3. světová válka

Vím, že mnozí se mnou v názoru na to, že 3. světová válka již nějakou dobu běží, nebudou souhlasit. Přesto chci toto své tvrzení podpořit argumenty.

1. Myslím, že itinerářem k válce (něco podobného jako byl Hitlerův Mein Kampf) je program PNAC – Program pro nové americké století, ve kterém jsou naznačeny cíle a postupy sil usilujících o své neomezené globální panství.

2. Spouštěčem/ iniciační roznětkou ke 3.světové válce (bez ohledu na to, kdo tu konspiraci provedl) byly události z 11. září 2001, které v podstatě splnily úlohu požáru Říšského sněmu. Právě tyto události daly do rukou militantní kliky možnosti a prostředky umožňující postupně osekávat občanská práva, realizovat globálně program válek a neskutečných politických lží (Gliwitz) kamuflujících skutečné důvody vedoucí k válkám.

3. Horká válečná fáze 3. světové války byla zahájena přípravnou etapou – válečným napadením Afghánistánu – a pokračuje skrze válku v Iráku, Libyi, Sýrii, na Ukrajině, v Jemenu ( v „podbřišku“, resp. ve sféře zájmů klíčových oponentů globálního diktátora). Za všemi těmito válkami je možno najít jednoho společného jmenovatele a hybatele tvůrců programu PNAC a jeho předchůdců (Brzeziňski). Všechno směřuje ke konečnému vzájemnému střetu dvou hlavních velmocí, resp. dvou klíčových zájmových uskupení (Západ – personifikován ve vojensko politické alianci NATO versus Východ – personifikován v ambiciózním stále víc se integrujícím uskupení států  BRICS), z toho jedna je na ekonomickém ústupu a zoufale usiluje o zachování svého nadřazeného parazitního postavení ve světě a kolonizaci té druhé – planetárního superzdroje surovin a otrocké pracovní síly. Málokdo si dnes uvědomuje, že i 2. světová válka nebyla okamžitým střetem dvou velmocí/resp. mocenských bloků, ale byla rozvíjena postupně (anšlus Rakouska, Mnichov a anexe Československa, napadení Polska, Balkánu…) až nakonec pohltila „celý“ svět včetně oponentních velmocí ambiciozního predátora stojících do té doby v pozadí.

4. Lidé žijící v relativním mírovém klidu a v trvalé existenční nejistotě jsou zahlcováni konzumní reklamou a virtuální realitou komerčního násilí, telenovel a pohádek o tom, jak v kapitalismu chudák ke štěstí a bohatství přišel. Tím jsou záměrně odváděni od přemýšlení nad podstatou společenských, politických a ekonomických problémů, zdrojů násilí ve světě, společných jmenovatelů, které k nim vedou a kritického myšlení. Nacházejí se v postavení postupně vařené žáby.

5. Lidem je vštěpováno, že vzdálené války ničící cizí země a ruinující jejich obyvatele se jich bezprostředně netýkají. Opak je pravdou. Tyto války fakticky zatahují jejich státy do války (armády jejich států se války „naživo“ účastní, mrzačí a zabíjejí skutečné lidi z masa a kostí ve vzdálených zemích, nikoliv virtuální postavy z filmů), destabilizují a uvádějí v chaos celé regiony, jsou zdrojem násilí, nekonečné msty válkou postižených nebožáků toužících po odplatě agresorovi, generují přeshraniční uprchlíky a migranty, radikály, odpor a „věčnou“ nenávist k útočníkům.

6. Země s určitým řádem, kulturou, tradicí, zvyklostmi, nacházející se v relativní stabilitě a klidu, jsou válečnými pyromany postupně, plánovitě a záměrně (v intencích PNAC) měněny ve válečné požářiště. Slouží k umělé výrobě válečného strašáka v tzv. „civilizovaných“ (světovým predátorem ochočených) zemích s trvalou potřebou „se bránit“ (bez zahájení těch válek a takovéto politiky bychom dnes nejspíš ani netušili co jsou to al-Kájda, al-Nusra a ISIL – radikalismus a terorismus by nadále zůstávaly pouze jako okrajový fenomen světového dění). Uměle vyvolávaný chaos současně slouží silám aspirujícím na roli globálního diktátora k vyvolávání neurčitého všudypřítomného pocitu neklidu a nebezpečí s potřebou stále víc militarizovat (zbrojit), oklešťovat informační svobodu, svobodu shromažďování, pomáhá provádět politiku špiclování, omezování osobní svobody (tajné mučírny bez soudů…),  slouží k zákonným přípravám na válku (viz naposled změna českého zákona o vojenské přísaze).

7. Zatímco lidé v Evropě v současné době žijí jakoby v pozici nezůčastněných aktérů probíhajících válečných konfliktů, USA angažující se doposud aktivně (a dlužno přiznat všude vojensky neúspěšně) vojensky a přímo v různých válkách na jiných kontinentech mění strategii a usilují se o nepřímé vedení války se svými hlavními politickými oponenty (viz Sýrie, Ukrajina). Jejich cílem je vyhnout se přímé vojenské konfrontaci  Špinavou práci za ně v jejich zájmu mají provést užiteční regionální idioti, kteří mají nést na svých bedrech hlavní lidské a ekonomické ztráty. Zajímavá v této souvislosti je role ČSSD při přijetí  zákona o vojenské přísaze a asociace na podobnou roli sociálních demokratů před 1.světovou válkou, kdy vyzývali a mobilizovali lid do války).

8. Třetí světová válka je mnohovrstevnatá. Běží současně ve čtyřech rovinách:

  • vojenské – militarizace, vojenské napadání států, inscenování politických převratů u nevstřícných režimů (které nejdou na ruku globálnímu diktátorovi realizujícímu projekt PNAC) s důsledky občanských válek;
  • ekonomické – ekonomická embarga – v podstatě ekonomická válka (tedy nevyhlášená válka, která ještě nepřešla v horkou fázi) se zeměmi, které se odmítají podřídit globálnímu diktátorovi a jeho vazalům (zde jde o popření základního ekonomického principu tržní společnosti – svobodného, ničím neomezeného obchodu – z politických důvodů);
  • politické – ostrakizace a vykreslování oponentů globálního diktátora v roli novodobého „Hitlera“ a čerta, politické embargo, izolace každého oponenta usilujícího o vlastní cestu (mimochodem zde jde o popření základního principu demokracie = individuální svobodné volby);
  • ideologické = nesmiřitelného informačního střetu globálního diktátora s jeho oponenty nerespektujícími a odmítajícími politiku nátlaku, vměšování, barevných převratů a válek. Zde je markantní, že tam, kde nestačí argumenty a věcná fakta, nastupuje postupně mlžení, role klacku, cenzury, zákazů, ostrakizace (tedy co, za co tzv. „demokratický“ svět v minulosti kritizoval bolševismus).

Závěr aneb Co by měli dělat ti, kteří nechtějí válku?

Především, pokud je to možné, by měli maximálně sdílet a šířit informace o tom, co se na pozadí virtuální spokojenosti a konzumu děje a kam to směřuje, aby lidé věděli „do čeho jdou“. Třetí světová válka již běží, pouze my si to ještě plně neuvědomujeme. Doposud jsme nebyli jejím hlavním hybatelem, který rozhodně není milosrdným samaritánem, plně vtaženi do její horké fáze. Až na to dojde a lidi budou opět „svými“ politiky povinně hnáni na válečná jatka, měli by se hluboce zamyslet nad tím, jestli složit přísahu k tomu, že se stanou kanonenfutrem hájícím SS a banderovskou „demokracii“ kdesi daleko na „periferii civilizovaného“ světa anebo v predátorských útočných zahraničních „misích“ na jiných kontinentech a pokládat svůj život v takovéto „obraně své vlasti“ a takových hodnot. Konečně, měli bychom je přimět se hlouběji zamyslet nad tím, komu a jaké politice vhazují lístek do volební urny při volbách svých zastupitelů.

5 3 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
41 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
hudryper
hudryper
19. 4. 2015 18:14

Velmi dobrý článek. Snad bych jen doplnil stále hojněji používanou metodu operací pod cizí vlajkou protivníka a stále častější zneužívání letecké dopravy za účelem válečných provokací.

Mudrc
Mudrc
19. 4. 2015 18:23

Světová válka, tak jak je zde popsána již není možná. Tím snad nechci říci, že je špatně se bránit „válečným“ hloupostem. Pouze chci upozornit na zcela jinou technickou situaci ve vojenství, včetně možnosti totálního sebezničení. Kdo by pak po 3. světové válce byl vítězem, když by byla Země neobyvatelná! Takovou válku může rozpoutat jenom šílenec. Takže otázka zní, máme někde u moci šílence? Zatím myslím , že nikoliv. Ani v USA , i když některé výroky tamních politiků jsou na hraně, tak tajné služby USA a Ruska spolupracují a nevím, co by se muselo stát, aby se situace změnila. My… Číst vice »

Béda
19. 4. 2015 18:33

Mudrc napsal Světová válka, tak jak je zde popsána již není možná. Tím snad nechci říci, že je špatně sebránit „válečným“ hloupostem. Pouze chci upozornit na zcela jinou technickou situaci ve vojenství, včetně možnosti totálního sebezničení. Kdo by pak po 3. světové válce byl vítězem, když by bylaZemě neobyvatelná!Takovou válku může rozpoutat jenom šílenec. Takže otázka zní, máme někde u mocišílence?Zatím myslím , že nikoliv. Ani v USA , i když některé výroky tamních politiků jsou na hraně, tak tajné služby USA a Ruska spolupracují a nevím, co by se muselo stát, aby se situace změnila. My totiž vůbec nevíme… Číst vice »

Béda
19. 4. 2015 18:42

Jinak podívejme se na to, co vypustily USA svými válkami a konspiracemi ven z pytle – návrat nacismu, terorismus, náboženský fanatismus a militantní radikalismus, překotné zbrojení a korporátní fašismus.

paskal
paskal
19. 4. 2015 19:06

Měl bych malou poznámku. Zásah nějakou nevelkou 50 mgt pumou (či dvěma) do srdce Yelowstonského parku, by znamenal konec USA jako takových. Podle jejich vědeckých propočtů, by probuzení tohoto megavulkánu vytvořilo podmínky pro nežití na kontitnentu během několika málo dní. Jejich podzemní bunkry, které si vybudovali kde tady, by myslím nestačily ani na dlouho , ani pro elity elit. Je pravda , že ani zbytek světa, by na tom nebyl právě nejlépe.

Mudrc
Mudrc
19. 4. 2015 19:35

paskal napsal Měl bych malou poznámku. Zásah nějakou nevelkou 50 mgt pumou (či dvěma) do srdce Yelowstonského parku, by znamenal konec USA jako takových. Podle jejich vědeckých propočtů, by probuzení tohoto megavulkánu vytvořilo podmínky pro nežití na kontitnentu během několika málo dní. Jejich podzemní bunkry, které si vybudovali kde tady, by myslím nestačily ani na dlouho , ani pro elity elit. Je pravda , že ani zbytek světa, by na tom nebyl právě nejlépe. Na co ničit tak krásnou přírodní scenerii, která je jedičná na celém světě. To jsou elegantnější způsoby, jak se dostat USA na kobylku. A nechtěl bych,… Číst vice »

hylahty
hylahty
19. 4. 2015 19:36

Nemáte někdo odkazy na nějaké články, kde by se alespoň v teoretické rovině rozebíraly ty možné (zázračné) moderní zbraně, o kterých tady cosi naznačujete? Je mi jasný, že pokud je to něco tak ultimátního, tak to asi nikdo pořádně nikde nepopisuje, protože informací je tak, co by se na špičku jehly vešlo, ale stejně – pokud o něčem takovém mluvíte alespoň v náznacích, tak jste asi museli něco někde číst. Já osobně doteď pořád žiju v tom, že nejodstrašující zbraně jsou ty jaderné, ale vím, že mají třeba ty vakuové bomby, které se údajně co do výkonu a zničujícího účinku… Číst vice »

jogín
jogín
19. 4. 2015 20:06

Scénář střetu velmocí může být značně odlišný- stačí několik úderů vodíkovými bombami vysoko nad atmosférou. Nedojde k radioaktivnímu zamoření, ani k zabíjení milionů lidí, ale odejde veškerá elektronika. Protože je na elektřinu téměř všechno, znamená to prakticky návrat do doby kamenné. Až na jaderné elektrárny, u nich dojde k roztavení aktivní zóny.

Sio
Sio
19. 4. 2015 20:16

Bédo, je to snaha o shrnutí toho, co tu dokola probíráme v komentářích a čteme v článcích, ale ne s moc šťastným výsledkem. Možná o kritika nestojíte, přesto jen stručně. – události 11/9 sice mají své konsekvence, ale rozhodně se nedají označit jako roznětka 3. světové, to je hodně nedostatečně podložené tvrzení. – napadení Iráku po napadení Afghanistánu? Máte asi na mysli „pouštní bouři 2“ Jenže takových konfliktů bylo už dříve dost. Byla „pouštní bouře 1“, tuším už v roce 1990. Také válka Iráku proti Iránu byla v režii US a takových bylo více. Všechno jsou to lokální konflikty a… Číst vice »

Mudrc
Mudrc
19. 4. 2015 20:24

hylahty napsal Nemáte někdo odkazy na nějaké články, kde by se alespoň v teoretické rovině rozebíraly ty možné (zázračné) moderní zbraně, o kterých tady cosi naznačujete? Je mi jasný, že pokud je to něco tak ultimátního, tak to asi nikdo pořádně nikde nepopisuje, protože informací je tak, co by se na špičku jehly vešlo, ale stejně – pokud o něčem takovém mluvíte alespoň v náznacích, tak jste asi museli něco někde číst. Já osobně doteď pořád žiju v tom, že nejodstrašující zbraně jsou ty jaderné, ale vím, že mají třeba ty vakuové bomby, které se údajně co do výkonu a… Číst vice »

hylahty
hylahty
19. 4. 2015 20:34

Sio napsal Skutečně do tuhého jde a se zatažením konfliktu na Ukrajinu, tj. do blízkosti Ruska a do Evropy. Nereagoval bych, kdybyste tam na konci nezačal pohádku o guláši a hovězích kouscích v něm, čímž se stavíte do role toho jediného, co má patent na pravdu. To je celkem smutné toto vidět v diskusi na takovéto stránce. Já s Bédou, bohužel, musím souhlasit, protože si taky myslím, že to je počáteční fáze světové války, i když máte pravdu, že zatím je to v podobě lokálních válek. Ale tou citovanou větou jste přesně dokázal to, na co se snažil upozornit ve… Číst vice »

Béda
19. 4. 2015 20:35

Sio, beru vás jako permanentního kritika svých článků. – 11/9 to je věc názoru ostatně jako všechno. 11/9 byl „startovní výstřel“ něco jako výstřel z Aurory, který uvedl v praxi PNAC, dal Bushovi a jeho klice do rukou moc omezovat svobody, zavádět korporátní fašismus a zahajovat války. Zahájil rychlou sérii válek ve sféře životně důležitých zájmů hlavních oponentů USA. Na rozdíl od předešlé doby jde o mnohočetné války myslím že W.Clark mluvil o 7-mi za 5 let s cílem podle PNAC zavést absolutní dominanci USA a podle Obamy „zkroutit ruce“ každému kdo se nepodvolí diktatuře. – na rozdíl od Pouštní… Číst vice »

Béda
19. 4. 2015 20:47

Sio,

ještě doplněk. Horká válka se v nynější fáze roztáhla z („ropné“) Asie a Afriky do Evropy na hranice s Ruskem. Ovšem na vařené žáby postupně začínají, resp. začnou dopadat důsledky v podobě uprchlíků z oblasti radikalizovaného islámu a z řetězu utržených nacistů. USA – hybatel války v jejich současném stavu potřebují PERMANENTNÍ VÁLKU v citlivých místech svých hlavních konkurentů (Rusko, Čína, EU) a ropu pod kontrolou. Jinak se sesype dolar a celý stát. O tom jsem ale nechtěl psát v tomto článku ani v diskusi.

hylahty
hylahty
19. 4. 2015 20:54

Mudrc napsal prostředky založené na jiné, než běžné fyzice / je nutné nastudovat, těžko se vysvětluje / a potom také zcela nové biologické a chemické prostředky, které třeba mění nepozorovatelně psychiku velkých skupin obyvatel. No, a já se právě ptal po materiálech pro to „nastudování“, na které upozorňujete. Dokážu si představit biologické zbraně v podobě virů (viz Ebola v západní Africe, což byl podle mě jen test v reálných podmínkách). Pokud zmiňujete nepozorovatelnou změnu psychiky jako důsledek nějaké chemické zbraně, tak by asi první měl být krok nepozorova(tel)ného rozšíření takového preparátu mezi lidmi, to taky asi nebude úplně jednoduchý (přes… Číst vice »

bmw525i
bmw525i
19. 4. 2015 21:28

paskal napsal Měl bych malou poznámku. Zásah nějakou nevelkou 50 mgt pumou (či dvěma) do srdce Yelowstonského parku, by znamenal konec USA jako takových. Podle jejich vědeckých propočtů, by probuzení tohoto megavulkánu vytvořilo podmínky pro nežití na kontitnentu během několika málo dní. Jejich podzemní bunkry, které si vybudovali kde tady, by myslím nestačily ani na dlouho , ani pro elity elit. Je pravda , že ani zbytek světa, by na tom nebyl právě nejlépe. 50 Megatun jako nevelká puma? Jen pro názornost, na Hirošimu byla použita puma (Little Boy) o síle cca 15 kilotun TNT, na Nagasaki 22 kilotun. V… Číst vice »

Aleš
Aleš
19. 4. 2015 22:00

Fašistům se nezadařil anšlus Ukrajiny.
https://www.youtube.com/watch?v=KiGkxUQl6wE

Kamil Mudra
Kamil Mudra
19. 4. 2015 23:14

hudryper napsal

Velmi dobrý článek. Snad bych jen doplnil stále hojněji používanou metodu operací pod cizí vlajkou protivníka a stále častější zneužívání letecké dopravy za účelem válečných provokací.

Jo, s těmi provokacemi to asi bude stále horší. Tedy, jestli se to ještě dá provokacemi nazývat:
http://aeronet.cz/news/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku-novela-branneho-zakona-je-legislativni-pripravou-k-nucenym-pracim-zen-a-invazi-nato-na-vychod-evropy-pravy-cil-dragounske-jizdy-odhalen/

Martin (už bez taky m)
20. 4. 2015 2:49

Vážení, dovolím si pár poznámek. Nejprve k Bédovu – dle mne co se nadhození tématu – velmi cennému textu: ad 1. PNAC – to je „nacionalizovaná verze“ ideologického programu pro užitečné idioty. Vrstvička (sekta) lidí která s případnou všeobecnou válkou jako nástrojem pro kvalitativní posun své moci hypotetizuje (a v praxi realizuje dílčí, účinné části) žádný – ani „americký“ národ (co to je?) nepotřebuje. Pokud by došla k názoru, že již automaticky zvládne (programově, strojově, roboticky i co se zdrojů týče) „svou obsluhu“, pak by… Tady jen připomínám, že „rozvoj projektů tzv. umělé inteligence“ byl v řad oblastí omezen, neb… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
20. 4. 2015 3:15

ad 3. Blízký Východ je důležitá – ale jen jedna z prostor. Jemen se přímým zatažením saudů může ukázat „až příliš horkým“. Snahou RF a Číny je aby posílil ve výsledku úplně někdo jiný… Jinými slovy: své cíle jiné roviny sledují použitím amerických zbraní a americké blbosti. Ruští vrcholní představitelé ne nadarmo poukazují na to, že není dobré vytvářet síly co se „vymknou z pod kontroly“ jakmile je -nepřímo úměrně vzdělání a inteligenci – zaslepí propůjčená moc… I malý „hajzlík“ může nadělat nepředvídatelné a závažné škody (mj. nepřímo). Čína a RF svůj vliv posilují zprostředkovaně pomocí posílení svých regionálních spoluhráčů.… Číst vice »

Martin (už bez taky m)
20. 4. 2015 3:35

Aleši, Jarkovi „Bílí sokoli“ mohou vzlétnout jen nad horami. I „spanilé lety nad nížiny a města“ mohou podnikat jen na dobu omezenou „palivovými nádržemi“, přičemž „tankování za letu“ snižuje jejich efektivitu, činí je zranitelnými a nemůže být nekonečné… a zase poté musí pro „svou energii“ nad své milované hory, lesy… Brání své milované hory, aby zůstaly SVOBODNÉ jako oni. Pokud „Bílí sokoli“ (nositelé světla) zeslábnou, a budou donuceni z hor odejít, zahynou… Nejen oni… „Orli“ nemohou žít v kleci „mezi pestrými papoušky“. Můžeme/te žít ve tmě? Nedejme/te zahynouti „Bílým sokolům“! Využívejme společně co kdo umíme. Není slabých ve skutečném společenství.… Číst vice »

Béda
20. 4. 2015 3:38

Ještě taková připomínka. Myslím, že v USA válečný vývoj způsobil celkovou změnu původní koncepce „Blitzkriegu“. Původně jejich politické vedení zamýšlelo dokud jsou ještě relativně příznivé podmínky rychle vojensky vyhrát velkou válku o ropu na Středním východě, ovládnout klíčový tranzit ropy a opřít dolar o pevný petrozáklad, rozmístit PRO kolem hlavních konkurentů a dostat RF a Čínu na kolena – s cílem stát se dominantním neomezeným diktátorem ve světě. Pak, jak už to bývá (stalo se to třeba Napoleonovi a Hitlerovi) se něco plánovačům podělalo. Ropný region se jim nepovedlo ovládnout – naopak proměnily jej v osí hnízdo a zdroj neklidu… Číst vice »

Béda
20. 4. 2015 4:42

Obrana v podání NATO: Přiletěli jsme, plně vyzbrojeni jsme šli k tomu grázlíkovi ve slipech v kolečkovém křesle co nás ohrožoval domů do bytu, vyrazili jsme mu oko, polámali všechny hnáty, přerazili čelist a slíbili, že se kdykoliv vrátíme. Však on si dobře rozmyslí, jestli nás příště bude ohrožovat.

PPK
PPK
20. 4. 2015 4:59

hylahty napsal No, a já se právě ptal po materiálech pro to „nastudování“, na které upozorňujete. @pan hylahty – ano, internet je sice studnicí mnoha cenných informací, ale je také i hrobem spousty naprostých nesmyslů a blbin, takže studijní info o nejnovější vojenské technice a na internetu? A navíc ještě o vědě pro válečné účely? …. Takže, nic ve zlém, ale o tom se budete moci dozvědět VÍCE asi jen tehdy, pokud nějakému státu podepíšete závazek nositele jeho státního tajemství, a pak se tam necháte zaměstnat v nějakém vojenském výzkumu nebo ve výrobě zvané „speciál“, (ovšem ale, máte-li k tomu… Číst vice »

Arbed
Arbed
20. 4. 2015 7:59

V další světové válce by hořela i města v USA a odvetné „zápalky“ možná už dávno nad svými cíly létají i v ruských anebo čínských družicích. Američtí „oligarchové“ určitě netouží po velké válce. Budou se i nadále snažit o růst výměny zbraní za suroviny a otrockou práci ze zbytku světa a momentálně by se jim hodil i „kanónenfutter“ z líhně Evropanů. Tipněme si, čí busta bude slavnostně odhalena v budově amerického Kongresu. Mým favoritem je Polák – Donald Tusk. Proč vlastně ještě nikdo nepodal podnět k vyloučení USA z NATO? Formulář je na adrese http://www.podnety.cz/vlozit-podnet , argumenty vidím na http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20070723171549… Číst vice »

Béda
20. 4. 2015 8:21

Arbed napsal V další světové válce by hořela i města v USA a odvetné „zápalky“ možná už dávno nad svými cílylétají i v ruských anebočínských družicích.Američtí „oligarchové“ určitě netouží po velké válce. Budou se i nadále snažit o růst výměnyzbraní za suroviny a otrockou práci ze zbytku světa a momentálně by se jim hodil i „kanónenfutter“ z líhně Evropanů.Tipněme si, čí busta bude slavnostně odhalena v budově amerického Kongresu.Mým favoritem je Polák – Donald Tusk.Proč vlastně ještě nikdo nepodal podnět k vyloučení USA z NATO?Formulář jena adrese http://www.podnety.cz/vlozit-podnet ,argumenty vidím na http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20070723171549 Kdyby jenom NATO. Ale co projednat v OSN… Číst vice »

jogín
jogín
20. 4. 2015 10:55

PPK: S novými zbraněmi to není jednoduché. Je totiž nutné chránit svoje lidi- to je nevýhoda třeba biologických zbraní. Mimochodem, dokonalá biologická zbraň už existuje dávno- neštovice. Z toho plyne, že výhodné jsou zbraně účinné jen lokálně. Totéž platí u elektromagnetického pulzu- totální havarie jaderných elektráren je víc než ekvivalentem jaderných zbraní, čili ten je dobře použitelný jen proti velkým bezjaderným zemím. Možná by se dal užít proti družicím.

orinoko
20. 4. 2015 12:03

Nejak se to tu zvrtlo. Staci, aby zapareny plesnivak na nebesich pravil … A budiz tma!!.. a bude vymalovano. Staci vypnout elektriku, zpusobit elektromagnetickou blokaci, do Peneganu vpustit vetry cele lidske populace, cikana prebilit, vypustit drave harPYJE, u vrbicek nepozdravit, kricet nahlas: A prece stoji!! … Lidoopum prisit ocasy, zenskym NEkliknout na mysku, komorni A nahradit vitaminem B, vitamin C nahradit Duracelem exponencialnim, mrknout okem Panu Bohu do oken, na Sahare smlcet ton a jako oralni basen to same prevykladat nam milemu Smetanovi … vykricet do sveho nitra svetabol sveho sveta … davum klnout a pokynout …………… a vsechno se… Číst vice »

PPK
PPK
20. 4. 2015 13:42

jogín napsal S novými zbraněmi to není jednoduché. Je totiž nutné chránit svoje lidi- Ano, máte pravdu. Ostatně, není příliš pravděpodobné, že by některá dnešní pravidelná armáda (často jen armáda žoldnéřů) běžně počítala s bojovým nasazením nějakých kamikadze. Protože však takový způsob boje zcela normálně používají fanatici a sebevražední zoufalci všech myslitelných motivací, pak to je právě jejich parketa (a zároveň parketa tajných služeb), působit škody a smrt lokálně a zejména tak, aby to ve výsledku mělo zastrašující psychologický efekt především na elity, anebo jim to zlikvidovalo důležité články vesmírné techniky a pozemské energetiky, informací a komunikací. Soudobý největší světový… Číst vice »

Béda
20. 4. 2015 15:10

Prozatím jsme se (občané ČR), ať chceme nebo ne, stali součástí politické, ekonomické a ideologické (informační) formy probíhající 3. světové války o prosazení globálního diktátu USA. Do její horké formy jsme byli zataženi prozatím pouze „na dálku“. Politické „elity“ jak je vidět z prohlášení MZV a MO (v kauze Ukrajina a zahraničních „misí“ NATO) a připravovaných legislativních změn již pracují na tom, abychom se museli povinně zúčastnit „obrany vlasti“ v jiných zemích, t.j. připravují českému obyvatelstvu vnucení role kanonenfutru. Běžného občana demokratické společnosti nic nepotěší víc než umírat za pana císaře a jeho rodinu.

Sio
Sio
20. 4. 2015 16:41

@Bédo: vím, že ta kritika je tvrdá a nepostrádá sarkasmus, ale zrovna o vás si myslím, že to přežijete a nějaký ten brouk nasazený do hlavy pomůže posunout se dál. Mluvím z vlastní zkušenosti. Jakmile jste autor, musíte počítat se vším. :-) A je to opravdu o pojmech. Pokud byste použil třeba nadpis „Permanentní válka“, viděl bych to jako uměřené. Jistěže ty války jsou provázané a mají nějaký sjednocující cíl, ten vychází z něčeho, čemu se vzletně říká „doktrína“ mi se líbí více „strategická koncepce“. Koncepce národního (nebo státního) prediktora je vcelku jasná. Jde mu o ovládnutí světa a získání… Číst vice »

Béda
20. 4. 2015 17:06

Sio, v mnohém se s vámi shodnu. Ovšem faktem je, že do války je vtahováno stále víc zemí na stále víc kontinentech – válečná „vřava“ se stále nabaluje. USA hrají svoji velkou geopolitickou „hru“ o všechno (myslím, že se tomu říká odborně vabank) a z jejich pozice jsou to vynucené reakce – oni si chtějí zachovat a rozšířit své výsadní postavení, moc, nahromaděné majetky…. a narazili na vážné omezení a hrozby. Při zachování svého parazitního modelu mají na výběr buďto permanentní chaos na jiných kontinentech, destabilizaci konkurentů anebo stát se světovým diktátorem, zcela ovládnout světové zásoby ropy – to a… Číst vice »

Béda
20. 4. 2015 17:19

Jinak, pokud by lidé chtěli mít svět bez válek, tak by si museli prosadit, aby všichni kteří prosazují války, financují války, schvalují války, kšeftují se zbraněmi a vojenskými zásobami museli z teplých křesel, bankovních trůnů a řídících postů do první válečné linie. To by hned zavládl všude mír.

ducatista
ducatista
20. 4. 2015 17:33

bmw525i napsal 50 Megatun jako nevelká puma? Jen pro názornost, na Hirošimu byla použita puma (Little Boy) o síle cca 15 kilotun TNT, na Nagasaki 22 kilotun. V době tzv, totality byly vypracovány plány pro případ napadení Prahy, kdy se uvažovalo, že dojde ke svržení bomby na hlavní nádraží v síle 1Megatuny. Výsledkem by bylo totální zničení všech objektů v okruhu cca 16 km od epicentra a silné poškození v okruhu až 35 km od epicentra. To jen pro názornost co to asi je 50 Megatun. Přesně tak, vždyť nejničivější potvora, CAR bomba, měla ekvivalent nějakých 60 megatun. A ještě… Číst vice »

Béda
20. 4. 2015 17:42

ducatista,

možná chtěl pan paskal naznačit, jak ošidné je pro USA pokusit se natahovat za prsty s jadernou supervelmocí. Žádná PRO USA nedokáže se 100% – tní jistotou zachytit všechny jaderné balistické rakety RF. Stačila by jedna jediná (a nemusí to být zrovna 5o mgt) a veškeré válečné aspirace na vítězství dočasného hegemona by se mohly změnit v „popel“. Takové věci jako ruské jaderné ponorky, jejich balistické rakety, prostředky REB a PVO musejí válečným jestřábům v USA pěkně hýbat žlučí.

Béda
20. 4. 2015 19:03

Na NWOO je skvělý článek ruského bezpečnostního analytika Rešetnikova exgenerála vnější rozvědky.

ducatista
ducatista
20. 4. 2015 19:16

Béda: jsem přesvědčen, že naprostá většina americké generality si je toho velmi dobře vědoma. Rusko se nedá porazit vojenskou silou. Rozvrátit a posléze ovládnout však ano. Doufám, že se to neokonské klace nepodaří a USA z probíhající studené války vyjdou oslabeny.

Asfalt
Asfalt
20. 4. 2015 20:34

Za počátek 2. sv. války se považuje 1. září 1939, kdy Německo napadlo Polsko. V této době se ještě nebojovalo na více kontinentech, ve všech oceánech a mořích ani ji tehdy ještě nevedly všechny významné mocnosti atd., jak definuje světovou válku Sio v příspěvku z 19. dubna 2015. To, že USA ještě nerozpoutaly světovou válku podle kritérií, jež uvedl Sio, je dáno postojem těch, kteří arese USA stále ještě tolerují, nikoliv z vůle samotných USA. Hitler také nechtěl rozpoutat světovou válku v rozměrech, jež uvedl Sio, ale byl agresivní tak dlouho, až překročil mez. Přitom USA v dnešní době přepadly… Číst vice »

Sio
Sio
20. 4. 2015 21:56

@Asfalt: Pokud mluvíme o začátku války v Polsku, tak to byl začátek, po kterém do dvou let bylo napadnutí SSSR. Béda ovšem mluví o začátku 11/9/2001, což je už více než 13 let a válka mocností na více kontinentech se nevede. @hylanty: špatně jste mě pochopil, 3. světová nemusí nutně začít v Evropě, ale válečná ohniska v Evropě jsou prostě nebezpečnější, protože euroatlantická společnost je původcem předchozích dvou válek a vypadá to, že způsobí i třetí, pokud se to někomu podaří. A naopak si myslím, že vzhledem ke globalizaci nebude 3. světová pak záležitostí několika kontinentů ale všech. Horká faze… Číst vice »

Béda
21. 4. 2015 3:46

Sio napsal @Asfalt: Pokud mluvíme o začátku války v Polsku, tak to byl začátek, po kterém do dvou let bylo napadnutí SSSR. Béda ovšem mluví o začátku 11/9/2001, což je už více než 13 let a válka mocností na více kontinentech se nevede. @hylanty: špatně jste mě pochopil, 3. světová nemusí nutně začít v Evropě, ale válečná ohniska v Evropě jsou prostě nebezpečnější, protože euroatlantická společnost je původcem předchozích dvou válek a vypadá to, že způsobí i třetí, pokud se to někomu podaří. A naopak si myslím, že vzhledem ke globalizaci nebude 3. světová pak záležitostí několika kontinentů ale všech.… Číst vice »

Béda
21. 4. 2015 3:55

Sio, dovětek. Časová délka mezi začátkem války a napadením velmoci zde není určující. Napadnout velmoc dokonce nemusí ani sám iniciátor – klidně to můžou udělat za něj užiteční mouřeníni a vést válku „v zastoupení“. V současné době tato, z mého pohledu světová válka běží již na 3 kontinentech a stále víc se nabaluje – USA rozněcují a udržují v chodu stále víc válečných konfliktů. Pokud mají v těchto konfliktech USA „integrující“ roli – konflikty vznikly díky nim, byly vyvolané z jejich iniciativy ajsou jimi režírované, „menežované“ a přiživované (penězi, zbraněmi, vyškolenými vůdci, vojenskými odborníky, informacemi…) pak nelze mluvit o izolovaných… Číst vice »

fajt
21. 4. 2015 6:21

http://archiv.ihned.cz/c1-63893830-nejvice-uprchliku-prichazi-do-evropy-z-libye-kazdy-mesic-jich-stovky-zemrou – nejsou tohle známky světové horké války? ( nebude v Africe jinšího etnika, které by více nenávidělo evropany a amerického žoldáka, tady bude mít radikální islám vždycky pravdu). ..)