O holých řitích

Tak jsem si v rámci jedné repliky na komentář k nutnosti úsporných opatření a ráznému postupu proti "romskému etniku, coby zdroji všeho zla", dal trochu práce se statistikou. Čísla jsou opravdu zajímavá…


Vážená Andreo a Jitko a všichni uvažující jen úzkým pohledem, i já souhlasím s vámi, protože zne- či nadužívání "sociálních dávek" jistě v pořádku není a reforma systému k ekonomické hospodárnosti, a také k motivovaci lidí živit se prací nebo snaze změnit svoji závislost na druhých by byla jistě chvályhodná.


ALE
 

  • na VŠECHNY vyplacené "sociální" dávky bylo v r. 2009 vynaloženo cca 152 mld. Kč (bez staobních důchodů), z toho na nemocenské pojištění 26 mld. Kč, na důchody invalidní 61 mld., na vdovské 24 mld, na dávky státní sociální podpory (tj. včetně přídavků a rodič. příspěvku) 41 mld., k tomu je třeba přičíst dávky hmotné nouze 3 mld., příspěvek na péči 18 mld., výdaje územních samospráv na sociální péči (včetně prevence, služeb, péče atp.) 10 mld. což je úhrnem zhruba 183 mld. Kč., tj. cca 17 400 Kč na obyvatele a rok,
  • odhady ekonomů hovoří zhruba o 2 až 7 % případů zneužívání, ale počítejme s horší variantou 10 %, tj. cca 1740 Kč/rok,
  • kolik z toho "zneužijí" Romové a "cikáni" lze zhruba dopočítat – i kdyby 80 % z 210 tisíc Romů (= 2 % z populace), nepracovalo a pobíralo dávky, tak jde při 10% zneužití o únik cca 300 mil. Kč/rok, tj. 29 Kč na občana za rok, jen daňové příjmy státu činily 833 mld Kč ročně, tj. 79 300 Kč na občana včetně kojenců ročně!!!, hrubé odhady za černou a šedou ekonomiku, předražené státní zakázky, korupci, únik a nevýběr daní se pohybuje až ke 400 mld/rok, tj. velmi zhruba za rok 40 000 Kč na občana!!!,
  • o korupci v jednotlivých resortech na nejvyšších místech nemluvě,
  • přitom veškeré kroky současných tzv. pravicových vlád (neboť pravicové jsou výhradně jen pokud se týká privátmního zisku, v případě umělých krizí, ztrát, vzniklých škod či sanací jsou výhradně levicové, společně hrazené z veřejnoprávních zdrojů), v čele s "nejlepším minitrem financí" dle MMF, směřují téměř výhradně PROTI těm nejpotřebnějším a nejchudším a zejména proti pracujícími daňovým poplatníkům; právnickým firmám a "bohatým" byly daně a odvody SNÍŽENY a zastropovány!!!
  • od začátku tzv. reforem bude příštím rokem zvýšeno celkem 15 daní, všechny v neprospěch poplatníků daní, opět nejvíce postihujících nízkopříjmové a nejchudší vrstvy,
  • i žijící jen z dávek je daněn – platí v obchodě DPH a spotřební daně, takže na daních a poplatcích odvede zpět do státního rozpočtu průměrně minimálně 4 000 Kč/rok.),
  • jen zvýšení daní právnickým osobám o 2 % by činilo 74 mld. Kč ročně tzn. skoro polovinu VŠECH "sociálních dávek"!…
  • za 20 let současný establishment zadlužil tuto zemi, veřejné a obecní rozpočty nejméně 3 biliony Kč!!!, nepočítaje v to rozkradení, pardon privatizaci a likvidaci prosperujících a často i perspektivních podniků, jež mohly každoročně tvořit zisky občanům této země…


JE TŘEBA pokračovat v této realitě čísel?!!


Lidé, nebuďme ovce čii sheeples!


Dokud si neuvědomíme, že stejně jako "boj levice s pravicí", je uměle vykonstruovaná i jejich hra o nezadlužování (reálné sumy až příště, to bychom někteří nemuseli strávit) a nutných reformách (přičemž důsledná manipulace s čísly zakrývá fakt, že výběr daní bude ve skutečnosti nižší!), spolu s demagogií typu "kolik stojí socky, lůza a hlavně cikáni" ("problém s Romy" slouží právě k odvedení pozornosti od korupce a rozkrádaček neuvěřitelného rozsahu), tak se nic nezmění!


Snad má slova a čísla (zdroj vesměs ČSÚ) povedou konečně k zamyšlení, zda se budeme dál podílet na udržení stávajícího nesystému a kvaziřízení státu. I když je pravdou, že někteří lidé zkrátka potřebují dojít až na samé dno, zejména tzv. "pravicoví voliči s holými řitěmi".


Související:

Robota: 29. 9. 2011 — iVysílání — Česká televize 

Debata po filmu s protagonisty: Youtube

 

Zdroj: Facebook

 

Převzato z memy.wikiped.cz

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments