Konec asociála z přesvědčení

Dnes oznámil rezignaci ministr práce sociálních věcí Drábek, muž, který byl bytostně přesvědčen o tom, že na chudý lid musí být přísnost, a jehož jméno kongeniálně souznělo s jeho představou o fungování svěřeného ministerstva: dráb a karabáč.


Končí, protože “přijal zodpovědnost” za svého muže Šišku, který byl v těchto dnech vzat do vazby pro podezření z korupce v případě nového informačního systému pro výplatu sociálních dávek, jenž se proslavil tím, že fatálně selhal. Budiž panu budoucímu bývalému ministru Drábkovi přičteno k dobru, že se nevykrucoval a nekličkoval, jak je u politiků běžné, ale jednal. Ale může to být důvod k opatrné radosti, že se poměry v zemi k lepšímu obracejí? Ani omylem, protože ministr Drábek neodstoupil kvůli ponižujícím a diskriminačním reformám, kvůli zavádění nucených prací, kvůli kolabujícím úřadům práce, ani kvůli problémům s vyplácením dávek, ale kvůli jednání svého spolupracovníka, které sice je zavrženíhodné, ale na reálný život občanů má konec konců minimální vliv. Je dobře, že ministr Drábek končí, ale je škoda, že to není kvůli jeho asociálnímu fanatismu, který tím pádem nebyl ani v nejmenším zpochybněn.


Převzato z blogu Tribun

Přejít do diskuze k článku