Hrdinové Svědomí aneb Svědomí Hrdinů

Názory na odbojovou činnost skupiny bratří Mašínů se více než různí. Nechci zde podrobně rozebírat celou kauzu, jen nechat promluvit dokument, který byl poněkud opomenut médii i Ústavem pro studium totalitních režimů. Dokument ukazuje, proč byl a je zdůrazňován na činnost této odbojové skupiny pouze pohled politicko-propagandistický, a nikoliv právní.


Tímto dokumentem je soudní rozhodnutí o rehabilitaci Václava Švédy, aktivního bojovníka uvedené odbojové skupiny. Narazil jsem na něj v knize Miroslava Kačora Svědomí hrdinů. Autor v ní nechává promluvit potomky či blízké příbuzné obětí a zároveň rekonstruuje události na základě svědectví a kriminalistické dokumentace (výpovědi svědků, pitevní protokoly atd.).


Václav Švéda se v srpnu 1952 účastnil přepadení vozidla vezoucího výplaty podniku Kovolis, při němž byl zastřelen pokladník Rošický. Měl rozhodující podíl na provedení krádeže donaritu na Dole Kaňk a aktivně se podílel i na zapalování stohů nedostatkové slámy na Moravě. (2)


V knize Miroslava Kačera je v obrazové příloze otištěna část usnesení Krajského soudu v Praze:

Rt 674/90

U s n e s e n í

Krajský soud v  Praze rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. září 1990 podle zák. č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci takto:

Ustanovením § 2 odst. 1 písm. c./ zák. č 119/1190 Sb. byl zrušen rozsudek Nejvyššího soudu v  Praze ze dne 20.1.1955 sp. zn. 1 T/1/55 zn., pokud jím byl obviněný Václav Š v  é d a, nar. 26.4.1921 uznán vinným trestným činem velezrady a sabotáže podle §78 odst. 3 a 85/3 zák. č. 86/50 Sb. a trestní stíhání obviněného pro uvedené trestní činy, jichž se měl podle obžaloby dopustit tím, že se v roce 1953 spolčil s jinými k rozvracení republiky, zapálil stohy slámy , zmocnil se výbušniny a zmocnil se osobního auta se zastavují.

Současně byla zrušena všechna další rozhodnutí v téže trestní věci na zrušenou část rozsudku obsahově navazující, všechna rozhodnutí byla zrušena k datu, kdy byla vydána.

Za trestný čin loupeže, pokusu vraždy a krádeže podle § 212,5 216 a 245/3 zák.č.86/50 Sb. na který se rehabilitace pole odstavce 1. cit. zákona nevztahuje, stanoví soud podle § 2 odst. 2 zák. č. 119/1190 Sb. jako přiměřený trest v odnětí svobody v trvání 15 roků. (1)

Proč výrok soudu nebyl medializován či unikl badatelskému úsilí Ústavu pro studium totalitních režimů a není uveden na jinak podrobném mapování života Václava Švédy na stránkách zmiňovaného ústavu, (2) ponechám na čtenáři. Ně něm též ponechávám úvahy a další konsekvence vyplývají z usnesení soudu. Sám za sebe jako člověk, lékař i jako chlumecký rodák se s rozsudkem zcela ztotožňuji.

Pro ty, kteří se chtějí dovědět více a nemají možnost nahlédnou do knihy Miroslava Kačora, přidávám odkaz na asi půlhodinový film, který nebyl příliš publikován a jehož scénář byl předlohou citované knihy .


http://www.ulozto.cz/3820418/masini-svedomi-hrdinu-mp4


Zdroje:

1. Miroslav Kačor: Svědomí hrdinů, Rybka Publisher, 2009, str. 133.

2. http://www.ustrcr.cz/cs/vaclav-sveda

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments