Ukrajina: Takový malý holokaust, taková větší inflace

Na stránkách Oplot  (Pevnost) se objevila rozsáhlá informace o tom, že se jejich vydavateli podařilo získat přístup k mailové korespondenci jistého B. A. Filatova, který je předsedou Výboru pro vnitro Dněpropetrovské gubernie a zřejmě blízkým přítelem gubernátora Kolomojského. Zakódovaná korespondence byla prolomena a na výše uvedených stránkách je publikována řada mailů.

V několika mailech je zmiňováno jméno Levin, což má být hlava židovské komunity v gubernii a osoba, na kterou je možno se obracet s žádostmi o pomoc. Řada mailů zmiňuje Parasjuka, což je aktivista Majdanu a velitel 4. roty dobrovolnického praporu Dněpr. Upadl do zajetí opolčenců, ale ze zajetí se kupodivu dostal. V mailech se hovoří o tom, že jeho oddíl v gubernii zmasakroval v květnu 37 civilistů, z toho 19 Židů. Zřejmě si zmíněný Levin na toto stěžoval a proto se v mailech hledá, na koho svalit odpovědnost za masakr.

V mailech se objevila i údajná kopie nedávného dopisu, který zaslala ředitelka IMF předsedovi ukrajinské vlády Jacenjukovi a který zde v plném rozsahu publikujeme:

Mezinárodní měnový fond
Washington, D. C. 20431

Arsenij Jaceňuk
Ministerský předseda
Hruševského ul. 12/2
010008, Kyjev, Ukrajina

5. září 2014

Vážený pane Jaceňuku,

plně sdílíme vaše obavy o současný stav ukrajinské ekonomiky. Zajištění její stability je společný úkol za současné politické a finanční krize ve vaší zemi. V současnosti ovšem považujeme za neférové osočení, která jste vyslovil ve vaší osobní konverzaci s vedoucím mise IMF na Ukrajině panem Nikolajem Georgijevem. Jmenovitě jste poukázal na „kriminální zpoždění“ v realizaci pro Kyjev životně důležitých rozhodnutí a na nedostatečný objem pravidelné tranše, schválené Ředitelskou radou IMF 29. srpna 2014.

Rozumíme vašim novým návrhům, co se týče potřeby revidovat podmínky přidělování finanční pomoci a jejího zvýšení ze 17 miliard USD na 25 miliard USD celkové sumy, poskytnuté Ukrajině v souladu s dříve vypracovaným dvouletým úvěrovým programem. Litujeme, že nejsme schopni vám dát v současné době odpověď. Takové záležitosti není možno řešit spontánně a proto je jen malá možnost zvýšení přidělené částky 17 miliard USD do konce roku 2014. Naši experti provádějí vyhodnocení vašich návrhů, abychom vám mohli odpovědět v co nejkratším čase.

Ředitelská rada IMF není zcela spokojena se způsobem, jakým Ukrajina implementuje již dříve dohodnutý program organizování protikrizové pomoci. Přes Národní bankou Ukrajiny provedený krok k omezení cirkulace zahraničních měn, aby se stabilizoval peněžní a úvěrový rámec a tak se zvýšily měnové rezervy státu, což má maximální důležitost pro naši další součinnost, máme vážné obavy z předčasné emise dalších peněz vaší Národní Bankou. Jsme přesvědčeni, že to působí proti současným požadavkům trhu. Takové kroky nejen že vyvolávají inflaci ve vaší zemi, ale rovněž podkopávají obchodní styky mezi EU a Ukrajinou. V případě, že by toto nerozumné počínání pokračovalo, bude muset IMF přehodnotit plán tranší a učinit takové změny v úvěrovém programu, že přidělená suma peněz bude omezena.

Důrazně doporučujeme, abyste okamžitě ukončil takové vážné přehmaty.

Vaše

Christine Lagarde

Překlad: onlooker

Foto: Petr Ďoubalík, www.douba.cz

Přejít do diskuze k článku 10 komentářů