Dokument: Volební program řecké strany SYRIZA

http://www.left.gr/upload/759_1.jpg

 

Ukončení krize je nalevo!

1. Vytvoření štítu, který ochrání společnost před krizi

 • Ani jeden občan bez zaručeného minimálního příjmu nebo podpory v nezaměstnanosti, zdravotní péče, sociálního zabezpečení, bydlení a přístupu ke všem veřejným službám.

 • Ochranu a pomoc zadluženým domácnostem.

 • Kontrolu a snižování cen, snížení DPH a zrušení DPH na základní spotřební zboží.

2. Likvidace dluhového břemene

Státní dluh je především produktem třídních vztahů a je ve své podstatě nehumánní. Je vytvářen pomocí daňových úniků bohatých, plundrováním veřejných prostředků a přemrštěnými veřejnými zakázkami na zbraně a vojenskou techniku.

Naléhavě požadujeme:

 • Moratorium na splácení dluhů.

 • Dohody o zrušení dluhu s ustanoveními na ochranu fondů sociálního pojištění a drobných střadatelů. Při vyjednávání se využijí všechny dostupné prostředky, jako je audit a zastavení plateb.

 • Regulace splácení zbytkového dluhu, která bude zahrnovat opatření v zájmu hospodářského rozvoje a zaměstnanosti.

 • Evropské směrnice regulující dluhy jednotlivých států Evropy.

 • Radikální změny úlohy Evropské centrální banky.

 • Zákaz spekulativních bankovních produktů.

 • Celoevropskou daň z bohatství, finančních transakcí a zisků.

3. Přerozdělení příjmů, zdanění bohatství a odstranění zbytečných výdajů

 • Reorganizace a konsolidace systému výběru daní.
 • Zdanění bohatství nad 1 milion eur a velmi vysokých příjmů.

 • Postupný nárůst (až na 45 %) daně ze zisku korporací.

 • Zdanění finančních transakcí.

 • Speciální zdanění spotřeby luxusního zboží.

 • Odstranění daňových úlev pro vlastníky lodí a řeckou pravoslavnou církev.

 • Zrušení mlčenlivosti o bankovních a obchodních transakcích, a stíhání těch, kteří se vyhýbají placení daní a sociálního pojištění.

 • Zákaz transakcí prováděných prostřednictvím společností v daňových rájích.

 • Získání nových finančních zdrojů prostřednictvím efektivního čerpání evropských fondů, uplatněním nároku na výplatu německých reparací za 2. světovou válku a půjček poskytnutých za okupace a nakonec i razantním snížením vojenských výdajů.

4. Společenská a environmentální přestavba zaměřená na produkci

 • Znárodnění či zespolečenštění bank a jejich integrace do veřejného bankovního systému pod společenským a zaměstnaneckým řízením takovým způsobem, aby sloužily rozvojovým účelům. Skandální rekapitalizace bank musí být okamžitě zastavena.

 • Znárodnění všech veřejných podniků strategického významu, které byly dosud privatizovány. Správa státních podniků bude založena na transparentnosti a veřejné kontrole a demokratickém plánování. Podpora pro poskytování veřejných statků.

 • Ochrana a konsolidace družstev, malých a středních podniků v sociální oblasti.

 • Ekologická transformace v rozvoji výroby energie, průmyslu, cestovního ruchu a zemědělství. Tyto reformy budou mít za přednostní cíl dostatečnou výživu a naplnění sociálních potřeb.

 • Rozvoj vědeckého výzkumu a výrobní specializace.

5. Stabilní zaměstnání s odpovídajícími výdělky a sociálním zabezpečením

Trvalá degradace pracovních práv, spolu s nedůstojnou výší výdělků nemůže přilákat investice, rozvoj, ani pracovní příležitosti.

Místo toho požadujeme:

 • Dobře placená, regulovaná a zajištěná zaměstnání

 • Okamžité opětovné zavedení minimální mzdy a obnovu reálných mezd do tří let.

 • Okamžité opětovné zavedení kolektivních pracovních smluv.

 • Návrh účinných kontrolních mechanismů, které budou chránit zaměstnanost.

 • Systematické překážky proti propouštění a deregulaci pracovněprávních vztahů.

 

6. Prohloubení demokracie: demokratická politická a sociální práva pro všechny

V zemi panuje demokratický deficit. Řecko se postupně transformovalo do autoritářského policejního státu.

Žádáme o:

 • Obnovení svrchovanosti lidu a modernizaci parlamentní moci v rámci politického systému

 • Vytvoření poměrného volebního systému

 • Oddělení pravomocí

 • Zrušení ministerské imunity

 • Zrušení ekonomických privilegií poslanců

 • Skutečnou decentralizaci vytvořením místních vlád z renomovaných zdrojů a s rozšířením jejich působnosti.

 • Zavedení přímé demokracie a institucí zaměstnaneckých samospráv a sociální kontroly na všech úrovních.

 • Opatření proti politické a hospodářské korupci.

 • Upevňování demokratických, politických a odborových práv.

 • Posílení práv žen a mladých lidí v rodině, v zaměstnání i ve veřejné správě.

Imigrační reformy:

 • Urychlení azylového řízení

 • Zrušení nařízení Dublin II a poskytování cestovních dokladů pro imigranty

 • Sociální začlenění přistěhovalců a rovnou ochranu práv

 • Demokratické reformy veřejné správy s aktivní účastí státních úředníků.

 • Demilitarizaci a demokratizaci policie a pobřežní stráže. Rozpuštění speciálních sil.

7. Znovuobnovení silného sociálního státu

Zákony proti sociálnímu zabezpečení, likvidace sociálních služeb a prudký pokles sociálních výdajů v rámci „Memoranda“ změnil Řecko v zemi, kde vládne sociální nespravedlnosti.

Potřebujeme:

 • Neodkladnou záchranu penzijního systému takovým způsobem, aby zahrnoval tripartitní financování a postupnou konsolidaci portfolií oddělených penzijních fondů do jednoho veřejného univerzálního systému sociálního zabezpečení.

 • Zvýšení dávek v nezaměstnanosti až do náhradového poměru ve výši 80 % z výdělku. Žádný nezaměstnaný nesmí být ponechán bez podpory v nezaměstnanosti.

 • Zavedení minimálního zaručeného příjmu.

 • Jednotný systém komplexního sociálního zabezpečení, které bude zahrnovat zranitelné sociální vrstvy.

8. Zdraví je veřejným statkem a sociálním právem

Zdravotní péče bude poskytována zdarma a bude financováno prostřednictvím veřejného zdravotního systému. Okamžitá opatření zahrnují:

 • Podporu a rozvoj nemocnic. Modernizaci zdravotnické infrastruktury Ústavu sociálního zabezpečení (IKA). Rozvoj integrovaného systému záchranné služby.

 • Pokrytí potřeb zdravotní péče v oblastí personální i materiální, především ukončení propouštění.

 • Otevrený a bezplatný přístup k lékařské péči pro všechny, kteří žijí v této zemi.

 • Bezplatná farmaceutická péče a lékařské prohlídky pro nízkopříjmové důchodce, nezaměstnané, studenty a ty, kteří trpí chronickými chorobami.

9. Ochrana veřejného vzdělávání, výzkumu, kultury a sportu před opatřeními přijatými Memorandem

Co se týče vzdělávání, vyzýváme k těmto opatřením:

 • Konsolidace všeobecného, veřejného a bezplatného vzdělávání, včetně pokrytí našich naléhavých potřeb v oblasti infrastruktury a personálního obsazení na všech třech úrovních.

 • Povinné a jednotné čtrnactileté vzdělávání.

 • Zrušení zákona ministryně Diamantopoulou.

 • Zajištění akademické samosprávy.

 • Zachování akademického a veřejného charakteru univerzit.

10. Nezávislá zahraniční politika angažující se na podporu míru

Kapitulace naší zahraniční politiky podle přání USA a mocných států Evropské unie ohrožuje nezávislost této země, její mír a bezpečnost.

Navrhujeme:

 • Vícerozměrnou a o mír usilující zahraniční politiku.

 • Vystoupení z NATO a uzavření zahraničních vojenských základen na řecké půdě.

 • Ukončení vojenské spolupráce s Izraelem.

 • Pomoc kyperskému lidu při znovusjednocení ostrova.

 • Navíc budeme v rámci mezinárodního práva a zásady mírového řešení konfliktů i nadále pokračovat ve zlepšování řecko-tureckých vztahů, řešení problému s oficiálním názvem Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a upřesněním Řecké exkluzivní ekonomické zóny.

Současný hospodářský a sociální systém selhal a my jej musíme svrhnout!

Tato hospodářská krize, která rozkolísala globální kapitalismus, roztříštila iluze. Stále více lidí chápe, že kapitalistické spekulace jsou nehumánním organizačním principem moderní společnosti. Je také všeobecně známo, že fungování soukromých bank je pouze ve prospěch bankéřů a škodí ostatním lidem. Velké podniky a bankéři vytáhli miliardy euro ze zdravotnictví, školství a důchodů.

Překonání krize vyžaduje odvážná opatření, která zabrání těm, kteří ji způsobili, aby pokračovali ve své zničující činnosti. Hodláme zavést nový systém výroby a distribuce bohatství, který bude zahrnovat společnost jako celek. V této souvislosti má být rozsáhlý kapitalistický majetek předán do veřejné správy a demokraticky řízen podle sociálních a ekologických kritérií. Naším strategickým cílem je demokratický socialismus, systém, v němž budou všichni mít oprávnění podílet se na rozhodovacím procesu.

Měníme budoucnost; odkládáme je do minulosti!

Můžeme zvítězit jen tak, že se sjednotím a vytvoříme novou koalici u moci s Levicí jako úhelným kamenem. Naše síla je v tomto úsilí Lidové aliance: inspirace, kreativní úsilí a boj pracujícího lidu. S ním budeme formovat životy a budoucnost suverénního lidu.

Hlas je teď v rukou lidu! Nyní má lid tuto moc!

V těchto nových volbách může a musí řecký lid hlasovat proti režimu Memorand a Trojky (zástupci EU, ECB a MMF – pozn. překl.), obrátit novou stránku naděje a optimismu do budoucna.

Pro Řecko a pro Evropu je řešením Levice!


Zdroj: www.left.gr


Překlad: Stan

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments