Lustrační zákon po libyjsku

5. 5. 2013 byl v Libyi schválen Zákon o politické izolaci.


27698_2_1367785714


Přeloženo volně a zkráceně odtud


Zákon se týká lidí v různých postech v období od 1.9.1969 do dne „osvobození“ 23. 10. 2011 a odstraňuje tyto lidi na pět – deset let (citace o „odstranění“ přeložena odtud – předpokládám, že se tím míní vyloučení z veřejných funkcí).


I. kategorie zahrnuje všechny, kteří působili za minulého režimu v následujících funkcích a činnostech:

1. Členové Rady revolučního velení po převratu v roce 1969 a všichni důstojníci, kteří byli členy Kaddáfího sboru.

2. Vůdcové lidových výborů na úrovni státu a měst.

3. Tajemníci generálního kongresu.

3. Sekretář kongresu lidové Libye, jeho zástupce a všichni členové předsednictva, stejně jako všichni tajemníci Kongresu na úrovni obcí a krajů.

4. Předsedové a tajemníci zařízení, organizací a agentur, které jsou podřízeny Lidovému kongresu, vládě či revolučnímu výboru.

5. Každý, kdo sloužil jako předseda vlády a jeho zástupci, na pozici ministrů a jejich zástupců na úrovni státních nebo obecních úřadů, starostové a hejtmani.

6. Každý, kdo zastával post velvyslance a stálého zástupce Libye v různých mezinárodních a regionálních organizacích, stejně jako konzulové.

7. Každý, kdo sloužil jako asistent rektora, rektor univerzity nebo tajemník.

8. Každý, kdo sloužil jako vedoucí vnitřní bezpečnosti, vnější bezpečnosti, vojenských zpravodajských a bezpečnostních sil, byl šéfem nějaké jednotky v těchto organizacích.

9. Předsedové Studentské unie, a to jak uvnitř země, tak v zahraničí.

10. Každý, kdo zastával vedoucí pozice v odděleních, týkajících se rodiny Kaddáfího, nebo byl jejich obchodním partnerem.

 11. Členové a zaměstnanci Úřadu pro styk s revolučními výbory, členové revolučních výborů, „jeptišky revoluce“ (pozn. – to jsou ty slavné Kaddáfího amazonky), členové revolučních brigád, členové Matabiau (= revoluční propagátoři zabývající se popularizací Zelené knihy), členové týmů revolučních nebo mimořádných soudů, členové Revolučních gard a všichni, kdo se podíleli na řízení revolučních kongresů.

12.. Každý, kdo pracoval jako šéf vědeckého centra pro studium a propagaci Zelené knihy, stejně tak lektoři a vedoucí oddělení propagandy.

13. Každý, kdo sloužil jako vrchní velitel všech druhů vojsk ozbrojených sil, jakož i vedoucích vojenských útvarů a organizací.

14. Každý, kdo patřil k mezinárodním organizacím ohrožujícím celistvost Libye nebo se vůči ní dopouštějících násilí.


II. kategorie:

1. Civilisté, kteří spolupracovali s bezpečnostními službami a byli nápomocni porušování lidských práv.

2. Každý, kdo obhajoval Kaddáfího režim nebo Zelenou knihu ať v médiích nebo na veřejnosti.

3. Každý, kdo zaujal nepřátelský postoj k revoluci 17. listopadu podněcováním nebo materiální podporou.

4. Každý, kdo se dopustil nebo jakkoli přispěl k vraždě nebo uvěznění nebo mučení libyjských občanů doma i v zahraničí ve jménu systému.

5. Každý, kdo zabavoval a poškozoval veřejný majetek během předchozí vlády z politických důvodů.

6. Každý, kdo raboval peníze libyjského lidu a obohacoval se na jeho úkor, ať v tuzemsku nebo v zahraničí.

7. Vědci, umělci, intelektuálové, duchovní, kulturní pracovníci, kteří velebili Kaddáfího režim a podporovali jeho reformy.

8. Všichni, kdo prostřednictvím náboženského diskursu podporovali vládu Kaddáfího.


Ostatní, nezahrnutí v předchozích kategoriích:

1. Předsednictví a členství v legislativních nebo řídících orgánech, v nadacích na úrovni státní nebo místní.

2. Státní funkce.

3. Výkonné funkce hlavy státu či předsedy vlády, řídící funkce na úrovni státu nebo místní.

4. Předsedové a členové správních rad a řídící nebo správní funkce v řídících orgánech a institucích, v bankách, veřejných a investičních společnostech zcela nebo zčásti státních, ať už vykonávali svou funkci uvnitř i vně země.

5. Členové soudních orgánů.

6. Vedoucí pozice v oblasti bezpečnosti a ve vojenských institucích.

7. Velvyslanci a delegáti v mezinárodních a regionálních organizacích a jiné diplomatické funkce.

8. Předsedové a členové řídících orgánů v institucích a organizacích politické povahy.

9. Vedoucí univerzit, akademie, vysokých škol a institucí vyššího vzdělávání.

10. Finanční pozorovatelé.

11. Vedoucí pracovníci různých médií a vydavatelství.


***


Pro vykonávání tohoto zákona bude zřízena zvláštní komise se sídlem v Tripolisu, která bude zřizovat své pobočky v dalších městech.


Až jedním rokem vězení bude potrestán ten, kdo odmítne vyplnit nebo kdo nesprávně vyplní dotazník, vypracovaný touto komisí. Rovněž tak bude potrestán ten, kdo odmítne podat této komisi svědeckou výpověď, nebo zatají či zničí důkazní materiál – to je považováno za trestný čin.


***


V reakcích pod články například zde a zde, se projevuje radost a naděje, že odteď už zmizí v Libyi všechno špatné.

Alláhu Akbar!


Tripolis, Ministerstvo spravedlnosti 6.5.2013

Tripolis, Ministerstvo spravedlnosti 6. 5. 2013


Převzato z ostrova Janiky

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments