ČSSD vs. ODS: Analýza textů na skupinové myšlení

Většina z nás je přesvědčena o svém racionálním myšlením. Chyba lávky! V mnoha aspektech nezapřeme, že naše kořeny se nacházejí na afrických savanách. Našim přirozeným sociálním prostředím nejsou desítky kolegů ze sousedním kanceláří, ale malá skupina lovců a sběračů.

Velmi ostře si tento fakt uvědomíme při sledování debat týkajících se politiky či náboženství. Sklon k nenávisti příslušníků konkurenční skupiny a touha po jejich zničení je přirozenou součástí lidských emocí. To vše se odráží v textech, kterými politické strany (a také církve a občanské spolky) oslovují své příznivce. Čím více jsou členové dané strany posedlí skupinovým myšlením, tím častěji se budou v jejich textech objevovat výrazy spadající do sedmi kategorií:

  1. Agresivita: nenávist k jiným názorovým skupinám se odrazí ve slovech jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.

  2. Prodej iluzí: vzhlížení k „vyšším“ ideálům prozradí slova: svoboda, příroda, národ, spása atd.

  3. Dogmatismus: naléhavá snaha „zachránit svět“ vede k používání slov: naprosto, rozhodně, všichni, každý atd. (naopak slova jako částečný, nevelký, ojedinělý ukazují na nízkou dogmatičnost).

  4. Zaštiťování se kolektivem: člen davu používá často zájmeno my v 1. pádu.

  5. Ideologické myšlení: nepřítele je třeba označit slovem končícím na –ismus.

  6. Dramatizace: přibarvování textu slovy boj, krev, smrt, strach atd.

  7. Posedlost symboly: symbol zastupuje celou skupinu, ať již vlastní či konkurenční. Sem patří slova: symbol, vlajka, přísaha atd.

Úplný seznam výrazů a příslušné tabulky a grafy naleznete na webu http://iracionalita.xf.cz a knize Skrytá autorita: Iracionalita a dav v člověku. Pro potřeby tohoto článku jsem se soustředil na analýzu textů dvou největších českých stran.

První analýza je založena na polemických textech, které strany uveřejnily na svém webu v roce 2007 (počet slov: 40 669 u ČSSD a 45 023 u ODS). Hodnoty v tabulce udávají počet vyhledávaných výrazů na 10 000 slov textu (v případě dogmatismu poměr výrazů dogmatických vůči součtu výrazů dogmatických a dogmatismus snižujících).

Strana

Agresivita

Prodej iluzí

Dogmatismus

Kolektiv.

Ideolog.

myšlení

Dramatizace

Symboly

Celkem

ČSSD

51

90

77,4%

2,0

3

18

3

335

ODS

47

111

76,4%

2,2

13

18

3

368


Druhou analýzu jsem provedl pro texty uveřejněné v období duben až květen roku 2010 (počet slov: 35 456 u ČSSD a 20 311 u ODS).

Strana

Agresivita

Prodej iluzí

Dogmatismus

Kolektiv.

Ideolog.

myšlení

Dramatizace

Symboly

Celkem

ČSSD

53

77

71,2%

1,7

5

17

2

285

ODS

47

117

76,2%

3,4

16

19

5

389


Třetí analýza je aktuální – texty jsou z listopadu a prosince 2011 (počet slov: 11 681 u ČSSD a 11 365 u ODS).

Strana

Agresivita

Prodej iluzí

Dogmatismus

Kolektiv.

Ideolog.

myšlení

Dramatizace

Symboly

Celkem

ČSSD

45

78

73%

1,7

9

15

0

306

ODS

33

115

75%

5,3

8

5

0

346

Ve všech třech případech se ČSSD (její časté výrazy jsou pomluvy, lži a spekulace) jeví agresivnější než ODS (oblíbené výrazy: absurdní, arogantní a lži). Ostatní kategorie již vycházejí vesměs hůře pro občanské demokraty: mnohem více nabuzují své příznivce odkazy k „vyšším“ hodnotám, přičemž jejich oblíbené rekvizity jsou demokracie, právo, národ a svoboda (v případě ČSSD: právo, rozvoj a životní úroveň). Občanští demokraté jsou dogmatičtější, více se zaštiťují kolektivem (i když se verbálně hlásí k individualismu), vidí svět více ideologicky a více se uchylují k dramatických výrazům.

Celková hodnota vypovídá o skupinové iracionalitě a demagogii daného uskupení – i když v průběhu let kolísá, stabilně vychází lépe pro ČSSD.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments