3. světová válka

Reklama


Vím, že mnozí se mnou v názoru na to, že 3 světová válka již nějakou dobu běží, nebudou souhlasit. Přesto chci toto své tvrzení podpořit argumenty.

1. Myslím, že itinerářem k válce (něco podobného jako byl Hitlerův Mein Kampf) je program PNAC – Program pro nové americké století, ve kterém jsou naznačeny cíle a postupy sil usilujících o své neomezené globální panství.

2. Spouštěčem/ iniciační roznětkou ke 3.světové válce (bez ohledu na to, kdo tu konspiraci provedl) byly události z 11. září 2001, které v podstatě splnily úlohu požáru Říšského sněmu. Právě tyto události daly do rukou militantní kliky možnosti a prostředky umožňující postupně osekávat občanská práva, realizovat globálně program válek a neskutečných politických lží (Gliwitz) kamuflujících skutečné důvody vedoucí k válkám.

3. Horká válečná fáze 3. světové války byla zahájena přípravnou etapou – válečným napadením Afghánistánu – a pokračuje skrze válku v Iráku, Libyi, Sýrii, na Ukrajině, v Jemenu ( v „podbřišku“, resp. ve sféře zájmů klíčových oponentů globálního diktátora). Za všemi těmito válkami je možno najít jednoho společného jmenovatele a hybatele tvůrců programu PNAC a jeho předchůdců (Brzeziňski). Všechno směřuje ke konečnému vzájemnému střetu dvou hlavních velmocí, resp. dvou klíčových zájmových uskupení (Západ – personifikován ve vojensko politické alianci NATO versus Východ – personifikován v ambiciózním stále víc se integrujícím uskupení států  BRICS), z toho jedna je na ekonomickém ústupu a zoufale usiluje o zachování svého nadřazeného parazitního postavení ve světě a kolonizaci té druhé – planetárního superzdroje surovin a otrocké pracovní síly. Málokdo si dnes uvědomuje, že i 2. světová válka nebyla okamžitým střetem dvou velmocí/resp. mocenských bloků, ale byla rozvíjena postupně (anšlus Rakouska, Mnichov a anexe Československa, napadení Polska, Balkánu…) až nakonec pohltila „celý“ svět včetně oponentních velmocí ambiciozního predátora stojících do té doby v pozadí.

4. Lidé žijící v relativním mírovém klidu a v trvalé existenční nejistotě jsou zahlcováni konzumní reklamou a virtuální realitou komerčního násilí, telenovel a pohádek o tom, jak v kapitalismu chudák ke štěstí a bohatství přišel. Tím jsou záměrně odváděni od přemýšlení nad podstatou společenských, politických a ekonomických problémů, zdrojů násilí ve světě, společných jmenovatelů, které k nim vedou a kritického myšlení. Nacházejí se v postavení postupně vařené žáby.

5. Lidem je vštěpováno, že vzdálené války ničící cizí země a ruinující jejich obyvatele se jich bezprostředně netýkají. Opak je pravdou. Tyto války fakticky zatahují jejich státy do války (armády jejich států se války „naživo“ účastní, mrzačí a zabíjejí skutečné lidi z masa a kostí ve vzdálených zemích, nikoliv virtuální postavy z filmů), destabilizují a uvádějí v chaos celé regiony, jsou zdrojem násilí, nekonečné msty válkou postižených nebožáků toužících po odplatě agresorovi, generují přeshraniční uprchlíky a migranty, radikály, odpor a „věčnou“ nenávist k útočníkům.

6. Země s určitým řádem, kulturou, tradicí, zvyklostmi, nacházející se v relativní stabilitě a klidu, jsou válečnými pyromany postupně, plánovitě a záměrně (v intencích PNAC) měněny ve válečné požářiště. Slouží k umělé výrobě válečného strašáka v tzv. „civilizovaných“ (světovým predátorem ochočených) zemích s trvalou potřebou „se bránit“ (bez zahájení těch válek a takovéto politiky bychom dnes nejspíš ani netušili co jsou to al-Kájda, al-Nusra a ISIL – radikalismus a terorismus by nadále zůstávaly pouze jako okrajový fenomen světového dění). Uměle vyvolávaný chaos současně slouží silám aspirujícím na roli globálního diktátora k vyvolávání neurčitého všudypřítomného pocitu neklidu a nebezpečí s potřebou stále víc militarizovat (zbrojit), oklešťovat informační svobodu, svobodu shromažďování, pomáhá provádět politiku špiclování, omezování osobní svobody (tajné mučírny bez soudů…),  slouží k zákonným přípravám na válku (viz naposled změna českého zákona o vojenské přísaze).

7. Zatímco lidé v Evropě v současné době žijí jakoby v pozici nezůčastněných aktérů probíhajících válečných konfliktů, USA angažující se doposud aktivně (a dlužno přiznat všude vojensky neúspěšně) vojensky a přímo v různých válkách na jiných kontinentech mění strategii a usilují se o nepřímé vedení války se svými hlavními politickými oponenty (viz Sýrie, Ukrajina). Jejich cílem je vyhnout se přímé vojenské konfrontaci  Špinavou práci za ně v jejich zájmu mají provést užiteční regionální idioti, kteří mají nést na svých bedrech hlavní lidské a ekonomické ztráty. Zajímavá v této souvislosti je role ČSSD při přijetí  zákona o vojenské přísaze a asociace na podobnou roli sociálních demokratů před 1.světovou válkou, kdy vyzývali a mobilizovali lid do války).

8. Třetí světová válka je mnohovrstevnatá. Běží současně ve čtyřech rovinách:

  • vojenské – militarizace, vojenské napadání států, inscenování politických převratů u nevstřícných režimů (které nejdou na ruku globálnímu diktátorovi realizujícímu projekt PNAC) s důsledky občanských válek;
  • ekonomické – ekonomická embarga – v podstatě ekonomická válka (tedy nevyhlášená válka, která ještě nepřešla v horkou fázi) se zeměmi, které se odmítají podřídit globálnímu diktátorovi a jeho vazalům (zde jde o popření základního ekonomického principu tržní společnosti – svobodného, ničím neomezeného obchodu – z politických důvodů);
  • politické – ostrakizace a vykreslování oponentů globálního diktátora v roli novodobého „Hitlera“ a čerta, politické embargo, izolace každého oponenta usilujícího o vlastní cestu (mimochodem zde jde o popření základního principu demokracie = individuální svobodné volby);
  • ideologické = nesmiřitelného informačního střetu globálního diktátora s jeho oponenty nerespektujícími a odmítajícími politiku nátlaku, vměšování, barevných převratů a válek. Zde je markantní, že tam, kde nestačí argumenty a věcná fakta, nastupuje postupně mlžení, role klacku, cenzury, zákazů, ostrakizace (tedy co, za co tzv. „demokratický“ svět v minulosti kritizoval bolševismus).

Závěr aneb Co by měli dělat ti, kteří nechtějí válku?

Především, pokud je to možné, by měli maximálně sdílet a šířit informace o tom, co se na pozadí virtuální spokojenosti a konzumu děje a kam to směřuje, aby lidé věděli „do čeho jdou“. Třetí světová válka již běží, pouze my si to ještě plně neuvědomujeme. Doposud jsme nebyli jejím hlavním hybatelem, který rozhodně není milosrdným samaritánem, plně vtaženi do její horké fáze. Až na to dojde a lidi budou opět „svými“ politiky povinně hnáni na válečná jatka, měli by se hluboce zamyslet nad tím, jestli složit přísahu k tomu, že se stanou kanonenfutrem hájícím SS a banderovskou „demokracii“ kdesi daleko na „periferii civilizovaného“ světa anebo v predátorských útočných zahraničních „misích“ na jiných kontinentech a pokládat svůj život v takovéto „obraně své vlasti“ a takových hodnot. Konečně, měli bychom je přimět se hlouběji zamyslet nad tím, komu a jaké politice vhazují lístek do volební urny při volbách svých zastupitelů.

Přejít do diskuze k článku 41 komentářů