Hořké kapky pro Drábka

Duben 23, 2012

 

Toto si musel ministr práce a sociálních věcí vyslechnout od ředitele Úřadu práce v Litoměřicích Ivana Vilíma:


Pane ministře,


jste první ministr práce a sociálních věcí, jehož stranu jsem v parlamentních volbách volil. Vaši předchůdci byli vždy z jiných stran než by mě jako voliče zajímaly, ale přesto se dalo s nimi úspěšně spolupracovat.


Právě proto, že jsem vás volil, tak o to větší zklamání jsem pocítil posléze, když jsem viděl, jak se vám podařilo rozvrátit poměrně slušně zavedený systém služeb zaměstnanosti už jen tím, že jste roztříštil dosavadní organizační strukturu úřadů práce.


Zpočátku jsem si sám o sobě myslel, že jsem hnidopich, že nevidím to pozitivní na změnách, že neumím v té transformaci nalézt racionální jádro a že to vidím pokřiveně. Pak ale byla celorepubliková konference v hotelu TOP v Praze a po vašem patnáctiminutovém projevu – kdy jste vystoupil jako čestný host – vám z auditoria, které čítalo minimálně 200 ředitelů ÚP (zkušených a svůj obor ovládajících lidí) nikdo nezatleskal, a to ani náznakem. Jak vám asi bylo? Nezapochyboval jste v ten okamžik o oné transformaci ÚP? To ticho, to byl spontánní, ale dobře slyšitelný projev nesouhlasu s vizemi, které jste tam deklaroval. Uklidnilo mě, že „pokřivený“ pohled nemám sám.


Úmyslně říkám obecenstvo zkušených pracovníků ÚP, protože považuji za téměř neomluvitelné, že ignorujete zkušenost a praxi jako přirozený fenomén každého vývoje, základní dimenze lidského intelektu, na které staví po tisíciletí každá civilizace. To, že jste ignoroval sedmnáctiletou zkušenost dlouhodobě cizelovaného OK systému, vem čert, (včera jste to odůvodňoval v  televizi, že se vám podařilo rozbít monopol této firmy) ale že neberete v úvahu zkušenost zaměstnanců, že jste se technokratickým systémem hodnocení postaral o likvidaci tzv. započitatelné praxe v systému odměňování, je pohrdání tou prací, kterou pro služby zaměstnanosti tito pracovníci vašeho rezortu dosud vykonali, a to je mnohem závažnější.


Tím jste totiž vzal lidem motivaci k práci a to k práci, kterou měli rádi a kterou považovali za své bohulibé poslání. Je to doslova hazard s lidskými zdroji, s jejich vzděláním, s jejich dlouholetou praxí, s tím, co je v každém podniku, systému, to nejdůležitější, a to jsou lidé a jejich tvůrčí potenciál, invence a iniciativa. Organizační rekonstrukce z nich nadělala pouhé součástky kybernetického kombajnu, které mají jak v kasárnách vykonávat příkazy centrální jednotky. Jako byste nevěděl , že nepracují v pásové výrobě na lisu karoserií, ale že jednají s lidmi a pečují o občany, které škrty ve státním rozpočtu postihly nejcitelněji.


Mám vám za zlé, že si jejich práce neceníte a význam této práce i pro vaši politiku dostatečně finančně neoceňujete. Levná státní správa nemůže být dobrá. (Jen pro ilustraci – za to, že děvčata na útvaru hmotné nouze sloužila  veřejnosti o víkendech a do noci v přesčasech v chaotickém prostředí nefungujících nových aplikací, má každá dosud v průměru 25 přesčasových hodin neproplacených – navíc jim nový hodnotící systém bere z platu průměrně půl tisícovky měsíčně, a to nemluvím o třech vlnách snižování platů od 1. 4. 2011, kdy nabyl účinnosti zákon o Úřadu práce ČR.) To nepovažuji za projev úcty k jejich práci, ani vděk za to, že svou obětavostí a enormním nasazením vlastně kompenzovaly nedostatky způsobené centrem, nefunkčními aplikacemi respektive vaší reformou a že pro vaše dobré jméno uklidňovaly zjitřené emoce veřejnosti, tedy nejvíce postižené sociální skupiny občanů. Vím, že jejich práce s lidmi je těžko měřitelná a nelze ji normovat, ale vím, že je třeba si jí aspoň vážit.


Co však si neodpustím říci, protože to je neodpustitelné (což se netýká jenom našeho rezortu ale obecně politiky této vlády), je to, že jste svou politikou způsobili to, že občané ztratili důvěru ve stát a jeho instituce, a že se v důsledku toho aktivizují různé extrémistické až fašizoidní skupiny a roste kriminalita (skoro v duchu středověkého verše Francoise Villona, že bída z lidí lotry činí) a hlavně, že komunistům rapidně stoupají preference. To je velmi hanebný výsledek vašeho dvouletého vládnutí. To nepadá jen na vaši hlavu, ale i na hlavu premiéra Nečase, prosím vás, vyřiďte mu to.


To je vše, co jsem chtěl říci, měl bych toho mnohem a mnohem víc, ale chci, aby měli prostor hovořit Ti, kterých se ten chaos konkrétně dotýká.


Popis návštěvy najdete zde

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments