Fundamentalisté v komatickém klimatu

Březen 09, 2012


Zveřejněné dokumenty odhalují plány pravicově orientovaných think-tank institucí v USA na ovlivnění školní výuky týkající se klimatických změn.


V polovině února se potvrdilo, co již bylo delší dobu zřejmé, píše Kathrine Stewartová na webu Alternet.org. Americký pravicově orientovaný think-tank zvaný Heartland Institut je skeptický vůči klimatologii. V minulosti se proslavil mj. braním peněz od tabákových společností, aby šířil pochybnosti o průkaznosti zdravotních rizik způsobených vdechováním cigaretového kouře nekuřáky. Sponzorem byla společnost Altria, propojená s gigantem Philip Morris. Mezi další dobrodince Heartland Institutu patří také nadace Charles G. Koch Foundation, jejíž zakladatelé vlastní naftařský a chemický kolos Koch Industries s obratem 110 bilionů dolarů. (zdroj wikipedie). Obětavou péči obou bratří Kochů o životní prostředí zamořeném jejich chemickými fabrikami popisuje tato děsivá reportáž z jedné americké vesnice, v níž lidé umírají na otravu karcinogenními látkami. 


Anonymní dárce institutu nedávno zveřejnil interní dokumenty Heartlandu – např. rozpočet a strategické plány společnosti pro rok 2012. Z vyzrazených informací plyne, že někteří z prominentních dárců Institutu mají silný ekonomický zájem na zasévání pochybností ohledně klimatologické vědy. Dokumenty také ukazují, že těmto skupinám jde mnohem více o byznys a lobování usilující o oslabení důvěry veřejnosti ve vědu než o podporu kritického myšlení a o vědecké znalosti lidstva. Ačkoli okolnosti vyzrazení tajných materiálů jsou předmětem debaty, o obsahu samotných informacích se spor nevede.


Nejzajímavějším odhalením je záměr Heartland Institutu vnutit své názory studentům amerických státních škol. Institut nyní investuje do vývoje studijního programu pro studenty státních škol počínaje 6. stupněm (což odpovídá naší 6. třídě tj. dětem ve věku 11-12 let). Hlavním cílem je vytvořit iluzi, že "je velmi diskutabilní, zda lidé svojí činností ovlivňují klimatické změny či nikoliv". Metody Heartland Institutu budou povědomé každému, kdo je obeznámený s probíhající snahou zatížit výuku biologie v USA kreacionismem nebo tím, čemu se dnes říká inteligentní design. V obou případech, fráze “povzbudit kritické myšlení“ slouží jako štít pro iniciativy, jejichž skutečným záměrem je diskreditace vědy ve prospěch “teorie“, která s vědou nemá pranic společného.


Jaká je logická souvislost mezi propagací kreacionismu a propagací skepticismu vůči klimatologii ve státních školách? Vychází najevo, že tyto dva projekty mají mnohem více společného než jen rétoriku.


V lednu a únoru 2012, leželo na stolech amerických státních zákonodárců 7 návrhů zákona, jejichž cílem je podrývání vyučování vědy na státních školách (2 v Missouri, 2 v New Hampshiru, po jednom v Oklahomě, Tennessee a Indianě). Tři z těchto návrhů mají zasévat pochybnosti ohledně globálního oteplování a biologické evoluce. Nikdo se neobtěžuje specifikovat, jakým že to “vědeckým kontroverzím“ chtějí vyučovat. Navíc už jeden takový zákon prošel schválením (Louisiana Science Education Act). Není žádným tajemstvím, proč stojí kreacionismus a globální oteplování ve stejnou chvíli v legislativních procesech v USA vedle sebe. Je to proto, že o jejich prosazení stojí titíž mocní lidé.


Kdo tedy kromě Heartland Institutu a jeho spřátelených petrolejářských sponzorů má zájem na dezinformování amerických studentů? Je dobré začít od signatářů tzv. Corwallské aliance pro správu stvoření (Corwall Alliance for the Stewardship of Creation), jejíž deklarace (Declaration on Enviromental Stewardship) zahrnuje takřka dogmatickou formulaci, že “neexistuje žádný přesvědčivý vědecký důkaz o tom, že lidská činnost přispívající k tvorbě skleníkových plynů způsobuje nebezpečné globální oteplování.“ Signatáři deklarace nejsou žádnými neznámými jmény náboženské pravice. Jsou mezi nimi Tony Perkins, předseda Výzkumné rady pro rodinu (Family research Council), David Barton, pseudohistorik a zakladatel Wallbuilders, hnutí názorově blízké extrémní pravici (více informací o něm najdete zde), Dennis Prager, moderátor rozhlasové talk-show, Marvin Olasky, vydavatel magazínu World, Charles W. Colson, předseda Společenství vězeňských duchovních (Prison Fellowship Ministries) a mnozí další. Zakladatel a mluvčí Cornwallské aliance, E. Calvin Beisner, je dokonce přesvědčený, že "opatření zaměřené na redukci oxidu uhličitého, který údajně způsobuje globální oteplování, budou destruktivní". A nejen to. Je také přesvědčen, že soudní usnesení zakazující výuku kreacionismu (jako např. rozhodnutí federálního soudu, který vypudil výuku kreacionismu ze školních tříd v Doveru v roce 2005), představuje "agresivní extrémní sekularismus, který odvrhuje veškeré zmínky o inteligentním designu při studiu biologie." Spor vědy a víry, vyřešený na evropských a církevních univerzitách ve 14. století, se dočkal v USA úspěšné reprízy, ovšem s opačným znaménkem.


Cornwallská aliance je samozřejmě pouhou verbální show silných slov a prohlášení, avšak při bližším prozkoumání seznamu jejich sympatizantů je jasné, že v sobě skrývá nemalou právnickou sílu. Mezi nejmocnější signatáře patří osoby stojící za Aliančním fondem obrany (Alliance Defense Fund), Rady svobody (Liberty Counsel) a dalších advokátních skupin křesťanské pravice. Hezké názvy, že? Jejich deklarovaným cílem je podpora "náboženské svobody", jak jinak. Potíž je v tom, že taková představa o náboženské svobodě v sobě zahrnuje jak výuku kreacionismu, tak i výuku skeptického postoje ke globálnímu oteplování pro studenty státních škol. Zmíněné organizace například mocensky lobovaly a vyhrožovaly soudními spory kvůli zákonu v Luisianě, aby vytvořili ve školství příznivé podmínky pro přijetí podobných programů, jaké nabízí Heartlandský Institut.


Někomu může připadat zvláštní, že se zaměřují na státní školy. Musíme si uvědomit, že skeptikové vůči globálnímu oteplování chtějí změnit kulturu. Přesto: nedávalo by větší smysl začít u zákonodárců a u voličů? Musíme si uvědomit, že instituce jako Heartland Institut jsou součástí programu na ovlivnění voličů, který překračuje tématiku klimatických změn. Pak vysvitne ještě další zásadní věc, kterou má tento institut se svými spojenci společnou. Je to skálopevné přesvědčení, které Calvin Beisner z Cornwallské aliance vystihuje jasnými slovy: "Státní školy jsou nepřítel."


Jak se ukazuje, Heartlandský institut má křídlo, které se specializuje na vzdělávací “reformy“. Dále je tu Vědecký institut (Discovery Institute), centrum pro šíření teorie inteligentního designu, který s Heartlandem sdílí minimálně jednoho sponzora. Každý z nich se pyšní reformní sekcí pro vzdělávání, podobně jako Alianční fond obrany (Alliance Defence Fund) a jejich spřátelené právnické skupiny. Přestože se jejich reformní návrhy zaštiťují rétorikou "volby", "trhu" a "odpovědnosti", stačí odfouknout páru nad hrncem, aby bylo zřejmé, oč v podstatě jde: o nic menšího než o plán, jak odebrat peníze státním školám a převést je ve formě kuponů do náboženských akademií. Ideová podoba s Dobešovou reformou, která přesunuje prostředky od státních škol k soukromým, je pochopitelně zcela náhodná.


Heartlandský institut bude i nadále tvrdit, že jeho úsilí je motivováno snahou přispívat ke kritickému myšlení ve školách. Avšak skutečný problém, který se státními školami má, je strach, že tyto školy budou poskytovat takové vzdělání, které uschopní studenty odlišit vědu od propagandy, uzavírá Katherine Stewart svůj vynikající článek.


Z Česka sice za oceán nedohlédneme, ale snaživé alternativní think-tanky tu máme také. A ty pravicové rostou jako houby po dešti. I sám pan prezident si chystá jeden takový, alternativní. Nenechme se mýlit, že jde o instituty, které nemají žádnou praktickou moc. Ideje jsou daleko výbušnějším materiálem, který se přetaví v konkrétní politiku snadněji, než by se mohlo zdát. Zasluhují naši pozornost a ostražitost. O to víc, pokud jsou spjaty s pokrouceným náboženským viděním světa, a navíc tvoří takové perly, jako je tato.

 

Převzato z Umlaufovin

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments