Individualita nebo člen stáda?

Leden 13, 2012


Čím se liší spolek Sisyfos, Liberální institut, Centrum pro ekonomiku a politiku a iniciativa D.O.S.T.? Jsou jejich příznivci individuality nebo stádo?


V předchozích příspěvcích jsem představil analýzu odhalující v textech prvky skupinového myšlení. Čím větší tendence ke „stádovovosti“, tím více se v textu či řeči objevují výrazy z následujících sedmi kategorií:


  1. Agresivita: nenávist k jiným názorovým skupinám se odrazí ve slovech jako zmanipulovaný, odporný, přisluhovač, zlovolný atd.

  2. Prodej iluzí: vzhlížení k „vyšším“ ideálům prozradí slova: svoboda, příroda, národ, spása atd.

  3. Dogmatismus: naléhavá snaha „zachránit svět“ vede k používání slov: naprosto, rozhodně, všichni, každý atd. (naopak slova jako částečný, nevelký, ojedinělý ukazují na nízkou dogmatičnost).

  4. Zaštiťování se kolektivem: člen davu používá často zájmeno my v 1. pádu.

  5. Ideologické myšlení: nepřítele je třeba označit slovem končícím na –ismus.

  6. Dramatičnost: přibarvování textu slovy boj, krev, smrt, strach atd.

  7. Posedlost symboly: symbol zastupuje celou skupinu, ať již vlastní či konkurenční. Sem patří slova: symbol, vlajka, přísaha atd.


Velké množství hledaných výrazů naznačuje sklon k davovému chování. S ním je spojená silnější nenávist ke skupinovému „nepříteli“, větší oddanost vůdci, odpor k meziskupinové spolupráci a sklon k puritánství (tyto vlastnosti ve vyhraněné podobě vykazoval nacismus, komunismus i fundamentalistická náboženství). V článku Učme se na Hitlerovi jsem na příkladu projevů Adolfa Hitlera a komunistického ministra Alexeje Čepičky ukázal příklady extrémního použití daných výrazů.


Metodu jsem naposledy otestoval na čtyřech zmíněných spolcích. Záměrně jsem volil tři subjekty (doplněné pro srovnání o Sisyfos) s pokud možno podobným viděním světa, abych předešel pravico-levicovým půtkám. U každého jsem použil nejčerstvěji uveřejněné polemické články, kterých jsem shromáždil alespoň tolik, abych se dostal přes hranici 7 000 slov.

 

Uskupení

Počet článků

Počet slov

 Sisyfos

12

7 923

 Liberální institut

10

8 936

 CEP

12

7 569

 D.O.S.T.

8

7 277

 

Výsledky vidíte v následující tabulce. Čísla udávají počet vyhledávaných výrazů na 10 000 slov textu (v případě dogmatismu poměr výrazů dogmatických vůči výrazům dogmatismus snižujících). Celková hodnota je podílem počtu všech nalezených výrazů a počtu slov textu – přesný vzorec a slovník výrazů zde.

 

Uskupení

Agresiv.

Iluze

Dogmat.

Kolektiv.

Ideolog.

myšlení

Dramat.

Symbol.

Celkem

 Sisyfos

44

76

73%

5,0

6,3

7,6

0,0

270

 Liber. inst.

34

106

67%

3,4

3,4

5,6

1,0

278

 CEP

50

96

79%

7,9

7,9

17,2

0,0

417

 D.O.S.T.

77

140

86%

1,4

35,7

17,9

0,0

540

 

Chtěl bych ukázat, že se nejedná jen o jakási spočtená čísla, ale že hodnoty souvisí s chování daného spolku.


Nejpříznivěji dopadl spolek vědeckých skeptiku Sysifos. Ten bojuje proti (pokud použiji slovo používané spolkem) pavědě. Činí tak s humorným nadhledem a v jeho textech se neobjevují výše uvedené prvky skupinových postojů. Časté výrazy: kreacionismus, zdraví.


Jen o málo hůře se umístil Liberální institut – spolek zaměřený ekonomicky a prosazující ideje volného trhu. Podobně jako u spolku Sysifos, ani zde nenajdeme tendenci ke zbožštění vůdce či k puritánství. Časté výrazy: lid, morálka, solidarita.


CEP má skóre výrazně horší: je agresivnější a dogmatičtější než předchozí dvě uskupení. Zde lze již vysledovat zřejmé prvky skupinového myšlení: odpor k meziskupinové spolupráci (Evropská unie je zmiňována pouze v negativním kontextu), vzhlížení k postavě svého zakladatele i jistý sklon k puritánství (projevující se odmítáním registrovaného partnerství). Časté výrazy: socialismus, lid, morálka.


Iniciativa D.O.S.T. převálcovala zbývající tři spolky především v ideologickém myšlení a kromě dvou dopadla nejhůře ve všech kategoriích. (časté výrazy: extrémisté, národ, svrchovanost, vlast). Tomu odpovídají postoje pramenící ze skupinového myšlení: ostré vyhraňování se vůči EU, silná oddanost vůdci a tendence k puritánství projevující se nesouhlasem s registrovaným partnerstvím, pochodem homosexuálů i sexuální výchovou ve školách.


Příznivce kteréhokoli z uvedených spolků mohu uklidnit, že všechny dopadly výrazně lépe než výše zmíněný generál Čepička: jeho projev z roku 1952 dosáhl fenomenálního skóre (agresivita: 134 výrazů / 10 000 slov, prodej iluzí: 378 výrazů / 10 000 slov, celková hodnota: 1157).


Za velmi zajímavý považuji fakt, že jednotlivé hodnoty jsou vzájemně spjaté – hodně agresivní spolek je zároveň i silně dogmatický, kolektivistický a také více odkazuje na „vyšší“ hodnoty.


Rád přijmu vaše návrhy na to, která uskupení otestovat příště.


Pramen: Petrák, M., Skrytá autorita, Dybbuk, 2011.


Převzato z blogu autora na blog.idnes.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments