Faktory destabilizace

Zkusili jste si v duchu položit otázku, co způsobuje křehkost a nevypočitatelnost současného vývoje? Pokusil jsem se vyjmenovat hlavní faktory nestability a dospěl jsem k těmto závěrům:


1. Ekonomika

 • systém se zakódovanou genetickou vadou generující rostoucí  antagonismus mezi světem bohatství a světem bídy, který vede vždycky k tomu, že nakumulované bohatství končí v kapsách nepatrného počtu vyvolených privilegovaných elit a zbytek společnosti – zbídačení nemají ani na základní životní potřeby, natožpak na nákup přehršle zboží a služeb. Čím víc roste bohatství privilegovaných, tím víc se rozrůstá skupina zbídačených a obtížených dluhy. Skutečně bohatí a "úspěšní" bohatnou za konjunktury, krize i válek, závislí na vlastnících kapitálu si dokáží udržet určitý životní standard akorát v relativně krátkých časových obdobích rekonstrukce po systémovém kolapsu (naposled po 2.SV cca do 70-ých let 20.století 

 • nestabilní světová inflační měna udržovaná silovou pacifikací a strachem z kolapsu celého vzájemně provázaného systému. Rostoucí dluh chřadnoucího a ekonomicky odumírajícího  držitele světového platidla vysává globální ekonomický organismus a hrozí kdykoliv spustit samolikvidační proces celého peněžního systému s uvrhnutím světa do bídy a chaosu.

 • provázání reálné ekonomiky s ekonomikou burzovního kasina, podvodů a šmeliny. Toto působí jako skryté minové pole, které hrozí kdykoliv spustit v reálné ekonomice řetězovou reakci na bázi ekonomických bublin.

 • dluhové hospodářství, kdy tikající vodíková bomba dluhů hrozí po iniciaci řetězovou reakcí kdykoliv rozmetat na padrť celý systém. Dluhové "řešení" založené na úvěru a "přátelské bankovní korupci" zbídačovaných dočasně odsouvá propuknutí systémové krize.  Přitom ve skutečnosti jde o postupné a utajené zotročení celých generací, které působí v ekonomickém a společenském systému jako metastázující rakovina požírající všechno zdravé, které nahrazuje poškozenými buňkami dluhových geometrickou řadou se samoreprodukujících metastáz, které nakonec pozřou celý systém.

 • prohlubující se závislost národních států v oblasti potravinové, surovinové, energetické soběstačnosti na dovozech do které žene svět globalizace, likvidace konkurenceschopných odvětví národních ekonomik nadnárodními giganty, výprodeje celých sektorů – i zdrojů – národních ekonomik. Toto způsobuje ztrátu suverenity a velkou ekonomickou zranitelnost s příslibem příštího válečného konfliktu v případě turbulencí na světovém trhu


2. Politika

 • nevyzpytatelná politika supervelmoci: směrem dovnitř – odstředivé tendence zaviněné nerovnoměrným vývojem jednotlivých států a regionů unie hrozící rozpadem USA s hrozbou fašizace a následným velkým vojenským "řešením". Nevyzpytatelná politika hnaná potřebou zachovat dominanci USA za jakoukoliv cenu a maximalizovat zisky nadnárodních uskupení se sídlem v USA

 • multikulturalismus – politika snažící se o asimilaci zcela nekompatibilních systémů (kupř. finanční srůstání kapitálu islamistických zemí s kapitálem západních zemí, snaha o nenásilnou asimilaci imigrantů z islámských zemí, snaha o násilný vývoz vlastních hodnotových kritérií a implantaci vlastních pravidel v nekompatibilním prostředí). 

 • ZHN v rukou nevyzpytatelných – nestátních subjektů (viz Lybie po a Sýrie před "humanitárním osvobozením")

 • politika státu Izrael


3. Jiné 

 • jaderná energetika – zejména nedozírné (globální) škody jaderných katastrof v oblasti životního prostředí…

 • hrozba "jiných" cest globálního kapitálu při hledání "východisek" z periodicky se opakujících systémových krizí – kupř.možnost  cíleného šíření pandemie, nebezpečných geneticky upravených potravin a chemických přípravků s úmyslem redukce "nadbytečné" ekonomicky nevytížitelné populace…

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments