Náprava křivd


Spravedlnosti musí být učiněno zadost, i kdyby se měla zřítit nebesa.

Pokřivené je nutné narovnat.


Když někdo něco ukradne, musí to vrátit a navíc by měl být za krádež potrestán, tak je to zapsáno v zákonících už od dob Sumeru. Jako velký bojovník za Pravdu a Spravedlnost se touto větou z oněch zákoníků oháněl a proslavil náš exprezident Havel, když požádal švédskou vládu o vrácení ukradených uměleckých předmětů za třicetileté války. Proč ale nežádal náhradu za ty vypálené vesnice a města a za ty povražděné lidi? Je mi to záhadou, umění je přednější než lidský život? Samozřejmě švédská vláda se tím vůbec nezabývala, akorát tisk si z toho dělal vyloženou srandu. Jak to vrátit, když jsou ty předměty v muzeích a obrazy a sochy za zdmi milionářských příbytků a soukromých paláců? Odtud by se to ostatně dostávalo velice obtížně, no ne? Takže Švédové samozřejmě to, co ukradli za třicetileté války, nevrátili, brali to asi jako válečný lup. Je to od nich neférové, přece co bylo ukradeno se musí vrátit. Co tak na oplátku třeba přerušit se Švédskem diplomatické styky? (Poslala to presidentská kancelář fakt švédské vládě, nebo to byla pouze taková legrace, takový hépening na zviditelnění se? Nebo se mezi jeho poradci nenašel nikdo, kdo by mu ten nesmysl vymluvil?)

Pokračujme v jeho šlépějích pravdolásky a požadujme nápravu křivd spáchaných v minulosti, začněme třeba zdokumentovanými loupežemi, ničením našeho majetku a vraždami hned v dobách začátku naší státnosti. Tedy zabrousíme do historie a položíme si otázku – kterýpak stát či který národ učinil nám Čechům nejvíce příkoří a zla, který nás nejvíce deptal?

Zajisté první místo musí zaujmout Mongolové. Za mongolského vpádu do Evropy to bylo docela drsné, ti přece přišli s jedním jediným cílem – loupit, vraždit a podpalovat, a až nebylo u nás co loupit, odtáhli na jih na bohatší státy, na Irák a Írán (Persii) a zanechali u nás i tam zpustošenou zemi. Ti by se přece měli omluvit, vlastně každoročně by se měli omlouvat, a samozřejmě nahradit způsobené škody, a když ne, tak s Mongolskem přerušíme také diplomatické styky a bude to vyřešeno!

Dalšími velkými škůdci naší země byli Avaři (Maďaři, Uhři), ti také musí vrátit to, co u nás, hlavně na Moravě, naloupili, a musí v rámci práva a spravedlnosti uhradit vše, co zničili. Maďaři by možná namítali – ale vždyť česká knížata spolu s bavorskými knížaty prováděla stejné nájezdy, také plenila a drancovala naši zemi a taky po nich zůstalo naše území zpustošené. My odpovídáme – nepřijímáme námitku, to se nepočítá, neboť vy jste si začali, a je to! Tvrdě vyžadujme nápravu křivd! I za cenu přerušení diplomatických styků až do doby vyřešení, tedy do zaplacení úhrady.

Protože nájezdníci se nespokojovali pouze s drancováním, loupením a vražděním, oni také znásilňovali naše dívky, kolik jenom tady zanechali potomků! Protože pocházím z jižní Moravy, je vysoce pravděpodobné a je to docela možné, že jsem právě jedním z nich, mám trošku tmavší kůži, hlavně v létě, když se opaluju, a také mám vysedlejší lícní kosti, což je typický znak Mongolů. Takže mám právo požadovat, aby mně jak Maďaři, tak Mongolové zaplatili alimenty. Kdybych dostal alimenty za ta staletí, ój, to bych se měl! Plus samozřejmě úroky a úroky z úroků – to by byla teprve ta pravá spravedlnost, už v životě bych ani já a ani moji potomci nemuseli pracovat a žili bychom si v blahobytu.

Ale abych byl spravedlivý, ono to znásilňování našich děvčat Mongoly a Avary mělo i kladný dopad, neboť kvůli míšení ras, jsou ještě i dnes na jižní Moravě nejhezčí holky v celé Evropě, což je nepopíratelný fakt.

Ale buďme ještě důslednější a vyžadujme úhrady za povražděné Moravany, a bylo jich neúrekom! Kolik ostatně činí cena lidského života vyjádřená v penězích? Jaká je cena lidského života v korunách, či eurech či v dolarech? Takový ceník měl být už dávno vypracován. Ne můj návrh: šlechtic deset tisíc jednotek, podnikatel stovka jednotek, intoš padesát jednotek, dělňas deset jednotek, nezaměstnaný a důchodce mínus deset jednotek, tedy záporná hodnota, jeho zabití, odstranění ze společnosti, by měl stát odměňovat.

No a když budeme pokračovat v hledání dalších škůdců naší vlasti, tak po Mongolech a Avarech to zajisté budou husité, kteří zabavili majetek církve katolické bez náhrady, ani křižácké výpravy tomu jaksi nestačily zabránit a napravit to. Po kom chtít zadostiučinění a náhrady za zhoubné působení husitů? Po církvi husitské? Kdepak, náhradu musí zaplatit všichni obyvatelé, protože jejich prapradědové a praprababičky byli určitě husity, neboť tehdy byli husity snad všichni – no a tak je tedy správné, vrátit církvi to, co jí náleží, z peněz obyvatel, samozřejmě. Pokud se „objektivně“ podíváme na tu dobu, zjistíme, že největšími škůdci českého státu byli jeho vlastní obyvatelé, co ti se nadělali škod, jak zdevastovali životní prostředí a celou vlastní vlast! (Vypadá to, že to platí i dnes, dnes zase obyvatelé všechno prožrali, i budoucnost si prožrali!)

Sice po Bílé hoře a po násilné rekatolizaci získala církev ještě mnohem větší bohatství než měla před dobou husitskou a to pouze z důvodů její obrovské schopnosti a podnikatelského umu. Velikost toho bohatství byla trnem v oku i velice katolickému císaři Josefu II. a tak ji trošku skřípl se slovy – tolik mladých silných chlapů a ženských (mnichů a jeptišek), nic nedělají, pouze se modlí, nic proti modlení, ale až po práci se mohou modlit do halelujá, vyhnal je z klášterů a omezil vlastnictví půdy. No a Masaryk dokončil nedodělanou práci Josefa II. a definitivně uzavřel tento problém demokrat Beneš. Už vyřešený problém znovu otevřeli naši neoliberálové (viz slova Bendy), kteří to chtějí vrátit před Josefa II. Bude to historický regres, se vrátíme dozadu do minulosti neboť o více než dvě století.

Pod Habsburky jsme to jako národ celkem v pohodě přežili. Jediná chyba Habsburků spočívala pouze v té násilné rekatolizaci, což z nás udělalo nejatheističtější národ v Evropě. (Díky Habsburkové!) To se v Polsku třeba ani komunistům nepodařilo, asi měli špatnou metodu, ta habsburská byla účinnější, kdyby jim nutili katolicismus denně horem i spodem a při každé příležitosti, možná by Poláci potom na tom byli jak my.

Habsburkové tedy našemu národu nějak obzvláště neškodili, zato dnešní Kníže rozehrálo hru, která by mohla končit neblaze. Začalo to radou presidentu Havlovi, aby se jménem celého národa omluvil Němcům za spáchané příkoří. No dobře, německý president se zase omluvil v Lidicích za spáchané příkoří na nás a položil k lidickému pomníku-památníku kytici květů. Takže je to jakoby vyrovnané. Ovšem jak lze porovnávat 260 tisíc povražděných a umučených za šest let německé okupace s těmi nanejvýše několika stovkami povražděných v době odsunu? To knížeti jaksi nedochází. Nechápe, co je příčina a co je následek!

Ale když při posledních presidentských volbách Kníže chtělo poslat Beneše před mezinárodní soudní tribunál za zločiny proti lidskosti, a potom by už logicky s naprostou samozřejmostí došlo k vrácení pohraničních oblastí Říši, tak my Moravané jsme tomu zabránili, ale co když se jim to za dalších pět let podaří? Co když za dalších pět let přijde jiný Khárl a v rámci nápravy křivd dokončí začatou práci a nabídne německé straně vrácení? Oficiální stanovisko německé vlády bude znít asi takto: „My žádné území Čech zvané Sudety nepožadujeme, no ale když nám to Češi vnucují, jsme donuceni připojit ona území k našemu státu, ale děláme to neradi.“ No a potom bude následovat další navazující logický krok – požádat německou vládu o ochranu zbytku území, tedy o protektorát. Máme s tím už zkušenosti, takže by to neměl být problém – zase bude plné Václavské náměstí nadšeně souhlasit a dokonce bude vyžadovat ono celkové připojení jako sedmnáctou spolkovou republiku. Češi konečně dosáhnou splnění svého přání.

My Moravané, to vidíme trošku odlišně, jelikož jsme směska Keltů, Germánů, Slovanů, Mongolů a Avarů, kdežto Češi jsou pouzí čistokrevní Slované a to už od praotce Čecha, tak není divu ten odlišný pohled. Češi tíhnou spíše k Bavorům a vůbec k Němcům, a to i přes ty vzájemné potyčky či spíše jakési šarvátky s Germánií. Vždyť to vždycky bývala jenom taková sportovní utkání, jednou vyhráli oni, podruhé zase my – celkové skóre je nerozhodné, vyrovnané. Přesto je mně docela nepochopitelné, proč jim všelijak podlézají a žádají po nich, aby se Česko stalo německou kolonií, ba ozývají se i hlasy, abychom se stali další sedmnáctou spolkovou zemí. No, nic proti tomu, ať si Češi dělají co uznají za vhodné, nás Moravanů se to netýká, jsme jaksi bokem, mimo. Nám Moravanům to nějak vadit ani nebude, dokonce z toho budeme mít škodolibou radost.

Popusťme uzdu fantasii a podívejme se do budoucna, buďme na chvíli Sibylou či Nostradamem, samozřejmě to bude fantasmagorie, stejná jako každá předpověď budoucnosti.

Nastane nutnost oddělit Čechy od Moravy, třeba dle pravítka, vzor od Angličanů, jenom se podívejte na mapu světa, kolik hranic mezi státy jsou pouhé přímky narýsované na mapách! Tedy hraniční přímka by vycházela od trojmezí u Slavonic směrem na Ostravu. Zajisté se potom dáme dohromady s Maďary a vytvoříme Podunajskou federaci, určitě se přidají i Slováci a nejméně polovina Rumunska (neb tam proběhne referendum), no a pokud se přidají Slovinci a Charvati, budeme mít přístup jak k Černému tak Středozemnímu moři. No, co nám bude scházet? Čeština v Čechách samozřejmě časem zanikne, stejně správnou spisovnou češtinou mluvíme akorát my na Moravě, takže náš jazyk zůstane zachován, už jsem začal pracovat na moravsko-maďarském slovníku, moravština zajisté přežije. Ať žije a vzkvétá nadále moravsko-maďarské přátelství a soudržnost!

Ovšem už dopředu lituji Poláky, neboť i na jejich dnešní západní území se bude vztahovat podobné řešení jako v Česku. Poláci předají rádi a dobrovolně oněch 200 km území, které dostali po II. světové válce na úkor Němec a budou žádat o posunutí hranic skoro o 200 km na Ukrajinu, no prostě budou chtít obnovit předválečné hranice. Ovšem zde určitě narazí na neochotu Ruska a Ukrajiny, takže z Polska se stane opět miniaturní knížectví. Že by Polsko zase na pár století zmizelo z mapy Evropy? Bylo by to v logice věci. Maďaři se už také ozývají, že by bylo záhodno zrušit Benešovy dekrety. A když tedy poválečné uspořádání pozbude platnosti, proč nejít ještě dále do historie? Co když Rusko požádá o vrácení Aljašky? Může to být veselé, co? Náběhy už jsou, třeba Japonsko žádá po Rusku Kurily a po Číně jakési ostrůvky, copak si Japonci neuvědomují svoje možnosti?

A že pokusy změnit poválečné uspořádání jsou reálnou skutečností, dokazuje i ono neustálé strašení Ruskem. Prokazují to naše sdělovací prostředky vyvolávající nenávist mezi národy (Čechy a Rusy) hlásajíce, že největší hrozba a nejstrašnější nepřítel je Rusko a Putin!

Většina lidí, které znám, úplně iracionálně nenávidí Rusko, a byl jsem doslova šokován, když skoro všichni moji známí považují Putina za komunistu a Rusko za komunistický stát. Když jsem oponoval, že komunisty vede přece Gennadij Zjuganov a mají tak asi jak u nás jenom kolem dvaceti procent, tak reagují, že Putin byl estébák, tedy kágébovec, a ti museli být ve straně, proto je Putin komouš, a Rusko je hrozbou pro náš stát a národ. Copak Rusové půjdou přes Ukrajinu, Slovensko, Moravu obsadit Prahu a nastolit jim tam v hlavním městě na magistrátu komunismus? Proč by to dělali? Nač by jim to bylo? A navíc, na magistrátu už komunismus mají, každý tam přece dostává kolik jenom potřebuje. (Ostatně vždycky v historii se Rusové jenom bránili, jak Mongolům, tak Napoleonovi i Hitlerovi…) A když se nenechám a oponuji, že bychom měli porovnat onu dvacetiletou (či třeba čtyřicetiletou od 48 do 89) okupaci Ruskem s šestiletou okupací Německem, třeba jenom v tom, kolik bylo povražděných obyvatel za sovětské okupace a kolik za německé, kolik atd. atd., to je přece naprosto nesrovnatelné, tak mi odmítají naslouchat, je to pro ně nepřijatelná bolševická propaganda, a mají to vyřešeno.

Za šestileté okupace Německem, kdy po celou tu dobu celý národ pracoval v podstatě zadarmo pro Říši, kolik jenom surovin jsme jim museli dát zadarmo a kolik mrtvých a umučených (zopakuji 260 tisíc!) a to nás potom jako za odměnu chtěli vystěhovat třeba do Patagonie, jak navrhoval Baťa, či na Sibiř, Češi prostě z tohoto prostoru musejí zmizet, to by se stalo skutečností, kdyby válku vyhrál Hitler. No a nebýt Sovětského svazu, tak by se ony plány skutečně uskutečnily! No a protože pro velikou radost mnohých už Sovětský svaz neexistuje, je výše uvedená fantasmagorie o změnách poválečného uspořádání docela reálná.

Kdo má zájem vyvolávat nenávist a odpor k Rusku? Přitom Němci bezproblémově obchodují s Ruskem a nějaké protiruské nálady se v Německu nepěstují, nejsou v módě, ač Němci dostali kdysi pořádný nářez od Rusů, raději o tom moc nemluví a nechávají to na historicích. Nemají zájem právě Němci, abychom jim nelezli v obchodování s Ruskem do zelí a nekazili jim kšefty, či jim dělali konkurenci? Už jenom ta neustále omílaná mantra o naší nutné nezávislosti na ruské ropě a plynu, což se podařilo, už od nich nic nebereme, už tutéž ruskou ropu a plyn bereme z Němec, je prý výhodnější kupovat to přes prostředníka, prý je to prospěšnější pro naši ekonomiku, no a už se vůbec s Rusákama dokonce ani nemusíme bavit o ceně, tu určí prostředník. Že by proto nařídili svým českým novinářům propagovat negativní vztahy k Rusku, kdežto německých novinářů a německého tisku se to netýká. Nebo je v tom ještě něco jiného? Ale co?

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments