Novoroční vzkaz Václava Klause občanům: Nerušit, krademe?

Chci v této úvaze především poukázat na to, jakým způsobem se vyjadřuje k ovlivňování veřejného prostoru z pozic ležících mimo politické strany. Srovnejte:


2011

 „Nepodléhejme hlasům těch, kteří si libují v pesimismu, v neustálé kritice všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti, hlasům těch, kteří si rozhodnou a rozhořčenou kritikou a tepáním nešvarů budují své ničím jiným neopodstatněné postavení nadřazenosti a výjimečnosti, hlasům těch, kteří mají zvláštní radost z neúspěchu a nezdaru…“


2012

„…téměř nepřetržitě se odehrávaly ostré politické a mediální souboje, které klidu nepřidávaly. Vedle politických stran se jich zúčastňovaly i různé nátlakové skupiny, které stále nechtějí pochopit, že nelze získávat na úkor druhých a že ústupky v jejich prospěch nelze uskutečnit zcela jiné – v jejich očích spravedlivější – přerozdělení bohatství v zemi…“


Trochu okatá manipulace zvaná generalizace: hodíme všechny do jednoho pytle – kdokoliv pozvedne hlas proti čemukoliv ve veřejném prostoru a nemá pro to mandát vzešlý z voleb, je v lepším případě kverulant, v horším případě nátlaková skupina; kdo kritizuje nešvary, je nepřejícný (asi nepřeje zlodějům jejich kořist) a buduje si tím vlastní pozici… To vše za situace, kdy na účty korupčníků mizí 200 mld. Kč ročně z veřejných prostředků, kdy je ovládnutím části policie a justice téměř zaručena jejich beztrestnost, kdy tzv. ekonomické reformy slouží jako pouhá zástěrka a příprava pro další korupci, kdy zastupitelské sbory ani úřady k tomu určené neplní své kontrolní funkce, kdy je vyšetřováno pro podezření z korupce několik členů vlády, vrcholných politiků nejvýznamnějších partají i sám pan prezident …


A aby to nebylo málo, tajemník prezidenta Jakl prohlásil: „Myšlenkový koncept občanské společnosti se v podstatě kryje s ideologií fašismu." Stalo se tak na semináři Centra pro ekonomiku prezidenta Václava Klause na téma „Občanská společnost-nepřítel svobodného občana?“. Chtějí snad postavit jakékoli ovlivňování veřejného prostoru z občanských pozic mimo zákon? Je jasné, že pojem „občanská společnost“ není jasně definovaný a je v tomto smyslu poněkud „gumový“.


Kladu si však jednoduchou otázku: Co může v naší situaci přinést větší škody? Přítomnost aktivní občanské společnosti nebo její absence?


Nepodezřívám pány z Hradu ani z hlouposti, ani z absence vnímání reality. Ani z neznalosti ústavy. Jejich záměrem je udržet občany co nejdéle netečné nebo alespoň zmatené a desorientované. Je totiž stále co krást. A tomu agilní, informovaní a myslící občané moc nepřejí. A ještě jedna polívčička se tu nenápadně přihřívá: ideologické základy pro nový politický subjekt se startem 2013… Možná z toho ale bude nakonec omáčka, UHO. Univerzální hnědá… Ne (ne)vážení hradní páni: kverulanti a nátlakové skupiny (chcete-li: občanská společnost), jsou možná poslední nadějí této země.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments