Demonstrace odborů a občanských iniciativ: Médii utajená podpora ze zahraničí

Úspěšná demonstrace v sobotu 21. dubna na Václavském náměstí měla obrovskou spontánní podporu, kterou naše veřejnost vyjadřovala během Týdne protestů pod heslem Stop vládě, a která se v plné síle ukázala právě na celostátní demonstraci v Praze. Tato akce měla velký ohlas nejen doma, ale i v zahraničí. Svědčí tomu četné projevy solidarity a podpory od zahraničních partnerů a přátel. ČMKOS a její členské odborové svazy obdržely u příležitosti konání týdne akcí a demonstrace v Praze 21. dubna mnoho projevů solidarity a podpory od svých zahraničních partnerů a přátel. Uveřejňujeme některé z nich.


Jménem Konfederace odborových svazů Slovenské republiky demonstraci pozdravil a vyjádřil solidaritu slovenských odborářů Emil Machyna, předseda Odborového zväzu KOVO.


Pozdravné poselství Evropské odborové konfederace, sdružující na 60 miliónů členů odborů, osobně přednesla její generální tajemnice Bernadette Ségol. Zdůraznila, že společně bráníme evropské hodnoty, sociální spravedlnost, práva zaměstnanců a všech občanů, žádáme ekonomický růst, zaměstnanost a důstojné pracovní podmínky. „To je naše budoucnost, ne asociální reformy a škrty! Alternativy existují. Přeji úspěch vašim akcím, vytrvejte,“ řekla B. Ségol.

Dále uveřejňujeme podstatné výňatky z obdržených poselství:


Mezinárodní odborová konfederace – MEOK

"Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) plně podporuje ČMKOS při jejím týdnu akcí. Politika vlády je antisociální a nespravedlivá a způsobí ohromné škody českému hospodářství a životní úrovni lidí i budoucích generací. ČMKOS správně poukazuje na problémy s korupcí a nízkými daněmi. Nápravné akce v těchto oblastech by umožnily růst hospodářství, zaměstnanosti a životní úrovně. Cesta rozpočtových škrtů, kterou si vybrala tato vláda, zatěžuje obyčejné lidi a nevyřeší problémy, které před zemí stojí."


Německý odborový svaz – DGB

"Podporujeme Vaši protestní akci 21. dubna 2012 v Praze a posíláme Vám solidární pozdravy. Jsme na vaší straně v boji za sociální práva a sociální jistoty. S obavami a rozhořčením sledujeme pokles sociálních standardů ve stále více státech Evropy. Jednostranné uvalování břemen na bedra zaměstnankyň a zaměstnanců je nepřijatelné. Jsme na Vaší straně a spolu s Vámi doufáme, že protesty budou mít vliv na změnu politiky".

 

Rakouský odborový svaz – ÖGB

"Rakouský odborový svaz sleduje s velkými obavami vývoj v České republice – antisociální politiku vlády, které ještě více zhoršila situaci velkých skupin obyvatelstva, a politickou krizi, která se zdá naznačovat, že tato vláda ztratila důvěru i vnitřní stabilitu. Vyjadřujeme proto naši solidaritu s odborovým hnutím a zejména s ČMKOS a doufáme, že Vaše manifestace na Václavském náměstí v Praze 21. dubna 2012 bude silným signálem podtrhujícím oprávněné požadavky na lepší a sociálně vyrovnanější politiku. Přejeme demonstraci úspěch a zdravíme její účastníky!"

Nezávislý samostatný odborový svaz (Polsko) – Solidarita

"Jménem všech členů NSZZ Solidarność vyjadřuji solidaritu a podporu vaší akci zaměřené na ochranu českých pracovníků proti antisociální politice vlády. Jsme si dobře vědomi celoevropské antisociální ofenzívy, kterou vede tak mnoho vlád. Vaše požadavky vedoucí k vyváženějším veřejným financím, odstranění korupčního prostředí, podpoře ekonomického růstu s cílem zvýšit domácí poptávku a zlepšit výběr daní, mimo jiné, by určitě pomohlo jak národnímu hospodářství, tak i zlepšení životní úrovně české společnosti. Odbory při mnoha příležitostech nabízely alternativní řešení a návrhy na akce proti krizi, jak doma, tak i na mezinárodních fórech. Ale vlády odmítají naslouchat, jak se tomu v těchto týdnech děje i v Polsku, kde vláda odmítla přijmout 1,5 miliónu podpisů shromážděných pod návrhem žádajícím referendum o prodlužování věku odchodu do důchodu. Plně podporujeme vaši kampaň a program a doufáme, že vaše demonstrace 21. dubna v Praze na Václavském náměstí ukáže odhodlanost českých pracovníků a celé občanské společnosti."


Celopolská dohoda odborových svazů – OPZZ

"Jménem všech odvětvových odborových svazů sdružených v Celopolské dohodě odborových svazů (OPZZ) vám vyjadřuji solidaritu a plnou podporu ČMKOS a jejích členských odborových svazů v jejich akčním týdnu pod heslem "STOP VLÁDĚ" a protestu proti antisociálním a nespravedlivým reformám české vlády. Plně chápeme Váš protest a podporujeme vaše hlavní požadavky. Chtěl bych vás ujistit, že odbory v Polsku se rovněž střetávají s tím, že se vláda vyhýbá skutečnému dialogu. I my bojujeme proti plánům polské vlády na takzvané reformy, zejména prodloužení věku odchodu do důchodu na 67 let."


Národní konfederace maďarských odborů – MSZOSZ

"Jménem Národní konfederace maďarských odborů MSZOSZ vyjadřujeme solidaritu účastníkům národního týdne akcí vyhlášeného ČMKOS a občanskými sdruženími. Hluboce sympatizujeme s vašimi cíli a chápeme vaše úsilí a obavy – maďarští pracující jsou konfrontováni s velmi podobnými okolnostmi. Máme stejný cíl – hájit zájmy zaměstnanců a důchodců proti antisociální politice, reformám, nevyváženým úsporným opatřením. Sdílíme váš názor, že jedině vlády s patřičnou podporou a důvěrou a ochotné ke smysluplnému dialogu mohou úspěšně vládnout zemi – zejména během těchto bouřlivých časů. Sociální spravedlnost je základem každé trvalé a udržitelné společnosti. Žádná reforma nebude fungovat bez skutečného zapojení občanů a jejich reprezentativních organizací. Jak prokázaly již mnohé evropské příklady, skutečný sociální dialog je smysluplným nástrojem – a vlády to musí uznat! Váš boj není izolovaný – společně působíme v obraně evropského sociálního modelu a pro sociální dimenzi procesu globalizace. Stojíme na vaší straně!"


Svaz svobodných odborů Slovinska – ZSSS

"Jménem Svazu svobodných odborů Slovinska, který má 200 000 členů, vyjadřujeme solidaritu s vašimi členy v protestních akcích během tohoto týdne protestu proti plánům vaší vlády. Plně podporujeme vaše legitimní požadavky a přejeme si, abyste byli při svých odborových akcích úspěšní. Tvrdá úsporná opatření, která vlády chtějí v Evropě zavést, nejvíce postihnou pracující a jejich rodiny, kteří nezpůsobili finanční a ekonomickou krizi. Vlády zapomínají, že na začátku krize byl finanční sektor a že za to platí občané. Jsme přesvědčeni, že krizi nelze používat jako záminku pro reformy, které postihují základní sociální práva. Je čas postavit do popředí všech opatření zaměstnanost, oživení, sociální spravedlnost a solidaritu. Doufáme, že Vaše vláda změní své chování a navrhne plány, které nebudou postihovat pracujících a obyčejné lidi. Přejeme vám úspěch!"


Mezinárodní federace kováků (IMF) + Mezinárodní federace horníků, chemiků a energetiků (ICEM) + Mezinárodní federace textil – oděv – kůže (ITGLWF)

"Naše tři celosvětové odborové federace, které společně zastupují více než 50 miliónů pracovníků po celém světě, vám vyjadřují solidaritu a podporu týdnu akcí a demonstraci 21. dubna 2012 vyzývající českou vládu, aby zastavila své antisociální reformy. Jsme si vědomi devastujících dopadů, které by tyto reformy měly na zaměstnance a jejich rodiny – změny ve zdanění, které by dopadly na schopnost rodin s dětmi uživit se; zmrazení důchodů, které by znamenalo ztrátu 14 % příjmů do roku 2014 v porovnání s rokem 2011; zdanění tepla, které by negativně dopadlo na důchodce a mohlo by z mnoha z nich učinit bezdomovce; zvýšení daně z příjmu, které by pro běžné pracovníky v průmyslu znamenalo ztrátu tisíců korun za rok; privatizace veřejných služeb a škrty ve mzdách ve veřejném sektoru; a demontáž systému sociálních dávek jako je mateřský příspěvek a příspěvek na bydlení. Vedle tohoto brutálního útoku na sociální práva v České republice jsme nesmírně znepokojeni i opatřeními, která by přinesla omezení práva na stávku. Stojíme po vašem boku v boji za sociální politiku a veřejné služby, které jsou úhelným kamenem ochrany českých zaměstnanců a jejich rodin, a za respektování mezinárodních standardů práce a zaměstnaneckých práv."


Evropská federace kováků (EMF) + Evropská federace horníků, chemiků a energetiků (EMCEF) + Evropská federace textil – oděv – kůže (ETUF-TCL)

"Jménem našich tří organizací Vám vyjadřujeme solidaritu s Týdnem protestu proti chování vaší vlády a jejím antisociálním plánům. Po celé Evropě vidíme stejný obrázek: dopady ekonomické krize platí obyčejní pracující lidé, obyčejní občané – krize, za níž nejsou žádným způsobem odpovědni. Vidíme útoky na systémy sociálního zabezpečení, na systémy kolektivního vyjednávání, na pracovní zákonodárství, na práva zaměstnanců. A vidíme vlády tvrdohlavě obhajující posvátná úsporná opatření, namísto toho, aby přesunuly pozornost na to, čeho je v těchto těžkých časech skutečně třeba: investice a zaměstnanost, růst a blahobyt obyvatelstva jako priority. Až odboráři z OS KOVO, OS ECHO, OS SKBP a OS TOK půjdou ulicemi spolu s dalšími českými odboráři a zástupci občanské společnosti, aby vyjádřili svůj protest, mohou si být jisti plnou podporou téměř osmi miliónů členů našich tří federací. Svou koordinovanou protestní akcí vyšlete své vládě silný signál, aby změnila své chování, nebo opustila politickou scénu. Jsme celým srdcem s Vámi a přejeme Vám mnoho úspěchů."


Maďarská odborová federace kováků VASAS

"Jménem maďarské odborové federace kováků VASAS vyjadřuji naši plnou solidaritu a podporu českým zaměstnancům a občanům, českým odborovým svazům a konfederacím při vašem týdnu protestu a velké demonstraci proti antisociálním reformám vlády. Finanční a ekonomická krize tvrdě dopadá na zaměstnance po celém světě. Bohužel, náš region je krizí velmi postižen. Není však přijatelné, aby pracovníci nesli břemeno ve formě škrtů v sociálním zabezpečení, v systémech kolektivního vyjednávání a v zaměstnaneckých právech sami. Je správné, že odbory zvedají svůj hlas. Plně podporujeme Váš protest a požadavky a přejeme vašim akcím plný úspěch."


Odborový svaz UNIA (Švýcarsko)

"Jménem našeho odborového svazu vám vyjadřujeme solidaritu s vaším týdnem protestů proti chování vlády a jejím antisociálním cílům."


Skupina zaměstnanců Evropského hospodářského a sociálního výboru

"Jménem Skupiny Zaměstnanců Evropského hospodářského a sociálního výboru vyjadřujeme plnou solidaritu českým pracujícím. "Úsporná" opatření, která jsou přijímána v celé EU na všech úrovních, jsou především nespravedlivá: zaměstnanci nevyvolali krizi a je nespravedlivé vyžadovat, aby ji zaplatili. Je třeba přijmout jiná opatření. Evropské odborové hnutí již dlouho ukazuje těm, kdo vládnou, co by měli dělat. Nejenže jsou "úsporná" opatření nespravedlivá, ale jsou také kontraproduktivní: vedoucí představitelé, kteří ignorují sociální dialog a přijímají rozhodnutí, která mají závažné sociální dopady a svazují ekonomiku, jsou na špatné cestě. Místo toho, aby pomohli svým zemím a EU dostat se z krize, vedou je do recese, kterou bude postiženo stále více lidí. Proto podporujeme výzvu ČMKOS a jejích odborových svazů proti asociálním reformám a demonstraci 21. 4. 2012 v Praze. Přejeme Vašim akcím mnoho úspěchů."


Norský odborový svaz obecních zaměstnanců

"Posíláme poselství solidarity všem, kdo se staví proti antisociálním reformám a privatizaci. Důrazně podporujeme vaše úsilí a přejeme vám úspěšnou demonstraci 21. dubna 2012."


Federace občanských služeb španělské odborové organizace Dělnické komise (FSC-CCOO)

"Posíláme poselství solidarity českým odborům a občanským iniciativám v jejich boji proti antisociálním drastickým reformám zdravotnictví, sociálních služeb, důchodů a v dalších citlivých oblastech, které prosazuje vláda. Přejeme Vašemu národnímu protestu a masové demonstraci v Praze 21. dubna 2012 proti antisociálním reformám mnoho úspěchů."


Rakouský odborový svaz PRO-GE (výrobní odvětví)

"S vašimi odborovými svazy těsně spolupracujeme již od politických změn ve vaší zemi na konci osmdesátých let, a proto s velkým znepokojením sledujeme vývoj v sousední zemi – České republice. Vinou pokračující striktně neoliberální politiky Vaší vlády se situace velké části obyvatelstva dále zhoršila. Současná situace zdá se naznačuje, že vláda ztratila svou důvěryhodnost i vnitřní stabilitu. Jménem rakouského odborového svazu PRO-GE bychom Vám chtěli vyjádřit podporu a solidaritu s Vašimi členy a dalšími zúčastněnými z nevládních organizací při protestních akcích proti vládě a jejímu antisociálnímu chování k zaměstnancům a sociálně zranitelným skupinám ve vaší zemi. Doufáme, že plánovaná manifestace na Václavském náměstí v Praze 21. dubna bude silným signálem, který podpoří Vaše požadavky na lepší, sociálně vyrovnanější politiku v České republice. Prosíme, předejte naše poselství solidarity a přání úspěšného výsledku demonstrace a Vašich protestů účastníkům a organizátorům demonstrace."


LIGA – Demokratická liga nezávislých odborů (Maďarsko)

"S velkým znepokojením sledujeme sociální a ekonomickou situaci v České republice a Váš boj proti antisociálním opatřením zaváděným vaší vládou. Jménem LIGY Vás ujišťujeme, že Vás plně podporujeme ve Vašich požadavcích a boji proti nespravedlivým reformám Vaší vlády. Vyjadřujeme Vám svou solidaritu a přejeme Vám velmi úspěšnou demonstraci."


Německý odborový svaz kováků (IG Metall)

"Jménem IG Metall posíláme poselství solidarity Vaší demonstraci 21. dubna 2012. Zažíváme podobné protesty v mnoha evropských zemích a i v budoucnu určitě bude řada demonstrací a dalších akcí. Po celé Evropě vidíme politiky, kteří se pokoušejí uřídit krizi prostřednictvím úsporných opatření a programů šetření, a tak ženou své země do hluboké recese, ničí pracovní místa a důstojné životní podmínky miliónů lidí. Vlády ani mnohé další instituce neanalyzovaly podrobně důvody krize a neodstranily je. Spíše naslouchají pořád stejným radám takzvaných expertů, i když jejich efektivita se nikde neprokázala. Nyní se krize využívá k demontáži systémů sociálního zabezpečení, oslabení kolektivního vyjednávání a dalších práv zaměstnanců, které vybojovaly mnohé generace. Evropské odbory požadují zásadní změnu politiky. Potřebujeme investice, potřebujeme silný důraz na růst a zaměstnanost. Pro vlády by měli být prioritou lidé a nikoli uspokojení finančních trhů. Přejeme Vaší demonstraci mnoho úspěchů a podporujeme vás. Váš boj je společným bojem!"

 

Stop

Záběr čela průvodu sobotní demonstrace Praze, který se vydal od Domu odborových svazů na Václavské náměstí


Zdroj: eSondy

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments