Cesta do dluhů

Všimli jste si to taky? Vládne nám prý rozpočtově odpovědná vláda, cílem které je oddlužení. Přitom dluh státu se především za hospodaření geniálního národohospodáře Kalouska znásobil. Poznámka bokem: premiér Nečas očekávající vyšší eurodotace pro ČR (známé je stanovisko Bruselu k efektivnosti ČR při využití eurodotací pro stanovený účel) v Bruselu poučuje ostatní státy o potřebě odpovědně sestaveného rozpočtu. Škoda že svým kolegům z jiných států nenabídl, aby se na vzorově sestavený rozpočet přišli podívat do Strakovky, kde jim jej osobně bude demonstrovat nejlepší ministr financí Kalousek.


Jak se to stalo? Jak došlo k tomu, že se dnes spolu s ostatními západními státy utápí česká ekonomika v dluzích? Podle mého mínění vděčíme za tento český zázrak několika okolnostem:


1/ Na začátku bylo politické rozhodnutí. Přestaneme československý (později český) vývoz orientovat na sovětský (později ruský) trh a trhy odběratelů z éry socialismu, protože jde většinou o režimy málo přátelské, nedemokratické, málo kooperativní se západním civilizačním okruhem, ke kterému se chceme zařadit. Někdy to bylo výslovně na přání nového protektora, který dané ekonomiky z jemu známých politických a ekonomických důvodů embargoval (i když s jinými téměř identickými režimy ovšem s opačnou politickou polaritou – tedy vůči sobě kooperativními a vstřícnými čile sám obchodoval.)  K tomu patří i útlum československé zbrojařské výroby (s navazujícícm těžkým průmyslem) z "humanitárních" důvodů. Pikantní na tom je, že v pozdější době česká ekonomika, která propustila své tradiční trhy cizí konkurenci, poté co opadla vize havlovského "utopismu" byla sama tlačena skrze NATO setrvale draze nakupovat kompatibilní výzbroj (sama již svůj zbrojařský průmysl vyrábějící tento druh zbraňových systémů víceméně zlikvidovala) od západních států a navíc účastnit se "humanitárních" válek. Účast a podíl na válkách  podle těchto utopistických "filosofů" je  zřejmě humánnější nežli obchod se zbraněmi.  


2/ Dalším krokem byla realizace politiky "vytuneluj a rozkraď", které byly na míru ušity zákony v období "zhasnutých světel". V té době byly buďto vykradeny anebo "za hubičku" vyprodány ekonomická aktiva státu.


3/ Většina utržených prostředků byla neúčelně promrhána a taktéž vysáta do soukromých rukou zejména skrze "veřejné" zakázky (v neveřejném zájmu).


4/ Dalším krokem bylo "oddlužení" rozkradených a dluhy obtížených ekonomických subjektů na úkor státního rozpočtu, na který navazovalo oddlužení a "hubičkový" výprodej státních bank do soukromých rukou.


5/ Souběžně s tím probíhalo ožebračování státu skrze ČNB, která jako strážce ekonomických zájmů státu vyměnila zlatý "národní" poklad (kryjící měnu) za státní dluhopisy Německa a natištěné státní ceniny zapůjčovala "zadarmo" soukromým bankovním institucím, které jej dále zapůjčovaly za úrok – včetně státu, od kterého ty peníze prakticky zadarmo dostaly.


6/ Dalším krokem bylo povolení elektronického bankovnictví, které v podstatě bez ohledu na množství papírových peněz a reálnou výkonnost ekonomiky umožňuje tvorbu virtuálních peněz "ze vzduchu".

7/  Další věcí bylo zavedení systému daňových prázdnin a pobídek a přenesení daňové zátěže z bohatých a kapitálově silných subjektů na chudnoucí obyvatele.


 

8/ V poslední době jsme svědky frontálního útoku finančních institucí skrze zalobbované a personálně spřízněné vlády na veřejné zdroje – viz zavádění školného (část studentů se bude muset kvůli vzdělání zadlužit), plíživá privatizace a spoplatňování zdravotnictví (finanční instituce mají dostatek financí k zapůjčení pro tento účel), zavedení dalšího – soukromého – důchodového pilíře vysávajícího průběžný důchodový fond a finance svých klientů (kdo jiný než banky, kterým již nestačí důchodové připojištění, bude stát za těmito fondy?) Dlouhodobě je prosazována politika "ozdravění" – občané jsou tlačeni k nákupům ekologičtějších kotlů – ty starší, (které si zakoupily po přehodnocení politiky podpory elektrických přímotopů), již nejsou dostatečně ekologické, nových ekologičtějších aut, ty starší již nejsou dostatečně ekologické (nejnověji mají být zřizovány ekologické městské zóny  zakazující starším dieselům – osobním i nákladním vjezdy do měst), nákupům zelené fotovoltaické energie (viz akcie na doručitele solárních baronů), unie tlačí domy k zavedení ekologických štítků – zavedení ekologické daně se dá vbrzku očekávat.


9/ Kromě toho zde máme akce typu nejrůznějších zákonných přílepků vysávajících státní kasu, církevní "restituce" s tendencí kontinuálně prosadit po prolomení Benešových dekretů i další typy šlechtických, sudetoněmeckých restitucí…


Toto všechno se děje v prostředí setrvalé inflace a zdražování. Stát již dávno nedokáže splácet dluhovou jistinu a vytlouká pouze splácení úroků a úroků z úroků velice "úspěšným" prodejem státních dluhopisů.


Nabízí se otázka: dokdy je možno vydržet trend soustavného propadu do dluhů a bídy?

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments