O tělesné výchově (Fragment z pozůstalosti jednoho člověka)

Lidstvo, zejména to civilizované, je tak bytostně zdegenerované, že tělesná výchova by měla být celoživotní náplní jeho výchovy, vzdělání, zaměstnání a celého života vůbec. Veškerá sociální, zdravotní, vzdělávací, politická, náboženská, ekonomická a jiná činnost společnosti by měla být zcela podřízena regeneraci lidské bytosti.

Takové tvrzení není vůbec žádným pohaněním člověka, ani extrémizmem, ale konstatováním extrémního faktu, který nechce slyšet téměř úplná většina laické i odborné veřejnosti, které se toto tvrzení bytostně týká.

Vědomí vlastního tělesného a duševního zdravotního postižení působí většině nemocných dosti špatnou náladu. Svojí pachutí jim kazí šťastné prožívání života. Přísné tabu společenského bontónu zakazuje upozorňování na bytostné zmrzačení.

O civilizační degeneraci se smí obecně zmiňovat jenom profesionální odborníci, z titulu svého placeného zaměstnání a názoru. V konkrétním případě je součástí lékařského tajemství a zákona o ochraně osobních údajů. Pravda je tak děsivá, že si ji nesmíme ani na okamžik vzdáleně připustit, abychom se z ní duševně úplně nezhroutili.

Pokrytectví v otázce lidského úpadku dosáhlo tak nebetyčných rozměrů, že zbývá pouze dělat, že neexistuje a mrtvý a zmrzačený život jenom žít. O tom, kam ona trestuhodná ignorace spěje, se ve slušné společnosti mluvit zásadně nijak nesmí. Jsme přece dokonalí. Jsme přece dokonale jiní.

Lidstvo, po vyřešení pár nepodstatných politických, ekonomických, komunistických a teroristických problémů, přece čeká skvělá digitalizovaná budoucnost trvale udržitelného ekonomického blahobytu a meziplanetárních letů.

Napříště bude vaše chytré digitálně ovládané prostředí chytře vnímat, myslet a jednat za vás. A vy budete šťastní! Budete jenom šťastně prožívat úžasné a skvělé požitky, počitky a zážitky. Buďte chytří, a svěřte se pokroku! Když se té digitální budoucnosti nedožijete vy, tak alespoň vaše digitalizované plochonohé děti. Proto sobecky neumdlévejte při budování světlých zítřků.

Pokroku nelze zabránit. Je to úleva, když toto heslo slyšíme, a můžeme se odevzdaně přidat na jeho stranu. Necháme si vyměnit pár součástek v autě, nějaké kolo nebo kloub. Pořídíme si novou ledvinu nebo mopslíka a k tomu smartfouna. Srdce nám zrádcům sebe sama i druhých vyměnili již dávno.

Progresivně postupující choroba, která úplně ovládla lidstvo již od dob zmiňovaných v Genesis, chrání sebe i své pacienty, své hostitele a rukojmí, svůj výživný substrát. Za svůj biologický materiál a majetek sama vnímá, myslí a jedná. Jedinou celoživotní náplní lidstva, zvláště toho civilizací zdegenerovaného, je úporné agresivní snažení o to, jak se uvést do ještě zdegenerovanějšího stavu. Vzájemné omezování v tomto úsilí je považováno za nemravné, nekalé a nezákonné omezování lidských práv, svobody a demokracie.

Úvahy a rozmluvy o tělesné výchově nelze zakládat na obecném chápání pojmu a významu tělesné výchovy, kterou můžeme v klidu nazvat součástí péče o zachování progresivně postupujícího degeneračního procesu lidské populace. Napřed by bylo nutné alespoň z části, bez všech nejapných argumentací, emocí a pocitů, a hlavně pomocí praktického tělocviku správně poznat a pochopit skutečný stav věci. Napřed bychom museli nahlédnout ony nesmírné obzory, do kterých po vyhnání z ráje není člověku přístup povolen.

Dokonce i srovnání s minulými generacemi a vrcholovými sportovci, umělci a jinými talentovanými jedinci značně pokulhává. Je pouhým odvoláváním se na relativní objektivní fakta, která jsou přístupná každému omezenému jedinci. Ale co ona fakta nepřístupná, o kterých nemají obvykle tušení ani nejlepší profesionální odborníci, natož třeba prostituující primadony, které obdivně dojímají jásající davy v oblasti svých vysokých sportovních výkonů a příjmů?

O skutečné tělesné výchově, o tom, co by měla vlastně pojímat, a jaká by měla vůbec být, o nepřehledných horizontech, které skýtá, se raději bavit nijak nebudeme. Degenerativní choroba, která nás již pradávno ovládla, nám to nedovolí, nedá nám na to žádné rozpočty, subvence, dotace, granty a peníze.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Petrc
Petrc
23. 3. 2019 7:41

Jestli jsem smysl článku správně pochopil, tak jsme degenerovaní, sociálně, mravně, tělesně i duševně, a viníme z toho druhé, například Rusy, Číňany, Američany a jiné, kteří se nesmějí jmenovat, zatímco oni všichni stejně tak viní nás, a přitom všichni žijeme z devastace své, druhých a přírody.
Je to velmi optimistické zjištění. Je to zpráva o Vesmír, že v rozporu s naším „vědeckým“ poznáním (propagandou) není nekonečný, ale že Vesmír (utrpení), má svůj konec. A těmi fragmenty z pozůstalosti člověka jsme my všichni…Nebo je to všechno blbost?