Dvakrát Fukušima: V roli obětí internet a daňový poplatník

http://farm3.static.flickr.com/2302/5765324940_a0e2396e2d.jpg

 

Svoboda internetu: Poslední oběť Fukušimy?

Červenec 26, 2011

Podle zprávy uvedené v Asijsko-pacifickém deníku (Asia-Pacific Journal) japonská vláda řešila, jakým způsobem si poradit s „negativními“ internetovými zprávami o jaderné havárii v JE Fukušima.

Vláda kritizovala některá média za zveličování nezodpovědných fám o zemětřesení i následné jaderné krizi a přijala opatření na „ochranu veřejnosti“. Zvláštní tým poslal v březnu a dubnu zvláštní dopis se „seznamem požadavků“ internetovým providerům, telekomunikačním společnostem, kabelovým televizím a dalším, aby přijali opatření, která měla reagovat na ilegální informace, včetně vymazání jakýchkoliv informací, které mohou být považovány za škodící morálce a veřejnému pořádku. Následky dopisu byly nejednoznačné.

Státní policejní centrála (National Police Agency) sestavila seznam typických neduhů na webových stránkách a důvody, které k nim vedou. Patří k nim šíření paniky, vystavovaní fotografií mrtvých těl a požadování darů, které mají být poslány na údajné falešné bankovní účty. V souladu s tímto dokumentem bylo vypracováno 41 stížností.

Podle Nuclear News, které byly citovány deníkem The Examiner, byla od 11. března některá videa na YouTube, obsahující komentáře nebo obrázky nelichotivé pro TEPCO či pro japonskou vládu odstraněna během několika hodin po jejich vystavení. Stránka nicméně nezmiňuje, zda byla tato videa stažena z důvodu porušování autorských práv, nebo kvůli protinukleární povaze svého obsahu.

Podle profesora Ibusukiho z fakulty práva univerzity Seijo přijal japonský parlament 17. června také „Zákon o sledování počítačové sítě“, jenž umožňuje policii sledovat internetové aktivity bez omezení. Někteří další vyslovili pochybnosti, zda tento zákon nebude zneužíván, nebo zda nebude odporovat svobodě projevu.

Úroveň radiace v evakuované oblasti kolem Fukušimy a kontrola potravního řetězce patří mezi hlavní témata, která jsou médii reflektována, což způsobuje polemiku na sociálních sítích a projevuje se v horkých diskusních fórech po celém Japonsku.

Návrh v rozpočtu ministerstva hospodářství, obchodu a průmyslu (METI), který byl přijat v květnu, a v němž bylo alokováno 200 milionů jenů, ukazuje rostoucí zájem vlády o oblast internetu. Návrh zní: METI poskytne podrobné informace o účinku radiace, která pochází z nedávného jaderného incidentu, bude sledovat nepřesné informace, pokud budou zveřejněny na internetu, a poskytne proti nim informace správné.

Převzato z The Tokyo Times

Překlad: Stan

Zákon o náhradě škod je vadný

Srpen 03, 2011

Japonský parlament v pátek schválil zákon o odškodnění obětí jaderné havárie v JE Fukušima 1. Očekává se, že ještě na začátku tohoto měsíce přijme další související zákon, který ustanoví státem podporovaný subjekt, jenž bude poskytovat finanční pomoc provozovateli JE Fukušima, společnosti TEPCO, na její platby náhrad.

Jakmile se toto přijme, bude možné odškodnění v plném rozsahu. Doposud TEPCO vyplácelo kompenzaci na provizorním základě. TEPCO a vláda se nyní musí snažit zajistit, aby každá oběť byla spravedlivě odškodněna.

V tuto chvíli lidé, kteří se rozhodli evakuovat ze svých domovů na vlastní pěst, aniž by jim to bylo nařízeno z důvodů potenciálního rizika ozáření, nemají nárok na kompenzaci škody. Šéf úřadu vlády, ministr Yukio Edano, řekl, že se tyto osoby stanou způsobilými, pokud se prokáže, že jejich evakuace byla nezbytná kvůli této krizové situaci.

Komise japonského ministerstva vzdělání a vědy vytvořila metodiku náhrad pro osoby a firmy, které byly finančně postiženy fámami nebo obavami, že jejich produkty mohou být kontaminovány radioaktivními látkami. Jejím dalším úkolem bude vypracovat metodiku pro chovatele, jejichž dobytek byl krmen kontaminovanou rýžovou slámou. Rozsah náhrady, již tak velký, může být ještě mnohem větší, protože rýžová pole jsou pravděpodobně kontaminována, čehož následkem bude, že na nich vypěstovaná rýže je neprodejná. TEPCO musí udělat vše pro to, aby splnilo své povinnosti týkající se náhrady škod.

Při plánovaném odškodnění bude vládou založený subjekt dostávat bezúročné dluhopisy vlády, prostředky od TEPCO a ostatních energetických společností.Úhrnná částka kompenzací není omezena žádným stropem, ale pokud bude mít TEPCO nedostatek finančních prostředků, převede tento nový subjekt vládní dluhopisy na hotovost a výtěžek předá společnosti TEPCO. Zákon také obsahuje ustanovení, které říká, že vláda může postkytnout finanční prostředky, pokud to uzná za nezbytné.

Plán náhrady škod trpí řadou vážných nedostatků. Za prvé, neexistuje žádné ustanovení, které by bránilo firmě TEPCO a ostatním energetickým společnostem, aby přenesly některé své závazky plynoucí z odškodňování na své zákazníky prostřednictvím zvýšení cen elektrické energie. Za druhé, neexistuje žádný limit na množství peněz daňových poplatníků, které může být nalito do tohoto plánu. Za třetí, plán zprošťuje akcionáře společnosti TEPCO a banky se vztahy na TEPCO z jejich odpovědnosti, ačkoli jako pro částečné vlastníky TEPCO je jenom spravedlivé, aby také nesli část kompenzačního břemene.

Vláda a parlament mají povinnost vůči lidu, aby tento plán náhrady škod upravili a odstranili tyto nedostatky.

Převzato z The Japan Times

Překlad: Stan

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments