Jak uklidit chlívek českých deprivantů II: Možnosti úklidu chlívku českých deprivantů

Zřejmě bude vhodné, začít citací jednoho z posledních diskutujících pod článkem "Jak uklidit chlívek českých deprivantů I", kde 2. 11. 2011 nick Perkins napsal:


"Jakýkoli realistický nový volební zákon nezruší princip zastupitelské demokracie založený na zprivatizovaných sekretariátech partajních s. r. o., životně závislých na sponzorech a korupci, izolaci majitelů s. r. o. od nebezpečí, že by se k jejich korytu mohli dostat nějací noví vlčáci. Paralýza jako v KSČ. Na penězovodech přisáté vyvolené pijavice, jejichž podnikatelským záměrem je lhát, podvádět a ssát. Bez rozmetání systému politických stran v dnešní podobě a jejich konexí na "special interests" nelze o uklízení chlívku vůbec uvažovat. Přímá demokracie může fungovat jen za předpokladu, že nominační proces nebude v rukou partají, z politiky přestane být řemeslo a biznis, a vládnout budou, dle politického zadání, nezávislí manažeři s plnou hospodářsko-trestní odpovědností, a ne nekompetentní hovada, jejichž hlavní manažerskou kvalitou je, že v životě neřídili ani trafiku, ale hlavu mají rektálně ozdobenu od cizáckých hoven." (konec citátu)


Lze říci, že obsah citátu se zakládá na pravdivých skutečnostech. Je nutné však zároveň konstatovat, že pojmenování problémů je pouze předpokladem jejich řešení. Jaká řešení se tudíž nabízí? Stručně řečeno, zlepšení průhlednosti, jasnosti a srozumitelnosti zákonů, preference řízení státu zejména přímou demokracií. Uveďme si proto níže pár příkladů a očekávejme, že pokud chytřejší z politiků nezačnou přímou demokracii naoko akceptovat a odvádět její detaily do sféry nepodstatností, pak očekávatelné pomluvy systému přímé demokracie a důvody její údajné nerealizovatelnosti budou ti s menší dávkou oponentní invence argumentačně opírat zejména o "důvody" z ranku politiky mezinárodní. Budou rovněž strašit možným vnitřním chaosem a politickou nevyspělostí občanů voličů. O to víc pak může být i vzájemný střet případných diskusních názorů, včetně těch oponentních, zajímavější.


Zajisté, Česká republika není politicky a ekonomicky izolovanou entitou. Přesto bychom si měli uvědomit, že máme-li v úmyslu ještě někdy tuto republiku nazývat suverénním státem, pak kompetence pro jakoukoliv změnu formy naší české demokracie je vždy a zásadně – jen záležitost na výsost vnitropolitická. Tady bude mít jistě velký problém prezident Klaus, který na jedné straně suverenitu státu velmi rád symbolizuje, na druhé straně se ale vůbec nechová nadstranicky, jak sám kdysi sliboval.


Protože situace společnosti je sociálně kritická, je logicky třeba něco dělat. Volební zákon byl tématem prvním, protože tento zákon je základem politického systému. Je chybou všech našich politiků, že v minulosti systém nastavili tak, že se nyní sami ocitli v jeho pasti. V touze po neomezené eventuální moci si totiž vědomě vytvořili systém bez jakéhokoliv nástroje mocenské samoregulace. Vládní koalice s opozicí nediskutuje, nové zákony s pohrdavým úsměvem proválcovává a opozici se směje. Opozici zůstaly jen formální parlamentní obstrukce. Veřejnoprávní media nejsou neutrální a tuto skrytou diktaturu mediálně podporují vhodně vybíraným úporným opakováním vystoupení koaličních představitelů vlády. A co je nejhorší, občany nazývají komentátoři "ulicí", argumenty opozice "populismem" a občan volič na to musí jen koukat a mlčet. Je otázkou, zda opozice je s tímto stavem i do budoucna srozuměna. Zatím to vypadá tak, že ano.


Zde jsou tedy ty v úvodním titulku zmíněné možnosti úklidu chlívku českých deprivantů. Všechno však musí mít svůj řád. Aby bylo možno něco dělat, musí se vědět, co je třeba dělat. Teprve po vydiskutování možností, co je třeba dělat, může přijít na řadu diskuse, jak ty změny, na nichž bude konsensus, uskutečnit:


– celá republika jako jediný volební obvod

– ctít tři základní pravidla každých voleb a jejich výsledku:


– každému příležitost být volen a zvolen

– zvolení se MUSÍ umět domluvit

– každý, kdo byl zvolen, musí být i odvolatelný


– snížit nutné procento odevzdaných hlasů pro jednu stranu na 1,0 %

– zákaz volebních bonusů a povolebních koalic na všech úrovních voleb

– povinnost stranické volební koalice vyhlašovat předem

– povinně zveřejnit koaliční dohody předem jako politické volební programy


– šéf strany s nejlepším volebním výsledkem novým předsedou vlády

– šéf strany s druhým nejlepším volebním výsledkem předsedou Sněmovny

– voliči přímo vyberou z kandidujících konkrétní ministry napříč spektrem

– voliči přímo vyberou z kandidujících vedení Sněmovny napříč spektrem

– voliči přímo vyberou z kandidujících konkrétní hejtmany napříč spektrem

– voliči přímo vyberou z kandidujících konkrétní poslance napříč spektrem

– snížit nutné procento odevzdaných hlasů pro jednoho poslance na 0,5 %


– při prokázaném porušení zákona, zvoleného nahradí druhý v pořadí

– při křivém obvinění politika, navrácení do funkce a odškodnění od žalujícího


– povinnost zvolených kandidátů hledat řešení, nikoliv jen upevňovat moc


– v souladu s tím změnit zákony o volbách, o krajích atd.

– jednací řád Sněmovny přepracovat v souladu s novými změnami

– žádné úvodní vládní prohlášení nesmí být v praxi nadřazeno Ústavě

– úvodní vládní prohlášení nesmí jít nad rámec původních volebních programů

– vládní prohlášení jdoucí nad rámec volebních programů jen referendem


– žádný početní limit pro tzv. kroužkování kandidátů

– volby provádět v jediném dni, v komisích povinně zástupci všech stran

– všechny volební lístky centrálně archivovat až do dalších všeobecných voleb

– archivace volebních lístků roztříděně podle příslušných volebních obvodů

– všechny zápisy volebních komisí centrálně archivovat až do dalších voleb

– námitky složitosti odmítat poukazem na existující výpočetní techniku


– povinně před volbami zveřejnit, jak a kdy kandidující poslanec dříve hlasoval

– povinně před volbami zveřejnit, v jakých stranách kandidující až dosud byl

– odsouzený za maření přípravy a průběhu voleb nesmí už nikdy kandidovat


– funkce senátora jen jako funkce čestná (politici pak Senát sami zruší)

– prezident jen jako funkce čestná, dosavadní pravomoci předat vládě


Anebo rovnou – zrušit stávající a přijmout kompletně nový a spravedlivý volební zákon, přičemž by, mimo jiné, z toho vyplynuly například tyto změny pravidel voleb:


– přímá volba poslanců i místních zastupitelů všemi voliči daného území

– volba prezidenta jakožto čestné funkce pouze Parlamentem na 1 rok

– povinná celostátní referenda o mezinárodně politických paktech

– povinná celostátní referenda o mezinárodních vojenských smlouvách

– povinná celostátní referenda o českých vojenských akcích v cizině

– povinná místní referenda o cizích vojenských základnách

– místní referenda o těžbě a stavbách v lokálním životním prostředí


– referendum je rozhodnutím definitivním minimálně na příštích deset let

– o opakování referenda nemohou rozhodovat politici, ale jen voliči


– právo volit v místních volbách až po šesti měsících trvalého pobytu

– věkové hranice volebních práv vrátit na hodnoty z první republiky


– každý politik je odvolatelný referendem voličů daného území

– každý veřejný úředník je odvolatelný referendem voličů daného území

– na návrh stačí podpisy 10% voličů, na referendum více než 50% odevzd. hlasů


– povinné celostátní referendum o řešení majetkových požadavků církví

– reformy s nerovným sociálním dopadem jen po schválení referendem

– další privatizace veřejných zařízení a služeb jen po schválení referendem

– odprodej podílů státu v podniku – jen referendem zaměstnanců

– odprodej podílů obcí v podnicích – jen místním referendem občanů

– obnovit paragraf o rozkrádání státního majetku včetně trestních sazeb


perspektivně:

– volby a referenda provádět elektronicky např. formou "nabíjecích" čip-karet


dále .. od příštích voleb uzákonit:


– zrušit financování politických stran státem vč. peněz za mandáty

– financování stran jen jednotnými příspěvky veřejně evidovaných členů

– zákaz sponzorských darů politickým stranám a jejich členům

– trestnost defraudace veřej. prostředků ve prospěch strany vč. pokusu

– trestnost defraudace veřej. prostředků ve prospěch jednotlivce vč. pokusu


– zavést a uplatňovat trestní odpovědnost právnických osob

– povinnost vrácení veřejných prostředků při jejich zneužití + sankce

– podání lobbystů do parlamentu zásadně jen písemná a přes protokol

– podání lobbystů má stejnou formu a vyřizování jako od kteréhokoliv občana

– protokolární odpověď příslušného poslance či senátora na podání do týdne

– k jednání o podání na následujícím posl. výboru přizvat podávajícího

– přístup lobbystů do parlamentu jen na galerii

– odpovědi občanům od poslanců či senátorů na webu a nesmazatelné


– administrativa státu nezávislá na partajích, jen na zákonu o státní službě

– plat od státu pro poslance či senátora je veřejná informace

– stanovit tyto platy v souladu s podnětem na

http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20031025194007


dále:


– plat státem financovaného manažéra či úředníka je veřejná informace

– totéž i příjem od veřejné instituce pro jakoukoliv právnickou osobu

– totéž i příjem od jakékoliv veřejné instituce pro OSVČ

– totéž i příjem od veřejné instituce pro humanitární organizace

– totéž i příjem od veřejné instituce pro nevládní organizace

– totéž i příjem od veřejné instituce pro neziskové organizace


– výdaj státu, i nepřímo financovaný, je veřejná informace

– výjimku z podrobností jen u výdajů na obranu a tajné služby


– vědecké a kulturní granty schvalovat občanským referendem

– potvrzení definitivní neprolomitelnosti Benešových dekretů (ÚS)

– zákaz partajní a církevní propagandy ve veřejnoprávních mediích

– zákaz provládní propagandy ve veřejnoprávních mediích

– zrušit nevyváženě působící veřejnoprávní média typu ČRo 6

– zákaz skryté reklamy ve veřejnoprávních mediích (tzv. "info besedy")


– policie a justice nezávislá na partajích, jen na zákonu o státní službě

– jednoduché a jednoznačné zákony, rovnost všech před zákonem

– reforma činnosti soudů směrem k dostupnosti práva bez advokáta

– odstranění formalismu v podáních soudům a státním zastupitelstvím

– právo občanů podávat podněty veřej. institucím elektronickou cestou

– povinnost veřej. institucí odpovídat el. cestou na webu do dvou týdnů

– povinné odpovědi veřej. institucí na webu musí být nesmazatelné


– imunita poslanců jen na výroky ve sněmovně Parlamentu

– při prokázání trestného činu politika mu soud automaticky zruší imunitu

– na vyšetřování dopravních přestupků nesmí mít imunita vliv


– při odsouzení politika pro trestný čin, politik automaticky ztrácí funkci

– politik pravomocně odsouzený za trestný čin nesmí být už nikdy volen

– za způsobenou škodu státu korupcí politik odpovídá i svým majetkem


– ochrana svědků a identity obětí trestných činů před pachateli i medii

– poškození zdraví vadnou péčí – trestný čin s povinností odškodnění

– poškození zdraví pojišťovnou omezenou péčí – trestný čin + odškodnění

– pojišťovny nesmí ekonomicky ovlivňovat medicínská rozhodnutí de lege artis

– až na další zrušit vstup VZP do systému eln. zdrav. knížek IZIP


– hmotná zodpovědnost manžerů korporací při poškození zdraví zaměstnance

– přísné kontroly a sankce pro majitele provozů, poškozujících životní prostředí


– trestní, hmotná a majetková zodpovědnost politiků, úředníků a soudců

– úředně personální pravomoci voleným politikům vymezit novým zákonem

– zákaz činnosti volených politiků ve správních a dozorčích radách

– dozorčí rady podniků se státní účastí obsazovat úředníky NKÚ

– zákaz funkcí politiků v orgánech státních firem až do 5 let po mandátu

– korupce ve správní či dozorčí radě podniků se státní účastí – soudní postih


– je-li uzákoněn zákaz, musí být uzákoněna a soudem uplatněna sankce

– advokátní služby pro nízkopříjmové placené státem dle sazebníku


– pevné kariérní řády pro všechny zaměstnance veřejného sektoru

– pevné zodpovědnostní řády pro zaměstnance veřejného sektoru

– pevná kvalifikační kriteria pro zaměstnance veřejného sektoru

– pevně stanovené personální tabulky pro zaměstnance veřejného sektoru

– pevně stanovené mzdové tabulky pro zaměstnance veřejného sektoru


– konec svévolného rozhodování úředníků o povinnostech občanů

– konec svévolného rozhodování úředníků o právech občanů (soc. aj. dávky)

– zákaz svévolného rozhodování ministrů, ponižující práva nezaměstnaných

– zákaz svévolného rozhodování ministrů, ponižující nemocné a invalidy

– libovůle úředníka nesmí rozhodovat o tom, zda občan je v hmotné nouzi či ne


– zákaz svévolného rozhodování úředníků o financích veřejných institucí

– financování veřejných institucí jen na základě zvláštních zákonů

– zákaz jakéhokoliv outsourcingu činností, příslušejících veřejné administrativě

– zrušení zásady smluvní volnosti bez hmotné zodpovědnosti stát. úředníka

– neplatnost smluvní volnosti, neuvádí-li smlouva všechna rizika smluvních stran


– uzákonit nárokový institut Základního příjmu pro české občany

– zákaz švarcsystému včetně trestního postihu zaměstnavatele

– v případě korupce je trestný jen ten, kdo úplatek požaduje anebo vezme


– zrušení asociálních a antiodborových ustanovení v Zákoníku práce

– právo na odborové organizování je nezcizitelné a nezrušitelné

– právo na stávku je rovněž nezcizitelné a nezrušitelné

– právo shromažďovací je rovněž nezcizitelné a nezrušitelné

– nelze smluvně požadovat mlčenlivost, týkající se technického know-how firmy

– nelze smluvně zakazovat budoucí práci v jiném podniku podobného zaměření


– přímá volba policejních šéfů všemi voliči daného území

– přímá volba soudců všemi voliči daného území

– přímá volba policejních šéfů a soudců zásadně na dobu určitou

– status veřejného činitele i pro učitele, hasiče a záchranáře


– doživotní funkční distance ve veř. sektoru při porušení povinností politika

– doživotní funkční distance ve veř. sektoru při porušení povinností úředníka

– doživotní funkční distance ve veř. sektoru při porušení povinností soudce


– oddělit podnikatelský a veřejný ekonomický sektor ve financích

– oddělit podnikatelský a veřejný ekonomický sektor v pojišťovnictví

– oddělit podnikatelský a veřejný ekonomický sektor ve zdravotnictví

– oddělit podnikatelský a veřejný ekonomický sektor ve školství

– oddělit podnikatelský a veřejný ekonomický sektor ve sféře důchodů


– žádná zákonná povinnost pojistit se u soukromé firmy

– žádná zákonná povinnost důchodově spořit do privátních fondů

– žádný státní příspěvek privátním důchodovým fondům

– žádné státní záruky při krachu jakékoliv privátní firmy, banky či fondu

– žádná státní pomoc při krachu jakékoliv privátní firmy, banky či fondu


– žádné "regulační poplatky" a "standardy" ve veřejném zdravotnictví

– obnovit plnění nemocenského pojištění od prvního dne nemoci

– odmítnutí smlouvy pojišťovnou zdrav. zařízení jen soudním rozhodnutím


– žádné zápisné ani školné na veřejných školách

– nahradit mustr "peníze jdou za žákem" na "peníze na kapacitu školy"

– ministersky nedirigovat, ale ani nijak nedotovat soukromé školy

– zrušit systém testů u státních maturit, obnovit komisionální zkoušení

– povinné státní maturity jen na veřejných školách

– zákaz statutárního slučování veřejných a soukromých škol

– odmítnout "známkování excelence" jako politické ovlivňování veřejných VŠ

– povinné státní zkoušky absolventů soukr. škol pro práci ve veřej. sektoru


– založit do práva ČR zásadu "Každý ať podniká v rámci zákona, ale za své"


– ukončit veřejné dotace soukromým subjektům (výjimky referendem)

– ukončit veřejné dotace tzv. humanitárním organizacím typu "Člověk v tísni"

– ukončit daňové prázdniny soukromým subjektům (výjimky referendem)

– dát na web oficiální registr tzv. neziskových subjektů s účelem jejich činnosti

– za ztráty státu z vadně uzavřených smluv, potrestat zodpovědné úředníky

– vypovědět mezinárod. smlouvy o zamezení dvojího zdanění právnických osob


– zákaz dalších privatizací a prodejů veřejných škol a nemocnic

– ukončit rozpracované privatizace, zmrazit podíly v polostátních podnicích

– měnové a daňové změny a výjimky jen po schválení referendem

– zákony o dotacích a investiční pobídkách jen po schváleních referendem

– zákaz státních příspěvků soukromým a nadnárodním právnickým osobám

– osobní hmotná a trestní zodpovědnost ministra za ev. defraudaci státní zakázky

– za následky realizace návrhů poradců vlády mají zodpovědnost i tito poradci


– znárodnit loterie; kasína, hrací automaty a terminály zdanit 90 %

– 80% zdanit příjmy sázkových firem, jejich povinnost vykazovat obrat

– legislativně ukončit státní podporu sportovního byznysu hvězd (ála MS Liberec)

– prokazatelnou základní tělesnou výchovu škol a klubů financovat státem


– pozemková daň ze staveb na orné půdě v posledních 22 letech

– tvrdé finanční postihy korporací za poškozování životního prostředí

– zrušit daňové a odvodové stropy, zavést progresivní daň


– pronájem veřejných budov jen na neurčito s roční výpovědí

– pronájem veřejných budov pouze bez možnosti přepronájmu

– státní zakázky jen přímým vykonavatelům dodávek

– státní příspěvky a státní zakázky finančně plnit zásadně ex post

– zákaz proplácení dodatečně navyšovaných státních zakázek

– stejné zákonné smluvní pokuty pro všechny nájemce i dodavatele


– řádné a včasné nesplnění dodávky pro stát – 5 let distance firmy i jednatele

– dluhy nezletilých a mladistvých prohlásit za neplatné od samého počátku

– nesplacené dluhy fyzických osob úrokovat jen dobou dvou let


korporace nesmí mít silnější zákonná práva než fyzické osoby

– korporace nesmí mít silnější legislativní ochranu než fyzické osoby

– korporace nesmí mít silnější ekonomickou podporu než fyzické osoby

– korporace nesmí mít menší zákonné povinnosti než fyzické osoby

– korporace musí mít zákonnou povinnost identifikace svých majitelů

– spory o závazcích státu vůči korporacím rozhodují jen soudy ČR

– dosavadní arbitrážní doložky smluv státu zákonem zrušit a nahradit soudem

– dosavadní arbitrážní doložky smluv fyzických osob rovněž zákonem zrušit


– uzákonit Tobinovu daň z finančních transakcí

– uzavírat státní půjčky jen schválené individuálním referendem

– vydání státních dluhopisů vždy jen po schválení jednotlivým referendem

– je-li podíl státu na korporaci -> zákaz transakcí s deriváty

– okamžitý zákaz anonymních akcií, po 3 měsících tyto akcie znárodnit

– uzákonit zřízení národního centrálního registru bankovních účtů


– majetková přiznání na majetek nad 5 milionů (na nedoložený dát exekuce)

– zrušit soukromé exekutory a stávající exekutorský zákon včetně jeho novel

– legislativu výkonu exekucí převést zpět k soudům a do veřejné správy


– institut korunního svědka jen u nejzávažnějších trestních činů (jmenovitě)

– zrušit soudní kauce – prvek majetkové nerovnosti občanů před zákonem

– důsledně odstranit jakoukoliv jinou nerovnost občanů před zákonem

– tím se myslí i dopravní pokuty bez ztráty bodů (bohatý zaplatí a netratí body)

– zkoušky v autoškolách nechť provádí jen státem k tomu zřízený úřad


– zrušit starý a vytvořit nový registr soudních znalců a jejich taxy odměn

– znovu uzákonit pracovní povinnost všech pravomocně odsouzených vězňů

– ministr spravedlnosti nemůže zrušit pravomocné rozhodnutí soudu

– ministr spravedlnosti může zrušit rozhodnutí kárného senátu soudu

– zrušit amnestijní pravomoci, nejsou-li dány humanitární důvody

– ukončit "lidovou tvořivost" ve vyšetřování a justici dle mustrů cizího práva


– omezit možnost narůstání každého dluhu jen na období prvních dvou let

– u půjček stanovit zákonem maximální RPSN pevným procentem


– některé návrhy dle Ilony Švihlíkové:


– přísný a důkladný audit veřejných výdajů a příjmů

– přísný a nekompromisní zákon o majetkových přiznáních

– dodržování skutečné veřejnoprávnosti medií


– některé návrhy dle Ludvíka Vaculíka:


– zločincům ve výkonu trestu odebrat volební právo

– u vrahů trest odpracovávaného doživotí, nebránit mu v sebevraždě

– zrušit hrací automaty, hazardní herny a noční zastavárny

– zákaz prodeje pozemků cizincům

– za vandalství uložit povinnost uvést věc do původního stavu na své náklady

– okamžitě zrušit všechny reklamní tabule u silnic

– dovoz potravin, které lze dobře produkovat v tuzemsku zatížit zvýšeným clem


doplňky:


– veřejně prospěšné práce nevázat na příspěvek v nezaměstnanosti, ale

– tyto práce vázat na stav, že občan víc jak 90 dní nepracuje vlastní vinou

– veřejně prospěšné práce vykonávat maximálně 3 dny v týdnu

– veřejně prospěšné práce platit hodinově poměrnou sazbou normální mzdy

– tyto práce nesmí být důvodem ke krácení jakékoliv podpory či dávek


– 80% spoluúčast při léčení úrazů u prokázaného vědomého vlastního zavinění

– vlastní vinu na úrazu musí pojišťovna pacientovi dokázat rozsudkem soudu

– sběr kovů v množství nad 5kg s podepsaným prohlášením vlastnictví dle OP

– kovy s neprokázaným původem ve sběrnách stát zabaví a prodá v dražbě


– texty a multimédia na Internetu volně kopírovatelné, není-li znám autor

– o kopírovatelnosti textů a multimédií na Internetu rozhoduje jen autor

– u kopií autorských výtvorů na Internetu povinnost uvést autora

– zrušit pravomoci organizací typu OSA a pod., práva autorů jsou prioritní

– autorská práva jsou nezcizitelná, nelze je definitivně prodat ani se jich vzdát

– autorská práva jsou nezcizitelná, lze pouze dočasně jejich užitek pronajmout

– dědictví autorských práv v ČR přímým potomkům jen na dobu 20 let

– dědictví autorských práv v ČR zásadně vázat na závěť autora, existuje-li


Formální poznámka: Návrhy jsou stručné proto, aby se – pokud možno – vešly na jediný řádek. Jak čtenář náměty posoudí, je jeho věc. Inspirací může být i nedávná Svatováclavská rezoluce 3. Fóra alternativ z 28. 9. 2011.


Faktické poznámky:


1/ Zajisté ve výše uvedených návrzích není zcela všechno, co by mohlo být realizováno. Také, mýliti se ve vhodnosti či účinnosti některých navrhovaných opatření, je lidské a autor si nenárokuje "patent na rozum". Ostatně, omyly i zbytečnosti může odstranit konstruktivní diskuse. Rovněž je třeba si uvědomit, že realizace některých z opatření nemusí přinést očekávaný efekt a naopak realizace jiných může vyřešit i mnohé potíže ostatní.


2/ Pokud někteří odpůrci volebních změn, (pokud je sami nenavrhli), odsuzují tyto změny jako "volební inženýrství", měli by vzít na vědomí, že tvorba zákonů a jejich novel je (zcela logicky) také určitým "právním inženýrstvím" – a nikdo se nad tím nepozastavuje.


3/ Nebudeme-li předpokládat eventualitu násilného vnitrostátního převratu, pak výše uvedené změny může úspěšně a demokraticky prosadit jen hnutí nebo strana, která – proti všem očekáváním "preventivních ovlivňovačů voleb" – ve volbách zvítězí naprosto jasnou většinou.


Je však třeba si ještě uvědomit, že:


Po zkušenostech s pozorováním ovlivňování závažných vnitropolitických změn a událostí v menších státech světa, které kdy v historii velmocím nevyhovovaly, lze očekávat nejen politický nátlak na každý takový menší stát, ale i jeho vojenské napadení a obsazení. A nemusí zůstat jen u toho. Může nastat i zatčení jeho vůdců a jejich svržení cizími vojenskými okupanty. Mediálně by to však asi dnes již nebylo nazýváno "bratrskou pomocí" a následnou "normalizací" za pomoci nějakého domácího Quislinga po vzoru ČSSR roku 1968, ale asi by (opět) OSN vyhlásila nějakou bezletovou zónu (například nad ČR), zajišťovanou paktem NATO, jenž by následně podporoval nějakou tu vnitrostátní a bývalými elitami organizovanou ozbrojenou "demokratickou revolucí" či "rebelií" květinové nebo ovocné barvy po vzoru Libye či jiných států roku 2011. Armádu prakticky nemáme, zato Quislingové nejrůznějších barev tu jistě jsou, takže v tomto směru by to bylo pro okupanty či ozbrojené "rebely" velmi snadné.


Odtržení ze závislosti na velmocích Západu tudíž nehrozí. Potom i též, zůstane-li současný politický status quo, pak i pravděpodobnost vojenské okupace a druhého Protektorátu bude formálně nižší. Jakákoliv radikálnější změna orientace českých politických špiček by mohla nastat jen tehdy, pokud by to velmocenský hegemon v současných mírových časech považoval především pro sebe za výhodnější.


4/ Z uvedeného plyne, že legálně, nenásilně a tak zvaně demokraticky mohou být v jakémkoliv malém státě typu ČR uskutečněny vždy jen takové vnitropolitické změny, které mají předem zajištěnou velmocenskou podporu mezinárodní, nebo alespoň k tomu mlčenlivý souhlas. Lze to analogicky přirovnat k úsloví, které s oblibou používají i čeští profesionální funkcionáři ve svých vládních a ministerských kuloárech jakožto "politické krytí". Mezinárodní politické krytí totiž vždy zaštiťuje i veškeré legislativní změny vnitrostátní, kterým pak ti nejsnaživější služební politici říkají již překrásně zprofanovaným slovíčkem – "politické reformy". Takže, uvidíme …


5/ Za současné politické situace mezinárodního uspořádání Evropy a světa by pro Českou republiku tudíž mělo být prvním a zajisté i dosažitelným cílem nové politické strany nebo konečně probuzené současné opozice: Legislativní omezení stávající bankovní oligarchické korporátokracie a požadavek sociální srovnatelnosti životní úrovně v ČR s našimi nejbližšími sousedy – Německem a Rakouskem. Synchronně s těmito změnami by měl probíhat trvalý tlak levice a odborů na obnovu sociálního státu a na postupné zákonné zavádění přímé demokracie po vzoru Švýcarska v intencích výše uvedených návrhů změn. Profesorem Kellerem navrhované rychlé zavedení Eura by mohlo mít za následek i možnost okamžité a viditelné srovnatelnosti českých mezd, cen a výše daní například s Německem, což si zatím vinou našich veřejnoprávních medií málokdo z občanů uvědomuje. Otázkou však je budoucnost této měny, jakožto celoevropského platidla.


6/ Pravicově smýšlející (zatím ještě dosud) mladí a zdraví jedinci by měli mít na paměti, že jejich nadšení pro oslavování tzv. svobody individualismu je jednoho dne zaručeně a zcela spolehlivě přejde. Bude to tehdy, až je příroda připraví o pracovní výkonnost a o zdraví, anebo někdo jiný, zcela v souladu se současnými zákony neoliberální džungle, je nějakým podrazem připraví o jejich kariéru či majetek. A mohou vzít na to jed, že ten den jednou určitě nastane. Systém jim pak zcela automaticky i vezme jejich svobodu a veškerá běžná práva. Protože důsledná spravedlnost a skutečný sociální stát tu z principu už nyní neexistují, zdraví a právo si nebudou mít ti postižení za co koupit. Pokud je nepodrží nad vodou jejich nejbližší rodina, tak mafie bývalých modrohnědých kamarádů je v klidu zařadí do účetní kolonky předpokládaných odpisů a ztrát. Pro jednoho to bude podle přísloví "máš smůlu, tak zaplatíš", pro ty ostatní jen fakt, že i byznys s částečnou ztrátou je pořád ještě přijatelný byznys. Ovšem ale, jak pro koho a nakolik přijatelný …Kdysi existovalo heslo "Jak budeme dnes pracovat, tak zítra budeme žít". Život soudobé reality nás postavil před otázku, proč tolik zdánlivě úspěšných mladých workoholiků dnes nechce mít děti. Stálo by proto za úvahu, podívat se na věc bez politicky slepeckých brýlí a trochu jinými slovy si říci:


Jak nám občanům to bude dneska myslet, tak budou naše děti zítra žít.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments