolarového světa. V lepším případě by to byl finálový akord a závěrečná tečka v historii jeho existence. V horším případě, by to byla jaderná zima a ukončení existence všeho živého na planetě, snad s výjimkou radiací zmutovaných bakterií…

V západním ekonomickém establishmentu si nepochybně uvědomují celou hloubku tragična a bezvýchodnosti situace, ve které se západní svět ocitl, když spadl do ekonomické zlaté Putinovy pasti. Vždyť od dob Bretton-woodských dohod všichni znají zlaté pravidlo: „Kdo má víc zlata, ten určuje pravidla“. O tom ale na Západě všichni mlčí. Mlčí proto, že nikdo neví, jak nalézt východisko z této situace.

A proto, pokud někdo vysvětlí západní společnosti všechny detaily probíhající katastrofy, tak tato společnost si sama začne klást – pro přívržence petrodolarového světa – nejhroznější otázky.

Ty budou znít takto:

Jak dlouho dokáže Západ kupovat ropu a plyn z Ruska, výměnou za fyzické zlato…?

Co se stane s petrodolarem USA poté, co Západu fyzické zlato na zaplacení ruské ropy, plynu a uranu, ale i čínského zboží dojde…?

Odpovědět na tyto, zdánlivě jednoduché otázky, dnes na Západě nedokáže odpovědět nikdo.

*) Futures – finanční nástroj, umožňující prodat/koupit v budoucnu zboží za dříve dohodnutou cenu

Textová podoba na https://cont.ws/@severro/1260219

Překlad: st.hroch 190322

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
44 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Dana
Dana
23. 3. 2019 0:34

Krasne dmitrijske chvastani. Za prve, Rusko s nami, Spojenymi Staty , mnoho produktu uz davno vymenuje, takzvany „barter“, kdyz se vymenuji zemedelske stroje za prirodni ruske zdroje, za tuny a tuny sibirskeho dreva, treba. Po poslednich prirodnich katastrofach potreujeme drevo vice, nez stroje. Ruske drevo, at uz ke staveni domu, ci jen jako preklizka pro nescetne vyrobky je kvalitni komodita….. Slyseli jste o skandalu okolo oligarchy O.Deripaska ? Ten zase zasobuje americke potreby pro aluminovy prymysl, trebaze je na listine sankci. Nejak se vyjednalo, ze za aluminum se bude platit jinak, je mozne i zlatem, ale nejen zlatem. Nejakou komoditou(technologie),… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
23. 3. 2019 7:13

Dana napsal Krasnedmitrijske chvastani. Za prve, Rusko s nami, Spojenymi Staty , mnoho produktu uz davno vymenuje, takzvany „barter“, kdyz se vymenujizemedelske stroje za prirodni ruske zdroje, zatuny a tuny sibirskeho dreva, treba. Po poslednich prirodnich katastrofach potreujeme drevo vice, nez stroje. Ruske drevo, at uz ke staveni domu, ci jen jako preklizka pro nescetne vyrobky jekvalitni komodita….. Slyseli jste o skandalu okolo oligarchy O.Deripaska ? Ten zase zasobuje americke potreby pro aluminovy prymysl, trebaze je na listine sankci. Nejak se vyjednalo, ze za aluminum se bude platit jinak, je mozne i zlatem, ale nejen zlatem. Nejakou komoditou(technologie), na ktere… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
23. 3. 2019 7:57

RF vyvíjí na podkladě stávajících nové fregaty (tj. námořní jednotky schopné oceánského nasazení) schopné nést až trojnásobek dnešního raketového vybavení. V souvislosti s nedávným pokrokem při vývoji a výrobě silných lodních motorů, rozvojem raketové výzbroje (mj. hyperzvukový Zirkon) a růstem počtu raketami vyzbrojených ponorek v činné službě je zjevné, že „kamarád oceán“- bezpečí to kdys „zaloužáků“ se stává pro USA místem ohrožení… A to vzdor největší a nejmohutnější flotile světa, kterou zbraně RF postupně mění ve střelnici s cvičnými cíli… Důvody pro další existenci „zaoceánských“ pevninských základen USA mizí stejně rychle jako dým…a s nimi klesá i možnost přímého vydírání… Číst vice »

Dana
Dana
23. 3. 2019 15:33

Jo, Martine, fregatoveho stebelka se chytame, ze. Ted zpatky k realite. Nevim, jestli znate obrovskou firmu na zemedelske stroje a traktory, firmu John Deere. Prave ta ma velke nasazenu v Rusku na Sibiri. John Deere uz tam vlastni tovarnu od roku 2010, zejmena pro tezbu dreva a velmi si spolupraci s Rusy pochvaluje.. Zde je clanek na strance John Deere , nezavisly na ideologicke zadavce, protoze jde o obchod prodeje stroju. . „Rusko na vzestupu“ se to jmenuje. . I kdyz by se to asi moc ekologum nelibilo, ruska taiga a tamni prirodni bohatstvi je na prodej – nakolik z… Číst vice »

orinoko
orinoko
23. 3. 2019 16:34

Žádný blaboly, soudrzko. Právě ty přesně makas s výběrem informací. Selekce až politrumpovi padá přehazovačka. Rusko dneska zemědělsky válcuje celý slavný západ, jehož největším problemem je soudruh Monsanto. To je takový kaposystem sraček. Vůbec není původní. Nemoc šílených krav, zda se, teprve dneska odhaluje svoji vlečku. Celej slavnej západ dá žrádla cokoli, hlavně když to nasobi cmrdliky. Tak to je paráda: Americkej ksindl zakazuje formou sankci vývoz českých Zetoru do Ruska, aby tam sám mohl svinit se svým John Díra. Paráda. Miluju tyhle nechtěné nahrávky. Tak co zeres? Kolik vážis? Co burakove máslo? A co deviantní takypivo Budweiser z rejze?… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
23. 3. 2019 18:36

Kubánská pozemková reforma coby spása Kalifornie??
Dokáží obyvatelé USA vypěstovat alespoň tolik co „socialismem postižení“ občané Kuby navzdory „jejich“ sankcím??
Jak může městské zemědělství přispět k zabezpečení potravin?
http://casopisargument.cz/2019/03/19/jak-muze-mestske-zemedelstvi-prispet-k-zabezpeceni-potravin/

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
23. 3. 2019 18:47
Dana
Dana
23. 3. 2019 20:50

Me prece uplne jedno, jake traktory si Rusko vyrabi, moje pointa je, ze vymena americkeho zbozi, Martinem zminene zemedelske stroje za ruske zdroje existuje bez ucasti americkeho dolaru. Urcite je v teto oblasti daleko vice „barter“, nez se verejne priznava.

Dana
Dana
23. 3. 2019 21:23

Martin (už bez taky m) napsal Čína bleskově posiluje své námořnictvo http://www.czechfreepress.cz/asie-a-pacifik/cina-bleskove-posiluje-sve-namornictvo.html A maji Cinane taky fregaty? Ja jen, ze jestli nemaji fregaty, tak jejich namornictvo stoji za velke houno. :-) Trochu hladu bych nekterym kalifornanum prala, ale to se bohuzel nestane, i kdyz nadprodukuji a pak plytvaji, zatim co farmari maji stale mensi zisk. Ted pred Velikonocemi je v Karoline priliv cerstvych vajec, vcera jsme koupili 12 vajec (trida A,) tedy tucet, za 88 centu. Chudaci farmari vydelaji jen par centu, zbytek jde na osetreni vajec, preprava, prodej …. Kuba ted bude vice produkovat, protoze ma novou ustavu, ktera… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
23. 3. 2019 23:17

Je škoda, že něco podobného se dnes už asi nenatočí…
:-)
Western Petrolejářky Les Pétroleuses 1971
https://www.youtube.com/watch?v=qTy5FJVAJ1c

PPK
PPK
24. 3. 2019 1:07

Dana napsal Me prece uplne jedno, jake traktory si Rusko vyrabi, moje pointa je, ze vymena americkeho zbozi, Martinem zminene zemedelske stroje za ruske zdroje existuje bez ucasti americkeho dolaru. Urcite je v teto oblasti daleko vice „barter“, nez se verejne priznava. Jak vidím, tak pan „Dana“ nás čtenáře OM právě informoval o velmi zajímavých a zároveň i logicky jediných dvou ekonomických možnostech tohoto byznysu RF-USA: Buď je Američan takový hlupák, že odmítá obchodovat s Rusem v dolarech, čili odmítá dělat byznys ve VLASTNÍ a zároveň SVĚTOVÉ MĚNĚ (a tím i sám sobě předem zahazuje zisk z bankovního kurzu měn… Číst vice »

Bety
Bety
24. 3. 2019 9:28

Já jen maličkost k Daně – pokud ruští oligarchové chtějí jen ty dolarové papírky
dobře jim tak.

Vaska
Vaska
24. 3. 2019 12:36

chacha :Za druhe, zlato v severni Americe hned tak nedojde, je to obnovitelna a vsudepritomna komodita. Americane proste zacnou zase tezit vice zlata, bude li potreba. Ted ta potreba neni, USA maji narvane sejfy zlatymi cihlami, na svete jsou nejvetsimi vlastniky fyzickeho zlata. (Nemluve o zlate v americke populaci ve forme sperku a minci).
To že se zlato obnovuje jsem teda nevěděl – no a ta těžba: 120 tun ho zmizelo z Libye, 42 tun z Okrajiny, 50 tun ze Syrie – no a mi jsme ho prodali – jakej úspěch (za bezcenné směnky)

racek
racek
24. 3. 2019 18:15

No, mě se ten článek ideologicky zařazen tak před 30 lety. Jinak paní Dana měla zase zajímavé příspěvky. Jo jo. Nevím ovšem, co je závadného na činění Ruska. Je to suverénní stát. Co se týče počínání oligarchů, to víte, nikdo z nich nenabyl majetku legálně. Ty krádeže byly do nebe volající, stejně jako u nás, když Kelner koupil Českou pojišťovnu za 2 miliardy (s tržní cenou cca 100 miliard, jednalo se o zcela zdravý ústav) a zaplatil to o půl roku později z dividend. V rusku se někdy i doplácelo za to, že si ten Rosněft Chodorkovskij vůbec vzal …… Číst vice »

Dana
Dana
24. 3. 2019 18:31

Vaska se hezky vyznamenal svou bystrosti. :-) Zlato je samozrejme element, ktery je na severnim americkem kontinentu velmi bezny. Tim vice v Jizni Americe, kde uz od pradavna pouzivali Aztekove zlato jako beznou surovinu. V severmi Americe se behem casu dolovalo zlato z povrchnich zil, nasledne se zjistilo ze v rekach jsou kila zlateho pisecneho prasku. Probehlo nekolik zlatokopskych horecek, snad je i Cechum znama Klondike horecka. V devatenactem stoleti se v Americe prebihalo od jednoho do druheho naleziste, az se ustanovily mista, kde se zaclo zlato komercialne tezit. Posledni naleziste v Nevade je ohromne, stale se tam zlato tezi… Číst vice »

Dana
Dana
24. 3. 2019 19:23

Bety napsal

Já jen maličkost k Daně – pokud ruští oligarchové chtějí jen ty dolarové papírky
dobře jim tak.

To uz je na Putinovi, aby sve bojary usmernoval a vymackal z nich nejake dolarky, treba na vystavbu Krymu.. Uznavam, kontrola mocnych gubernatoru tisice kilometru od Moskvy je tezka, nekdy to jsou protreli mafiani. Sibir je zahada. Jako treba ten ohromny diamantovy dul Mir-Mirny, oficialne uzavreny, pres to, ze jsou tam zrejme jeste velke zasoby diamantu. Nadto se tam v blizkosti tuneluje, prozkoumava a mozna i tezi, ono by bylo lehke si dat hrsticku diamantu do kapsy a obletet svet….

PPK
PPK
25. 3. 2019 3:51

Citát: Botičky od Diora • ze dne 18. února 2019 na http://outsidermedia.cz/armada-botu-utoci-na-rusko/?show=comments „Rudolf_K a LGBT-„dana“ … nepřichází do komentářů kvůli odhalení pravdy. Oni si přichází odpracovat povinný program. Je to nuda, že jo, holky… :-) “ …. (konec citátu) – – – Ano, milé Botičky, je to přesně tak. A co je nejdůležitější, že v USA mají čeští emigranti už i to obnovitelné zlato a rodí se jim tam v řekách podobně, jako nám v Česku ve středověku v jihočeské Otavě jenom s tím rozdílem, že v USA to už vůbec „nemá v blízké budoucnosti žádné limity“! Inu limity, stejně… Číst vice »

Irena
25. 3. 2019 9:00

„…nicméně doporučuji si odfiltrovat tendenční pochvaly geniality ruského vůdce a personifikace ruských úspěchů….“
Tady je dobrá odpověď na podobné kecy:
http://voicesevas.ru/news/43577-mnenie-prosti-vladimir-vladimirovich-chto-ranshe-ya-za-tebya-ne-golosoval.html

Tom1622
Tom1622
25. 3. 2019 9:13

USA samozřejmě mají dostatek všech surovin , včetně zlata . Pouze se nad nimi rozkládají jiné státy . A tou obnovitelností zlata zřejmě dana myslí že po vykradení jedné země se tato snaží obnovit své zásoby a tedy připravit k dalšímu vykradení .

orinoko
orinoko
25. 3. 2019 9:56

A sakra…. To jsou mi novinky. Logiku by to mělo. Několikanasobnou.
Ztráta identity je něco jako umělá inteligence.
Slechtitelska nwo školka.

lisakus
lisakus
25. 3. 2019 16:37

Dana napsal Jo, Martine, fregatoveho stebelka se chytame, ze. Ted zpatky k realite. Nevim, jestli znate obrovskou firmu na zemedelske stroje a traktory, firmu John Deere. Prave ta ma velke nasazenu v Rusku na Sibiri. John Deere uz tam vlastni tovarnu od roku 2010, zejmena pro tezbu dreva a velmi si spolupraci s Rusy pochvaluje.. Zde je clanek na strance John Deere , nezavisly na ideologicke zadavce, protoze jde o obchod prodeje stroju. . „Rusko na vzestupu“ se to jmenuje. . I kdyz by se to asi moc ekologum nelibilo, ruska taiga a tamni prirodni bohatstvi je na prodej– nakolik… Číst vice »

lisakus
lisakus
25. 3. 2019 16:44

Problém USA v současnosti je že musí vozit těžkou ropu z ruska, protože venezuela jim už nedodává. A např diesel se nedá dělat z lehké ropy, na ten je potřeba těžká, proto ušáci tak škrábou prstíčky po venezuele. Jinak celý to americká frakování je jedno velký ponzi, z toho co utrží za prodej financují jen provoz ale už to nestačí na splácení odložených úvěrů. navíc frakovací vrt produkuje v řádu několika měsíců, oproti tomu klasika produkuje i několik desítek let. Jsem zvědav který americký banky budou postiženy těmi nesplacenými úvěry na rozjezd toho frakovácího snu a už se to blíží.

Dana
Dana
25. 3. 2019 17:58

Tak se pridal Lisakus , odbornik na frakovani.. Musi holt vytrvat v nadejnem ocekavani krachu americkeho frakovani. Je pravda, ze v Americe, kde se musi dodrzovat ekologicke zakony je frakovani nakladne a zisk je zatim minimalni. Zatim. To se ale muze zmenit. Protoze ve frakovani vede a je dale Kanada, ktera jasny profit vykazuje, tak se Americani prizpusobuji technicky dle Kanady. „Fracking in Canada: In Canada, more than 200,000 wells have been horizontally fracked for shale gas or oil, primarily in the western provinces. It is now estimated that 80 per cent of new oil and gas wells in Canada… Číst vice »

lisakus
lisakus
25. 3. 2019 20:32

frakování nikdy nemůže být levnější už jen kvůli tomu jak jsem psal životnost vrtu pár měsíců a samozřejmě vrt patří k tomu nejnákladnějšímu. U klasické těžby vtr čerpá ropu i desítky let než se vyčerpá. Frakování se dělá z nouze proto že těmto zemím standartní těžba končí, jsou na suchu. Něco jako jít si vybrat na pole brambory z řádku což je standart a nebo po vyorání sbírat co tam zůstane to je frakování. A o dopadu na podzemní vody raději pomlčím protože v okolí frakování se a znečistí všechna podzemní voda chemikáliemi které se používají pro frakování. Dodržovat ekologické… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
25. 3. 2019 21:18

Po loňském létě na naší horské vsi i nejzabedněnější pochopili co je to nedostatek vody. Nejen na pití – ale vody vůbec. Ale zas… dnes jsem byl za jedním který do významného potůčku pouštěl velmi pravděpodobně septik. Odér a vůbec průtok tomu odpovídal. Ptal se odkud jsem… a do očí mi přitom tvrdil, že on vyváží fekálem… Řekl jsem mu že se to dá docela jasně zjistit- a do toho území jsem za 2 hodiny zašel a nafotil si pro kontrolu průtok tehdy. Myslím, že i poblitici by prohlásili, „že zjištění bylo signifikantní“- neb nebyl jediný důvod k tak prudkému… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
25. 3. 2019 21:43

Mimochodem provádění hlubinných vrtů a následného rozrušování hluboko ležících vrstev hornin stovkami vrtů v malé vzdálenosti TRVALE výrazně mění tlakové poměry ve všech vrstvách kterými vrty prochází… Jeho „utěsnění“ je legrační pohádka leda tak pro „poblitiky“ a „veřejnost“ zpitou KFC či Mac. burger konzumem… Mnohé vrty na vodu v blízkosti těchto frackovacích monsternarušení horninového prostředí skončí. Do mnohých se dostanou jedovaté či přímo toxické sloučeniny, mnohé oblasti může postihnout zemětřesení… No dělejte jak nemyslíte – ale „pánbůh vás požehnal“ zlomy jako San Andreas či „nenápadnými minisopkami“ jako Yellowstone nejspíše oprávněně… Jednou se „poněkud zaktivizují“… Masovým, plošným frackováním jako aktivitami „žití… Číst vice »

racek
racek
25. 3. 2019 22:07

Ono to frakování je opravdu velký objev (současně s těžbou v oceánech), rozhodně zajistí energetickou budoucnost lidstva na dalších snad víc jak 100 až 200 let. Zásoby jsou po celém světě , i u nás. A tak máme tedy šanci opravdu zajistit včas adekvátní náhradu. Ovšem promarnili jsme mnoho času nesmyslnými investicemi do tzv. čistých zdrojů, nebo obnovitelné energie. Tím se nechci dotýkat opravdu čistých zdrojů, ne těch co zrovna letí (nechci se stále opakovat) a obnovitelné energie ( z fyzikálního hlediska žádná energie není obnovitelná) která ničí přírodu a na svou výrobu spotřebuje stejně nebo více jiné energie. Automobilky… Číst vice »

Dana
Dana
26. 3. 2019 2:53

Kanadane jsou ve frakovani pred USA dale, to prece pisi jako odpoved na to, ze frakovani je slepa ulicka, ze krachuje. Prave, ze Spojene Staty to kanadske frakovani pozoruji a zaznamenavaji dusledky je americke frakovani pozadu.. Ne pro lasku k prirode, ale proto, ze se boji soudnich restituci… Je to silny zasah do ekologicke sfery. Pritom se hydraulicke frakovani provozuje v USA uz od 60tych let a silne zemetreseni se v tech oblastech nedeje. Obrovsky vybuch sopky St.Mount Helens v roce 1980 se udal pred moderni frakovaci aktivitou. Ze se pod Yellowstone zdviha magma je zneklidnujici, ale to se deje… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
Martin (už bez taky m)
26. 3. 2019 6:17

Před víc jak 25 lety jsem žádal na debatách a setkáních s lesníky aby začali převádět i mladší (tehdy cca 65+) porosty z čistě smrkových na smíšené nejen na horách, ale zejména v podhůří (např. Nízký Jeseník, Hraběšická hornatina či Zlatohorská vrchovina) odpovídali stále že „2 % za decenium“, víc to nejde… Nyní jim schnou porosty rychlostí i 10% za dva měsíce… Kůrovci ty porosty jen doráží. Žádná kalamita. Ve Východních Čechách- kde to se srážkami bylo v posledních letech podobné či horší již usychají i borovice -nejen plantáže, ale i ty rostoucí po 12 000 let na původních stanovištích,… Číst vice »

Aleš
Aleš
26. 3. 2019 9:18

https://www.fs.fed.us/forestmanagement/documents/reports-pubs/ftpc/NIDRM-2012-Composite-8×11.pdf Tohle je mapka ohrožení, nicméně jsou k dispozici i mapky poškození. Broučka jim tam určitě rozšiřují ekoteroristé jako já, placení Putinem, jak jinak… U borovic u nás se rozšiřují i nové druhy sypavek. Nejspíš v souvislosti s globalizací, suchem a změnami klimatu. To však nijak netlumí rizika spojené se současným způsobem lesního hospodaření, u nás ve spojitosti s masivním rozšířením stejnověkých monokultur hlavní hospodářské dřeviny rozčleněných do velkých pravidelných jednoduchých geometrických obrazců…. Vojín Dana si neuvědomuje, že i jeho nadřízení budou odsouzeni ke spolupráci. Slepě plnit rozkazy těch, co nemají budoucnost a pak v budoucnu mít „ospravedlnění“ podobné nacistickým… Číst vice »

Aleš
Aleš
26. 3. 2019 10:39

omlouvám se, že již píši mimo téma, ale aktuálně kolegové z výzkumného ústavu dali doporučení pro lesníky, co dělat:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/chradnoucim-smrkovym-lesum-pomuze-vychova.jen-se-musi-zahajit-vcas?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

John Powder
John Powder
26. 3. 2019 12:43

Hezky to pan Dana odvedl od tématu :)
Americká ekonomika a finanční systém prostě „dojíždí“. Dojezd dost odsunula kolonizace východu v devadesátkách, rabování „neposlušných“ států, či vývoz toxických aktiv do zahraničí, při minulé krizi, ale především je stále drží nad vodou petrodolarový, silou US Army krytý, podvodný finanční systém. Jenže všeho do času. Zelené papírky prostě pomalu, ale jistě, končí. A John Deere, ani frakování, a dokonce ani aluminium, to opravdu nevytrhnou ;)

Dana
Dana
27. 3. 2019 1:47

Tak teda k tematu clanku. Mate prece velkou zbran proti petrodolaru, jen se nalezite nesnazite . :-) Tou konecnou zbrani, ktera ma znicit petrodolar na veky veku je BRICS Brazilie. Tam soudruzi zaspali, nechali ruinovat zem tak dlouho socialistickym korupcnikem Lulou, az se dostal k moci Bolsonaro, ktery se spis zajima o to, jak by se stala Brazilie clenem NATO. Rusko. Rusko ma starosti ve Venezuele, tato cerna dira socialismu uz ho stala miliardy a miliardy, sam rusky predstavitel prohlasil, ze ve Venezuele ma Rusko predevsim zajmy ohledne ropy. Ta se ovsem pro Rusko stale zdrazuje vysilanim bojovych letadel a… Číst vice »

PPK
PPK
27. 3. 2019 6:38

John Powder napsal Hezky to pan Dana odvedl od tématu Americká ekonomika a finanční systém prostě „dojíždí“. Tak tak, Johne. Dana tu po pěti dnech diskuse slavnostně napíše „Tak teda k tematu clanku“ – a znovu namísto názoru k textu (ve znění „Proč Rusko prodává energonosiče téměř výhradně za fyzické zlato…?“) … tentokrát „pro změnu“ spustí o Brazilii, Venezuele a nakonec i o výzkumu tuberkulózy. Ale no tak, Dano, prosímvás: Nechte si už konečně opravit ten diskusní softwér. Vždyť to vaše dětské kličkování mezi tématy už je vskutku jenom nuda. Nicméně, pokud byste chtěl přesto i tak začít zase znovu… Číst vice »

Aleš
Aleš
27. 3. 2019 10:10

PPK napsal Tak tak, Johne. Dana tu po pěti dnech diskuse slavnostně napíše „Tak teda k tematu clanku“ – a znovu namísto názoru k textu (ve znění „Proč Rusko prodává energonosiče téměř výhradně za fyzické zlato…?“) … tentokrát „pro změnu“ spustí o Brazilii, Venezuele a nakonec i o výzkumu tuberkulózy. Ale no tak, Dano, prosímvás: Nechte si už konečně opravit ten diskusní softwér. Vždyť to vaše dětské kličkování mezi tématy už je vskutku jenom nuda. Nicméně, pokud byste chtěl přesto i tak začít zase znovu o tom barter-byznysu, jak je prý tolik výhodný pro firmy v USA, tak Vám to… Číst vice »

John Powder
John Powder
27. 3. 2019 11:53

No jo, Dano, opět motáme páté přes deváté, co? Ono to není ani tak o tom, že by se Rusko, popř. Čína, snažili zničit dolar, a jakými prostředky, ale spíše o tom, jak se připravit na dobu po dolaru. Stačí se totiž podívat na statistiky – na trendy toho, jak si petrodolar vede v mezinárodním obchodu, v podílu v zahraničních rezervách, popř. například na objem petrodolarových reinvestic zpět do USA. Prostě ztrácí sílu. Ony už jen úrokové míry Fedu, a permanentní – chvíli veřejné, chvíli neveřejné – kvantitativní uvolňovaní, exponenciální růst zadlužení USA, či struktura jejich HDP, hovoří, pokud jde… Číst vice »

Irena
27. 3. 2019 13:04

„Přičemž to zatím vypadá, že „loutkáři“ s tím nehodlají nic dělat… “
Ti loutkáři jsou nuceni s tím něco dělat, neboť v tom figurují jaderné zbraně, a to už je problém i pro ně. Nějaké menší konflikty jim samozřejmě proti mysli nikdy nejsou, ale ten celosvětový by se stal i jejich problémem. Tak pitomý nejsou, aby to neviděli.

John Powder
John Powder
27. 3. 2019 13:16

Nehodlají s tím nic dělat z pohledu řešení pro lidstvo. Hledají řešení jen pro sebe, a depopulace je jedním z nich. Pokud se např. podaří vyvinout spolehlivé zbraně prvního úderu, bez vedlejších efektů typu zamoření, popř. prostředky jak zamoření následně eliminovat, tak bude vymalováno…

racek
racek
28. 3. 2019 19:20

Vážení, nikdo co má všech 5 pohromadě si nepřeje zhroucení dolaru. To je dnes více jak jindy universální světová měna a její zhroucení by znamenalo katastrofu větší než jaderná válka. Právě proto, že by se zhroutily rezervy, úspory, pohledávky i závazky. Vše by se zastavilo. Vlastně, naopak, rozběhlo se. Války o území, zdroje, potraviny, suroviny … zbraní na to máme všichni dost. A taky války mezi sousedy o jejich špajzy … Co je ovšem problém, je že to ten emitent dolaru začíná využívat a zneužívat pro sebe. Vlastní totiž to hlavní … světový bankovní systém. A tvoří i pravidla. Ta… Číst vice »

PPK
PPK
28. 3. 2019 21:33

racek napsal Vážení, nikdo co má všech 5 pohromadě si nepřeje zhroucení dolaru. To je dnes více jak jindy universální světová měna a její zhroucení by znamenalo katastrofu větší než jaderná válka. Právě proto, že by se zhroutily rezervy, úspory, pohledávky i závazky. Vše by se zastavilo. Vlastně, naopak, rozběhlo se. Války o území, zdroje, potraviny, suroviny … zbraní na to máme všichni dost. A taky války mezi sousedy o jejich špajzy … Co je ovšem problém, je že to ten emitent dolaru začíná využívat a zneužívat pro sebe. Vlastní totiž to hlavní … světový bankovní systém. A tvoří i… Číst vice »

Aleš
Aleš
29. 3. 2019 9:42

Přesně tak. Bázeň před emitentem měny sice může někoho motivovat dál používat tu měnu dál, nicméně stabilitu té měny tím nikdo nezaručí. A že si nepřejeme nikdo okamžité zborcení dolaru? To je z podstaty rizika velké války sice jasné, ale nijak tím neovlivní konečný vysoce pravděpodobně neodvratný výsledek, ke kterému to směřuje. A jsme zpět u mojí oblíbené veršovánky: JINÉ ŠANCE Z TOHO NENÍ, NEŽ-LI NATO OPUŠTĚNÍ… A jen tak mimochodem, strašení CO2 bubákem je sice populární, nicméně mnoho věcí je skutečně jinak, a to pak musím připustit, že v tomto máte taky pravdu. Výmysl jako forma nátlaku kapitálu a… Číst vice »